Forum OSKKO - wątek

TEMAT: Kwalifikacje nauczyciela
strony: [ 1 ]
Lucy B16-01-2024 12:28:54   [#01]

Witam,

 

nauczyciel języka obcego, legitymuje sie zaświadczeniem o ukończeniu kwalifikacyjnego kursu pedagogicznego dla nauczycieli ( 270 godzin teorii oraz 150 godzin praktyki ) z dnia 22 .07. 2021 . Czy taki nauczyciel, który jest zatrudniony na czas nieokreslony, zgodnie z  nowymi  przepisami  z wrzesnia 2023 - ma kwalifikacje pedagogiczne ?? 

joljol16-01-2024 13:06:22   [#02]

 ( 270 godzin teorii oraz 150 godzin praktyki ) - tak ma być

Lucy B16-01-2024 13:12:16   [#03]

A czy taka placówka jak Cenrum Doskonalenia Zawodowego w Warszawie na Ulicy Domaniewskiego może wydawać takie zaświadczenia o kwalifikacjach ? Czy to może być zaśwadczenie czy musi byc " Swiadectwo " ?? 

joljol16-01-2024 13:24:49   [#04]

po kursie kwalifikacyjnym i studiach podyplomowych dostajemy świadectwo ukończenia tych form

Lucy B16-01-2024 13:56:23   [#05]

 

Z kolei w Rozporządzeniu z 19.03.2019 roku w   §  22 jest mowa o "Zaświadczeniach". 
joljol16-01-2024 14:08:19   [#06]

To rozporządzenie o kwalifikacjach

 

5) przygotowaniu pedagogicznym – należy przez to rozumieć: a) przygotowanie pedagogiczne, o którym mowa w nowym standardzie kształcenia, potwierdzone dyplomem ukończenia studiów wraz z suplementem do dyplomu lub innym dokumentem wydanym przez uczelnię, lub świadectwem ukończenia studiów podyplomowych lub

b) przygotowanie pedagogiczne obejmujące wiedzę i umiejętności z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki szczegółowej, nauczanych w wymiarze nie mniejszym niż 270 godzin w powiązaniu z kierunkiem (specjalnością) kształcenia oraz pozytywnie ocenioną praktyką pedagogiczną odbytą w wymiarze nie mniejszym niż 150 godzin, uzyskane w wyniku ukończenia studiów lub studiów podyplomowych prowadzonych zgodnie z przepisami obowiązującymi przed dniem 3 sierpnia 2019 r., potwierdzone dyplomem ukończenia studiów lub innym dokumentem wydanym przez uczelnię, lub świadectwem ukończenia studiów podyplomowych, lub

c) przygotowanie pedagogiczne uzyskane w wyniku ukończenia zakładu kształcenia nauczycieli, potwierdzone dyplomem ukończenia takiego zakładu, lub

d) przygotowanie pedagogiczne obejmujące wiedzę i umiejętności z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki szczegółowej, nauczanych w wymiarze nie mniejszym niż 270 godzin w powiązaniu z kierunkiem (specjalnością) kształcenia oraz pozytywnie ocenioną praktyką pedagogiczną odbytą w wymiarze nie mniejszym niż 150 godzin, uzyskane w wyniku ukończenia kursu kwalifikacyjnego, potwierdzone świadectwem ukończenia takiego kursu, lub

e) przygotowanie pedagogiczne nauczycieli praktycznej nauki zawodu obejmujące zajęcia z zakresu przygotowania pedagogicznego w wymiarze nie mniejszym niż 150 godzin, uzyskane w wyniku ukończenia: – studiów lub studiów podyplomowych prowadzonych zgodnie z przepisami obowiązującymi przed dniem 3 sierpnia 2019 r., potwierdzone dyplomem ukończenia studiów lub innym dokumentem wydanym przez uczelnię, lub świadectwem ukończenia studiów podyplomowych lub – kursu kwalifikacyjnego w zakresie przygotowania pedagogicznego dla nauczycieli praktycznej nauki zawodu, potwierdzone świadectwem ukończenia takiego kursu;

joljol16-01-2024 14:11:36   [#07]

tu nie ma mowy o zaświadczeniach

zaświadczenia wydają uczelnie do dyplomów, gdy brak suplementu

wtedy uczelnia potwierdza czy absolwent ma kwalifikacje

juasia27-02-2024 14:03:07   [#08]

Czy nauczyciel, który ukończył ( w 2006 r.) 5 letnie studia w zakresie: Edukacja przedszkolna z terapią dziecka ma kwalifikacje do pracy na stanowisku nauczyciela współorganizującego kształcenia niepełnosprawnych w szkole podstawowej lub do prowadzenia zajęć korekcyjno-kompensacyjnych w szkole? W suplemencie ma wpisane , że ma kwalifikacje do pracy jako nauczyciel wspomagający w szkole oraz jako nauczyciel prowadzący zajęcia terapeutyczno-wychowawcze w szkole.

rzewa28-02-2024 07:50:24   [#09]

ma kwalifikacje

juasia28-02-2024 11:59:18   [#10]

ale nauczyciel wspomagający to nie to samo co współorganizujący kształcenie uczniów niepełnosprawnych, a pedagogiki specjalnej w suplemencie wykazano tylko 45 godzin, czy to wystarczy?

Macia06-03-2024 13:09:05   [#11]

juasia chyba to jednak to samo

UWAGA!
Nie jesteś zalogowany!
Zanim napiszesz odpowiedź w tym wątku, zaloguj się!
Dopiero wtedy będziesz mógł/mogła wysłać wprowadzony komentarz na forum.
Jeśli nie masz jeszcze założonego konta na forum, załóż je.
Logowanie i/lub zakładanie konta.

strony: [ 1 ]