Forum OSKKO - wątek

TEMAT: podstwa prawna do wydania oceny dorobku zawodowego po staremu
strony: [ 1 ]
aleksandra200825-05-2023 09:22:14   [#01]

Dzień dobry

Jaka podstawę prawną należy wpisać do oceny dorobku zawodowego nauczyciela ubiegającego  się o stopień awansu nauczyciela dyplomowanego wg starych zasad ?

Marcin25-05-2023 09:23:20   [#02]

Podstawą prawną do zastosowania uchylonego art. 9c ust. 5a Karty Nauczyciela jest art. 10 ust. 1 i art. 11 ustawy z 5 sierpnia 2022 r.  o zmianie ustawy - Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw.

rzewa25-05-2023 09:24:37   [#03]

https://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=65339&pst=276#pst276

autopoprawka do tego co wyżej: art 9c ust 5a pkt 2 KN


post został zmieniony: 25-05-2023 09:27:17
Marcin25-05-2023 09:42:36   [#04]

Działając na podstawie art. 9c ust. 5a pkt 2 i ust. 5c ustawy z 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (tekst. jedn. Dz.U. z 2021 r., poz. 1762, z 2022 r., poz. 935, poz. 1116, poz. 1700) w zw. z art. 10 ust. 1 / art. 11 ustawy z 5 sierpnia 2022 r. o zmianie ustawy - Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2022 r., poz. 1730)  i po zasięgnięciu opinii rady rodziców:...


post został zmieniony: 25-05-2023 09:44:33
mimka29-05-2023 09:31:06   [#05]

Dzień dobry,

 

jaką podstawę prawną należy wpisać do oceny dorobku zawodowego nauczyciela ubiegającego sie o stopień n-la mianowanego "po staremu"?

rzewa29-05-2023 12:07:37   [#06]

art. 9c ust. 5a pkt 1 ustawy z 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (tekst. jedn. Dz.U. z 2021 r., poz. 1762, z 2022 r., poz. 935, poz. 1116, poz. 1700) w zw. z art. 10 ust. 1 ustawy z 5 sierpnia 2022 r. o zmianie ustawy - Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2022 r., poz. 1730)

izael29-05-2023 12:29:29   [#07]

Karta Nauczyciela ma już nowy tekst jednolity.

KaPi29-05-2023 12:32:00   [#08]

KN z 2023 r., poz. 984

Macia29-05-2023 13:19:43   [#09]

ale w tym tekście jednolitym nie ma już art. 9c więc chyba podajemy stary  art. 9c ust. 5a pkt 1 ustawy z 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2021 r., poz. 1762 t. j. ze zmianami)  w zw. z art. 10 ust. 1 ustawy z 5 sierpnia 2022 r. o zmianie ustawy - Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2022 r., poz. 1730)

izael29-05-2023 13:36:33   [#10]

słusznie

 

rzewa29-05-2023 19:34:10   [#11]

powinno być dokładnie tak jak napisałam w poście #06:

KN (tekst. jedn. Dz.U. z 2021 r., poz. 1762, z 2022 r., poz. 935, poz. 1116, poz. 1700)

nie może być wyrażenia "ze zmianami" bo nie wszystkie zmiany powinny być uwzględnione

 

UWAGA!
Nie jesteś zalogowany!
Zanim napiszesz odpowiedź w tym wątku, zaloguj się!
Dopiero wtedy będziesz mógł/mogła wysłać wprowadzony komentarz na forum.
Jeśli nie masz jeszcze założonego konta na forum, załóż je.
Logowanie i/lub zakładanie konta.

strony: [ 1 ]