Forum OSKKO - wątek

TEMAT: awans-pytanie
strony: [ 1 ]
DorotaN06-12-2023 13:12:09   [#01]

Dzień dobry, niby wiem, ale się upewniam:

1) postępowanie na stopień nauczyciela dyplomowanego 5 lat i 9 miesięcy (możliwe skrócenie) od daty na akcie nadania stopnia nauczyciela mianowanego,

przykład...postępowanie było 10 grudnia 2022r. , akt nadania stopnia 15 grudnia 2022r.- 5 lat i 9 miesięcy ...16 września 2028r.

jeżeli nieobecność była dłuższa niż 30 dni (L4, ale nawet urlop macierzyński, rodzicielski...) wydłużamy o ten czas,

2) dla nauczyciela początkującego przygotowanie do zawodu rozpoczyna się z dniem zatrudnienia, niekoniecznie z początkiem września.

 

Czy tak? Z góry (i z dołu:)) dziękuję.

Macia06-12-2023 13:17:33   [#02]

1)tak

2)tak

izael06-12-2023 13:20:49   [#03]

ale jesteśmy w okresie przejściowym, więc nie 5 lat i 9 miesięcy, a 3 lata i 9 miesięcy:)

DorotaN08-12-2023 10:31:23   [#04]

Tak, tak, bardzo dziekuję

hania08-12-2023 19:25:42   [#05]

Podepnę się do wątku:

I mądrzejszych pytam, czy mam rację w tym wywodzie?

 

I. Informacje o nauczycielu

Stopień zawodowy nauczyciela kontraktowego uzyskała w 2016 r. 

Zatrudniona u mnie od 1 września 2023 r. Z dniem 1 września złożyła wniosek o rozpoczęcie stażu na stopień zawodowy nauczyciela mianowanego.

Zgodnie z przepisami przejściowymi staż będzie realizować przez 1 rok i 9 miesięcy.

II Wg którego rozporządzenia napisać plan rozwoju?

W ustawie z dnia 5 sierpnia 2022 r. o zmianie ustawy – Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw (tekst ujednolicony: Dz.U. 2022 poz. 1730) znajduje się art. 10:

Art. 10. 1. Nauczyciele, którzy do dnia 31 sierpnia 2022 r. uzyskali stopień nauczyciela kontraktowego, lecz do tego dnia nie uzyskali stopnia nauczyciela mianowanego, stopień nauczyciela mianowanego uzyskują według przepisów dotychczasowych. (…)

5. Nauczyciele, o których mowa w ust. 1, mogą ubiegać się o stopień nauczyciela mianowanego według przepisów dotychczasowych nie dłużej niż do dnia 31 sierpnia 2027 r.

Na stronie MEiN:

 https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/wdrazanie-nowego-systemu-awansu-zawodowego-nauczycieli-w-swietle-przepisow-przejsciowych

jest punkt dotyczący awansu po staremu i tam jest wskazane rozporządzenie obowiązujące do 1 września 2022 r. (w sprawie uzyskiwania awansu zawodowego)

Nauczycielka napisała plan rozwoju wg punktów zawartych w paragrafie 6 znajdujących się w obowiązującym rozporządzeniu dotyczącym awansu zawodowego (Dz. U z 2022 r., poz. 1949).

Moim zdaniem – powinna napisać plan rozwoju wg rozporządzenia obowiązującego do września 2022 r. (rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z 2020 r. poz. 2200)

rzewa09-12-2023 01:28:14   [#06]

Nieważne jak n-lka napisała PRZ -> dyrektor sprawdza przed zatwierdzeniem czy jeśli wykona, to co sobie w planie założyła, to spełni wymagania na stopień n-la mianowanego

i to te wymagania jakie były "po staremu" czyli wg rozp. z 2018 r.

jeśli dyrektor uważa, że przedstawiony plan nie daje gwarancji spełnienia wymagań lub nie wpisuje się w plan/program szkoły, to go nie zatwierdza i każe poprawić

w przeciwnym wypadku zatwierdza

nie może kwestionować planu za układ, liczbę punktów czy ich kolejność a także ew. tytuły czy podtytuły -> może kwestionować treść jako chybioną lub niewystarczającą

UWAGA!
Nie jesteś zalogowany!
Zanim napiszesz odpowiedź w tym wątku, zaloguj się!
Dopiero wtedy będziesz mógł/mogła wysłać wprowadzony komentarz na forum.
Jeśli nie masz jeszcze założonego konta na forum, załóż je.
Logowanie i/lub zakładanie konta.

strony: [ 1 ]