Forum OSKKO - wątek

TEMAT: Urlop dla poratowania zdrowia
strony: [ 1 ]
Klarysa29-02-2024 12:31:20   [#01]

Hej!

Mam nauczycielkę, która ze względu na stan zdrowia wybiera się na wyżej wymieniony urlop.

Informacje:

- staż pracy 21 lat, bez przerwy w naszej palcówce;

- urlop macierzyński- VII 2019 do VII 2000;

- przed urlopem Pani przebywała na L4( ciąża);

Według mnie nie ma przeszkód, Pani boi się, że przez urlop macierzyński nie będzie mogła skorzystać z tego dobrodziejstwa.

Co Wy na to, bo szczerze- w wątpliwościach swoich Pani jest bardzo przekonywująca, co słyszała... :)

joljol29-02-2024 12:51:48   [#02]

pierwszy urlop po przepracowaniu (nieprzerwanie) co najmniej 7 lat w szkole w wymiarze min. ½ obowiązkowego wymiaru zajęć.

 

może iść


post został zmieniony: 29-02-2024 12:52:19
Klarysa29-02-2024 13:34:28   [#03]

OK, dzięki, może teraz już nie będzie "marudzić" :)

Jot01-03-2024 14:35:55   [#04]

Czy urlop dla poratowania zdrowia nie jest przywilejem dla zatrudnionych na pełny etat? Coś przegapiłam może?...

Jot01-03-2024 14:55:08   [#05]

Tzn. mam na myśli, że idąc na udz musi być zatrudniony na pełny etat, tak?

KaPi01-03-2024 18:17:08   [#06]

tak

Macia06-03-2024 11:22:32   [#07]

czy udpz może być tylko na sprawy gardłowe/głosowe bo kiedyś tak głosili a co z dyrkiem czy może być inny powód


post został zmieniony: 06-03-2024 11:23:07
izael07-03-2024 18:35:18   [#08]

może być każdy inny powód, który lekarz medycyny pracy uzna za istotny

w podpunkcie b) zmieści się duuuuużo

 

Art. 73. 1. Nauczycielowi zatrudnionemu w pełnym wymiarze zajęć na czas nieokreślony, po przepracowaniu nieprzerwanie co najmniej 7 lat w szkole w wymiarze nie niższym niż 1/2 obowiązkowego wymiaru zajęć, dyrektor szkoły udziela urlopu dla poratowania zdrowia:

1) w celu przeprowadzenia zaleconego leczenia:
a) choroby zagrażającej wystąpieniem choroby zawodowej lub
b) choroby, w której powstaniu czynniki środowiska pracy lub sposób wykonywania pracy odgrywają istotną rolę, lub
2) na leczenie uzdrowiskowe lub rehabilitację uzdrowiskową
- w wymiarze nieprzekraczającym jednorazowo roku.
zapolska26-03-2024 13:41:43   [#09]

Dzień dobry ,czy w świetle nowych przepisów oświatowych nauczyciel  mężczyzna 37 lat pracy w szkole ,62 lata życia może od 1 września 2024 roku skorzystać z urlopu dla poratowania zdrowia?

joljol26-03-2024 13:51:16   [#10]

W obecnym stanie prawnym nabycie prawa do emerytury wyklucza korzystanie z urlopu dla poratowania zdrowia nauczyciela.

Urlop zdrowotny przysługuje bowiem jedynie do końca miesiąca poprzedzającego miesiąc nabycia uprawnień emerytalnych

dla kobiet wynosi 60, a dla mężczyzn 65 lat.

