Forum OSKKO - wątek

TEMAT: Konsultacja OSKKO - ramowe plany nauczania dla szkół publicznych
strony: [ 1 ]
Biuro OSKKO11-04-2024 13:27:15   [#01]

Zapraszamy do konsultacji projektu rozporządzenia Ministra Edukacji w sprawie ramowych planów nauczania dla publicznych szkół.

Treść projektu, załączniki do niego, uzasadnienie oraz ocena skutków regulacji dostępne są do pobrania na stronie: https://www.oskko.edu.pl/oskko/2024-ramowe_plany_nauczania/


post został zmieniony: 11-04-2024 13:27:34
Roman Langhammer11-04-2024 13:33:12   [#02]

Zwrócę uwagę na to, co wielokrotnie tutaj na forum przerabialiśmy...

Załącznik 1 - ramowy plan nauczania dla szkoły podstawowej...

Przypis 9: "Nie dotyczy uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim uczęszczających do szkoły podstawowej specjalnej, oddziału specjalnego w szkole podstawowej ogólnodostępnej, szkoły podstawowej ogólnodostępnej, oddziału integracyjnego w szkole podstawowej ogólnodostępnej lub szkoły podstawowej integracyjnej. Na wniosek rodzica albo pełnoletniego ucznia uczeń ten może uczyć się drugiego języka obcego nowożytnego albo języka łacińskiego. Jeżeli uczeń nie uczy się drugiego języka obcego nowożytnego albo języka łacińskiego, uczęszcza na zajęcia z techniki."

Ostatnie zdanie należy wreszcie usunąć z obiegu prawnego! Uzasadniać chyba nie muszę... bo wszyscy wiemy dlaczego tego zapisu nie powinno być.

Iwona K11-04-2024 13:58:09   [#03]

Załącznik nr 4 - Likwidacja historii i teraźniejszości od 1 września 2024 spowoduje problemy kadrowe- ograniczenie etatu lub zwolnienie z braku godzin. Projekt arkusza organizacyjnego na rok szkolny 2024/2025 został już przedstawiony  i są tam zaplanowane godziny z tego przedmiotu. Czy tej zmiany nie można zaplanować od roku 2025/2026


post został zmieniony: 11-04-2024 13:59:34
Dante11-04-2024 14:17:46   [#04]

,,Jeżeli uczeń nie uczy się drugiego języka obcego nowożytnego albo języka łacińskiego, uczęszcza na zajęcia z techniki."

 

Rozsądniej byłoby : informatyki, bo zawsze można takiego ucznia dołączyć do innej grupy. A technika kończy się w klasie 6. Niby czego ma się potem uczyć w ramach tej techniki, nie mówiąc o konieczności realizacji dodatkowej 1 (czy 2 ) lekcji  ???


post został zmieniony: 11-04-2024 14:20:31
Roman Langhammer11-04-2024 14:22:46   [#05]

Ja od tego bym odszedł całkowicie. Jak wskazuje niepełnosprawność, uczniowie ci zazwyczaj mają dużo problemów i i tak muszą wkładać w edukację dużo energii. Jeśli już "coś" musi być, to byłbym za wprowadzeniem np. dodatkowej rewalidacji. Ale naprawdę - myślę, że na siłę uczniów z niepełnosprawnością intelektualną nie trzeba dodatkowo przemęczać.

laostic11-04-2024 14:25:48   [#06]

To właśnie to, o co pytałam w marcu:

https://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=66263&ux=8135&pst=42#pst42

 

laostic11-04-2024 14:33:10   [#07]

W ponadpodstawowej hit znika, a co w zamaian? Wosu ani edukacji obywatelskiej nie widzę.

Zak11-04-2024 18:08:51   [#08]

Nie wiem czy w tym miejscu... Uważam, że ocena z przyrody w klasie IV  nie powinna być przepisana na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej. Przecież w ramach przyrody uczniowie uczą się treści biologicznych, geograficznych, fizycznych i chemicznych, które następnie są rozszerzane na każdym z tych czterech przedmiotów. Jest to kontynuacja, a nie zakończenie nauczania w klasie czwartej. 

martek11-04-2024 20:13:21   [#09]

zgadzam się z #2 , uważam, że taki zapis to niepotrzebne obciążenie dla ucznia i problem organizacyjny dla szkoły

wiem, wiem, że to nie tu pytanie, bo tą kwestię reguluje inne rozporządzenie, ale nie ciekawi Was, co będzie z religią? bo to jednak sporo godzin do ewentualnej ,, kasacji" Czy o konsultacje  w tej sprawie MEN także zwrócił się do OSKKO?

