Forum OSKKO - wątek

TEMAT: e-doręczenia
strony: [ 1 ]
KasiaZS518-10-2023 13:50:47   [#01]

Czy ktoś już zagłębiał się w temacie?

genia1720-10-2023 09:12:05   [#02]

Mam z Portalu Oświatowego takie informacje:

Publiczna szkoła podstawowa powinna stosować przepisy dotyczące e-Doręczeń od 1 stycznia 2025 r. Natomiast jednostki samorządu terytorialnego, którym podlegają administracyjnie, od 10 grudnia 2023 r. Sprawdzamy przepisy i podpowiadamy, jak założyćkonto do e-Doręczeń.

Przepisy o e-doręczeniach

Jednostki samorządu terytorialnego, ich związki oraz związki metropolitalne oraz samorządowe zakłady budżetowe są obowiązane stosować przepisy ustawy w zakresie doręczania korespondencji z wykorzystaniem publicznej usługi rejestrowanego doręczenia elektronicznego od dnia określonego w komunikacie wydanym na podstawie ust. 10, a w zakresie doręczania korespondencji z wykorzystaniem publicznej usługi hybrydowej od 1 października 2029 r. (art. 155 ust. 6 ustawy o doręczeniach elektronicznych).

W Komunikacie Ministra Cyfryzacji z 29 maja 2023 r. w sprawie określenia terminu wdrożenia rozwiązań technicznych niezbędnych do doręczania korespondencji z wykorzystaniem publicznej usługi rejestrowanego doręczenia elektronicznego (…) wskazano termin 10 grudnia 2023 r. 

Jednak ww. przepisy ustawy o doręczeniach elektronicznych wymieniają enumeratywnie podmioty zobowiązane do stosowania e-doręczeń i wśród nich nie wymieniono szkół.

Zatem w mojej ocenie należy zastosować art. 155 ust. 9, który wskazuje podmioty publiczne inne niż wymienione w ust. 1-7 – są obowiązane stosować przepisy ustawy w zakresie doręczania korespondencji z wykorzystaniem publicznej usługi rejestrowanego doręczenia elektronicznego lub publicznej usługi hybrydowej od 1 stycznia 2025 r. 

Harmonogram dla podmiotów publicznych

Również dostępny komunikat dotyczący harmonogramu wprowadzenia e-doręczeń wskazuje na datę 1 stycznia 2025 r.

Nie później niż 1 stycznia 2024 r. adresy do e-Doręczeń mają obowiązek założyć: 

 • organy administracji rządowej oraz jednostki budżetowe obsługujące te organy, zawody zaufania publicznego, 
 • NFZ, ZUS, KRUS, organy kontroli państwowej i ochrony prawa oraz jednostki budżetowe obsługujące te organy, 
 • uczelnie wyższe, PAN, 
 • jednostki samorządu terytorialnego i ich związki; 

1 stycznia 2025 r. – niewymienione wcześniej podmioty publiczne

1 października 2029 r. – sądy i trybunały, komornicy, prokuratura, organy ścigania i Służba Więzienna. 

Warto nadmienić, że można spotkać interpretację ww. przepisów, która wskazuje, że szkoły powinny stosować termin dotyczący jednostek samorządu terytorialnego (10 grudnia 2023 r.), ponieważ podlegają im administracyjnie. 

Założenie konta poprzez profil zaufany

Należy złożyć wniosek do Kancelarii Prezesa Rady Ministrów i aktywować skrzynkę do e-Doręczeń. Aby to zrobić, należy przygotować poniżej wskazane dane i wprowadzić je za pośrednictwem profilu zaufanego:  swoje dane kontaktowe – adres e-mail i do korespondencji, pozostałe dane pojawią się automatycznie po zalogowaniu profilem zaufanym, dane podmiotu, który reprezentujesz: 

 • nazwa, 
 • REGON, 
 • NIP, KRS, 
 • adres siedziby podmiotu, 
 • adres e-mail, adres do korespondencji (jeśli jest inny niż adres siedziby), 
 • dokumenty potwierdzające reprezentację lub pełnomocnictwo w formie elektronicznej, podpisane podpisem elektronicznym, 
 • potwierdzenie opłaty za pełnomocnictwo,  
 • jeśli administratorem skrzynki będzie ktoś inny niż osoba, którą reprezentujesz, podaj dane administratora: imię, nazwisko, PESEL, adres e-mail. 
Warto wskazać, że usługa jest bezpłatna. 

