Forum OSKKO - wątek

TEMAT: Innowacyjność - rozwiązania
strony: [ 1 ]
Skimir21-12-2023 08:44:29   [#01]

Dzień dobry.

Chciałbym podjąć temat innowacyjności w szkole. Jak rozumiecie innowacyjność, jakie zasady i rozwiązania przyjęliście w szkołach?

Pojawia się podział na innowacje organizacyjne, programowe i metodyczne. Co można uznać za innowacyjność a czego nie. Obserwuję w szkołach różne, czasem dziwne rozwiązania. Niby nie określa się sformalizowania innowacyjności jednak czasem ktoś (np. KO) zadaje pytanie: "a jakie innowacje w szkole były realizowane".

Rozumiem innowacje obejmujące całą szkołę. Np. rezygnacja z dzwonków lekcyjnych - dyskusja na zebraniu RP, argumenty za i przeciw, można nawet zasięgnąć opinii RP i RR, wszak dotknie to całą społeczność szkolną i będzie pewną odmianą. Pojawiają się również innowacje programowe i metodyczne - nauczyciel proponuje jakąś ogólną zmianę działania w szkole, ta zmiana obejmuje wszystkich nauczycieli lub określonej grupy... (np. odejście od bieżącej oceny sumującej na rzecz informacji zwrotnej) - jest innowacja.

Natomiast spotkałem się z takimi rozwiązaniami, które budziły moje wątpliwości: nauczyciel ma pomysł, że podczas swoich lekcji będzie systematycznie stosować jakąś metodę aktywizującą, uważa, że przyniesie to dobry efekt. Zgłasza pomysł dyrektorowi, ten poddaje to pod opinię RP... Pytanie - po co? Wszak to inicjatywa nauczyciela dotycząca jego własnych metod pracy... Inna kwestia, czy zmiana metod stosowanych na lekcji jest innowacją - przecież nauczyciel jest zobowiązany do doboru skutecznych metod pracy. Czasem nauczyciele jakiegoś przedmiotu coś wspólnie wymyślą, z reguły jakąś metodę, formę pracy, która im się sprawdza podczas lekcji (ktoś był na szkoleniu, nauczył się czegoś nowego i próbuje to wdrożyć) - czy to jest innowacja?

Sytuacja z nieodległej przeszłości (która przyspieszyła moją chęć posłuchania innych) - znajomy dyrektor poddaje pod opinię RP innowację przedsięwziętą przez nauczycieli w-f, polegającą na tym, że jak będzie śnieg to oni zajęcia w-f będą realizować w formie narciarstwa biegowego. Zacząłem się zastanawiać nad tym jaką opinię w tym zakresie może wyrazić nauczyciel matematyki, przecież rodzaje aktywności na zajęciach w-f to wyłączna kompetencja nauczycieli wychowania fizycznego.

Odnoszę wrażenie, że skoro w przepisach wpisano w działalność szkół innowacyjność to czasem pojawiają się takie innowacje-nieinnowacje. Może wynika to też z awansu zawodowego - jedno z wymagań mówi: "opracowanie i wdrożenie innowacji".

 

Podzielcie się swoimi doświadczeniami. Co spełnia kryteria innowacyjności. W jaki sposób to opisywać i po co? Kiedy RP może opiniować innowację a kiedy opinia nie jest potrzebna a wręcz bez sensu?

 

AnJa21-12-2023 10:29:05   [#02]

Za bardzo podstaw prawnych do opiniowania przez RP innowacji innych niz realizowane we współpracy z organizacjami zewnętrznymi nie widzę.

Roman Langhammer21-12-2023 11:15:13   [#03]

Rada szkoły opiniuje plan pracy szkoły lub placówki, projekty eksperymentów pedagogicznych oraz inne sprawy istotne dla szkoły lub placówki. W szkołach lub placówkach, w których rada nie została powołana, zadania rady wykonuje rada pedagogiczna.

Jeśli uznać, że innowacja to sprawa istotna dla szkoły, to podstawa prawna jest. ;)))

ewa21-12-2023 12:30:36   [#04]

innowacja, to moim zdaniem nie sprawa istotna dla szkoły a obowiązek ustawowy, tak mi wynika z art. 1 pkt 18 UPO ;-)

art. 1. System oświaty zapewnia w szczególności:
18) kształtowanie u uczniów postaw przedsiębiorczości i kreatywności sprzyjających aktywnemu uczestnictwu w życiu gospodarczym, w tym poprzez stosowanie w procesie kształcenia innowacyjnych rozwiązań programowych, organizacyjnych lub metodycznych;

 


post został zmieniony: 21-12-2023 12:31:32
AnJa21-12-2023 13:04:12   [#05]

Argument o tym, ze istotna mnie przekonuje.

Skimir21-12-2023 13:32:18   [#06]

Mniejsza o to czy podstawa prawna do opinii RP w tym zakresie jest... Jak bezpośrednio nie ma to można w statucie opisać, że propozycję innowacji opiniuje RP.

Rozumiem potrzebę przedyskutowania innowacji organizacyjnych, które dotyczą wszystkich uczniów i nauczycieli - tutaj może warto sięgnąć po opinię.

Inna sprawa to innowacje podejmowane indywidualnie przez nauczycieli, które dotyczą tylko ich "działki" (ewentualnie kilku innych nauczycieli uczących tego samego przedmiotu). Tak jak napisałem w pierwszym poście - opinia w sprawie innowacji dotyczącej tego co uczniowie będą robić na wuefie...

Podzielcie się jakimiś dobrymi praktykami w tym temacie.

Jakie innowacje są innowacjami? :-) Rozumiem, że można sobie wyobrazić nauczyciela, który od lat lekcje prowadził metodą podawczą, wykładową i nagle odkrywa jakieś metody aktywizujące - pytanie czy jest to innowacyjność (dla tego nauczyciela pewnie tak no ale...).

UWAGA!
Nie jesteś zalogowany!
Zanim napiszesz odpowiedź w tym wątku, zaloguj się!
Dopiero wtedy będziesz mógł/mogła wysłać wprowadzony komentarz na forum.
Jeśli nie masz jeszcze założonego konta na forum, załóż je.
Logowanie i/lub zakładanie konta.

strony: [ 1 ]