Forum OSKKO - wątek

TEMAT: Zatrudnienie nauczyciela początkujacego
strony: [ 1 ]
DorotaN11-01-2024 14:29:39   [#01]

Witam, zatrudniam nauczyciela początkujacego od 1 lutego. W rozporządzeniu- na dwa lata szkolne. Jeśli od 1 września. A jeśli od początku lutego?

tarek11-01-2024 14:37:05   [#02]

Nam na podobne pytanie MEiN odpisał swojego czasu, że przez dwa lata szkolne rozumiemy do 31 sieprnia drugiego roku szkolnego. Czyli do 31.08.2025. Oczywiście to tylko opinia.

rzewa11-01-2024 15:01:58   [#03]

Hm... Nie wiem co MEN napisał, ale...

jak czytam KN wychodzi mi, że zatrudnienie powinno być do 31.08.2026, o ile ten n-l jeszcze nigdzie nie pracował, a ma prawo do przepracowania pełnych 2 lat szkolnych

Jak będzie zatrudniony tylko do 31.08.2025, to oznacza, że będzie oceniany wcześniej niż inni, co może odbić się negatywnie na jego awansie

Ale jeśli przepracował te 5 m-cy w innej szkole, to wystarczy do 31.08.2025

tarek11-01-2024 19:19:17   [#04]

To napisał MEN:

Czas trwania umowy zawieranej z ww. nauczycielem został określony w latach szkolnych a nie kalendarzowych w celu zapewnienia właściwej organizacji pracy szkoły. Dokonywanie ewentualnych zmian kadrowych w trakcie roku szkolnego w związku z upływem okresu, na jaki zawarto z nauczycielami umowy o pracę na czas określony, wpływałoby bowiem dezorganizująco na pracę szkoły i miało negatywny wpływ na proces nauczania. Dlatego też z osobą rozpoczynającą pracę w szkole, która nie posiada stopnia awansu zawodowego oraz posiada wymagane kwalifikacje, umowa o pracę powinna zostać zawarta do końca drugiego roku szkolnego, w którym ma ona świadczyć pracę, tj. do dnia 31 sierpnia, chyba że zaistnieją przesłanki uzasadniające zatrudnienie nauczyciela na krótszy okres, o których mowa w art. 10 ust. 7 ustawy – Karta Nauczyciela.  W przypadku rozpoczęcia przez nauczyciela pracy w szkole z dniem 1 września umowa o pracę będzie obejmowała pełne dwa lata szkolne (w bieżącym roku szkolnym umowy te zawierane są na okres od 1 września 2022 r. do 31 sierpnia 2024 r.). Natomiast w przypadku zatrudnienia ww. nauczyciela po dniu 1 września stosunek pracy nawiązuje się w terminie określonym w umowie jako dzień rozpoczęcia pracy, zgodnie z art. 26 Kodeksu pracy i art. 14 ust. 1 pkt 2 ustawy – Karta Nauczyciela. Jeżeli nauczyciel rozpoczyna pracę w trakcie roku szkolnego umowa o pracę również powinna zostać zawarta do końca drugiego roku szkolnego, w którym nauczyciel ma świadczyć pracę, chyba że nauczyciel jest zatrudniany na podstawie art. 10 ust. 7 ustawy – Karta Nauczyciela (np. w przypadku rozpoczęcia przez nauczyciela pracy z dniem 25 października 2022 r. umowa o pracę powinna zostać zawarta od dnia 25 października 2022 r. do dnia 31 sierpnia 2024 r.).  

Macia16-01-2024 14:55:52   [#05]

Zatrudniłam nauczyciela początkującego od 1.09.2022r. do 31.08.2024r. w sierpniu 2023r. uzyskała nauczyciela mianowanego. Czy powinnam była od września zmienić mu zatrudnienie z umowy na mianowanie jeśli nie będę miała dla bniego godzin od 1.09.2024?

Jest nauczycielem współorganizującym proces kształcenia dziecka, które pójdzie do szkoły

rzewa17-01-2024 12:02:11   [#06]

a skąd wiesz, że nie będziesz miała?

czy masz jakikolwiek dokument, wg którego masz te godziny w związku z dokładnie tym uczniem?

jeśli nie ten n-l jest już zatrudniony przez mianowanie -> w razie kontroli PIP możesz otrzymać mandat za to, że nie masz aktu mianowania w jego teczce akt osobowych

a jeśli od 1.09.2024 godzin dla n-la współorganizującego mieć nie będziesz, to będzie to wynikać z zatwierdzonego w maju br arkusza, a Ty zwolnisz n-la na podstawie art 20 KN

Macia18-01-2024 12:46:44   [#07]

mam tylko w umowie wyszczególnienie przy wymiarze zatrudnienia

-pełen etat:

0,9 etatu współorganizacja procesu kształcenia

0,1 etatu prowadzenie zajęć rewalidacyjnych

bez określenia dla jakiego dziecka

 


post został zmieniony: 18-01-2024 12:47:11
Macia18-01-2024 12:58:13   [#08]

do #6 a czy w przypadku braku godzin dla n-la współorganizującego mogę zwolnić innego czy muszę tego który ma też kwalifikacje do prowadzenia zajęć w przedszkolu 

rzewa18-01-2024 14:30:03   [#09]

możesz zwolnić innego, ale będziesz musiała umieć uzasadnić dlaczego akurat tego zwalniasz

Macia19-01-2024 12:58:30   [#10]

wiadomo, dziękuję

UWAGA!
Nie jesteś zalogowany!
Zanim napiszesz odpowiedź w tym wątku, zaloguj się!
Dopiero wtedy będziesz mógł/mogła wysłać wprowadzony komentarz na forum.
Jeśli nie masz jeszcze założonego konta na forum, załóż je.
Logowanie i/lub zakładanie konta.

strony: [ 1 ]