Forum OSKKO - wątek

TEMAT: Godziny ponadwymiarowe w trakcie egzaminu
strony: [ 1 ]
Jaga09-05-2023 09:25:56   [#01]

Witam,

w czasie egzaminu ósmoklasisty zaplanowano trzy dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych. Wielu nauczycieli pracuje jednak w zespołach nadzorujących przebieg egzaminu. Czy w związku z tym można im zapłacić za zaplanowane w tych dniach godziny ponadwymiarowe? 

Roman Langhammer09-05-2023 11:04:43   [#02]

Nie.

Art. 42 ust. 2b pkt 2 KN.

dawdaw09-05-2023 17:15:44   [#03]

i tu zależy od decyzji w OP - znam przypadki, w których się nie płaci, a znam także takie OP, w których płaci się za wszystko - bo lepiej zapłacić niż przegrać w sądzie pracy :-)

Roman Langhammer10-05-2023 05:10:58   [#04]

Dla mnie zapisy KN są jasne - dziwię się komuś, że płaci. Z zapisów wynika, że egzaminy nie wchodzą w zajęcia "tablicowe" za które się płaci, ale w inne zadania wynikające ze stosunku pracy, a więc wchodzące w tzw. 40-godzinny tydzień pracy. Tym bardziej, że z dużym wyprzedzeniem wiadomo, że w tych dniach nie ma zajęć, a więc nie należy wypłacać za godziny ponadwymiarowe, gdyż to nie z winy pracodawcy zajęcia się nie odbywają.

Skimir10-05-2023 07:27:14   [#05]

W zasadzie to cały czas toczy się dyskusja jak płacić ponadwymiarówki w dni egzaminów, wycieczek szkolnych i innych, w które nauczyciel „nie wyrabia” lekcji.

Z tą WINĄ pracodawcy to jest trochę pokrętnie, bo kiedy pracodawca jest winny, że zajęcia się nie odbyły? W egzaminy - winna CKE, w wycieczki - winny nauczyciel bo zaplanował sobie wycieczkę… itd. Pracodawca to chyba będzie winny wtedy gdy odwoła zajęcia i zapomni o tym powiedzieć nauczycielom :-)

A co w przypadku gdy nauczyciel ma zajęcia indywidualne z uczniem a ten nie przyszedł na lekcję? Winny uczeń - nie płacić? Albo na koniec roku szkolnego zorganizuje się jakieś wydarzenia typu pożegnanie klas ostatnich, dzień sportu itp… też nie płacić ponadwymiarówek? 

Sulik10-05-2023 08:19:58   [#06]

Uczennica ma nauczanie indywidualne w domu. Jeżeli uczennica jest chora i mama informuje o tym wcześniej, czy nauczycielowi należy się wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe? Czy musi je odrobić? 

izael10-05-2023 08:58:40   [#07]

Za godziny nie płacimy, chyba że rzeczywiście uda się i warto je odrobić:)

laostic10-05-2023 09:44:25   [#08]

https://samorzad.pap.pl/kategoria/edukacja/rio-nauczycielowi-nalezy-sie-zaplata-za-nadgodziny-jesli-ich-nie-zrealizowal-z

 


post został zmieniony: 10-05-2023 09:44:35
Sulik10-05-2023 10:11:08   [#09]

I tu jest problem, ponieważ w intrenecie jest mnóstwo artykułów za i przeciw. 

rzewa10-05-2023 10:41:57   [#10]

jeśli zapisy regulaminu wynagradzania nauczycieli określają jasno sposób obliczania godzin ponadwymiarowych, to obowiązują i należy je stosować

natomiast jeśli regulamin tej kwestii nie rozwiązuje, to wynagrodzenie za niezrealizowane godziny ponadwymiarowe należy się zawsze, jeśli n-l był gotowy je realizować, a one się nie odbyły, o czym n-l nie został powiadomiony z odpowiednim uprzedzeniem

a także wówczas, gdy n-l w tym czasie świadczył inną pracę na rzecz pracodawcy, uniemożliwiającą realizacje tych godzin

czyli np. był na wycieczce, czy siedział w zespole nadzorującym -> jeśli plan zajęć n-la przewiduje w danym dniu 5 godzin, a n-l był na wycieczce czy siedział w zespole nadzorującym przez co najmniej 5 godzin, to jak najbardziej w takim tygodniu należy mu się wynagrodzenie za wszystkie przyznane godziny ponadwymiarowe

Skimir10-05-2023 11:29:17   [#11]

#07 można by to tak potraktować ale...

Mam np. przydzielone dwie godziny matematyki indywidualnie, jedna w poniedziałek o 8:00 druga w środę o 11:00. Lekcje się nie odbyły bo uczeń był nie obecny, odmówił wpuszczenia do domu (różne są sytuacje). Kiedy mam odrobić te lekcje? Nie mam wolnych godzin bo mam inne lekcje zaplanowane? Co wtedy? Po 20-tej? Szanujmy się...

PiotrekM10-05-2023 13:07:03   [#12]

Przypominam, że moja szkoła płaci nawet za godziny ponadwymiarowe przypadające w dni przerwy świątecznej -wielkanocnej i bożonarodzeniowej, to co tu mówić o czasie egzaminów, kiedy wszyscy pracują. Wszystko po kontroli PIP, potwierdzone pismem z MEN i nieważne że regulamin OP mówi inaczej! 


post został zmieniony: 10-05-2023 13:08:09
rzewa10-05-2023 13:49:00   [#13]

Jeśli regulamin OP mówi inaczej, to bez wyroku sądowego nie zapłaciłabym...

Ania Sz02-10-2023 21:58:30   [#14]

Czy płaciliście Państwo godziny ponadwymiarowe za 1 i 4 września? Regulamin OP nic nie mówi o tym...

rzewa03-10-2023 07:08:31   [#15]

a jaki był plan zajęć na 1 i 4 września?

jeśli taki, że w każdym z tych dni n-l zrealizował jakieś godziny ponadwymiarowe, to należy mu za nie zapłacić a jak nie to nie

regulamin powinien określać jak obliczać liczbę godzin ponadwymiarowych i takiego obliczenia należy dokonać przyjmując faktyczny plan zajęć w dniach 1 i 4 września a nie to jaki plan zajęć został ustalony na 8 i 11 września

UWAGA!
Nie jesteś zalogowany!
Zanim napiszesz odpowiedź w tym wątku, zaloguj się!
Dopiero wtedy będziesz mógł/mogła wysłać wprowadzony komentarz na forum.
Jeśli nie masz jeszcze założonego konta na forum, załóż je.
Logowanie i/lub zakładanie konta.

strony: [ 1 ]