Procedura założenia konta do e-Doręczeń

Krok 1.

Po sprawdzeniu wprowadzonych danych należy podpisać je elektronicznie. Po otrzymaniu potwierdzenia, należy aktywować skrzynkę do e-Doręczeń (menu boczne – moje skrzynki). 

Krok 2.

Należy wskazać adres e-mail, na który mają być wysyłane powiadomienia i po zapoznaniu się z regulaminem i polityką prywatności, można aktywować usługę.

Potwierdzenie o aktywowaniu usługi zostanie przesłane na wskazany e-mail. 

Krok 3.

W przypadku błędnie wypełnionego wniosku, zostanie przesłane powiadomienie z prośbą o poprawienie wniosku w terminie 7 dni. 

Utworzony adres jest dodany do Bazy Adresów Elektronicznych stanowiącej rejestr publiczny, w którym zapisywane są wszystkie adresy do e-Doręczeń. 

Zgodnie z informacją zamieszczoną na stronie internetowej z założeniem adresów nie trzeba czekać do wyżej wskazanych terminów, można to zrobić wcześniej. Warto tak uczynić, ponieważ usługa wymaga aktywacji. 

post został zmieniony: 20-10-2023 09:12:54
Bona Fide20-10-2023 11:39:21   [#03]

Według Ministerstwa Cyfryzacji – na skutek zmian wprowadzonych w projekcie o zmianie niektórych ustaw w związku z rozwojem e-administracji, który został wniesiony do Sejmu RP 18 lipca 2023 r. przewiduje się, że jednostki samorządowe nieposiadające osobowości prawnej – czyli na pewno samorządowe jednostki budżetowe – będą traktowane jak jednostki samorządowe, tj. będą obowiązane stosować publiczną usługę rejestrowanego doręczenia elektronicznego od 10 grudnia 2023 r., a publiczną usługę hybrydową od 1 stycznia 2029 r.

Moltena03-11-2023 09:05:00   [#04]

Złożyliśmy wniosek e-doręczenia. Czekamy na dalsze instrukcje dotyczące aktywacji. Zrobiliście juz?

Jacek05-11-2023 12:30:34   [#05]

jest czas do 1 stycznia 2025 r. dla szkół

aza06-11-2023 12:10:35   [#06]

dla szkół - 10 grudnia 2023.

dostaliśmy pismo z Urzędu m.st. Warszawy.

KasiaZS506-11-2023 12:12:03   [#07]

Szkoły mają czas do 10 grudnia 2023r. Jestem świeżo po szkoleniu.

 

JarTul06-11-2023 14:11:00   [#08]

Należy dołączyć dokument potwierdzający reprezentację lub pełnomocnictwo w formie elektronicznej, podpisane podpisem elektronicznym.
1. Czy można samemu zeskanować i podpisać ten dokument elektronicznie?
2. Czy powinien być podpisany elektronicznie przez osobę udzielającą pełnomocnictwa lub ustalającą reprezentowanie? (burmistrza, wójta, starostę, itp.)

KasiaZS506-11-2023 14:53:11   [#09]

z tego co nam przekazano, zarządzenie lub powierzenie funkcji powinno się zeskanować i podpisać np profilem zaufanym.

Moltena07-11-2023 09:54:55   [#10]

Do wniosku dodałam skan pełnomocnictwa. Popodpisałam profilem zaufanym.


post został zmieniony: 07-11-2023 09:55:08
dawdaw07-11-2023 14:34:46   [#11]

zrobiłem podobnie dziś rano, czekam na zatwierdzenie by móc aktywować e-doreczenia :-)

Jacek07-11-2023 17:02:16   [#12]

Azo , a który konkretnie przepis ustawy lub komunikatu mówi, że szkoły do 10 grudnia br.?

Urząd powinien takowy w piśmie wskazać.

Ja czytając ustawę i komunikat, takowego nie widzę

Gozel07-11-2023 17:50:11   [#13]

Próbuję złożyć wniosek o uzyskanie adresu do e-doręczeń (bo chyba od tego trzeba zacząć?) i mam pierwszą zagadkę. Co zaznaczyć:

Dla obywatela (osoby fizycznej)?

Dla przedsiębiorcy?

Dla urzędu?

Dla osoby wykonującej zawód zaufania publicznego?

Dla podmiotu niepublicznego?

A może zacząć należy od czego innego? 

