Forum OSKKO - wątek

TEMAT: Praca w obwodowej komisji wyborczej a godziny ponadwymiarowe
strony: [ 1 ]
Maro7710-10-2023 13:29:51   [#01]

Czy osoba pracująca w obwodowej komisji wyborczej ma płacone godziny ponadwymiarowe za dzień po liczeniu głosów (poniedziałek), gdy będzie nieobecna?

Jak to powinno być prawidłowo rozwiązane? 

noe1910-10-2023 13:49:48   [#02]

o ile się nie mylę, jest to usprawiedliwiona nieobecność, bez prawa do wynagrodzenia

Ewa T10-10-2023 15:27:15   [#03]

Zgodnie z art. 154 § 4 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. kodeks wyborczy, członkowi obwodowej lub terytorialnej komisji wyborczej w związku z wykonywaniem zadań przysługuje:

1) zwolnienie od pracy na dzień głosowania oraz liczenia głosów, a także na dzień następujący po dniu, w którym zakończono liczenie głosów, z zachowaniem prawa do świadczeń z ubezpieczenia społecznego oraz uprawnień ze stosunku pracy,
2) do 5 dni zwolnienia od pracy z zachowaniem prawa do świadczeń z ubezpieczenia społecznego oraz uprawnień ze stosunku pracy, z wyjątkiem prawa do wynagrodzenia.

Z tego zwolnienia od pracy nie korzystają natomiast członkowie pozostałych komisji wyborczych: Państwowej Komisji Wyborczej, komisji okręgowych i rejonowych (A. Kisielewicz, J. Zbieranek [w:] K. W. Czaplicki, B. Dauter, S. J. Jaworski, F. Rymarz, A. Kisielewicz, J. Zbieranek, Kodeks wyborczy. Komentarz, wyd. II, Warszawa 2018, art. 154.). 

W przypadku punktu pierwszego należy zauważyć, że zwolenienie może być wykorzystane albo w wymiarze dniowym albo godzinowym i z zachowaniem prawa do wynagrodzenia. Jest to po prostu usprawiedliwiona nieobecność płatna. Natomiast w przypadku punktu drugiego zwolnienie przysługuje w wymiarze dniowym niezależnie od wymiaru etatu oraz systemu czasu pracy, w którym pracownik pracuje. Zwolnienia nie można wykorzystywać w wymiarze godzinowym. Gdyby była taka możliwość ustawodawca by ją przewidział (vide: art. 148 (1), 188 kp).

 

dawdaw10-10-2023 16:36:16   [#04]

i znowu będzie dym, i znowu mnóstwo interpretacji :-(

Macia13-10-2023 12:50:08   [#05]

no właśnie wczoraj usłyszałam że członek komisji obwodowej ma prawo do wolnego poniedziałku a jeśli liczenie głosów zakończyło się w poniedziałek czyli po północy no jeszcze wolny wtorek i to normalnie płatne. Tak podobno mówią na szkoleniach. 

mam nauczycielkę, której nie będzie w poniedziałek jw i nie wiem czy płacić czy nie

rzewa13-10-2023 16:17:23   [#06]

płacić

za dzień liczenia głosów należy zapłacić za tyle godzin ile liczenie trwało, ale nie więcej niż tego dnia n-l miał w planie zajęć, czyli razem z ew. godzinami ponadwymiarowymi (z ew. dodatkiem za warunki pracy)

ale za dzień następujący po dniu, w którym zakończono liczenie głosów nie ma podstaw do liczenia godzin ponadwymiarowych (chyba, że uchwała OP wyraźnie stwierdza coś przeciwnego) ani wypłaty dodatku za warunki pracy

BogdanK16-10-2023 09:23:06   [#07]

rzewa: a skąd takie różnicowanie tych dwóch dni skoro zapisane są w tym samym punkcie ustawy?

Macia16-10-2023 10:03:22   [#08]

a co z mężami zaufania czy też mają mieć płatne

tarek17-10-2023 11:12:18   [#09]

Dołączę się do #07

bialy196717-10-2023 14:38:32   [#10]

Nie można płacić za godziny ponadwymiarowe, których nie zrealizowano, a tym bardziej w przypadku, gdy nauczyciel wiedział że ich nie przepracuje. Było by to niezgodne z prawem. Za 40 godzin (w tym pensum), nauczyciel już wziął zapłatę 1-go, inne musi przepracować. Są oczywiście wyjątki ale ten przypadek do wyjątków nie należy.

tarek17-10-2023 15:17:02   [#11]

A nie będzie tu miał zastosowanie paragraf 5 rozporządzenia MPiPS z dnia 29 maja 1996 r. w sprawie sposobu ustalania wynagrodzenia w okresie niewykonywania pracy oraz wynagrodzenia stanowiącego podstawę obliczania odszkodowań, odpraw, dodatków wyrównawczych do wynagrodzenia oraz innych należności przewidzianych w Kodeksie pracy.

"Przy ustalaniu wynagrodzenia za czas zwolnienia od pracy oraz za czas niewykonywania pracy, gdy przepisy przewidują zachowanie przez pracownika prawa do wynagrodzenia, stosuje się zasady obowiązujące przy ustalaniu wynagrodzenia za urlop, z tym że składniki wynagrodzenia ustalane w wysokości przeciętnej oblicza się z miesiąca, w którym przypadło zwolnienie od pracy lub okres niewykonywania pracy."
Macia18-10-2023 08:20:51   [#12]

u mnie sytuacja płatności się wyjaśniła. Nauczycielka przyniosła wniosek o urlop na 16.X bo na zaświadczeniu, ktre otrzymała była informacja, że dzień wolny niepłatny (podobno bo mi go nie pkazała)

UWAGA!
Nie jesteś zalogowany!
Zanim napiszesz odpowiedź w tym wątku, zaloguj się!
Dopiero wtedy będziesz mógł/mogła wysłać wprowadzony komentarz na forum.
Jeśli nie masz jeszcze założonego konta na forum, załóż je.
Logowanie i/lub zakładanie konta.

strony: [ 1 ]