Forum OSKKO - wątek

TEMAT: urlop wypoczynkowy kadry kierowniczej
strony: [ 1 ]
ktosik03-01-2024 08:26:20   [#01]

Nauczyciel przez 5 lat do 31.08. pracował na stanowisku dyrektora w szkole społecznej.

Na świadectwie pracy widnieje wpis, że urlop wypoczynkowy wykorzystał  w „pełnym wymiarze do wymiaru zatrudnienia”.  

Od dnia 1 września pracuje w szkole publicznej na stanowisku wicedyrektora. Czy za ten okres pracy w publicznej SP należy się urlop wypoczynkowy proporcjonalny do zatrudniania za 4 miesiące?

Macia03-01-2024 08:33:27   [#02]

Powinno być napisane ile dni ale ten zapis sugeruje, że w nowym miejscu pracy powinien dostać proporcjonalnie ALE

ponieważ to szkoła publiczna czyli ma urlop jak inni nauczyciele czyli w okresie ferii i wakacji.

djb03-01-2024 08:43:18   [#03]

#2

Niestety, przepis (KN) stanowi inaczej:

Art.  64.  [Wymiar urlopu wypoczynkowego]
1. 
Nauczycielowi zatrudnionemu w szkole, w której w organizacji pracy przewidziano ferie szkolne, przysługuje urlop wypoczynkowy w wymiarze odpowiadającym okresowi ferii i w czasie ich trwania.
2a. 
Dyrektorowi i wicedyrektorowi szkoły oraz nauczycielowi pełniącemu inne stanowisko kierownicze w szkole, a także nauczycielowi, który przez okres co najmniej 10 miesięcy pełni obowiązki kierownicze w zastępstwie nauczyciela, któremu powierzono stanowisko kierownicze, przysługuje prawo do urlopu wypoczynkowego w wymiarze 35 dni roboczych w czasie ustalonym w planie urlopów.
3. 
Nauczycielom zatrudnionym w szkołach, w których nie są przewidziane ferie szkolne, przysługuje prawo do urlopu wypoczynkowego w wymiarze 35 dni roboczych w czasie ustalonym w planie urlopów.
ktosik03-01-2024 11:01:39   [#04]

#2 ale w tej szkole publicznej też jest na stanowisku kierowniczym wiec może mieć urlop nie tylko w czasie ferii i wakacji

laostic03-01-2024 11:21:35   [#05]

Ale prawo do niego nabędzie dopiero 1 stycznia.

rzewa03-01-2024 21:46:03   [#06]

nie, ma prawo do urlopu za przepracowany okres proporcjonalnie, czyli za przepracowany miesiąc ma prawo do 3 dni roboczych urlopu

art 64 ust 5a w związku z ust 5b KN

UWAGA!
Nie jesteś zalogowany!
Zanim napiszesz odpowiedź w tym wątku, zaloguj się!
Dopiero wtedy będziesz mógł/mogła wysłać wprowadzony komentarz na forum.
Jeśli nie masz jeszcze założonego konta na forum, załóż je.
Logowanie i/lub zakładanie konta.

strony: [ 1 ]