Moltena08-11-2023 09:01:56   [#14]

Dla Urzędu

KasiaZS508-11-2023 09:26:55   [#15]

Harmonogram

 

Harmonogram wprowadzania obowiązku stosowania Krajowego Systemu Doręczeń Elektronicznych. Obowiązek taki wprowadza ustawa z dnia 18 listopada 2020 r. o doręczeniach elektronicznych.

PODMIOTY PUBLICZNE

Organy administracji rządowej oraz jednostki budżetowe obsługujące te organy (art. 155 ust. 1 ustawy).

Od 10.12.2023 r. - termin określony w komunikacie Ministra Cyfryzacji  z dnia 29 maja 2023 r.

Inne organy władzy publicznej, w tym organy kontroli państwowej i ochrony prawa oraz jednostki budżetowe obsługujące te organy (art. 155 ust. 2 ustawy).

Zakład Ubezpieczeń Społecznych i zarządzane przez niego fundusze oraz Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego i fundusze zarządzane przez prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (art. 155 ust. 3 ustawy).

Narodowy Fundusz Zdrowia (art. 155 ust. 4 ustawy).

Agencje wykonawcze, instytucje gospodarki budżetowej, państwowe fundusze celowe, samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej, uczelnie publiczne, Polska Akademia Nauk i tworzone przez nią jednostki organizacyjne, państwowe i samorządowe instytucje kultury, inne państwowe lub samorządowe osoby prawne utworzone na podstawie odrębnych ustaw w celu wykonywania zadań publicznych (art. 155 ust. 5 ustawy).

Jednostki samorządu terytorialnego i ich związki oraz związki metropolitarne oraz samorządowe zakłady budżetowe – w zakresie publicznej usługi rejestrowanego doręczenia elektronicznego (art. 155 ust. 6 ustawy).

Od kiedy przedszkole, szkoła i inna placówka oświatowa ma obowiązek stosowania e-Doręczeń?

Podmioty publiczne takie jak przedszkola, szkoły i placówki wymienione w art. 3 ust. 3-10 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe są zakładane i prowadzone przez ministrów i jednostki samorządu terytorialnego w formie jednostek budżetowych.

Jeżeli organem prowadzącym dla nich jest jednostka samorządu terytorialnego, to powinny stosować e-Doręczenia od 10 grudnia 2023 r. w zakresie doręczania korespondencji z wykorzystaniem publicznej usługi rejestrowanego doręczenia elektronicznego. Natomiast W zakresie doręczania korespondencji w publicznej usłudze hybrydowej termin to 1 października 2029 r. (art. 155 ust. 6 ustawy z dnia 18 listopada 2020 r. o doręczeniach elektronicznych).


post został zmieniony: 08-11-2023 09:31:35
Bona Fide08-11-2023 12:08:22   [#16]

Kasiu, nie wierz we wszystko, co mówią szkolący:-)

A podał Wam podstawę prawną, z której wynika, że szkoła, prowadzona przez jednostkę samorządu terytorialnego, która jest samorządową jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej powinna stosować e-Doręczenia od 10 grudnia 2023 r.?

Katalog podmiotów zobowiązanych do stosowania e-doręczeń od 10 grudnia br. został enumeratywnie wyszczególniony w przytoczonym powyżej Komunikacie Ministra Cyfryzacji z 29 maja 2023 r. w sprawie określenia terminu wdrożenia rozwiązań technicznych niezbędnych do doręczania korespondencji z wykorzystaniem publicznej usługi rejestrowanego doręczenia elektronicznego (Dz.U.2023.1077), tj.:

Termin wdrożenia rozwiązań technicznych niezbędnych do doręczania korespondencji z wykorzystaniem publicznej usługi rejestrowanego doręczenia elektronicznego lub publicznej usługi hybrydowej oraz udostępnienia w systemie teleinformatycznym punktu dostępu do usług rejestrowanego doręczenia elektronicznego w ruchu transgranicznym:

1) dla podmiotów, o których mowa w:

a) art. 155 ust. 1-5 oraz w art. 9 ust. 1 pkt 1-8 ustawy z dnia 18 listopada 2020 r. o doręczeniach elektronicznych, w zakresie powszechnego doręczania i odbierania korespondencji z wykorzystaniem publicznej usługi rejestrowanego doręczenia elektronicznego lub publicznej usługi hybrydowej,

b) art. 155 ust. 6 ustawy z dnia 18 listopada 2020 r. o doręczeniach elektronicznych, w zakresie powszechnego doręczania i odbierania korespondencji z wykorzystaniem publicznej usługi rejestrowanego doręczenia elektronicznego,

2) w zakresie dostępu do usług rejestrowanego doręczenia elektronicznego w ruchu transgranicznym

- określa się na dzień 10 grudnia 2023 r.”