Ala26-03-2024 19:29:14   [#11]

czyli wspomniany mężczyzna jeszcze może ;)

Macia02-04-2024 12:14:54   [#12]

a kto wystawia dyrektorowi skierowanie na badania w celu wydania orzeczenia o potrzebie udzielenia udpz i kto tego urlopu udziela

joljol02-04-2024 12:38:45   [#13]

Wykonywanie czynności w sprawach z zakresu prawa pracy w stosunku do dyrektora szkoły lub placówki należy do zadań  organu prowadzącego szkołę. Zadania te wykonuje odpowiednio wójt (burmistrz, prezydent miasta), starosta, marszałek województwa (art. 10 ust. 1 pkt 6 i art. 29 ust. 1 pkt 3 ustawy Prawo oświatowe).

joljol02-04-2024 13:12:09   [#14]

a ja mam takie pytanie

nauczyciel otrzymał skierowanie na  leczenie uzdrowiskowe w okresie 25/04 - 18/05

lekarz wystawił orzeczenie na okres 22/04 - 31/05

wg mnie, urlop na poratowanie zdrowia powinien być udzielony tylko na ten okres czytając zapis w KN:

10j. Urlopu dla poratowania zdrowia na leczenie uzdrowiskowe lub rehabilitację uzdrowiskową dyrektor szkoły udziela na podstawie potwierdzonego skierowania, o którym mowa w art. 33 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, na okres ustalony w tym skierowaniu.

Dobrze myślę?

Macia02-04-2024 14:09:12   [#15]

zależy na jaki okres wnioskował nauczyciel - pewnie na taki jaki wystawił lekarz. Gdyby nie było orzeczenia lekarza a tylko skierowanie to na taki czas jaki jest w skierowaniu ale jeśli jest orzeczenie to raczej na okres wskazany w orzeczeniu

laostic03-04-2024 06:50:30   [#16]

Przecież na sanatorium lekarz nie wystawia orzeczenia, to dyrektor udziela urlopu na podstawie skierowania.

zapolska03-04-2024 08:06:29   [#17]

Nauczyciel przebywa na urlopie dla poratowania zdrowia.Trzy tygodnie temu uległ wypadkowi,złamał nogę w trzech miejscach,operacja,  czeka go długa rehabilitacja.Czy nauczyciel powinien przerwać urlop i przejść na L4?Czy tak można i czy będzie to korzystniejsze.Wiadomym jest, tak twierdzi ortopeda, ze we wrześniu do pracy nie wróci.

joljol03-04-2024 10:09:12   [#18]

Dostarczenie przez nauczyciela przebywającego na urlopie dla poratowania zdrowia zwolnienia lekarskiego, tj. zwolnienia z obowiązku pracy w szkole z punktu widzenia pracodawcy (dyrektora szkoły) nie powoduje żadnych skutków prawnych. Zarówno, bowiem urlop dla poratowania zdrowia, jak i zwolnienie lekarskie skutkują usprawiedliwieniem nieobecności nauczyciela na stanowisku pracy.

Karta Nauczyciela jako przepis szczególny określa zasady wynagradzania nauczyciela w czasie urlopu dla poratowania zdrowia.

Zwolnienie lekarskie wystawione w tym okresie, nie zmienia faktu, że jest to okres urlopu dla poratowania zdrowia, w czasie którego nauczyciel zachowuje prawa do wynagrodzenia zasadniczego i dodatku za wysługę lat.


post został zmieniony: 03-04-2024 10:10:12
zapolska04-04-2024 22:21:30   [#19]

Nauczyciel przebywa na urlopie dla poratowania zdrowia.Pięć tygodni temu uległ wypadkowi,złamał nogę w trzech miejscach,przeszedł skomplikowaną operację stawu skokowego,  jeszcze przynajmniej pięć tygodni noga będzie w szynie gipsowej. 30 czerwca kończy mu się urlop na poratowanie zdrowia, a od lekarza ortopedy wiadomo, że rehabilitacja będzie bardzo długa,  przynajmniej 6 miesięcy.  Czy nauczyciel może przedłużyć urlop, i jeśli tak to na jak długo?

 

Uzupełnienie tego o czym pisałam wyżej

BogdanK05-04-2024 08:08:06   [#20]

Joljol już wyjaśnił wszystko - nic się nie przedłuża, bo L4 nie ma wpływu na urlop dla poratowania zdrowia. UDPZ ma wyższy status niż L4 (podobnie jak np. wychowawczy).

