Forum OSKKO - wątek

TEMAT: standardy ochrony małoletnich
strony: [ 1 ][ 2 ]
AnJa14-03-2024 15:47:29   [#51]

I po cholerę żeś zespół na szkolenie wysyłała? Niby wiem - koniec roku a kasa zdoskonalenia zostawała. Ale można było nacisk bezpieczniejszego, typu obsługa stopera i suwmiarki na potrzeby sprawdzianu sprawnościowego:-)

Wioleta D14-03-2024 16:12:08   [#52]

Ja tylko zastępuję szefową od czasu do czasu...:) Nie zarządzam...

Dan6715-04-2024 13:50:25   [#53]

Witam

Czy w SOSW opracowywane standardy mają dotyczyć tylko uczniów do 18 - tego roku życia ? /bo w SP mamy też uczniów do 20 - tego roku życia, a w mamy też SB Ist i SPDP - gdzie uczniowie mogą się uczyć do 24 roku życia/.

Oczywiście chodzi o zapisy w tworzonym dokumencie , bo wiadomo, że jak się dzieje uczniowi krzywda to reagujemy natychmiast.

pozdrawiam

izael18-04-2024 11:37:48   [#54]

standardy dotyczą tylko małoletnich, co zresztą zapisano w ustawie

 

Małoletni w rozumieniu polskiego prawa cywilnego osoba, która nie ukończyła 18 lat. Z wyjątkami, ale tu nie o tym.

Skimir19-04-2024 21:13:32   [#55]

Przy okazji sprawdzania w rejestrach...

Sytuacja: Zapraszamy do szkoły pasjonatów programowania z korpo w którym pracuje jeden z rodziców, ci pasjonaci mają z dziećmi zaprojektować robota i zrobić ciekawe zajęcia...

Podczas takiej lekcji obecny jest nauczyciel i nadzoruje działalność tych osób.

Czy sprawdzacie w "rejestrach" takich ludzi?

Rozumem założenia ustawy i potrzebę "dmuchania" na zimne ale to w wielu przypadkach może zniechęcić do podejmowania różnych inicjatyw. Często nauczyciele mają znajomych, którzy mogą zaprezentować swoje ciekawe hobby, zawody itp. dla uczniów. Czasem jakiś podmiot sam proponuje jakieś ciekawe zajęcia (ostatnio mieliśmy straż leśną - opowiadali o ochronie przyrody).

Jeśli zaczniemy wszystkich legitymować, spisywać PESELE to może to tylko zniechęcić. Uważam, że jeśli ktokolwiek prowadzi zajęcia dla uczniów ale odbywa się to pod bezpośrednim nadzorem nauczyciela nie musi być sprawdzany.

rzewa20-04-2024 13:26:25   [#56]

jeśli ktokolwiek prowadzi zajęcia dla uczniów ale odbywa się to pod bezpośrednim nadzorem nauczyciela nie musi być sprawdzany

Roman Langhammer20-04-2024 13:36:18   [#57]

Rzewo, możesz zacytować przepis, na którym opierasz swoją opinię?

AnJa20-04-2024 14:47:56   [#58]

Raczej odwrotnie - stosuje się przepis, na podstawie którego ktoś ma być sprawdzany:-)

Skimir20-04-2024 18:09:09   [#59]

No właśnie ten przepis jest bardzo pojemny:

Art. 21. 1. Przed nawiązaniem z osobą stosunku pracy lub przed dopuszczeniem osoby do innej działalności związanej z wychowaniem, edukacją, wypoczynkiem, leczeniem, świadczeniem porad psychologicznych, rozwojem duchowym, uprawianiem sportu lub realizacją innych zainteresowań przez małoletnich, lub z opieką nad nimi na pracodawcy lub innym organizatorze takiej działalności oraz na osobie, z którą ma być nawiązany stosunek pracy lub która ma być dopuszczona do takiej działalności, ciążą obowiązki określone w ust. 2-8.

 

Dopuszczenie do innej działalności związanej z edukacją...

Uważam tak jak Rzewa, no ale...

rzewa20-04-2024 22:24:16   [#60]

Jeśli uczniowie są pod opieką n-la, to żadna z osób, które wówczas mają z nimi kontakt nie podpada pod tę definicję

gdyby tak było, to trzeba by sprawdzać np. przewodnika po danym obiekcie, który oprowadza szkolną wycieczkę czy kierowcę autokaru wycieczkowego

Roman Langhammer21-04-2024 06:23:32   [#61]

Hmm... no nie wiem, trochę "śliskie". Też nie jestem za sprawdzaniem wszystkich i wszędzie. Chyba - niestety - nie pozostanie nic innego, aż poczekać do czasu pierwszego "wydarzenia", gdy okaże się, że osoba nie była sprawdzona, a przebywała pod opieką nauczyciela.

