Forum OSKKO - wątek

TEMAT: Laptopy (Nie) dla (wszystkich) nauczycieli
strony: [ 1 ][ 2 ][ 3 ]
izael29-09-2023 23:04:20   [#01]

Nie mogę otworzyć tego rozporządzenia, które Leszek podlinkował.

Na ISAP tez nie ma tego rozporządzenia... albo ja tak szukam:(

Doczytałam jednak, że znowu jesteśmy podzieleni na fajnych i mniej fajnych...

i bardzo jestem ciekawa, jakich konkretnie nauczycieli państwo obdaruje...

malmar1530-09-2023 01:15:20   [#02]

§ 2. 1. Określa się następujące grupy nauczycieli, wychowawców i innych pracowników pedagogicznych ze szkół, o których mowa w § 1 pkt 1, którzy są uprawnieni do otrzymania wsparcia polegającego na otrzymaniu jednorazowych świadczeń w formie bonów na zakup laptopów lub laptopów przeglądarkowych:

1) wychowawcy i nauczyciele wykładający wszystkie przedmioty w klasach IV–VIII publicznych szkół podstawowych;
2) wychowawcy i nauczyciele wykładający wszystkie przedmioty w klasach IV–VIII niepublicznych szkół podstawowych;
3) wychowawcy i nauczyciele wykładający wszystkie przedmioty w klasach odpowiadających klasom IV–VIII szkoły podstawowej w publicznych szkołach artystycznych, a także w niepublicznych szkołach artystycznych posiadających uprawnienia publicznej szkoły artystycznej;
4) inni niż nauczyciele i wychowawcy pracownicy pedagogiczni w publicznych i niepublicznych szkołach podstawowych oraz w publicznych szkołach artystycznych, a także w niepublicznych szkołach artystycznych posiadających uprawnienia publicznej szkoły artystycznej, przyporządkowani do klas IV–VIII w publicznych i niepublicznych szkołach podstawowych lub do klas odpowiadających klasom IV–VIII szkoły podstawowej w publicznych szkołach artystycznych, a także w niepublicznych szkołach artystycznych posiadających uprawnienia publicznej szkoły artystycznej.

post został zmieniony: 30-09-2023 01:15:48
Roman Langhammer30-09-2023 06:11:11   [#03]

No to teraz trzeba poczekać na interpretację, bo co oznacza "przyporządkowani do klas IV–VIII"? Ile trzeba mieć godzin w kl. IV-VIII, aby być przyporządkowanym od klas IV-VIII?

elrym30-09-2023 09:32:02   [#04]

jakaś nowa kategoria nauczycieli? Absurd goni absurd!

bb197530-09-2023 17:21:27   [#05]

Poniższy cytat pochodzi z opinii RCL do tego rozporządzenia:

2. projekt rozporządzenia poza zakresem regulacji pozostawia wszystkich nauczycieli, wychowawców i innych pracowników szkół ponadpodstawowych, który zostali wskazani wprost w przepisie art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 2023 r. o wsparciu rozwoju kompetencji cyfrowych uczniów i nauczycieli (Dz. U. poz. 1369). Rozporządzenie jako akt wykonawczy do ustawy nie powinno w sposób zasadniczy zmieniać rozwiązań merytorycznych zawartych w przepisach ustawy. Zgodnie z art. ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 2 7 lipca 2023 r. o wsparciu rozwoju kompetencji cyfrowych uczniów i nauczycieli, wsparcie rozwoju kompetencji cyfrowych przysługuje nauczycielom, wychowawcom i innym pracownikom pedagogicznym pozostającym w stosunku pracy na dzień 30 września 2023 r. w publicznych i niepublicznych szkołach podstawowych i ponadpodstawowych. Tym samym projektowana regulacja wymaga odpowiedniej zmiany redakcyjnej w sposób zgodny z regulacją ustawową;