Konia z rzędem temu, kto wskaże mi artykuł ustawy o doręczeniach elektronicznych wyszczególniony w powyższym harmonogramie, gdzie jest mowa o samorządowej jednostce organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej lub chociażby o samorządowe jednostce budżetowej.

Wg mnie szkoła samorządowa wskazana jest w ustawie w art. 155 ust. 9 UoD, jako podmiot inny niż wyszczególnione w art. 155 ust 1 – 7 UoD i jest ona obowiązana stosować przepisy ustawy w zakresie doręczania korespondencji z wykorzystaniem publicznej usługi rejestrowanego doręczenia elektronicznego lub publicznej usługi hybrydowej od 1 stycznia 2025 r. 

Stan prawny na chwilę obecną.


post został zmieniony: 08-11-2023 12:09:18
Bona Fide08-11-2023 12:33:47   [#17]

Powiem Wam jeszcze jedną bardzo ciekawą rzecz, a mianowicie nie lada dylemat będą miały np. GZEAS – y, CUW – y, czy inne jednostki będące samorządowymi jednostkami organizacyjnymi, aby złożyć wniosek o utworzenie adresu i skrzynki do doręczeń elektronicznych dla podmiotu publicznego (na szczęście szkoły nie). Aby przejść kolejny etap, trzeba wybrać formę prawna i do wyboru są:

państwowa jednostka organizacyjna

europejskie ugrupowanie współpracy terytorialnej

inna osoba prawna

inna państwowa lub samorządowa osoba prawna

instytucja gospodarki budżetowej

instytut badawczy i instytut działający w ramach sieci badawczej łukasiewicz

jednostka samorządu terytorialnego

jednostka organizacyjna związku metropolitalnego

związek metropolitalny

organ administracji rządowej

organ kontroli państwowej i ochrony prawa

publiczne szkoły, zespoły szkół i placówki oświatowe

spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

przedsiębiorstwo państwowe

przedszkole publiczne

samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

sąd

spółka akcyjna

trybunał

uczelnia wyższa

stowarzyszenia nierejestrowe

organizacje społeczne oddzielnie niewymienione niewpisane do krs

samorządy gospodarcze i zawodowe niewpisane do krs

 

…. no i wybierajcie …. szukajcie… samorządowych jednostek organizacyjnych

Zgłaszałam ten problem na szkoleniu, które prowadził prawnik z tytułem naukowym dr, prosił mnie o kilka dnia, bo się musi zorientować.

KasiaZS508-11-2023 12:57:54   [#18]

powiem szczerze ze już sama niewiem.

Narazie z OP nic nie dostaliśmy.

KasiaZS509-11-2023 07:47:35   [#19]

Bona Fide

taką dostałam odpowiedz

interpretacja z oficjalnej strony: https://www.gov.pl/web/e-doreczenia/pytania-i-odpowiedzi

 

"Podmioty publiczne takie jak przedszkola, szkoły i placówki wymienione w art. 3 ust. 3-10 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe są zakładane i prowadzone przez ministrów i jednostki samorządu terytorialnego w formie jednostek budżetowych.

Jeżeli organem prowadzącym dla nich jest jednostka samorządu terytorialnego, to powinny stosować e-Doręczenia od 10 grudnia 2023 r. w zakresie doręczania korespondencji z wykorzystaniem publicznej usługi rejestrowanego doręczenia elektronicznego. Natomiast W zakresie doręczania korespondencji w publicznej usłudze hybrydowej termin to 1 października 2029 r. (art. 155 ust. 6 ustawy z dnia 18 listopada 2020 r. o doręczeniach elektronicznych).

Jeśli organem prowadzącym jest minister, to terminem na wprowadzenie e-Doręczeń jest 10  grudnia 2023 r. zarówno w zakresie doręczania korespondencji z wykorzystaniem publicznej usługi rejestrowanego doręczenia elektronicznego (art. 155 ust. 1 tej ustawy z dnia 18 listopada 2020 r. o doręczeniach elektronicznych).

