Forum OSKKO - wątek

TEMAT: Zmiana pensum
strony: [ 1 ]
Marek Maj10-05-2023 17:41:25   [#01]

W roku szkolnym 2023/2024 zaproponowałem nauczycielce zmianę pensum z 18/18 na łączone pensum 1/2 etatu 18/18 i 1/2 etatu świetlicy 26/26 co daje jej pensum 22/22 - brak godzin przedmiotu , który naucza (informatyki). Pani nauczycielka zastanawia się czy podpisać zmianę. Na informacji jest napisane ,że nauczyciel wyraża lub nie wyraża zgody. Co zrobić jak nie podpiszę tego pisma lub podpisze, że nie wyraża zgody.

Ala10-05-2023 18:12:08   [#02]

a jak ta nauczycielka jest zatrudniona? umowa o pracę czy mianowanie?

Natalia3911-05-2023 08:27:40   [#03]

czy ktoś podzieli się ew informacją - jakie dokumenty w jakiej kolejności daję - mam dwie osoby do zmiany pensum - zatrudnieni przez mianowanie. A może ktoś ma takie wzory takich i się podzieli?

Jacek11-05-2023 12:54:12   [#04]

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2021 r. poz. 1762 ze zm.) proponuję Pani przeniesienie z dniem 1 grudnia 2022 r., za Pani zgodą, na stanowisko nauczyciela z pensum 21/21. Pozostałe warunki umowy nie ulegają zmianie.

 

Wyrażam zgodę/Nie wyrażam zgody

 

…………………………………….………………….………………                        

(data i podpis nauczyciela)


post został zmieniony: 11-05-2023 12:54:49
rzewa11-05-2023 13:01:45   [#05]

umieściłam w wymianie plików w dziale: Druki

matyldaa11-05-2023 23:44:58   [#06]

A kiedy te dokumenty mają być podpisane (zgoda nauczyciela na zmianę pensum)?

I co w sytuacji, jeśli w sierpniu pojawią się godziny (u mnie rewalidacja)  i już nie będzie potrzeby, żeby nauczycielka miała godziny świetlicy i tym  samym nie będzie potrzeby zmiany pensum? Kolejne pismo? 

Marek Maj12-05-2023 11:51:08   [#07]

Art. 18. karta naucz.


Przeniesienie nauczyciela na jego wniosek lub z urzędu, za zgodą nauczyciela

Nauczyciel zatrudniony na podstawie mianowania może być przeniesiony na własną prośbę lub z urzędu za jego zgodą na inne stanowisko w tej samej lub innej szkole, w tej samej lub innej miejscowości, na takie same lub inne stanowisko.

Co mam robić jeśli nie wyrazi zgody na przeniesienie. Nauczyciel zatrudniony przez mianowanie.

rzewa12-05-2023 11:55:05   [#08]

należy zapewnić mu pełny wymiar godzin z obecnego pensum, a jeśli to niemożliwe zwolnić z art 20 KN lub  za jego zgodą ograniczyć na podstawie art 22 ust 2 KN

a jeśli OP znajdzie godziny wg dotychczasowego pensum w innej szkole może zastosować wobec niego art 22 ust 1 KN

klagor17-05-2023 08:07:20   [#09]

Czy przy zmianie pensum nauczyciela zatrudnionego przez mianowanie podpisujemy z nim przeniesienie na podst art.18 ust.1 czy też aneks do aktu mianowania ( takie rozwiązanie podano kadrowej ).Które rozwiązanie jest właściwe.

Jacek17-05-2023 08:39:25   [#10]

przeniesienie

rzewa17-05-2023 09:28:56   [#11]

do aktów mianowania nie ma żadnych aneksów bo nie są to umowy i nie ma opcji by w nich zrobić jakiekolwiek zmiany

w przypadku oczywistego błędu czy pomyłki należy po prostu wydać nowy akt - tak jak w przypadku np. świadectwa

dwalcz17-05-2023 12:26:26   [#12]

Co w przypadku nauczyciela zatrudnionego na czas nieokreślony? Zmiana umowy - porozumienie stron?


post został zmieniony: 17-05-2023 12:28:43
rzewa17-05-2023 13:55:33   [#13]

tak

UWAGA!
Nie jesteś zalogowany!
Zanim napiszesz odpowiedź w tym wątku, zaloguj się!
Dopiero wtedy będziesz mógł/mogła wysłać wprowadzony komentarz na forum.
Jeśli nie masz jeszcze założonego konta na forum, załóż je.
Logowanie i/lub zakładanie konta.

strony: [ 1 ]