Skimir21-04-2024 11:22:20   [#62]

Myślę, że warto by zwrócić uwagę ustawodawcy. Idea przepisu OK ale paragraf napisany na kolanie.

Fakt, faktem, trzymając się tego zapisu musielibyśmy faktycznie sprawdzać przewodnika po muzeum, zaproszonego do szkoły prelegenta itp. 

Roman Langhammer21-04-2024 12:40:28   [#63]

Przewodnika w muzeum nie, bo to obowiązek dyrektora muzeum, zakładając, że te muzeum odwiedzają dzieci.

Kierowcy autobusu nie, bo to obowiązek dyrektora firmy przewozowej, zakładając, że firma wynajmuje autobus np. szkołom.

Ale prelegentów w szkole tak, bo to "dopuszczenie osoby do innej działalności związanej z...". Tak uważam. I nie ma zapisu z zastrzeżeniem, że jeśli to w szkole, pod nadzorem nauczyciela, że nie trzeba dokonywać takiego sprawdzenia.

Skimir21-04-2024 13:07:20   [#64]

Ciekawe czy MPK sprawdza kierowców. Wszak dzieci autobusami jeżdżą…

Roman Langhammer21-04-2024 13:28:53   [#65]

To był skrót myślowy. Raczej chodziło, że firma oferująca turystkę dla dzieci i wypoczynek, np. organizująca wycieczki, obozy itp. ma obowiązek sprawdzenia swoich pracowników. MPK nie organizuje zajęć wskazanych w art. 21 ust. 1.

Skimir21-04-2024 14:16:01   [#66]

Tak czy siak jest problem - ustawę było łatwo napisać, problem mają wykonujący te przepisy. Można podejść literalnie - skoro nie ma wyłączeń, to WSZYSTKICH. Jak się ”zakorkujemy” to trudno.

Co jakiś czas odwiedza nas orkiestra straży pożarnej. Robią dla uczniów koncert, pogadankę o muzyce, instrumentach, zachęcają do wstąpienia do OSP… Wszystkich trzeba sprawdzić (kilkanaście osób)?

 

178821-04-2024 19:49:24   [#67]

Problem nie jest błahy. Pytań do ustawodawcy jest więcej. Co w przypadku kiermaszu bożonarodzeniowego organizowanego przez radę rodziców? Jeśli panie sprzedające bombki obsłużyłyby nieswoje dziecko - trzeba według dosłownego brzmienia przepisów sprawdzić. A jeśli do przedszkola zaprosimy górnika, żołnierza, by poopowiadali o swej pracy? Tak samo. Już nie mówię o fotografie, którego rodzice ósmoklasistów zaangażują w zrobienie tabla z fotkami na terenie szkoły. Wszyscy mieliby być sprawdzeni w rejestrach i przynieść oświadczenie z KRK. Ten fotograf to w ogóle każdego dnia przed pracą z dziećmi na terenie szkół powinien jeździć do sądu. Bo zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego jest aktualne właściwie w dniu wydania. Idźmy dalej. Prezydenci miast, burmistrzowie lubią sobie poprowadzić zajęcia w szkołach, przypuśćmy z WOS. Sprawdzamy? A jak zaszaleję i sobie zaproszę europosła? Poda mi dane wrażliwe?

Konieczne jest dopisanie uściślenia na podstawie interpretacji pani o nicku izael - jeśli kontakt jest incydentalny i trwa krótko, a do tego jest cały czas obecny nauczyciel - to on ponosi odpowiedzialność. No chyba, że od 15 lutego nikogo nie wpuszczamy do szkoły, przedszkola. I rezygnujemy z wyjść oraz wycieczek.

Skimir21-04-2024 19:54:17   [#68]

Bo tak to jest z tworzeniem prawa „na fali”…

matyldaa29-04-2024 14:02:24   [#69]

Praktyki studenckie w czerwcu: pozyskuję informację z z Krajowego Rejestru Karnego oraz z Rejestru Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym.