Za działalność tych podmiotów odpowiada organ prowadzący. Organizacyjnie są one formą wykonywania jego zadań oświatowych i zespołem środków wyodrębnionym ze środków organu prowadzącego. Nie mają osobowości prawnej, swoje wydatki pokrywają bezpośrednio z budżetu organu prowadzącego, a dochody odprowadzają na jego rachunek. Z tych powodów termin na wprowadzenie e-Doręczeń jest dla nich taki sam jak dla organu prowadzącego, który je założył."

Bona Fide09-11-2023 09:12:10   [#20]

Takie stanowisko jest nawet na stronie Kuratorium w Kielcach:

https://kuratorium.kielce.pl/79822/e-doreczenia-do-10-grudnia-2023-szkoly-i-placowki-oswiatowe-prowadzone-przez-jst-maja-obowiazek-aktywacji-skrzynki-do-e-doreczen/

Prawnik z Eko - Tur -u te żpytał i dostał taką samą odpowiedź (penie nie tylko on):

https://edurada.pl/e-doreczenia-w-jednostkach-systemu-oswiaty-nowy-obowiazek-od-10-grudnia-2023-r/

Ale to tylko stanowisko, na dodatek niepoparte przepisem.

Może należałoby zadać pytanie:

Który przepis (konkretnie) wskazuje obowiązek szkół stosowania e - Doręczeń od 10 grudnia 2023 r.?

albo

Który przepis  (konkretnie) złamie szkoła nie wprowadzając e - Doręczeń od 10 grudnia 2023 r.?

Sądzę, że odpowiedź będzie taka sama, jak powyżej, bez wskazania przepisu prawnego, bo go porostu nie ma.

 


post został zmieniony: 09-11-2023 09:15:24
KasiaZS509-11-2023 09:31:29   [#21]

czyli jak się do tego ustosunkować? trzeba czy nie :)

Bona Fide09-11-2023 10:25:15   [#22]

Przepis, który wyraźnie wskazywał, kiedy samorządowe jednostki organizacyjne mają obowiązek stosowania e – Doręczeń był, ale się zbył, bo został wycofany przez samych wnioskodawców:

https://www.sejm.gov.pl/sejm9.nsf/agent.xsp?symbol=RPL&Id=RM-0610-90-23

Miał być wprowadzony w art. 44 pkt 36 lit b w projekcie o zmianie niektórych ustaw w związku z rozwojem e-administracji, który został wniesiony do Sejmu RP 18 lipca 2023 r.

36) w art. 155:

b) ust. 6 otrzymuje brzmienie:

 „6. Jednostki samorządu terytorialnego i ich związki, związki metropolitalne oraz tworzone przez nie jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej są obowiązane stosować przepisy ustawy w zakresie doręczania korespondencji z wykorzystaniem publicznej usługi rejestrowanego doręczenia elektronicznego od dnia określonego w komunikacie wydanym na podstawie ust. 10, a w zakresie doręczania korespondencji z wykorzystaniem publicznej usługi hybrydowej nie później niż od dnia 1 października 2029.

 A poniżej uzasadnienie do projektu:

„W art. 155 dodawany jest ust. 6 w związku z tym, że został zrównany termin obowiązku korzystania z doręczeń elektronicznych zgodnie z nowym brzmieniem ust 9. Przepis ust. 9 obejmuje również jednostki organizacyjne jednostek samorządu terytorialnego, które zgodnie z nowym brzmieniem ust. 9 miałyby obowiązek korzystania z usługi PUH od dnia określonego w komunikacie. Jednak same jst zgodnie z brzmieniem ust. 6 mają obowiązek korzystania z PUH od 1 października .2029 r. W celu ujednolicenia terminu dla jst i jednostek im podległych zmienia się brzmienie ust. 6.”

W projekcie tym przewidywało się, że jednostki samorządowe nieposiadające osobowości prawnej – czyli na pewno samorządowe jednostki budżetowe – będą traktowane jak jednostki samorządowe, tj. będą obowiązane stosować publiczną usługę rejestrowanego doręczenia elektronicznego od 10 grudnia 2023 r., a publiczną usługę hybrydową od 1 stycznia 2029 r.

W związku z tym, że art. 155 ust. 6 na chwilę obecną posiada brzmienie:

6. Jednostki samorządu terytorialnego i ich związki oraz związki metropolitalne oraz samorządowe zakłady budżetowe są obowiązane stosować przepisy ustawy w zakresie doręczania korespondencji z wykorzystaniem publicznej usługi rejestrowanego doręczenia elektronicznego od dnia określonego w komunikacie wydanym na podstawie ust. 10, a w zakresie doręczania korespondencji z wykorzystaniem publicznej usługi hybrydowej od dnia 1 października 2029 r.

