Forum OSKKO - wątek

TEMAT: dziennik specjalisty
strony: [ 1 ]
kazdun19-08-2023 20:13:55   [#01]

Dzien dobry

1. Nauczyciel ma 2 godziny zkk z PPP - jest zobowiązany prowadzić dziennik specjalisty?

2. Analogicznie logopeda - 6 godzin z PPP?

2. Nauczyciel współorganizujący dopisany do dziennika V, w arkuszu nauczyciel współorganizujący - nie pedagog specjalny, prowadzi swój dziennik?

 

Skimir20-08-2023 11:26:22   [#02]

Jak są prowadzone zajęcia to prowadzi się do nich dziennik. Czyli 1 i 2 - TAK.

Wątpliwości budzi konieczność prowadzenia dziennika przez współorganizującego. W sumie to nie prowadzi on zajęć. 
ALE:

Zapis w dzienniku potwierdza zrealizowanie zajęć przez nauczyciela. Dopisanie go do zajęć tak jak jest np. w dzienniku V sprowadza się do tego, że to nauczyciel zajęć edukacyjnych „odklikuje” obecność współorganizującego - pytanie czy nauczyciel ma kompetencje do potwierdzenia obecności w pracy innego nauczyciela.

Współorganizujący wykonuje różne czynności, których nie będzie widać w dzienniku zajęć edukacyjnych a czasem warto je udokumentować.

Dla tego uważam, że współorganizujący powinien prowadzić swój dziennik.

izael20-08-2023 17:33:05   [#03]

Skimir, pozwolę sobie mieć inne zdanie:)

skoro współorganizujący, więc jego zadania są pochodną tego, co się dzieje na danych zajęciach, a czym kieruje główny nauczyciel

więc w tym oddzielnym dzienniku powinien wpisywać współorganizacja kształcenia dziecka X albo pokazywanie palcem Ali, gdzie jest fragment czytanego tekstu albo wzmacnianie pozytywne Piotrusia poprzez wysyłanie komunikatów wspierających  albo powtarzanie dziecku, by zwróciło uwagę na to, co się dzieje tu i teraz albo pilnowanie na korytarzu Kuby, który krzyczy i nie może się uspokoić, wszedł pod ławkę, uspokajanie chłopca...

mój zdrowy rozsądek mówi stanowcze NIE

skoro przepisy nie nakazują prowadzenia odrębnej dokumentacji, to po co my sami sobie to robimy?

 

kazdun21-08-2023 01:07:47   [#04]

§ 11. 1. Przedszkole, szkoła i placówka prowadzą dzienniki innych zajęć niż zajęcia wpisywane odpowiednio do dziennika zajęć przedszkola, dziennika lekcyjnego, dziennika zajęć w świetlicy oraz dziennika zajęć, o którym mowa w § 10 ust. 1, jeżeli jest to uzasadnione koniecznością dokumentowania przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej, w szczególności zajęć z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej, ...

I bardzo proszę - terapeuta, logopeda prowadzi dziennik zajęć innych, pisze co trzeba.

Ale

§ 18. Pedagog, psycholog, logopeda, doradca zawodowy, terapeuta pedagogiczny lub inny specjalista zatrudniony w przedszkolu, szkole lub placówce prowadzi dziennik, do którego wpisuje tygodniowy rozkład swoich zajęć, zajęcia i czynności przeprowadzone w poszczególnych dniach, w tym informacje o kontaktach z osobami i instytucjami, z którymi współdziała przy wykonywaniu swoich zadań, oraz imiona i nazwiska dzieci, uczniów, słuchaczy lub wychowanków, objętych różnymi formami pomocy, w szczególności pomocą psychologiczno-pedagogiczną.

No to co? ma prowadzić 2 dzienniki? Dla 2 grup zkk? Tworzenie niepotrzebnych rzeczy mnie irytuje. Więc pomóżcie proszę. Który dziennik?

Idąc dalej. Rewalidacja w jakim?

Ja przepraszam, że tak się dopytuję, ale nowy dyrektor poprosił żebym to ogarnęła w końcu bo on nie bardzo kuma. Do tej pory w szkole dla dorosłych szefował i przeraził się widokiem żółtych teczek w dzienniku V. A ja też, bo nigdy nie byłam nawet administratorem.

KaPi21-08-2023 07:48:43   [#05]

dziennik dla każdej grupy objętej zkk 

i tak, tych dzienników jest wtedy kilka - każde zajęcia prowadzone z uczniem muszą być udokumentowane w dzienniku

Skimir21-08-2023 14:08:25   [#06]

Izael, zdrowy rozsądek by działał gdyby...

Jest skarga rodzica, na "cośtam" związanego z nauczycielem współorganizującym, no i przychodzi KO i się doszukuje dokumentów potwierdzających, że jednak nauczyciel podejmował działania... Więc zamiast prowadzić własny notatnik w którym tenże nauczyciel odnotowuje co ciekawsze przypadki a który może zgubić, zapomnieć - może prowadzić dziennik zajęć (oczywiście w uproszczonej formie).

Fakt - dziennik ten nie jest obowiązkowy. Wszak nawet trudno w takim dzienniku wypełnić zapisy prawa - odnotowuje się dane uczniów uczestniczących w zajęciach - bo w jakich, przecież nie są to zajęcia. Obowiązkowa jest wiedza co i z kim ten nauczyciel robił. Dzienniki firmy V umożliwiają prowadzenie dziennika w którym odnotowuje się czas pracy nauczyciela oraz można prowadzić zapisy incydentalne.

izael22-08-2023 10:16:55   [#07]

kontrole, bo skarga... nie przekonują mnie

nie ma takiej ilości dokumentacji, która zabezpieczyłaby d...(dobrostan) dyrektora, jeśli ktoś chce nam udowodnić, że wie lepiej

jako wspomagający pisałabym takie laurki w tym dzienniku, że omg

no i po to jesteśmy dyrektorami, by jednak ...choć czasem... stawiać opór głupocie, która wpada do szkoły

 


post został zmieniony: 22-08-2023 10:17:58

UWAGA!
Nie jesteś zalogowany!
Zanim napiszesz odpowiedź w tym wątku, zaloguj się!
Dopiero wtedy będziesz mógł/mogła wysłać wprowadzony komentarz na forum.
Jeśli nie masz jeszcze założonego konta na forum, załóż je.
Logowanie i/lub zakładanie konta.

strony: [ 1 ]