Forum OSKKO - wątek

TEMAT: Język polski dla dzieci z Ukrainy arkusz 20242025
strony: [ 1 ]
barwi12-03-2024 11:30:25   [#01]
Czy należy zaplanować w arkuszu organizacji na rok szkolny 2024/202 dodatkowe zajęcia z języka polskiego w wymiarze 6 godzin dla uczniów z Ukrainy? 
rzewa12-03-2024 15:34:04   [#02]

jak na razie: NIE, tylko 2 godziny, jak dla każdego innego cudzoziemca

barwi14-03-2024 13:57:33   [#03]

dziękuję 

matyldaa14-03-2024 21:41:38   [#04]

Upewniam się, te 2 godziny przez dwa lata dla dziecka nie z Ukrainy (mam dziecko z Białorusi)?

rzewa14-03-2024 21:56:07   [#05]

tak

art. 165 ust. 7 u.P.o.

matyldaa15-03-2024 15:01:56   [#06]

Dziękuję. Dziecko zostało przyjęte 20 marca 2022 roku,  faktyczne miesiące nauki ( odliczając wakacje)  to 19 czerwca 2025? Tak należy liczyć?

izael15-03-2024 19:05:34   [#07]

matyldaa, a czemu liczysz miesiące?

KaPi15-03-2024 19:15:10   [#08]

w ustawie jest mowa o 24 miesiącach nauki, więc chyba dlatego... też ostatnio liczyłam, ale czy to poprawnie...

rzewa15-03-2024 22:20:10   [#09]

to 24 m-ce ciurkiem

matyldaa16-03-2024 23:05:39   [#10]

Rzewa, to jak zaplanować te 2 h w arkuszu? Jeśli uczennica przyjęta 20 marca 22 roku, to w tworzonym na 24/25 arkuszu mają być do 19 marca 2025 r?

rzewa16-03-2024 23:11:50   [#11]

majowy arkusz bez tych godzin -> wprowadzisz je potem aneksem obowiązującym do 31.03.25

Rycho19-03-2024 21:46:02   [#12]

rzewa, a czemu nie można od razu z terminem obowiązywania do 31.03.25?

Znane mi programy do robienia arkuszy o ile się orientuję przyjmują takie coś,

laostic20-03-2024 09:34:27   [#13]

Nie rozumiem. Jeśli przyjęta w marcu 2022, to kończy teraz a nie za rok.

Dante20-03-2024 10:20:20   [#14]

Czy dzieciom z UA, które w Polsce są od 2022r. ale chodziły do przedszkola, należy się nauka j. polskiego w wymiarze 6 godz.  tyg. licząc od klasy I przez dwa kolejne lata ?

Takie dzieci mogą nie znać języka polskiego.


post został zmieniony: 20-03-2024 10:20:45
matyldaa20-03-2024 14:56:12   [#15]

#13 

Moja pomyłka, uczennica przyjęta w marcu 2023 r. Wtedy aneksem przydzieliłam jej 2 h języka polskiego . Kolejno w sierpniu 23 r. aneksem przydzieliłam 2 godziny na rok szk. 23/24. Teraz robię arkusz i rozumiem, że nie uwzględniam tych godzin (tak, jakby ich nie było) a dopiero w sierpniu 24r.  przydzielam 2 h od września 24 do marca 25?

KaPi20-03-2024 17:05:42   [#16]

od roku szkolnego 24/25 uczniom z zagranicy przysługują już tylko 2 godziny języka polskiego, 6 było tylko do tego roku,

jeżeli nie zmienią się przepisy z rozporządzenia  23.08.2017 r.

tam jest tylko zapis: w wymiarze pozwalającym na opanowanie języka polskiego w stopniu umożliwiającym udział w obowiązkowych zajęciach edukacyjnych, nie niższym niż 2 godziny lekcyjne tygodniowo

nie ma mowie o czasie organizowaniatych zajęć... chyba, że to jest zapisane w innym miejscu...

rzewa20-03-2024 18:56:49   [#17]

o okresie w jakim te zajęcia przysługują mówi u.P.o. -> art 165 ust 7

rzewa20-03-2024 19:01:58   [#18]

do #12: przygotowywany obecnie i zatwierdzany w maju arkusz organizacyjny jest na rok szkolny (at 110 ust 1 u.P.o.), zatem nie powinien zawierać zajęć jakie będą obowiązywały przez okres krótszy

KaPi20-03-2024 19:05:45   [#19]

dzięki Rzewo :)

178824-03-2024 08:01:35   [#20]

Czy dobrze rozumiem, że ukraińskim dzieciom, które przyjechały w momencie rozpoczynania się wojny i zaczęły naukę w przedszkolu, a teraz idą do pierwszej klasy, można planować 2 godziny, jak dla "zwykłych cudzoziemców"? 2 godziny przez 24 miesiące. 

gosiaes218-06-2024 12:12:15   [#21]

Czy coś się zmieniło w kwestii prowadzenia lekcji języka polskiego dla uczniów z Ukrainy??

laostic18-06-2024 12:24:21   [#22]

4 godziny. Wydłużenie do 36 miesięcy.

KaPi18-06-2024 12:54:41   [#23]

gdzie jest napisane o 4 godzinach?

bardzo proszę o wskazanie

laostic18-06-2024 13:34:16   [#24]

https://samorzad.pap.pl/kategoria/edukacja/men-chce-dofinansowac-samorzadom-zatrudnienie-w-szkolach-asystentow

 

KaPi18-06-2024 17:02:09   [#25]

dzięki, ale chodziło mi brdiej o konkretny art ;)

juasia10-07-2024 13:21:22   [#26]

w jakim akcie prawnym można odszukać informację ile godzin przysługiwać będzie od nowego roku szkolnego na dodatkową  naukę j. polskiego dla uczniów z Ukrainy?

ewa10-07-2024 14:20:10   [#27]

na razie jest tylko w specustawie dodano ust. 1a w  art. 55b, rozrządzenie jeszcze nie znowelizowane, czyli wszystko przed nami ;-)

Art. 55b. 1.  Do dnia 30 września 2025 r. dodatkowa nauka języka polskiego, o której mowa w art.165 ust. 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe, może być prowadzona w grupie międzyszkolnej..

1a. W przypadku uczniów, którzy zgodnie z ust. 1, rozpoczęli w latach szkolnych 2022/2023 i 2023/2024 dodatkową naukę języka polskiego, prawo do tej nauki przysługuje na okres nie dłuższy niż 36 miesięcy.

 

 

UWAGA!
Nie jesteś zalogowany!
Zanim napiszesz odpowiedź w tym wątku, zaloguj się!
Dopiero wtedy będziesz mógł/mogła wysłać wprowadzony komentarz na forum.
Jeśli nie masz jeszcze założonego konta na forum, załóż je.
Logowanie i/lub zakładanie konta.

strony: [ 1 ]