Macia05-04-2024 08:22:36   [#21]

przerwanie urlopu nic mu nie daje bo i tak następny może wziąć dopiero za rok. Wydaje mi się, że nie powinien przerywać tylko być na nim do końca a potem wziąć zwolnienie. Nie wiem czy czegoś nie pomyliłam ale wydaje mi się że gdzieś kiedyś czytałam, że łączna nieobecność w pracy nauczyciela (udpz i zwolnienie) nie może przekraczać 2 lat ale może się mylę.

jeśli przerwie udpz nauczyciel po zwolnieniu może też skorzystać ze  świadczenia rehabilitacyjnego

rzewa05-04-2024 10:19:20   [#22]

ok 1,5 roku -> art 23 ust 1 pkt 2 KN


post został zmieniony: 05-04-2024 10:20:59
beania05-04-2024 14:37:41   [#23]

Witam

A mnie nurtuje pytanie. Mam odpowiednią datę urodzenia -1965 (ale nie wiek emerytalny, mam 59 lat)

  • przed 1 września 1966 r. (z wcześniejszej emerytury będzie można  skorzystać od 1 września 2024 r.), ale ja nie chcę.

Chciałabym od 1 września 2024 iść na roczny urlop zdrowotny a od września 2025 roku na emeryturę powszechną, będę miała skończone 60 lat. Czy mogę tak zrobić?

 

rzewa07-04-2024 12:25:47   [#24]

tak

beania07-04-2024 14:44:57   [#25]

A co, gdyby to się okazało niezgodne z prawem?. Czytałam tyle interpretacji tego zjawiska, że jestem ogłupiała.

beania07-04-2024 14:55:25   [#26]

Czy muszę jeszcze popracować przez rok?

izael07-04-2024 19:42:44   [#27]

a dlaczego niezgodne z prawem?

dzisiaj jest taki zapis i raczej nie zmieni się do 1 września

teraz tylko musisz to odnieść do daty swoich urodzin

jeśli masz urodziny np. w czerwcu, to udpz musi się skończyć nie później niż 31 maja

tu raczej nie ma miejsca na interpretacje

 

Art. 73. 2. Nauczycielowi, któremu do nabycia prawa do emerytury brakuje mniej niż rok, urlop dla poratowania zdrowia nie może być udzielony na okres dłuższy niż do końca miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym nauczyciel nabywa uprawnienia emerytalne.

Danuta010210-04-2024 12:22:53   [#28]

beania i rzewa,

 a ja i prawnicy mamy wątpliwości co do urlopu dla poratowania zdrowia dla osób, które 1 września 2024 nabywają prawa do wcześniejszej emerytury. Przepisy nie wyłączają tego prawa i i traktują ten przywilej tak samo jak nabycie praw do emerytury faktycznej. Konsultowałam to z trzema prawnikami i wszyscy są tego samego zdania. A może wszyscy jesteśmy w błędzie?

rzewa10-04-2024 12:43:31   [#29]

hm... uważam, że wcześniejsza emerytura jest tylko prawem -> zatem nie można pracownika na nią wysłać - a wasza interpretacja zapisów ustawy tak czyni -> czyli jet interpretacją rozszerzającą, a zatem niedpuszczalną

ponadto co do tego prawa to tylko pracownik (i ZUS) mają jasność (czasem tylko sam ZUS) więc taka interpretacja naruszałaby prawo pracy -> powodowałaby nierówne traktowanie pracowników

tylko emerytura z osiągnięciem wieku emerytalnego jest pewna i wszyscy mają jasność co do tego, że się należy oraz jest to oczywiste dla wszystkich, a różnice w tym względzie (płeć) wprost wynikają z ustawy

Danuta010210-04-2024 13:43:23   [#30]

Podobnie jak emerytura właściwa, na która też nie można wysłać na przymus. Wklejam odpowiedź z LEX

Zgodnie z treścią art. 73 ust. 2 ustawy z 26.01.1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2023 r. poz. 984 ze zm.) – dalej KN, nauczycielowi, któremu do nabycia prawa do emerytury brakuje mniej niż rok, urlop dla poratowania zdrowia nie może być udzielony na okres dłuższy niż do końca miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym nauczyciel nabywa uprawnienia emerytalne.