EElcia12-04-2024 09:43:28   [#10]

Zgadzam się z #03.

dwalcz12-04-2024 10:33:32   [#11]

Popieram #02. Uczniowie z "lekkim" chodzili u nas na zajęcia rewalidacyjne.

grażka14-04-2024 14:11:12   [#12]

Zgadzam się z przedmówcami - jeśli nie język, to lepiej jakieś zajęcia wspierające.

slos14-04-2024 16:42:27   [#13]

Trudno to konsultować, albowiem to kosmetyka stanu istniejącego.  Dałbym pełną dowolność i autonomię dyrektorowi w aspekcie tematyki jego zajęć. Najpierw podstawy, a potem zredukowane plany nauczania.

dariuszn715-04-2024 10:21:38   [#14]

Popieram #2 uczniowie z orzeczeniem mają wystarczająco dużo zajęć dodatkowych na które muszą uczęszczać. 

Ewav18-04-2024 20:23:08   [#15]

Ja przyjrzałabym się rozkładowi godzin z biologii, geografii. Wnioskowałabym zmianę do klasy VI po 2 godziny geografii i biologii, a w klasie siódmej  po jednej. Uzasadnienie: w klasie siódmej przybywa 6 godzin ( fizyka, chemia, drugi język obcy) plus doradztwo zawodowe, a kończy się tylko technika. Taki układ sprawia, że klasy siódme mają znacznie wydłużony dzień zajęć.

Dante19-04-2024 07:28:18   [#16]

Drugi język obcy powinien wchodzić od klasy 6. Technika nie powinna się kończyć w klasie 6 bo niby jak mamy rozbudzić u uczniów chęć nauki w szkołach zawodowych typu technikum mechaniczne itp.

Przychylam się do myśli, że uczeń z niepeł. intelektualną zamiast drugiego języka nie powinien mieć nic w zamian. Ma dodatkowo 2 godziny rewalidacji i prawie mieszka w szkole- tyle ma zajęć w kl. 7 i 8.

AnJa19-04-2024 10:33:34   [#17]

To, co się tu pojawia (poza postulatem usunięcia kretyńskiego od zawsze rozwiązania technika zamiast 2 języka, którego realizacja to zwykłe wykreślenie 1 zdania, bez żadnych konsekwencji dla kształtu ramówki) wymaga mniej lub bardziej istotnego pomajstrowania przy ramówkach- a więc i konstrukcji podstawy programowej z częsci przedmiotów.

Tymczasem konsultowana zmiana (poza zawirowaniem w liczbie godzin  w klasach I i II szkół ponadpodstawowych) ma charakter nawet mniej niż kosmetyczny.

I tej zmiany dotyczą konsultacje.

To, ze tutaj napiszemy różne postulaty- zda się psu na budę bo nawet jeśli w MEN się fotaum czyta, to niekoniecznie pamięta, co się przeczytało przed rokiem.

dariuszn723-04-2024 09:45:23   [#18]

Ale czy uda się to zdanie wykreślić z rozporządzenia, bo wałkowane jest to przy każdej zmianie w ramówkach, a zdanie jak było tak jest. Zgłaszane tu, na spotkaniach z Kuratorium, na spotkaniach z metodykami w sumie głosy na ten temat płyną z całego środowiska dyrektorskiego i nie tylko. Nie spotkałem się z żadnym głosem popierającym ten zapis, a jednak funkcjonuje już kilka lat.

AnJa23-04-2024 09:56:47   [#19]

Tak sobie szczelę, że ta technika to rzecz rangi konstytucyjnej - bo bez tego zapisu taka osoba ucząca się,  co nie uczy się 2 języka miałaby mniej godzin zajęc obowiązkowych.

A to już pod dyskryminację podpada- nie wiem tylko czy tej osoby, czy tej co się 2 języków uczy...

aglo23-04-2024 11:45:10   [#20]

Czy db widzę, że w kl I-III w ogóle nie ma języka obcego nowożytnego? W przedszkolu mają w każdej grupie wiekowej.

Roman Langhammer23-04-2024 15:12:22   [#21]

Język obcy jest w 20 godzinach edukacji wczesnoszkolnej. 

aglo24-04-2024 07:37:52   [#22]

 [#21] - dziękuję, tak myślałam

dwalcz24-05-2024 14:09:06   [#23]

https://www.gov.pl/web/edukacja/zmiany-w-ramowych-planach-nauczania-od-wrzesnia-2024---rozporzadzenie-podpisane

z tego co widzę uczeń "lekki" nadal ma technikę zamiast drugiego języka obcego.

UWAGA!
Nie jesteś zalogowany!
Zanim napiszesz odpowiedź w tym wątku, zaloguj się!
Dopiero wtedy będziesz mógł/mogła wysłać wprowadzony komentarz na forum.
Jeśli nie masz jeszcze założonego konta na forum, załóż je.
Logowanie i/lub zakładanie konta.

strony: [ 1 ]