A minister co sobie robi z opinii prawników - nic. I tak oto rozporządzeniem zmieniono treść ustawy

emes01-10-2023 09:19:05   [#06]

do #03

No właśnie, mam nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej, który ma też jedną godzinę zajęć pozalekcyjnych (koło muzyczne) w klasach IV-VIII. Ciekawe czy będzie przyporządkowany :-D

malmar1501-10-2023 10:12:11   [#07]

a u mnie z wczesnoszkolnej ma 1 godzinę historii w klasie 4 :)

agamali02-10-2023 20:33:36   [#08]

A jest jakiś wzór wniosku ? kto taki wniosek składa? Nauczyciel czy dyrektor?


post został zmieniony: 02-10-2023 20:33:59
Dante03-10-2023 08:01:22   [#09]

Czy przez ,, wykładający przedmioty" należy rozumieć, że przedmioty z ramowego planu nauczania ?

 

Korekcyjno-kompensacyjne, rewalidacja, nauczyciel wspomagający proces kształcenia?

Bona Fide03-10-2023 08:27:13   [#10]

"wychowawcy i nauczyciele wykładający wszystkie przedmioty w klasach IV–VIII publicznych szkół podstawowych"

Czyli jak "anglista" ma godzinę w OP to już się nie załapie:-)

AnJa03-10-2023 09:50:13   [#11]

Ja to czytam jako "każdy z przedmiotów".

Nie czytam za to wcale słowa "wykładający" aczkolwiek jestem zwolennikiem wykładu, a nie jakiś tam koci-koci łapci zwanych metodami aktywizującymi czy jakoś tak.

A wf stałby się zdecydowanie bezpieczniejszy po zastąpieniu ćwiczeń wykładem ilustrowanym zdjęciami. Nie filmami bo te mogłyby zachęcić do naśladownictwa.

Dante03-10-2023 12:02:30   [#12]

A dyrektor nie realizujący godzin dydaktycznych ma szanasę na bon?

Zwojka03-10-2023 12:52:50   [#13]

a dyrektor? biblioteka? 

DorotaN03-10-2023 13:44:22   [#14]

a pedagog i psycholog?

Skimir03-10-2023 13:54:48   [#15]

Oj, w bony wszyscy uwierzyli.

Ja to kalkuluję tak:

Wariant 1:

W miarę dobry laptop NOWY kosztuje plus minus 4500zł (bardziej plus) - czyli trzeba dorzucić 2000zł. Mamy wtedy sprzęt z trochę lepszymi parametrami niż w rozporządzeniu (nie są to wysokie wymagania). Nie możemy go sprzedać bo część tego sprzętu jest "własnością" Państwa. Komputery nowe spełniające wymogi rozporządzenia z pewnością podrożeją...

Wariant 2:

Laptop poleasingowy z górnej półki, który trzy lata temu miał bardzo wysokie parametry i kosztował ok. 6 tysięcy, dziś można kupić za 2000zł. Dziś te laptopy (jak się dobrze wybierze) przewyższają jakością wykonania, parametrami i trwałością laptopy za 4500zł. Czyli tak czy siak wyciągam z kieszeni 2000zł ale mam sprzęt z którego nie muszę się jakkolwiek rozliczać. Te laptopy pewnie też nie podrożeją bo bon nie spowoduje zwiększenia popytu.

Odkąd zajmuję się kupowaniem sobie różnego rodzaju sprzętu elektronicznego, nigdy nie kupiłem nowego, który po wyjęciu z pudełka traci 25% swojej wartości.

Więc...

malchow03-10-2023 16:51:02   [#16]

Czy nauczycieli zatrudnionych w szkole w specjalnym ośrodku szkolno -wychowawczym też ten bon obejmuje?

Antka04-10-2023 09:53:39   [#17]

Czy jest już dostępne w SIO w strefie pracownika  zestawienie nauczycieli pozostających w stosunku pracy w szkole na 30 września 2023r. dotyczące uprawnionych do bonu na zakup laptopa  Miało być dostępne 2 października ale ja nie mogę znaleźć.   Ktoś ma ?

