Forum OSKKO - wątek

TEMAT: brak podpisu OP na uzasadnieniu aktu nadania mianowania
strony: [ 1 ]
edithael17-01-2024 20:23:16   [#01]

W aktach jednego z nauczycieli odkryłam, że na akcie mianowania (nadanie w 2008r.) jest podpis przedstawiciela OP na pierwszej stronie, ale brak jest podpisu i pieczęci na drugiej stronie, pod uzasadnieniem nadania.

Co w takiej sytuacji można zrobić?

AnJa18-01-2024 10:36:28   [#02]

1.Poprosić o wymianę.
albo
2.Nic.

edithael22-01-2024 12:40:34   [#03]

Nie ma możliwości wymiany - osoba, która podpisała pierwszą stronę nie żyje :(

Bez podpisu pod uzasadnieniem KO prawdopodobnie odrzuci dokument przy postępowaniu na stopień n. dyplomowanego...

joljol22-01-2024 14:07:08   [#04]

a w gminie, w rejestrze nie ma jeszcze jednego egzemplarza?

 

AnJa22-01-2024 15:46:51   [#05]

Wymiany - nie podmiany.

tusia126-01-2024 10:13:43   [#06]

taką informację znalazłam, może się przyda "

W sprawie rozważanej przez Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku w wyroku z dnia 31 października 2018 r. (III SA/Gd 705/18) komisja konkursowa odmówiła dopuszczenia nauczyciela – skarżącego do postępowania konkursowego, gdyż zawarta w jego ofercie poświadczona za zgodność z oryginałem kopia aktu nadania stopnia nauczyciela mianowanego nie zawierała uzasadnienia, co stanowiło, zdaniem Komisji istotną wadę tego dokumentu mającego walor decyzji administracyjnej.

Jak wskazał Sąd w art. 9 ust. 5 Karty Nauczyciela wymieniono obligatoryjne elementy aktu nadania stopnia awansu zawodowego nie wskazując, aby do nich należało uzasadnienie do tegoż aktu. Uzasadnienie stanowi załącznik do aktu nadania stopnia awansu zawodowego.

Zatem WSA podzielił pogląd skarżącego zgodnie z którym niezałączenie uzasadnienia do aktu nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela nie wpływa na ważność tego aktu i przyznane nim uprawnienia. Uzasadnienie stanowi załącznik do aktu nadania ale nie przesądza o treści w nim zawartej, zatem brak uzasadnienia nie wpływa na prawidłowość dokumentu, jakim jest akt nadania stopnia awansu zawodowego i nie niweczy faktu posiadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela."


post został zmieniony: 26-01-2024 10:13:58

UWAGA!
Nie jesteś zalogowany!
Zanim napiszesz odpowiedź w tym wątku, zaloguj się!
Dopiero wtedy będziesz mógł/mogła wysłać wprowadzony komentarz na forum.
Jeśli nie masz jeszcze założonego konta na forum, załóż je.
Logowanie i/lub zakładanie konta.

strony: [ 1 ]