Forum OSKKO - wątek

TEMAT: Kwalifikacje jeszcze raz
strony: [ 1 ]
Klarysa10-04-2024 15:31:12   [#01]

Witam:)

Moje pytanie brzmi, jeśli może mi ktoś pomóc- czy Panią z kwalifikacjami:

1.pedagogika Specjalizacja: Resocjalizacyjna Poziom wykształcenia: magister
2. podyplomowe w zakresie Wychowanie przedszkolne z terapią pedagogiczną.
3. Studia podyplomowe na kierunku Logopedia- w trakcie.

mogę zatrudnić na świetlicę i zajęcia korekcyjno- kompensacyjne w szkole i przedszkolu.

Z góry dziękuję :)

martek10-04-2024 21:27:11   [#02]

Poproszę o pomoc:) wreszcie po prawie 2 latach poszukiwań znalazłam pierwszego kandydata na stanowisko psychologa. Młoda dziewczyna, świeżo po studiach( 5 lat ), nie ma przygotowania pedagogicznego, ale jest już na drugim sem studia podyplomowe i tu schody/... w moim KO dowiedziałam się, że ta Pani nie ma kwalifikacji bo kierunek to PSYCHOLOGIA, a nie Psychologia dzieci i młodzieży(: i potrzebna zgoda kuratora... myślę, że w tym przypadku mogę zastosować art 10 ust 3 KN, który mówi, że w sytuacji wynikającej z organizacji.....+zobowiązanie kandydatki do ukończenia pp w pierwszym roku pracy? Jeśli się mylę, poprawcie proszę i wskażcie właściwy kierunek:) czy mogę/powinnam zatrudnić  ją teraz do końca zaj dyd-wych i ponownie od 1.09.2024r czy jeszcze inaczej

Klarysa16-04-2024 07:09:52   [#03]

Czy ktoś może mi podpowiedzieć, gdzie by zatrudnił Panią z takimi kwalifikacjami (poza wychowaniem przedszkolnym).

Dzięki :)

joljol16-04-2024 09:27:45   [#04]

Moje pytanie brzmi, jeśli może mi ktoś pomóc- czy Panią z kwalifikacjami:

1.pedagogika Specjalizacja: Resocjalizacyjna Poziom wykształcenia: magister - nauczyciel współorganizujący
2. podyplomowe w zakresie Wychowanie przedszkolne z terapią pedagogiczną.
3. Studia podyplomowe na kierunku Logopedia- w trakcie. - tu za zgoda KO

mogę zatrudnić na świetlicę i zajęcia korekcyjno- kompensacyjne w szkole i przedszkolu.

tak na szybko to tak, wg mnie

Klarysa17-04-2024 21:09:07   [#05]

Dzięki :)

Klarysa25-04-2024 06:20:37   [#06]

Zwracam się jeszcze raz z prośbą o informację:

 Pani ma kwalifikacje następujące:

1.Kierunek: pedagogika Specjalność: pedagogika resocjalizacyjna; Poziom wykształcenia: magister
2. podyplomowe w zakresie Wychowanie przedszkolne z terapią pedagogiczną.
3. Studia podyplomowe na kierunku Logopedia- w trakcie. 

Czy w tym przypadku w grę wchodzi pedagog specjalny, Pani w tej chwili pracującą u mnie ze szkoły odchodzi  a nikogo chętnego nie znalazłam :)

Z góry dziękuję :)

joljol25-04-2024 07:09:09   [#07]

może

Klarysa28-04-2024 16:42:17   [#08]

Dzięki :)

AnnZyt08-05-2024 15:06:38   [#09]

Proszę o pomoc. Czy nauczyciela: mgr nauczania początkowego, mgr pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej, studia podyplomowe z oligofrenopedagogiki można zatrudnić w szkole specjalnej przysposabiającej do pracy? Może tylko do rewalidacji i pomocy PP?

joljol09-05-2024 07:06:35   [#10]

można bo mgr z pedagogiki op-wych i podyplomówkę z oligo, np. jako pedagog szkolny

moze prowadzić rewalidację 

Roman Langhammer27-05-2024 16:25:18   [#11]

Czy pedagogiem szkolnym może być osoba po:

- pedagogika wczesnoszkolna i oligofrenopedagogika (jednolite magisterskie)

- autyzm, zespół Aspergera i inne całościowe zaburzenia rozwojowe (podyplomowe)

- tyflopedagogika (podyplomowe)

izael27-05-2024 20:32:43   [#12]

Analizując zapisy rozp. w sprawie kwalifikacji - § 26, to moim zdaniem w szkole takiej zwykłej nie:)

w niezwykłej, czyli np. w specjalnej, raczej tak, o ile niepełnosprawności uczniów są takie, że pasuje to do tych kierunków ukończonych

joljol28-05-2024 11:51:15   [#13]

zgadzam się z izael:)

Roman Langhammer28-05-2024 18:18:10   [#14]

Dzięki.

