Forum OSKKO - wątek

TEMAT: Arkusz 2024
strony: [ 1 ][ 2 ]
joljol18-04-2024 09:45:44   [#51]

Mirosław Doring

a jeszcze jedno pytanko, (a w sumie dwa) jak mogę prosić -

1) nauczyciel ( ma oligofreno i stos innych uprawnień ) będzie miał 15/30 biblioteki i 9 godzin rewalidacji indywidualnej. Nie możemy się doliczyć jaki etat wyjdzie. - 15/30+9/30 (rewalidacja nie ma przypisanego pensum, tylko z pensum, które juz realizuje nauczyciel) czyli 24/30

2) nauczyciel ma 15/18 geografii i 5/26 świetlicy. Wyjdzie 20/20 czy 20/19? - tu patrząc jak liczy vulcan płacowy do 4 miejsc po przecinku wychodzi 19,5 czyli 20/19

 

 

malmar1518-04-2024 10:39:52   [#52]

co do pierwszego nie będę się kłócić ;-)

co do drugiego- pozostanę przy swoim, nie patrz na program, bo każdy inaczej liczy, dla sprawdzenia przelicz "z palca" ;-)


post został zmieniony: 18-04-2024 10:41:44
basiaj18-04-2024 10:52:23   [#53]

Jeśli jest zatrudniony na stanowisku nauczyciela, to zajęcia rewalidacyjne/socjoterapeutyczne realizuje z pensum 18, jeśli jest zatrudniony na stanowisku specjalisty (np. pedagoga, logopedy itd.), to pensum określa organ prowadzący, z tym, że nie może ono być wyższe niż 22 godziny tygodniowo.

 

 2. z 20  (po przeliczeniu )


post został zmieniony: 18-04-2024 10:53:38
Jerzykk18-04-2024 11:14:55   [#54]

Rewalidacja, wdżwr nie ma określonego pensum więc liczymy z tego co wyjdzie z pozostałych.

n-l 18 20 22 25 26 30 rew/wdż Razem Etat bez zaokrąglania Etat (pensum) Nadgodziny Część etatu (razem)
    wsp. t p-le św bib            
            15 9 24 30,0000 30 -6,0 0,80
  15       5     20 19,5000 19 1,0 1,05

post został zmieniony: 18-04-2024 11:19:58
malmar1518-04-2024 11:19:57   [#55]

czy coś się zmieniło?

wymiar pensum dla godzin wychowania do życia w rodzinie to 18

izael18-04-2024 11:29:57   [#56]

§ 3.  1.  Na realizację zajęć w szkołach publicznych przeznacza się, w każdym roku szkolnym, dla uczniów poszczególnych klas, po 14 godzin, w tym po 5 godzin z podziałem na grupy dziewcząt i chłopców.

to na ogół, przy podziale oddziału na grupę dziewcząt i chłopców, to dla nauczyciela wychodzi 19 godzin

malmar1518-04-2024 13:10:29   [#57]

izo, ale zatrudniamy go z pensum 18/18

rzewa18-04-2024 13:32:46   [#58]

1) nauczyciel ( ma oligofreno i stos innych uprawnień ) będzie miał 15/30 biblioteki i 9 godzin rewalidacji indywidualnej -> wychodzi 24/30 czyli 0,8 etatu

2) nauczyciel ma 15/18 geografii i 5/26 świetlicy -> wychodzi 19/20 czyli etat

ad 1) rewalidacja (a także wwr) nie ma określonego pensum, czyli pensum jest takie jakie ma n-l określone w umowie (jeśli nie można określić konkretnego stanowiska dla n-la to ma on pensum 18), zatem ten n-l ma pensum 30 (bibliotekarz) czyli rewalidacja będzie realizowana przez niego z tego pensum

ad 2) należy policzyć pensum uśrednione zgodnie z art 42 ust 5c KN, czyli 20:(15/18+5/26) co daje dokładnie 19,5 czyli zgodnie z zasadą zaokrąglania wpisaną w ten przepis pensum będzie równe 19 bo zaokrąglenie w górę dotyczy dopiero wyniku wyższego niż 0,5

izael22-04-2024 18:06:58   [#59]

malamar15, tak:)

czytaj, izoelo, ze zrozumieniem:))))

rzewa22-04-2024 21:50:10   [#60]

no i rąbnęłam się w #58 -> ten drugi n-l będzie miał etat (a nawet 1 godz ponadwymiarową), gdyż będzie miał 20/19 (a nie 19/20 :-)))

gosiaes208-05-2024 10:13:07   [#61]

Nauczyciel uzyska kwalifikacje do nauczania angielskiego od września i jest zatrudniony w niepełnym wymiarze godzin.

Czy mam obowiązek przydzielić mu godziny angielskiego - nauczyciel anglista ma godziny ponadwymiarowe z tego przedmiotu. 

??

joljol08-05-2024 12:04:14   [#62]

nie masz obowiązku 

umowa się skończy (tak rozumiem, ze teraz ma do końca roku) i nawiążesz nową na tyle godzin ile masz

KaPi24-05-2024 10:23:12   [#63]

nauczyciel plastyki odchodzi na kompensacyjne

 w arkuszu mam zatwierdzone 4 godziny plastyki i 2 godziny zajęć plastycznych

już wiem, że będę miała nauczyciela na plastykę, ale na koło nie...

jak wykazać to w aneksie, że musimy zrezygnowac z tego koła?

dwalcz24-05-2024 11:14:19   [#64]

KaPi we wrześniu dajemy naszemu OP wykaz zmian w arkuszu kwietniowym

Imię i nazwisko nauczyciela

Zdjęto

Dodano

Powód zmian

       
KaPi24-05-2024 13:31:27   [#65]

ok, czyli to jako aneks dajecie, z opinią ZZ?

dwalcz24-05-2024 14:04:46   [#66]

Tak we wrześniu.

Nosia27-05-2024 08:25:45   [#67]

Weszło Rozporządzenie Ministra Edukacji w sprawie ramowych planów nauczania dla publicznych szkół

Na stronie MEN:

Zmiana dotycząca rezygnacji od roku szkolnego 2024/2025 z przedmiotu historia i teraźniejszość w klasie I szkół ponadpodstawowych, oznacza konieczność pilnego sporządzenia aneksów do arkuszy organizacji szkół ponadpodstawowych.

Jak to rozumieć? 

1. te aneksy do arkuszy organizacji szkół ponadpodstawowych należy zaopiniować przez związki zawodowe?

2. konieczność pilnego sporządzenia tzn do kiedy? bo to już po 31 maja będzie. Co to da?

Jak to ugryźć?

 

izael27-05-2024 20:42:40   [#68]

Nosia, jeśli ta zmiana oznacza jakieś ruchy kadrowe, to trzeba robić aneks lotem błyskawicy i wręczać ludziom stosowne pisma

jeśli jest to tylko zmiana liczby godzin na wakacie lub godzin ponadwymiarowych, to aneks robimy spokojnie i nienerwowo, wykonując niespiesznie wszystkie czynności jak przy projekcie kwietniowym

nie gryziemy, bo szkoda naszego zdrowia:)


post został zmieniony: 27-05-2024 20:42:54

UWAGA!
Nie jesteś zalogowany!
Zanim napiszesz odpowiedź w tym wątku, zaloguj się!
Dopiero wtedy będziesz mógł/mogła wysłać wprowadzony komentarz na forum.
Jeśli nie masz jeszcze założonego konta na forum, załóż je.
Logowanie i/lub zakładanie konta.

strony: [ 1 ][ 2 ]