Dan6704-10-2023 09:59:14   [#18]

też mnie interesują nauczyciele SOSW, o czy uprawniony jest n-l, który:

- ma np 3 lekcje w SP , ma jeszcze w SB, i SPDP

- ma cały etat w opiece całodobowej,

- ma np. 8 godz logopedii w SP, reszta w SB i SPDP

Dante04-10-2023 11:57:59   [#19]

Link do strony MEiN:

 

https://www.gov.pl/web/laptop-dla-nauczyciela/dla-szkol-i-nauczycieli

I pytania  czy się należy laptop:

 - nauczycielowi na urlopie dla poratowania zdrowia,

- nauczycielowi na urlopie macierzyńskim/rodzicielskim?

 

Czy nalezy

Moltena04-10-2023 12:42:15   [#20]

Z Instrukcji da organów prowadzących:

Zgodnie z Ustawą z dnia 7 lipca 2023 r. o wsparciu rozwoju kompetencji cyfrowych uczniów
i nauczycieli zgłaszany nauczyciel ma spełniać warunki z Ustawy:
1. może być zgłoszony tylko przez jedną szkołę;
2. musi być zatrudniony na dzień 30 września w danej szkole;
3. nie pozostaje w stanie nieczynnym, nie przebywa na świadczeniu rehabilitacyjnym lub na
urlopie dla poratowania zdrowia;
4. nie jest zawieszony w pełnieniu obowiązków na podstawie art. 85t ust. 1–3 ustawy z dnia
26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela;
5. nie przebywa na urlopie bezpłatnym, trwającym nie krócej niż 14 dni;
6. nie jest urlopowany lub całkowicie zwolniony z obowiązku świadczenia pracy na
podstawie ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (Dz. U. z 2022 r. poz.
854).

Roman Langhammer04-10-2023 13:32:35   [#21]

Rozumiem, że od dat podanych w rozporządzeniu nauczyciel ma 30 dni na złożenie wniosku?

czela04-10-2023 17:40:21   [#22]

"inni niż nauczyciele i wychowawcy pracownicy pedagogiczni w publicznych i niepublicznych szkołach podstawowych" czyli kto? Pedagog, pedagog specjalny, psycholog, doradca zawodowy, nauczyciel współorganizujący, nauczyciel prowadzący rewalidację w klasie 8???? Pytam, bo w instrukcji jest cyt:

"Uwaga! Pobrany plik z zestawieniem  ma charakter jedynie pomocniczy, a ostateczna weryfikacja czy nauczyciel spełnia wszystkie warunki określone w ustawie z dnia 7 lipca 2023 r. o wsparciu rozwoju kompetencji cyfrowych uczniów i nauczycieli oraz rozporządzeniu Ministra Cyfryzacji należy do dyrektora szkoły".

gula04-10-2023 17:43:33   [#23]

W sio - Strefa Pracownika pojawił się wykaz: Bony dla nauczycieli szkół podstawowych – raport pomocniczy.

Dante04-10-2023 18:31:51   [#24]

Przeanalizowałem  raport i widzę, że nie można się na nim oprzeć w 100 % bo np. n-l eduk. wczesnoszkolnej na urlopie macierzyńskim  jest na tym wykazie.

Biblioteka, świetlica, logopeda, n-l wspomagający w kl. 4-8, pedagog, psycholog, n-l eduk. wczesn. + 2 godz. świetlicy : są na tym wykazie.

KaPi04-10-2023 19:38:13   [#25]

u nas nie ma logopedy, pedagoga no i dyrektora, który ma zniżkę godzin całkowitą


post został zmieniony: 04-10-2023 19:39:21
malmar1504-10-2023 19:38:35   [#26]

Właśnie ściągnęłam i przeanalizowałam raport, mam w nim:

1) nauczycieli uczących w innych szkołach w klasach 4-8 (ci dostają w macierzystych),

2) nauczycieli uczących w szkołach ponadpodstawowych (ci dostają u mnie),

3) pedagoga (?),

4) psychologa (?),

5) nauczycielkę edukacji wczesnoszkolnej, która ma godziny biblioteki, pedagoga specjalnego i ma 1 godz. zkk w klasie 4 (?),

6) nauczycielkę edukacji wczesnoszkolnej, która ma edukację przez szachy w klasie 4 (?),

7) nauczycielkę prowadzącą nauczanie specjalne dla uczennic z poziomu klasy 6 (?),

8) nauczycielkę z oddziału przedszkolnego, która prowadzi rewalidację w przedszkolu i ma 1 godz. pedagoga specjalnego (?),

9) nauczycielkę j. angielskiego, która po rodzicielskim jest od 27 września na urlopie uzupełniającym (dostaje).