Antka04-06-2024 12:31:55   [#15]

Witam, mam pytanie czy osoba po:

- pedagogika (jednolite magisterskie)

- diagnoza, rewalidacja i terapia pedagogiczna ( podyplomowe)

może prowadzić zajęcia rewalidacyjne?

joljol04-06-2024 13:43:20   [#16]

może

Antka04-06-2024 14:02:52   [#17]

Dziękuję 

joljol04-06-2024 14:57:32   [#18]

może

juasia17-06-2024 12:36:02   [#19]

czy osoba po licencjacie z matematyki i przygotowanie pedagogiczne (licencjat ukończony w grudniu 2023 r), posiada kwalifikacje do nauczania matematyki w szkole podstawowej?

joljol17-06-2024 14:20:19   [#20]

tak

2. Kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w klasach IV–VIII szkół podstawowych, z wyjątkiem szkół podstawowych specjalnych i oddziałów specjalnych w szkołach podstawowych ogólnodostępnych oraz szkół podstawo wych w okręgowych ośrodkach wychowawczych, zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich, posiada również osoba, która ukończyła:

1) studia pierwszego stopnia prowadzone zgodnie z przepisami obowiązującymi przed dniem 3 sierpnia 2019 r. na:

a) kierunku zgodnym (specjalności zgodnej) z nauczanym przedmiotem lub prowadzonymi zajęciami i posiada przy gotowanie pedagogiczne

juasia19-06-2024 17:49:50   [#21]

joljol- ale ten nauczyciel rozpoczął studia pierwszego stopnia w 2020 r., a ukończył w 2023 r., czyli studiował na zasadach obowiązujacych PO 3 sierpnia 2019 r. W związku z powyższym musi chyba mieć magistra z matematyki lub z innego przedmiotu i do tego podyplomówke z matematyki

Roman Langhammer19-06-2024 19:23:16   [#22]

Bardzo logiczne - podyplomówka (3 semestry, najlepiej on-line) jest bardziej wartościowa od licencjatu (6 semestrów)...... pozostawię bez komentarza...

juasia19-06-2024 20:19:18   [#23]

Roman, ja tylko odnoszę się do aktualnych zapisów rozporządzenia, ale nie wiem czy je dobrze interpretuję, dlatego proszę o pomoc. Ja wcale nie uważam, że podyplomówka jest lepsza od licencjatu.... Nie rozumiem tonu w jakim to napisałeś

Roman Langhammer20-06-2024 04:55:05   [#24]

Ton nie miał być złośliwy w stosunku do Ciebie. :) Jeśli tak poczułaś - to przepraszam. :) Bardzo możliwe - w naszym prawodawstwie - że masz rację. Pewnie ktoś napisze jak to interpretować...:) Ja bardziej odniosłem się do absurdów rozporządzenia ws. kwalifikacji.

Podam inny przykład - żeby pracować w przedszkolu, to trzeba zrobić (teraz) 5-letnie studia magisterskie (bo nie ma już licencjatu)... ale żeby uczyć w liceum np. matematyki - wystarczy podyplomówka on-line... o te absurdy mi chodzi......

Do teraz nie wiem, komu na niektórych kierunkach przeszkadzały studia dwustopniowe... tym bardziej, że ludzi - szczególnie do pracy w przedszkolach - brakuje.

joljol20-06-2024 12:59:29   [#25]

.


post został zmieniony: 20-06-2024 13:00:58
koala21-06-2024 12:36:22   [#26]

Kto może w sp prowadzić doradztwo zawodowe?

joljol21-06-2024 12:49:33   [#27]

§ 31. 1. Kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela doradcy zawodowego w klasach VII i VIII szkół podsta wowych, branżowych szkołach I stopnia, liceach ogólnokształcących i technikach, z wyjątkiem szkół podstawowych dla dorosłych i liceów ogólnokształcących dla dorosłych, posiada osoba, która ukończyła:

1) studia pierwszego i drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie prowadzone zgodnie z nowym standardem kształcenia na kierunku, na którym jest prowadzone kształcenie w zakresie: a) doradztwa zawodowego i posiada przygotowanie pedagogiczne lub b) innym niż określony w lit. a i posiada przygotowanie pedagogiczne oraz ukończyła studia podyplomowe prowa dzone zgodnie z nowym standardem kształcenia w zakresie doradztwa zawodowego lub

2) studia drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie prowadzone zgodnie z przepisami obowiązującymi przed dniem 3 sierpnia 2019 r. w zakresie doradztwa zawodowego i posiada przygotowanie pedagogiczne, lub

3) studia drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie prowadzone zgodnie z przepisami obowiązującymi przed dniem 3 sierpnia 2019 r. na dowolnym kierunku (dowolnej specjalności) i posiada przygotowanie pedagogiczne oraz ukończyła studia podyplomowe w zakresie doradztwa zawodowego.

2. Kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela doradcy zawodowego w szkołach podstawowych posiada rów nież osoba, która ukończyła:

1) studia pierwszego stopnia prowadzone zgodnie z przepisami obowiązującymi przed dniem 3 sierpnia 2019 r. w zakre sie doradztwa zawodowego i posiada przygotowanie pedagogiczne lub

2) studia pierwszego stopnia prowadzone zgodnie z przepisami obowiązującymi przed dniem 3 sierpnia 2019 r. na do wolnym kierunku (dowolnej specjalności) i posiada przygotowanie pedagogiczne oraz ukończyła studia podyplomowe w zakresie doradztwa zawodowego.

barkuk24-06-2024 12:40:53   [#28]

Nauczyciel matematyki ( 5 lat) i studia podyplomowe z chemii (ukończone w 2022) może oprócz matematyki uczyć cemii w SP i LO ? 

 

rzewa25-06-2024 14:38:59   [#29]

może

UWAGA!
Nie jesteś zalogowany!
Zanim napiszesz odpowiedź w tym wątku, zaloguj się!
Dopiero wtedy będziesz mógł/mogła wysłać wprowadzony komentarz na forum.
Jeśli nie masz jeszcze założonego konta na forum, załóż je.
Logowanie i/lub zakładanie konta.

strony: [ 1 ]