.. a samorządowe zakłady budżetowe, to nie to samo co samorządowe jednostki organizacyjne – moim skromnym zdaniem podtrzymuję to, co w #16]

Bona Fide09-11-2023 10:35:01   [#23]

Myślę, że Ministerstwo swoim stanowiskiem, tuszuje błąd, który jest w ustawie, bo nie udało im się przepchnąć nowelizacji, która naprawiała ten błąd.

Nikogo nie urażając, ale to stanowisko dla mnie brzmi jak:

Jeżeli ciele jest w paski, a krowa w kratkę, to ojcem powinien być byk w kropki.

Poparte genetycznie?

KasiaZS509-11-2023 10:52:28   [#24]

dostaliśmy z OP informację mailową dotyczącą e-doręczeń. Informację, która zawiera m.in. to samo co tu czytamy, oraz ofertę szkolenia.

Zadzwoniłam z pytaniem czy to w związku z tym nas obliguje do stosowania od 10 grudnia e-doręczeń.

NIE WIEDZĄ. mamy się wczytać w przepisy. wysłali informacyjnie, oni nie podejmują na ta chwilę decyzji. Jest od tego dyrektor

 

 

 


post został zmieniony: 09-11-2023 10:53:00
BogdanK13-11-2023 09:45:56   [#25]

Czyli idąc za informacjami od Bona Fide: problem w tym, że z przepisu nie wynika bezpośrednio, ALE takie było założenie. Tylko 'się zgubiło' przy aktualizacjach :)
Zatem (jak to w polskim prawie), lepiej teraz założyć mimo, że nie wynika to bezpośrednio niż potem kopać się z ministerstwem i innymi instytucjami.

Przynajmniej takie zalecenia wydało nasze OP.

A idąc myślą z #23: Jeśli ciele jest w paski mniej więcej biało-czarne to nie dochodzimy kto był matką tylko przyjmujemy, że to zebra.  Bo przepisy mówią wyłącznie co zrobić z kotem. :D


post został zmieniony: 13-11-2023 09:49:36
Bona Fide13-11-2023 14:16:38   [#26]

 Nawiązując do mojego postu [#20], w którym pisałam:

"Może należałoby zadać pytanie: Który przepis (konkretnie) wskazuje obowiązek szkół stosowania e - Doręczeń od 10 grudnia 2023 r.?
... Sądzę, że odpowiedź będzie taka sama, jak powyżej, bez wskazania przepisu prawnego, bo go porostu nie ma."

No i zadałam to pytanie ... i jaką odpowiedź dostałam? Ano taką, jaką się spodziewałam:

Dzień dobry,

Podmioty publiczne takie jak przedszkola, szkoły i placówki wymienione w art. 3 ust. 3-10 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe są zakładane i prowadzone przez ministrów i jednostki samorządu terytorialnego w formie jednostek budżetowych.

Jeżeli organem prowadzącym dla nich jest jednostka samorządu terytorialnego, to powinny stosować e-Doręczenia od 10 grudnia 2023 r. w zakresie doręczania korespondencji z wykorzystaniem publicznej usługi rejestrowanego doręczenia elektronicznego. Natomiast W zakresie doręczania korespondencji w publicznej usłudze hybrydowej termin to 1 października 2029 r. (art. 155 ust. 6 ustawy z dnia 18 listopada 2020 r. o doręczeniach elektronicznych).

Jeśli organem prowadzącym jest minister, to terminem na wprowadzenie e-Doręczeń jest 10  grudnia 2023 r. zarówno w zakresie doręczania korespondencji z wykorzystaniem publicznej usługi rejestrowanego doręczenia elektronicznego (art. 155 ust. 1 tej ustawy z dnia 18 listopada 2020 r. o doręczeniach elektronicznych).

ZESPÓŁ eDoręczeń

Powtarzają, to jak mantrę, nie podając oczywiście przepisu, o który prosiłam, BO GO NIE MA.

Bona Fide14-11-2023 11:45:35   [#27]

Teraz nawiążę do swojego postu [#17]

Ponieważ szkolący nie odpowiedział mi na pytanie, zadałam je MC.

