Forum OSKKO - wątek

TEMAT: zbiór arkuszy ocen, czy obowiązuje??
strony: [ 1 ]
ktosik15-11-2023 14:41:20   [#01]

Czy obowiązuje ciągle wypełniania druku tzw. "Zbiór arkuszy ocen" który był dołączany do arkuszy??

Dziękuję za odpowiedzi

Jacek16-11-2023 14:00:06   [#02]

nie ma już zbioru arkuszy ocen a księga arkuszy ocen

ktosik16-11-2023 14:16:04   [#03]

Księga arkuszy ocen była i jest chyba cały czas, chodzi mi o wkładkę do arkuszy ocen w postaci jednak kartki która się nazywała "Zbiór arkuszy ocen" na jednej stronie była lista uczniów, a na drugiej tabelka z ilością uczniów, którzy rozpoczęli naukę, odeszli, skończyli itp. numer druku był MEN-II-163/2


post został zmieniony: 16-11-2023 14:17:55
Ala16-11-2023 18:29:07   [#04]

nie obowiązuje :)

rzewa16-11-2023 23:09:34   [#05]

ale warto ją umieścić -> dużo łatwiej potem szukać :-)

izael17-11-2023 08:38:21   [#06]

"wkładka" jest:)

2. Księga arkuszy ocen zawiera wykazy uczniów, a w przypadku szkoły dla dorosłych, branżowej szkoły II stopnia i szkoły policealnej - wykazy słuchaczy, wszystkich oddziałów, którzy w danym roku szkolnym ukończyli lub opuścili szkołę, oraz ich arkusze ocen. Na pierwszej stronie księgi arkuszy ocen umieszcza się adnotację odpowiednio:

1) „Księga arkuszy ocen uczniów, którzy w ............ roku szkolnym ukończyli lub opuścili szkołę”;
2) „Księga arkuszy ocen słuchaczy, którzy w ............ roku szkolnym ukończyli lub opuścili szkołę”.

 

3. Do wykazu, o którym mowa w ust. 2, wpisuje się w porządku alfabetycznym nazwiska i imiona odpowiednio uczniów albo słuchaczy, którzy w danym roku szkolnym ukończyli lub opuścili szkołę.

4. Na końcu księgi arkuszy ocen umieszcza się adnotację odpowiednio:

1) „Księga zawiera:
1) ........................ (podać liczbę) arkuszy ocen uczniów, którzy ukończyli szkołę;
2) ........................ (podać liczbę) arkuszy ocen uczniów, którzy z różnych przyczyn opuścili szkołę.”;
2) „Księga zawiera:
1) ........................ (podać liczbę) arkuszy ocen słuchaczy, którzy ukończyli szkołę;
2) ........................ (podać liczbę) arkuszy ocen słuchaczy, którzy z różnych przyczyn opuścili szkołę.”.
ktosik17-11-2023 08:59:43   [#07]

OKi, ale lista alfabetyczna różni się od tej wkładki która jest osobna dla każdej klasy i taka oczywiście robię :)

Dziękuje wszystkim za odpowiedzi :)


post został zmieniony: 17-11-2023 08:59:58

UWAGA!
Nie jesteś zalogowany!
Zanim napiszesz odpowiedź w tym wątku, zaloguj się!
Dopiero wtedy będziesz mógł/mogła wysłać wprowadzony komentarz na forum.
Jeśli nie masz jeszcze założonego konta na forum, załóż je.
Logowanie i/lub zakładanie konta.

strony: [ 1 ]