 

 

 

Adaa04-10-2023 19:39:18   [#27]

W moim przypadku, raport nie obejmuje nauczycieli na urlopie macierzyńskim.
Obejmuje nauczyciela świetlicy na pełnym etacie, ale juz nie obejmuje nauczycieli I-III, którzy maja tez godziny w świetlicy.
Obejmuje wicedyrektora, który jest przypisany do I-III.
Myslę, że bedzie jeszcze sporo interpretacji.

agamali04-10-2023 21:09:47   [#28]

A co w sytuacji, gdy jeden nauczycie z oddziału przedszkolnego na dzień 30 września miał godzinę świetlicy i jest na liście a drugi na dzień 30 września miał tylko 25 godzin w oddziale przedszkolnym ale już 2 października maiła godzinę świetlicy, bo aneksem dołożyłam. Czy temu drugiemu nie należy się?

Dan6704-10-2023 21:26:21   [#29]

gdzie szukać tych właściwych interpretacji???

Moltena05-10-2023 10:48:58   [#30]

Podpinam się pod pytanie. Gdzie szukać interpretacji?

Na liście w raportach SIO zaciągnęło mi wszystkich nauczycieli oprócz na urlopie dla poratowania zdrowia i urlopach bezpłatnych.

Na liście są: nauczyciele 1-3, psycholodzy, pedagodzy, swietlica itd.

 

 

Leszek05-10-2023 12:29:22   [#31]

https://www.gov.pl/web/cyfryzacja/ruszyl-program-laptop-dla-nauczyciela

pozdrawiam

mirrey05-10-2023 20:07:43   [#32]

Tylko dalej nie potrafię jednoznacznie zinterpretować beneficjentów tego cudownego bonu. Marzę o rozporządzeniach, z których jasno wynika co i jak.

Skimir05-10-2023 21:32:55   [#33]

A może nikt tych bonów nie powinien dostać, wszak w rozporządzeniu zapisano:

1) wychowawcy i nauczyciele wykładający wszystkie przedmioty w klasach IV–VIII publicznych szkół podstawowych;

Czy ktoś z Was zna nauczyciela wykładającego wszystkie przedmioty w klasach IV - VIII? Ja tam „wykładam” jeden… a to do wszystkich daleko; znam nauczycieli, którzy wykładają nawet pięć przedmiotów - a to nawet nie połowa wszystkich :-)

Nie prościej byłoby napisać, nauczyciele prowadzący co najmniej jedne zajęcia w klasach 4-8?

Ściągnąłem wykaz i w zasadzie jest prawie ok, są nauczyciele uczący w klasach 4-8. I ci przyporządkowani czyli pedagog, psycholog, współorganizujący, logopeda, pedagog specjalny, n. świetlicy (choć nikt z 4-8 do świetlicy nie chodzi ale mogą). Nauczycieli klas 1-3 na wykazie nie ma, oprócz jednego który prowadzi zajęcia korekcyjno-kompensacyjne (ppp) oraz w ramach dyrektorskich zajęcia rozwijające umiejętności manualne... Pytanie czy są to ”wykładane przedmioty” bo ani to przedmioty ani się ich nie wykłada.

