Forum OSKKO - wątek

TEMAT: Rozwiązanie umowy i odprawa
strony: [ 1 ]
Robcio04-05-2023 12:40:23   [#01]

1. Nauczyciel kontraktowy zatrudniony na czas nieokreślony w pełnym wymiarze czasu pracy, w nowym roku jest dla niego 5 godz. nie przyjął porozumienia zmieniającego. Dostanie wypowiedzenie zmieniające, nie przyjmie nowych warunków.

Waszym zadaniem czy należy mu się odprawa mimo tego że pracodawcza zaproponował mu nowe wrunki.

Czy zamiast wypowiedzenia zmieniającego zastosowalibyście od razu wypowiedzenie.

2. Nauczyciel dyplomowany 4/18, umowa na czas nieokreślony -nie ma dla niego godzin, dostaje wypowiedzenie art. 27 KN.

Wypłacacie mu odprawę na podstawie art. 10 ustawy o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników.

rzewa05-05-2023 08:21:25   [#02]

obaj n-le będą zwolnieni na podstawie art 27 KN, a ten żadnej odprawy nie przewiduje

KN wyklucza stosowanie ustawy o zwolnieniach grupowych w stosunku do nauczycieli przywołując ją w art 20 w stosunku do n-la zatrudnionego na umowie o pracę

w przeciwnym wypadku n-l zwalniany z art 20 KN, zatrudniony na podstawie umowy o pracę otrzymywałby 2 odprawy

halinah05-05-2023 09:54:06   [#03]
 
"

Nauczycielowi zatrudnionemu na podstawie mianowania, z którym rozwiązano stosunek pracy z przyczyn określonych w ust. 1, przysługuje odprawa w wysokości sześciomiesięcznego wynagrodzenia zasadniczego. Nauczycielowi zatrudnionemu na podstawie umowy o pracę, z którym rozwiązano stosunek pracy z przyczyn określonych w ust. 1, przysługują świadczenia określone w przepisach o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników."

A jak interpretować tą część ust.2 art. 20 KN?

 

Robcio05-05-2023 12:46:01   [#04]

#2 No właśnie mam wątpliwości. Dlatego ten wątek.

Pomijając  masę nowych interpretacji to również porada w PIP, które mówią o stosowaniu ustawy o szczególnych (...), jeżeli z winy pracodawcy następuje wypowiedzenie np. likwidacja stanowiska pracy.

Mój przypadek 2

Stosując art. 27 KN musisz podać przyczyny rozwiązania umowy o pracę, a one są wyłącznie po stronie pracodawcy. W związku z powyższym ustawę o szczególnych (...) należy stosować "wprost". Dlaczego likwidując etat sprzątaczki ona dostaje odprawę na podstawie tej ustawy? Gdzie jest zapis w KP że mamy ją stosować a stosujemy na podstawie art. 10.

Mało tego, jeżeli chodzi o przypadek 1, to też prawnicy, w tym wyroki sądów twierdzą że powinien dostać odprawę jeżeli odmówi w wypowiedzeniu zmieniającym ponieważ zmiana etatu z pełnego na np. 1/5 jest dla niego nie korzystna. Gdyby była zmiana na równorzędne stanowisko lub na porównywalne wynagrodzenie a pracownik odmawia to jak najbardziej odprawa się nie należ, ale to jest zdecydowanie pogorszenie warunków ekonomicznych z winy pracodawcy.

#3 ewidentnie tutaj należy się odprawa tj. nauczycielowi zatrudnionemu na czas nieokreślony w pełnym wymiarze czasu pracy, tylko w moim przypadku będzie zastosowane wypowiedzenie zmieniające i nauczyciel "odmówi".

Kolejna sprawa-jeżeli nie przyjmie nowych warunków-ten z pełnego etatu-czy może być przeniesony w stan nieczynny? Bo przy "normalnym" wypowiedzeniu może być przeniesiony w stan nieczynny.

