Forum OSKKO - wątek

TEMAT: Nauczyciel bez stopnia
strony: [ 1 ]
Beata Górecka-Sobko01-08-2023 11:23:31   [#01]

Witam w tym roku zatrudniam(etat) nauczyciela na zastępstwo nie ma żadnego stopnia awansu i nie chce robić bo to rencista. Czy jest nauczycielem początkującym? Wcześniej już pracował w latach 1992-1994. potem inna branża. Teraz od kwietnia na zastępstwo.

Jak go traktować? 

Beata S

Bona Fide08-08-2023 13:31:38   [#02]

Osoba nieposiadająca stopnia awansu zawodowego z dniem nawiązania stosunku pracy w szkole ma status nauczyciela początkującego (art. 9a ust. 2 KN).

Gucia27-03-2024 14:50:50   [#03]

Witam, mam nauczycielkę, która pracuje w mojej szkole jako nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej od 1.09.2022, a wcześniej pracowała 2 lata w placówce niepublicznej, nie ma oceny pracy, odbywa przygotowanie do zawodu nauczyciela.

Chciałaby skorzystać ze skróconego okresu przygotowania i złożyła wniosek o ocenę pracy, przedstawiła świadectwo pracy z poprzedniego miejsca zatrudnienia. Uważa, że powinnam powołać komisję na zajęcia jak w ostatnim roku przygotowania do zawodu, bo chce się już ubiegać o stopień nauczyciela mianowanego.

Łącznie w szkole pracuje prawie 4 lata, ale nie ma żadnej oceny.

Natomiast  Art.9fa ustawy Karta Nauczyciela mówi, iż:

5. W ostatnim roku odbywania przygotowania do zawodu nauczyciela nauczyciel,

• który w tym okresie uzyskał co najmniej dobrą ocenę pracy,

• jest obowiązany przeprowadzić zajęcia, w wymiarze 1 godziny, w obecności komisji powołanej przez dyrektora szkoły.

Jaką ścieżkę powinnam zastosować?

Myślę, aby przeprowadziła lekcję, o której mowa w  Art. 9fa ustawy Karta Nauczyciela 1. W drugim roku odbywania przygotowania do zawodu nauczyciela, przed dokonaniem oceny pracy, nauczyciel jest obowiązany przeprowadzić zajęcia, w wymiarze co najmniej 1 godziny, w obecności:

1) dyrektora szkoły;

2) mentora, o którym mowa w art. 9ca ust. 11;

3) doradcy metodycznego albo nauczyciela-konsultanta, albo przedstawiciela organu sprawującego nadzór pedagogiczny, albo nauczyciela dyplomowanego, który naucza tego samego przedmiotu lub prowadzi ten sam rodzaj zajęć, zatrudnionego w tej samej lub innej szkole.

Następnie opinia komisji, ocena i za rok już wtedy taka procedura jak w ostatnim roku przygotowania do zawodu (czyli skrócenie przygotowania o rok w sumie).

Dobrze myślę?

joljol28-03-2024 07:35:10   [#04]

nauczycielka ma rację

zaliczasz jej dwa lata pracy przed zmiana przepisów czyli do września 2022

 i dalej tak:

5. W ostatnim roku odbywania przygotowania do zawodu nauczyciela nauczyciel,

• który w tym okresie uzyskał co najmniej dobrą ocenę pracy, -  - robisz ocenę

• jest obowiązany przeprowadzić zajęcia, w wymiarze 1 godziny, w obecności komisji powołanej przez dyrektora szkoły - prowadzi zajęcia po ocenie przed komisją

i następnie może składać dokumenty do postępowania


post został zmieniony: 28-03-2024 07:37:18
Macia28-03-2024 09:15:24   [#05]

dokładnie tak jak pisze joljol 

w ubiegłym roku postąpiłam tak z moją nauczycielką 

UWAGA!
Nie jesteś zalogowany!
Zanim napiszesz odpowiedź w tym wątku, zaloguj się!
Dopiero wtedy będziesz mógł/mogła wysłać wprowadzony komentarz na forum.
Jeśli nie masz jeszcze założonego konta na forum, załóż je.
Logowanie i/lub zakładanie konta.

strony: [ 1 ]