Moje pytanie:

Problem przy składaniu wniosku o utworzenie adresu i skrzynki do doręczeń elektronicznych dla podmiotu publicznego, jaką jest samorządowa jednostka organizacyjna (nieposiadająca osobowości prawnej), polega na tym, że podczas procesu składania wniosku należy podać formę prawną, bo inaczej nie przejdziemy dalej, a wśród opcji do wyboru żadna z nich nie jest jednostką organizacyjną samorządu terytorialnego, więc co mamy wybrać?

Odpowiedź:

Dzień dobry,  W ocenie Ministerstwa Cyfryzacji weryfikacja spełnienia przesłanek, w przypadku powzięcia wątpliwości powinna mieć miejsce w przypadku każdego podmiotu indywidualnie i przede wszystkim to dany podmiot powinien dokonać oceny ich spełnienia. Podmiot zobowiązany do posiadania adresu do doręczeń elektronicznych powinien więc we własnym zakresie, po przeanalizowaniu dokumentacji oraz zapisów ustawy UoDE, dokonać swojej kwalifikacji.  
ZESPÓŁ eDoręczeń


Nie wiem, czy śmiać się, czy płakać...

Gabrysia14-11-2023 14:14:03   [#28]

Czy do wniosku administratora wpisujemy swoja skrzynkę mailową z e-puapu czy służbową? 


post został zmieniony: 14-11-2023 14:22:19
aga19614-11-2023 15:51:25   [#29]

Mam pytanie, może ktoś miał podobną sytuację: przy próbie złożenia wniosku o adres i skrzynkę e-doręczeń napotykam na problem. Na stronie gov.pl wybieram "wypełnij wniosek - start - dla urzędu -złuż wniosek - sposób logowania (profil zaufany) - wybieram „kontekst" (nazwa placówki, którą kieruję) - dalej...

No i teraz jest zabawa: pojawia się migająca (chyba wczytująca się) pusta strona z nazwą zakładki "eDoręczenia-Dashboard". Próbowałam przeprowadzić ten proces na różnych urządzeniach, w różnych przeglądarkach. Czyściłam przeglądarki itp

Pisałam do pomocy i dzwoniłam na infolinię e-doręczeń gdzie sugerują, że skrzynka EPUAP została niepoprawnie stworzona (choć korzystam z niej od kilku lat i dotąd działało)

Natomiast na infolinii EPUAP (profilu zaufanego) twierdzą, że wszystko jest ok i każą dzwonić do e- doręczeń:(

Bujam się już dwa tygodnie, czas leci a problem nierozwiązany...

Informatycy rozkładają ręce

Pomóżcie, proszę

 

aga19614-11-2023 18:52:56   [#30]

Mam pytanie, może ktoś miał podobną sytuację: przy próbie złożenia wniosku o adres i skrzynkę e-doręczeń napotykam na problem. Na stronie gov.pl wybieram "wypełnij wniosek - start - dla urzędu -złóż wniosek - sposób logowania (profil zaufany) - wybieram „kontekst" (nazwa placówki, którą kieruję) - dalej...

No i teraz jest zabawa: pojawia się migająca (chyba wczytująca się) pusta strona z nazwą zakładki "eDoręczenia-Dashboard". Próbowałam przeprowadzić ten proces na różnych urządzeniach, w różnych przeglądarkach. Czyściłam przeglądarki itp

Pisałam do pomocy i dzwoniłam na infolinię e-doręczeń gdzie sugerują, że skrzynka EPUAP została niepoprawnie stworzona (choć korzystam z niej od kilku lat i dotąd działało)

Natomiast na infolinii EPUAP (profilu zaufanego) twierdzą, że wszystko jest ok i każą dzwonić do e- doręczeń:(

Bujam się już dwa tygodnie, czas leci a problem nierozwiązany...

Informatycy rozkładają ręce

Pomóżcie, proszę

 

Macia15-11-2023 09:38:33   [#31]

wysłałam wniosek bez problemu ze skrzynki służbowej

Lucy B20-11-2023 11:23:35   [#32]

Próbuje złożyć wniosek już trzeci raz . Za każdym razem otrzymuję widomość , że wniosek jest odrzucony dla tego że „ dane administratora do e Doręczeń nie zgadzają się z danymi w rejestrze PESEL „  

Czy mieliście coś takiego, czy ja coś źle wypełniam ??

BogdanK21-11-2023 08:18:04   [#33]

A tam da się coś źle wypełnić? Przecież system sam pobiera dane z Profilu Zaufanego i bazy REGON.
Dzięki temu drugiemu wyszło, że w bazie PIT figurujemy pod jedną nazwą, a w REGON pod skróconą :)

No chyba, że masz nieaktualne dane w PZ.