Ograniczenie możliwości skorzystania z urlopu dla poratowania zdrowia lub czasu jego trwania nie jest związane z rodzajem emerytury z jakiej może skorzystać nauczyciel, a w szczególności nie zależy od tego, czy nauczyciel nabył prawo do wcześniejszej emerytury nauczycielskiej w jakimkolwiek trybie (wyrok SN z 4.12.2003 r., I PK 72/03OSNP 2004/21, poz. 366 LEX nr 103625), czy też nabył uprawnienia emerytalne na zasadach ogólnych po przekroczeniu powszechnego wieku emerytalnego (wyrok SN z 26.03.2007 r., I PK 262/06, OSNP 2008/9–10, poz. 123LEX nr 384227).

 


post został zmieniony: 10-04-2024 13:44:41
Macia10-04-2024 14:02:42   [#31]

Danuta0102 a z jakiego tytułu ta wcześniejsza emerytura

Danuta010210-04-2024 14:30:12   [#32]

Związane jest z rocznikiem urodzenia i spełnieniem dwóch warunków 30 lat pracy i 20 przy tablicy

Art. 88 Karta Nauczyciela

jednak zanim decyzja o wcześniejszej to należy się zastanowić bo podobno lepiej opłaca się kompensacyjna


post został zmieniony: 10-04-2024 14:37:10
Macia11-04-2024 10:44:14   [#33]

myślę, że udpz jest możliwy 

zosiaz118-06-2024 19:46:17   [#34]

jezeli n-l zaczynal we wrześniu z 5 godzinami, w ciągu roku szkolnego doszły mu godziny i w czerwcu ma 21 godz, to czt może iść na UDPZ?  Np Od lipca?

joljol18-06-2024 20:24:52   [#35]

Art. 73. 1. Nauczycielowi zatrudnionemu w pełnym wymiarze zajęć na czas nieokreślony, po przepracowaniu nieprzerwanie co najmniej 7 lat w szkole w wymiarze nie niższym niż 1/2 obowiązkowego wymiaru zajęć, dyrektor szkoły udziela urlopu dla poratowania zdrowia:

zoza19-06-2024 11:16:54   [#36]

#30, a ja jeszcze dla przypomnienia dorzucę, w przeszłości już ten problem był:

https://orka2.sejm.gov.pl/IZ6.nsf/main/6E46B745

https://orka2.sejm.gov.pl/IZ6.nsf/main/03748C78

 

zosiaz119-06-2024 13:24:01   [#37]

A możecie podać jakie dokumenty nauczyciel musi orzygotowac i przedłożyć dyrekcji aby ubiegać się o UDPZ?

KaPi19-06-2024 13:26:59   [#38]

wniosek tylko

zosiaz119-06-2024 14:44:27   [#39]

….a od lekarza medycyny pracy …(?)

KaPi19-06-2024 17:49:24   [#40]

Dyrektor szkoły, na pisemny wniosek nauczyciela o udzielenie urlopu dla poratowania zdrowia, w terminie nie dłuższym niż 7 dni roboczych od dnia złożenia wniosku, wydaje skierowanie na badanie lekarskie przeprowadzane przez uprawnionego lekarza medycyny pracy, który orzeka o takiej potrzebie (lub pewnie może nie orzec).

Jak przynosi orzeczenie o otzrebie urlopu, to go udziela...

Roman Langhammer19-06-2024 19:26:47   [#41]

...albo się odwołuje...

KaPi19-06-2024 19:33:34   [#42]

... albo...

UWAGA!
Nie jesteś zalogowany!
Zanim napiszesz odpowiedź w tym wątku, zaloguj się!
Dopiero wtedy będziesz mógł/mogła wysłać wprowadzony komentarz na forum.
Jeśli nie masz jeszcze założonego konta na forum, załóż je.
Logowanie i/lub zakładanie konta.

strony: [ 1 ]