Forum OSKKO - wątek

TEMAT: dopłata do wypoczynku emerytów w ramach funduszu socjalnego.
strony: [ 1 ]
iksik17-05-2023 21:20:55   [#01]

Czy w Waszych szkołach emeryci mają możliwość korzystania z dopłat do wypoczynku? Jeżeli tak, to do jakich form wypoczynku?

hania18-05-2023 16:52:27   [#02]

emeryt tak samo uprawniony jak każdy inny uprawniony....

dyrlo19-05-2023 07:26:43   [#03]

Przecież % od Jego emerytury (i to wcale nie taki mały) jest w odpisie.

Kiedy to się skończy - piszę o dylematach "czy emeryt ma prawo do korzystanie z ZFŚS"

AnJa19-05-2023 12:03:24   [#04]

Pokutuje u nas wciąż utożsamienie wypoczynku z urlopem.

I brak skojarzenia, że emeryt jest w zasadzie na urlopie:-)

Jot19-05-2023 14:20:20   [#05]

Jestem za tym, żeby emeryt dostał wszystko to, co mu się należy:-) To jeszcze podepnę, jak to jest z tym dofinansowaniem do wypoczynku dla emeryta AnJa?

Jagaz19-05-2023 19:10:45   [#06]

 

#01 Oczywiście tak. Z takich samych jak każdy czynny pracownik.

Fundusz z ZFŚS powinien być rozdysponowany/przydzielany wszystkim uprawnionym. Zróżnicowanie wysokości przyznanej pomocy wynika tylko ze względu na "stan majątkowy" :) tj. dochód na członka rodziny.

Na jednym ze szkoleń, jestem też tego zdania, wyjaśniono, że zapis uzależniający dopłatę do  wypoczynku od urlopu, jest błędny. Tym bardziej od długości urlopu

Pamiętajcie wszyscy kiedyś będziemy emerytami ;)

ewa19-05-2023 22:12:43   [#07]

obowiązujące, ustawowe kryterium przyznawania świadczeń socjalnych jest jedno i określa je art. 8 ust. 1 ustawy o ZFŚS :-)

AnJa20-05-2023 14:50:16   [#08]

Jako, że emeryt jest na permanentnym urlopie i cięgiem ino wypoczywa - należy się jak najbardziej.

DYREK20-05-2023 16:07:30   [#09]

"Wczasy pod gruszą" czyli dofinansowanie do wypoczynku organizowanego we własnym zakresie powinien określać  opracowany regulamin zfśs. Prawo do tak określonego świadczenia mają wszyscy uprawnieni (pracownicy niepedagogiczni, nauczyciele, emeryci itd.).

Zapis z ustawy o zfśs dotyczący świadczenia urlopowego  i powiązania go z urlopem wypoczynkowym nie dotyczy szkół i placówek  prowadzących gospodarkę finansową na podstawie przepisów o finansach publicznych (OP - samorząd albo rząd) -> mają one obowiązek tworzenia zfśs i określenie jego wydatkowania na podstawie regulaminu uzgodnionego ze zz. 

Zatem świadczenie w tych placówkach nie powinno być powiązane z urlopem. Powinno być powiązane z wypoczynkiem. Zapisy ustawy o zfśs odnoszące się do szkół rządowych i samorządowych mówią o rożnych formach wypoczynku -> nie zawsze związane z urlopem (może to być np. wypoczynek świąteczny, wczasy emeryta, obóz zimowy dziecka, wycieczka do Wiednia w dniach ........  itp.) 

Emeryt, rencista, osoba na zasiłku przedemerytalnym, dziecko lub małżonek osoby uprawnionej nie zawsze ma  formalne prawo do urlopu. Ma natomiast prawo do ubiegania się o dofinansowanie wypoczynku np. organizowanego we własnym zakresie ("grusza").

Przyznanie oraz wysokość dofinansowania uzależniona jest od spełniania przez osoby uprawnione kryteriów wyłącznie o charakterze socjalnym, tzn. od ich sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnejNie ma znaczenia wymiar lub długość trwania zatrudnienia lub urlopu.

danek21-05-2023 21:40:52   [#10]

Kochani.Jestem od 6 lat na emeryturze.Bardzo niegrzeczne jest zadawanie tego rodzaju pytań.

Przepracowałam kilkanaście lat jako dyrektor,nigdy nie miałam problmu z przyznawaniem świadczeń.Dbajcie o swoich pracowników i emerytów.Starość nie radość.Młodość nie wieczność.

Danusia22-05-2023 09:54:39   [#11]

A jak wygląda sprawa świadczenia urlopowego dla emeryta, który jest zatrudniony na część etatu (w tej samej szkole)? Otrzymuje świadczenie jako emeryt, czy jako pracownik proporcjonalnie do wymiaru etatu?

 

Pozdrawiam.

halinah22-05-2023 10:28:49   [#12]

Przyznane świadczenia nie mogą być uzależnione od tego, jak zawarta jest umowa o pracę. JEDYNE kryteria to sytuacja życiowa, rodzinna i materialna osoby uprawnionej. Niezależnie czy będzie to emeryt "pełną gębą", czy pracujący na część etatu - świadczenie będzie tej samej wysokości.

Ala22-05-2023 12:45:07   [#13]

warto się zapisać na szkolenie:

https://www.oskko.edu.pl/szkolenia/zfss-2023/ 

i wszystko będzie jasne :)

dyrlo22-05-2023 14:20:14   [#14]

Do #11.

A dlaczego macie rozdzielony ZFŚS na nauczycieli czynnych i emerytów? Brakuje jeszcze żeby wydzielić pracowników obsługi., albo ich też podzielić na obsługę i administrację. Skąd się biorą takie pomysły :-((((

Może jestem złośliwa ale.... 

 

DYREK22-05-2023 15:07:24   [#15]

jeżeli jest emerytem i pracownikiem tej samej szkoły-placówki

to otrzymuje świadczenie raz -> jako osoba uprawniona do świadczenia zfśs w tej konkretnej szkole-placówce

może się przyda:

Uchwała Sądu Najwyższego z 15 listopada 1991 r., sygn. akt: I PZP 56/91

UWAGA!
Nie jesteś zalogowany!
Zanim napiszesz odpowiedź w tym wątku, zaloguj się!
Dopiero wtedy będziesz mógł/mogła wysłać wprowadzony komentarz na forum.
Jeśli nie masz jeszcze założonego konta na forum, załóż je.
Logowanie i/lub zakładanie konta.

strony: [ 1 ]