Forum OSKKO - wątek

TEMAT: Psycholog
strony: [ 1 ]
Klarysa06-11-2023 13:17:59   [#01]

Mam pytanie dotyczące pracy psychologa.  Rozumiem, że nie może On ujawniać szczegółów sprawy dziecka, natomiast u mnie jest tak, że nie chce nawet podać tematu rozmowy.

Jak to u Was w szkole wygląda? Pani powołując się na tajemnicę, nie podaje tematu sprawy, ba nawet czasami nie chce podać nazwiska dziecka, z którym rozmawia, potem jestem ogromnie zaskoczona np. w sytuacji kiedy przygodzi Rodzic do Dyrektora, argumenty nie trafiają do Pani :)

 

 

Dante06-11-2023 13:22:22   [#02]

Ciekawe co pozostanie z jej ,,pracy", jak pójdzie na zwolnienie czy urlop. Ktoś na jej miejsce nie będzie miał  opisu sprawy.

 Można też  Pani powiedzieć, że dzisiaj nic nie robiła ... więc wyłudziła zapłatę.


post został zmieniony: 06-11-2023 13:23:19
joljol06-11-2023 13:27:58   [#03]

 

Ale każdą dokumentację wytworzona przez pracownika może przejrzeć przełożony, zwłaszcza sprawujący nadzór pedagogiczny

Jak masz rozmawiać o formach wsparcia, z rodzicami?

Pani nadinterpretuje ochronę danych

Klarysa06-11-2023 13:32:35   [#04]

Dobre, nie wpadłam na to- dzięki :)

Wynika z tego, że odpowiedzialność ma wziąć dyrektor, ale tak naprawdę "wara" od informacji, bo ja tu jestem psychologiem. 

Zastanawiam się, czy to tak u mnie jest- pytam od podstawy prawne Pani a Ona- jestem psychologiem i mam obowiązek zachować tajemnicę.

Jak to rozwiązać? Co z tym fantem zrobić?

Dante06-11-2023 13:38:09   [#05]

Może tak : powiedzieć Pani, że zataiła wiedzę na temat sprawy przez co dokonała zaniechania działań nie informując dyrektora i ten  nie mógł powiadomić sądu, MOPS-u itp.

joljol06-11-2023 13:50:14   [#06]

Marta Wysocka

Dodano: 2 maja 2023 - e.pedagogika.pl

Należy pamiętać, że specjaliści szkolni mają obowiązek zgłaszania dyrektorowi przedszkola, szkoły lub placówki niepokojących objawów i zachowa dziecka. Jeżeli dyrektor szkoły stwierdzi, że jego dobro może być zagrożone – ma obowiązek skierować wniosek do sądu rodzinnego o wgląd w sytuację rodzinną dziecka(art. 572 § 1-2 ustawy z 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego) - nie specjalista tylko dyrektor.

Wiele wątpliwości budzi obowiązek zachowania tajemnicy zawodowej przez psychologa szkolnego. Należy jednak wyraźnie podkreślić, że psycholog szkolny jest nią związany. Zgodnie z art. 14 ustawy z 8 czerwca 2001 r. o zawodzie psychologa i samorządzie zawodowym psychologów psycholog ma obowiązek zachowania w tajemnicy informacji związanych z klientem, uzyskanych w związku z wykonywaniem zawodu. Obowiązek zachowania tajemnicy zawodowej nie może być ograniczony w czasie. Co to oznacza? OtĻż tajemnica wiąże psychologa nawet, ten zaprzestał wykonywania zawodu, został pozbawiony prawa jego wykonywania, a także po śmierci ucznia.

Zwolnienie od tajemnicy ma miejsce tylko, jeżeli:

  • poważnie jest zagrożone zdrowie, życie klienta lub innych osób,
  • tak stanowią ustaw – w szczególności uznaje się, że tajemnica zawodowa zostaje uchylona poprzez określony w art. 240 § 1 ustawy z 6 czerwca 1997 Kodeks karny obowiązek zawiadomienia o szczególnie groźnych przestępstwach.

Informacje dla rodziców i nauczycieli z prowadzonej pomocy psychologicznej lub terapii psycholog powinien ograniczać do wniosków i zaleceń odnoszących się do pracy z dzieckiem w celu stymulowania rozwoju i zapewniania mu odpowiedniego do potrzeb wsparcia.