Roman Langhammer06-10-2023 05:22:56   [#34]

Ale są "innymi przyporządkowanymi do klas 4-8". Ale i tak dalej nikt nie powiedział co to znaczy "przyporządkowani". Czy jak n-l edukacji wczesnoszkolnej prowadzi 1 godzinę rewalidacji z uczniem z klasy 4, to jest przyporządkowany do klas 4-8? Ktoś coś? 

noe1906-10-2023 08:46:19   [#35]

tak, jest przyporządkowany. W SIO przy wprowadzaniu zajęć wprowadza się jaki to etap edukacyjny

olaszyma06-10-2023 12:03:52   [#36]

Podoba mi się język tego rozporządzenia: "wykładający" - poczułam się jak "profesórka" na wiadomym uniwersytecie ;-)

lkk06-10-2023 13:07:32   [#37]

Czy należy się bon nauczycielowi I i II etapu edukacyjnego przebywającemu na dłuższym zwolnieniu lekarskim? Nie ma go na liście w raporcie SIO. Nie ma wprowadzonych zajęć. Co w tej konkretnej sytuacji? 

Natalia3906-10-2023 14:35:47   [#38]

Ale powinien mieć przydział  - tylko brak obowiazku w arkuszu

 

bobi36706-10-2023 19:28:43   [#39]

Gdzie w SIO znaleźć  lista n-li uprawnionych do bonu?

malmar1506-10-2023 22:49:18   [#40]

do [#39]

strefa pracownika -> raporty -> bony dla nauczycieli szkół podstawowych- raport pomocniczy (drugi od góry, pod wykazem nagród)


post został zmieniony: 06-10-2023 22:49:56
BogdanK09-10-2023 09:05:14   [#41]

I wychodzi, że uprawnieni do bonu są zasadniczo wszyscy nauczyciele za wyjątkiem takich, którzy nie mają nawet 2 godzin poza klasami I-III.

matyldaa09-10-2023 09:06:31   [#42]

Pedagog, psycholog, logopeda, nauczyciel biblioteki i nauczyciel świetlicy nie są przypisani do etapu edukacyjnego (w sio etap edukacyjny: nie dotyczy) i zostali wykazani w arkuszu pomocniczym. Rozumiem, że im wszystkim bon należy się?

Bona Fide09-10-2023 09:23:01   [#43]

malmar15 to jest w SIO szkoły, czy organu?

Dan6709-10-2023 09:46:04   [#44]
Witam
malmar15  /[#26]/ "2) nauczycieli uczących w szkołach ponadpodstawowych (ci dostają u mnie),"
1. ale w rozp. jest, że tylko n-le kl. IV-VIII SP
2. a jak n-l kupił sobie laptopa /dopłacając/ "w czasie okresie zdalnego nauczania prowadzonego w czasie pandemii COVID-19 nauczyciele mogli liczyć na 500 złotych bezzwrotnego dofinansowania" - to musi go oddać, żeby dostać bon???
malmar1509-10-2023 10:54:34   [#45]

do [#43]

w SIO szkoły

malmar1509-10-2023 11:06:13   [#46]

do [#44]

1. czytając wprost-> jestem szkołą podstawową, n-l przyjeżdża do mnie na godziny, ma umowę o pracę, uczy w klasach 4-8 (geografia, niemiecki- mam takich dwóch), uważam, że jest nauczycielem z rozporządzenia z § 2. 1.1)

2. nad tym też się zastanawiałam, ale nie znalazłam nigdzie odpowiedzi (aczkolwiek trudno kupić za 500 zł laptopa ;-)

Bona Fide09-10-2023 11:58:17   [#47]

Jeden nauczyciel zatrudniony w trzech szkołach jest wykazany w każdej.

Otrzyma 3 laptopy?:-)

malmar1509-10-2023 12:09:18   [#48]

otrzyma jeden,

to szkoły muszą ustalić, w której

bega09-10-2023 12:16:02   [#49]

Ja znalazłam taką ściągę: https://www.rozwiazaniadlanauczania.pl/laptop-dla-nauczyciela---wszystko-co-dla-nas-wazne-2 


post został zmieniony: 09-10-2023 15:26:24
malmar1509-10-2023 12:18:50   [#50]

Jeśli potrzebujesz dodatkowych informacji:

  • zadzwoń pod numer: 42 253 54 36 (infolinia czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00 – 18:00 oraz w soboty w godzinach 10:00- 18:00),
  • napisz maila na:  LDNpomoc@coi.gov.pl
strony: [ 1 ][ 2 ][ 3 ]