Forum OSKKO - wątek

TEMAT: Obserwacja zajęć prowadzonych przez nauczyciela początkującego
strony: [ 1 ]
joljol06-11-2023 13:23:03   [#01]

w drugim roku

 

Jaka dokumentacja?

Macia07-11-2023 09:23:00   [#02]

Tak jak w ostatnim czyli dyrek zarządzeniem powołuje skład komisji (jak w KN), która obserwuje zajęcie/lekcję a następnie omawia z nauczycielem i sporządza na piśmie opinię o przeprowadzonym zajęciu (§ 3 rozp. o awansie) 

joljol07-11-2023 10:45:57   [#03]

 ten zapis odnosi się do ostatniego roku

 

nie ma tu komisji

wg tego co czytam, to nie ma żadnej opinii w drugim roku - jest tylko omówienie zajęć

myślę o własnym arkuszu obserwacji zajęć


post został zmieniony: 07-11-2023 10:47:35
Macia07-11-2023 12:23:40   [#04]

ups faktycznie masz rację tylko omówienie ale gdzieś informacje powinny być zapisane i ten twój arkusz chyba będzie dobrym rozwiązaniem

izael07-11-2023 13:11:26   [#05]

 No jednak jest zespół/komisja:)

 

KN Art. 9fa. 1. W drugim roku odbywania przygotowania do zawodu nauczyciela, przed dokonaniem oceny pracy, nauczyciel jest obowiązany przeprowadzić zajęcia, w wymiarze co najmniej 1 godziny, w obecności:

1) dyrektora szkoły;
2) mentora, o którym mowa w art. 9ca ust. 11;
3) doradcy metodycznego albo nauczyciela-konsultanta, albo przedstawiciela organu sprawującego nadzór pedagogiczny, albo nauczyciela dyplomowanego, który naucza tego samego przedmiotu lub prowadzi ten sam rodzaj zajęć, zatrudnionego w tej samej lub innej szkole.

2. O wymiarze zajęć, o których mowa w ust. 1, decyduje dyrektor szkoły, biorąc pod uwagę potrzeby nauczyciela w zakresie doskonalenia umiejętności praktycznych.

3. Osobę, o której mowa w ust. 1 pkt 3, wskazuje dyrektor szkoły.

4. Po przeprowadzeniu zajęć, o których mowa w ust. 1, osoby obecne podczas przeprowadzania zajęć omawiają je z nauczycielem.

Macia07-11-2023 14:24:36   [#06]

No nie napisali literalnie ale jakoś ten osoby obecne dyrek musi nazwać  zespół/komisja. Najlepiej to chyba powołać skład zarządzeniem.

joljol07-11-2023 14:24:50   [#07]

w czwartym roku jest wyraźnie napisane, że komisja

 

tu można domniemywać, że tak ale nie jest to zapisane w prawie

zapisane jest, że osoby obecne

Macia08-11-2023 10:29:29   [#08]

tak właśnie napisałam ale jak będziesz wskazywać trzecią osobę to jak to zrobisz? Poza tym wydaje mi się, że jakiś ślad po tej obserwacji powinien zostać w sensie kiedy się odbyła i kto w niej uczestniczył dlatego zarządzenie o składzie zespołu/komisji i daty jej posiedzenia wydaje mi się praktyczne 

UWAGA!
Nie jesteś zalogowany!
Zanim napiszesz odpowiedź w tym wątku, zaloguj się!
Dopiero wtedy będziesz mógł/mogła wysłać wprowadzony komentarz na forum.
Jeśli nie masz jeszcze założonego konta na forum, załóż je.
Logowanie i/lub zakładanie konta.

strony: [ 1 ]