Problemy zagrażające uczniowi, o których powinien wiedzieć rodzic dotyczą, np.:

  • używania substancji psychoaktywnych,
  • nasilonego konfliktu w grupie rówieśniczej,
  • występowania myśli samobójczych,
  • występowania zachowań autodestrukcyjnych,
  • występowania zaburzeń odżywiania.
Specjalista, decydując się na ujawnienie rozmowy z dzieckiem, powinien poinformować je o tym, dostosowując przekaz do jego wieku.

Jeżeli natomiast nie ma potrzeby ujawniania informacji objętych tajemnicą zawodową, psycholog szkolny, kierując się zasadami etyki zawodowej, powinien zachować poufność. Jeśli nie jest to niezbędne, nie powinien informować ani rodziców ani innego specjalisty zatrudnionego w szkole, o tym, czego dowiedział się od ucznia w czasie konsultacji. Niestety, ani ustawa o zawodzie psychologa czy kodeks etyki psychologa ani ani przepisy prawa oświatowego nie zawierają katalogu sytuacji, w których trzeba przestrzegać zasad tajemnicy, a kiedy następuje zwolnienie. 

rzewa06-11-2023 21:05:00   [#07]

ale... nic co robi psycholog nie może stanowić tajemnicy dla dyrektora, gdyż ten sprawując nadzór pedagogiczny ma prawo do wszelkich informcji

i jak psycholog ma wątpliwości czy coś ujawnić może czy nie powinien skonsultować się właśnie z dyrektorem

w szkole nie może być żadnych tajemnic przed dyrektorem -> właśnie dlatego w szkole jest psycholog szkolny a nie o prostu psycholog

Klarysa06-11-2023 23:33:20   [#08]

taki wątek z dzisiejszego dnia Pani informuje mnie, że zabiera dziecko na rozmowę pytam o nazwisko a odpowiedź brzmi- tajemnica- szok, mam wrażenie, że  w szkole mamy prywatny gabinet. Dopiero po moim stanowczym sprzeciwie wobec takiego zachowania Pani łaskawie podała nazwisko.

 

Jeszcze zapytanie- bo w szkole stało się to powoli problemem- jak rozwiązujecie sprawę chodzenia na rozmowy do psychologa.

Pani wielokrotnie wchodzi do klas, nie uprzedzając nauczyciela zabiera uczniów z lekcji np. na 25 minut. Uczeń nie uzupełnia zadań, dostaje wpis za braki, machina się uruchamia- Rodzice mają pretensje, że Pani Psycholog zabiera dzieci z lekcji.

Moja interwencja- dziecko zabieramy z lekcji tylko w sprawach nie cierpiących zwłoki, w innych umawiamy się podczas świetlicy,  na przerwie, po lekcjach. 

Reakcja- foch, i co z tym począć. W tych wszystkich nieprofesjonalnych zachowaniach dorosłych mam wrażenie, że z oczu tracimy najważniejsze- dziecko:)

Jak takie sprawy rozwiązujecie u siebie?

Klarysa07-11-2023 08:02:21   [#09]

Hej, czy ktoś może mi coś podpowiedzieć jak unormować kwestie tzw. zabierania przez Panie dzieci z lekcji, bo szczerze powiem, staje się to  uciążliwe, a tak naprawdę nic nie wnosi.:)

joljol07-11-2023 08:47:27   [#10]

nie może zabierać dziecka/ucznia z lekcji

zaplanuj jej godziny pracy tak by miała część po zajęciach dydaktycznych

i wg mnie, czeka Cię z tą panią konkretna rozmowa związana z przestrzeganiem przez nią porządku pracy

jej potrzebny jest ... psycholog - by przegadać problem, który ewidentnie jest w niej:)))

AnJa07-11-2023 10:47:20   [#11]

Zanim podejmiesz powyższe działania (zgadzam się, że uzasadnione) sprawdź jak na lokalnym rynku pracy podaż psychologów wygląda.

Bo po tychże działaniach jest wielce prawdopodobne, że aktualna się zbiesi, uniesie i wyniesie.

A Ty psychologa mieć musisz - choćby psu na budę był w szkole potrzebny.

Klarysa07-11-2023 14:06:30   [#12]

Dzięki wielkie :)

UWAGA!
Nie jesteś zalogowany!
Zanim napiszesz odpowiedź w tym wątku, zaloguj się!
Dopiero wtedy będziesz mógł/mogła wysłać wprowadzony komentarz na forum.
Jeśli nie masz jeszcze założonego konta na forum, załóż je.
Logowanie i/lub zakładanie konta.

strony: [ 1 ]