Ale konta też nie mogę założyć, bo mam jakiś problem z mailem na poczta-polska.pl -
"I/O error on POST request for "https://mailboxapi-ow.poczta-polska.pl/api/v1/mailbox".
A zgłoszenie błędu na infolinii skończyło się mailem: "obsługa zgłoszenia nr 3414235 została zamrożona, co oznacza, że czas jego realizacji będzie wydłużony. Jest to spowodowane złożonością zagadnień zawartych w zgłoszeniu."

Nie za bardzo działa im ten system.


post został zmieniony: 21-11-2023 08:19:03
Slaw21-11-2023 09:02:57   [#34]

Lucy B. Może masz dwa imiona?

Promyk23-11-2023 18:00:53   [#35]

Bedzie zmiana terminu dla założenia skrzynki e-doręczeń

https://www.gov.pl/web/cyfryzacja/bedzie-wiecej-czasu-na-wdrozenie-e-doreczen

 

Leszek23-11-2023 18:30:11   [#36]

Już jest

https://monitorpolski.gov.pl/D2023000254001.pdf

Poz. 2540 KOMUNIKAT MINISTRA CYFRYZACJI 1) z dnia 22 listopada 2023 r. zmieniający komunikat w sprawie określenia terminu wdrożenia rozwiązań technicznych niezbędnych do doręczania korespondencji z wykorzystaniem publicznej usługi rejestrowanego doręczenia elektronicznego lub publicznej usługi hybrydowej oraz udostępnienia w systemie teleinformatycznym punktu dostępu do usług rejestrowanego doręczenia elektronicznego w ruchu transgranicznym Na podstawie art. 155 ust. 10 ustawy z dnia 18 listopada 2020 r. o doręczeniach elektronicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 285 i 1860) ogłasza się, co następuje: W komunikacie Ministra Cyfryzacji z dnia 29 maja 2023 r. w sprawie określenia terminu wdrożenia rozwiązań technicznych niezbędnych do doręczania korespondencji z wykorzystaniem publicznej usługi rejestrowanego doręczenia elektronicznego lub publicznej usługi hybrydowej oraz udostępnienia w systemie teleinformatycznym punktu dostępu do usług rejestrowanego doręczenia elektronicznego w ruchu transgranicznym (Dz. U. poz. 1077) wyrazy „10 grudnia 2023 r.” zastępuje się wyrazami „30 grudnia 2023 r.”.

pozdrawiam

KaPi24-11-2023 09:22:24   [#37]

czy są jakieś koszty, które ponosi szkoła po podpisaniu umowy z pocztą?

Bona Fide24-11-2023 09:35:35   [#38]

Ponosi koszty za PURDE i PUH wg cennika:

https://bip.poczta-polska.pl/wp-content/uploads/Cennik_PURDE_i_PUH_2023_v.3.0.pdf

 

Bona Fide24-11-2023 09:36:58   [#39]

... i jeszcze za zwrot do nadawcy przesyłki poleconej doręczanej w ramach publicznej usługi hybrydowej, po wyczerpaniu możliwości doręczenia lub wydania odbiorcy.

Roman Langhammer05-12-2023 08:23:09   [#40]

Jesteśmy zespołem szkolno-przedszkolnym. Czy adres do doręczeń musi mieć zespół, szkoła i przedszkole czy wystarczy jeden dla zespołu?

Rozel05-12-2023 10:28:26   [#41]

Ja założyłam jeden adres dla zespołu. Mam szkolno-przedszkolny.

Polecam https://www.gov.pl/web/e-doreczenia/pytania-i-odpowiedzi

Z analizy pytań i odpowiedzi wynika, że można założyć więcej, ale nie ma obowiązku. Jeśli założymy 2 lub 3 adresy, wtedy należy obsługiwać wszystkie.

dwalcz27-12-2023 13:45:05   [#42]

Nowy termin wdrożenia e-doręczeń to 1 października 2024r

https://wartowiedziec.pl/edukacja-kultura-i-sport/71059-hit-nowy-termin-wdrozenia-e-doreczen

 

UWAGA!
Nie jesteś zalogowany!
Zanim napiszesz odpowiedź w tym wątku, zaloguj się!
Dopiero wtedy będziesz mógł/mogła wysłać wprowadzony komentarz na forum.
Jeśli nie masz jeszcze założonego konta na forum, załóż je.
Logowanie i/lub zakładanie konta.

strony: [ 1 ]