Ten sam student będzie odbywał praktyki ponownie we wrześniu. Czy wtedy, po raz drugi muszę pozyskać powyższe informacje?

matyldaa06-05-2024 12:47:50   [#70]

Zatrudniam na stanowisku obsługowym w przedszkolu (w kuchni) obcokrajowca (z Ukrainy). Czy taka osoba musi zgłosić się do swojego państwa, żeby wydano tam  zaświadczenie o niekaralności? Osoba ma nadany PESEL, więc może pobrać z polskiego KRK zaświadczenie i ja mogę sprawdzić ją w Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym? 

izael06-05-2024 13:17:29   [#71]

jeśli zatrudniłaś przed 15 lutego, to nic nie musisz

przed zatrudnieniem powinien być sprawdzony w Rejestrze

jeśli zatrudniłaś już w momencie działania zapisów ustawy lub kolejna umowa podpisywana teraz, to sprawdzasz/powinnaś sprawdzić (przed zatrudnieniem) w Rejestrze, potencjalny pracownik przynosi informację z KRK i wykonujesz inne obowiązki wynikające z faktu, że jest obcokrajowcem

Art. 21. 1. Przed nawiązaniem z osobą stosunku pracy (...)na pracodawcy (...) oraz na osobie, z którą ma być nawiązany stosunek pracy l(...) ciążą obowiązki określone w ust. 2-8.

2. Pracodawca lub inny organizator uzyskuje informacje, czy dane osoby, o której mowa w ust. 1, są zamieszczone w Rejestrze z dostępem ograniczonym lub w Rejestrze osób, w stosunku do których Państwowa Komisja do spraw przeciwdziałania wykorzystaniu seksualnemu małoletnich poniżej lat 15 wydała postanowienie o wpisie w Rejestrze.

3. Osoba, o której mowa w ust. 1, przedkłada pracodawcy lub innemu organizatorowi informację z Krajowego Rejestru Karnego (...)

4. Osoba, o której mowa w ust. 1, posiadająca obywatelstwo innego państwa niż Rzeczpospolita Polska, ponadto przedkłada pracodawcy lub innemu organizatorowi informację z rejestru karnego państwa obywatelstwa uzyskiwaną do celów działalności zawodowej lub wolontariackiej związanej z kontaktami z dziećmi.

...

matyldaa18-05-2024 18:54:45   [#72]

Jeśli pracownicy obsługi kończy się umowa 30 czerwca i zatrudniana jest ponownie 1 lipca, należy sprawdzić w rejestrze i w Krk? W rejestrze sprawdzana była przy pierwszej umowie.

izael19-05-2024 17:48:05   [#73]

matyldaa, chyba nie ma przepisu, na który mogłabyś powołać się, by pominąć którąś z tych czynności:(

AnJa20-05-2024 22:28:05   [#74]

A przedłużenie (aneksowanie) umowy?

Skimir21-05-2024 09:28:37   [#75]

Kolejny dowód na to, że ustawa została napisana na kolanie pod wpływem wydarzenia.

Może warto by było sformułować jakieś stanowisko OSKKO i przesłać do odpowiedniego ministerstwa. Oni tam chyba nie do końca wiedzą jak działają szkoły...

Nasuwają mi się na początek trzy istotne sprawy:

1. Konieczność sprawdzania w rejestrach osób wykonujących okazjonalną pracę w szkole - pokazy, prelekcje itp., która odbywa się pod bezpośrednim nadzorem nauczycieli.

2. Karkołomny zapis dotyczący uzyskania przez obcokrajowca zaświadczeń obowiązujących w jego kraju. Skąd ma dyrektor wiedzieć, czy dane państwo takie zaświadczenia wystawia a tym bardziej jak te zaświadczenia wyglądają. No i już widzę jak np. obywatele Ukrainy będą otrzymywać z Ukrainy jakieś zaświadczenia. (fakt, niby w dalszej części jest mowa o oświadczeniu).

3. Generowanie kolejnych zaświadczeń, sprawdzeń itp. z osobami z którymi podpisywana jest kolejna umowa bez przerwy w zatrudnieniu.

UWAGA!
Nie jesteś zalogowany!
Zanim napiszesz odpowiedź w tym wątku, zaloguj się!
Dopiero wtedy będziesz mógł/mogła wysłać wprowadzony komentarz na forum.
Jeśli nie masz jeszcze założonego konta na forum, załóż je.
Logowanie i/lub zakładanie konta.

strony: [ 1 ][ 2 ]