 

rzewa05-05-2023 13:50:56   [#05]

nie doczytałam, że ten pierwszy ma zatrudnienie na pełny etat -> w takim razie jeśli odmówi zmniejszenia wymiaru zatrudnienia, to będzie zwalniany na podstawie art 20 KN i oczywiście należy mu się odprawa, a jeśli wystąpi ze stosownym wnioskiem, to należy przenieść go w stan nieczynny

natomiast tego niepełnozatrudnionego zwalniasz na podstawie art 27 KN a ten żadne odprawy nie przewiduje

ustawa o zwolnieniach grupowych nie ma zastosowania do nauczycieli dlatego, że KN przywołuje ja w art 20, co oznacza, że gdyby tego nie zrobiła, to taki n-l by odprawy nie otrzymał na podstawie KN, ale będąc zatrudnionym na umowę o pracę miałby prawo do tej odprawy na podstawie ustawy o zwolnieniach grupowych i takie prawo miałby zarówno n-l zwalniany na podstawie art 20 KN jak i ten zwalniany z art 27 KN

poprzez powołanie się na tę ustawę w art 20 KN ustawodawca jednocześnie wykluczył stosowanie tej ustawy do n-la zwalnianego na podstawie art 27 KN

Robcio08-05-2023 10:06:24   [#06]

Zwalniam ma podstawie art. 27 ale z przyczyn o których mowa w art. 20-i to wpisuję w wypowiedzenie tj. wyłącznie z winy pracodawcy.

ewa08-05-2023 15:50:34   [#07]

kryterium zastosowania podstawy prawnej wypowiedzenia jest wymiar zatrudnienia

- jeżeli nauczyciel ma pełny wymiar zatrudnienia - art. 20 KN

- jeżeli nauczyciel ma niepełny wymiar zatrudnienia -  art. 27 KN

a przyczyna wypowiedzenia spokojnie może być taka sama


post został zmieniony: 08-05-2023 15:51:02
Robcio09-05-2023 13:56:00   [#08]

# 7 tak zrobię, tylko cały czas zastanawiam się nad odprawami dla obu nauczycieli.

 

rzewa09-05-2023 14:19:16   [#09]

odprawa wynika z podstawy rozwiązania stosunku pracy:

1. Art 20 KN -> odprawa się należy, bo tak stanowi ten artykuł

2. Art 27 KN -> odprawa się nie należy, bo w tym artykule nic takiego nie ma

Robcio09-05-2023 14:40:32   [#10]

#9 pkt 2- PIP twierdzi, że się należy, ponieważ jest to wypowiedzenie z winy pracownika-likwidacja stanowiska pracy. Jak likwidujemy inne stanowisko pracy np. obsługi-odprawę płacimy, a tutaj czemu nie płacimy. W ustawie o pracownikach samorządowych czy kodeksie pracy też nie ma zapisu, że powinniśmy płacić odprawę sprzątaczce.

Również w jednym z oddziałów PIP twierdzą, że jeżeli pracownik nie przyjmie nowych warunków tzn. wypowiedzenia zmieniającego to nie należy mu się odprawa, a ja mam oficjalne pismo, że jeżeli jest diametralne np. obniżenie wynagrodzenia (z pełnego etatu na np. 4/20), to pracownik może odmówić przyjęcia nowych warunków i należy mu wypłacić odprawę.

Tak to właśnie wygląda.

 Napisałem o interpretację do innego oddziału PIP.

 


post został zmieniony: 09-05-2023 14:44:16
rzewa10-05-2023 10:27:52   [#11]

bo tak jest w przypadku wszystkich pracowników, za wyjątkiem nauczycieli zwalnianych na podstawie art 27 KN

w przypadku nauczycieli zatrudnionych z KN prawo do odprawy zależy od tego czy są zatrudnieni w pełnym wymiarze czy nie

Robcio10-05-2023 12:13:48   [#12]

#11 a z czego wynika wyjątkowość nauczycieli jeżeli chodzi o art. 27, skoro podam powody że nie ma dla niego godzin czyli "z winy" pracodawcy? Bo jeżeli sam art. 27 z innych powodów to ok rozumiem.

Nie ma podstawy prawnej w KN że płacimy, a jest art. 10 ustawy o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników. Nie ma zapisu-nie ma zapisu "nie stosować do nauczycieli".

joljol10-05-2023 12:19:30   [#13]

status zawodowy nauczycieli reguluje KN

jak czegoś nie ma w KN to wtedy inna ustawa

Robcio10-05-2023 12:39:44   [#14]

To wszyscy wiemy, tylko przeplatanie KN z innymi ustawami jest ciekawe-kiedy jest uregulowane, a kiedy nie np. okresy wypowiedzenia umów o pracy nauczycieli, nasz PIP twierdzi, że nie możemy stosować KP, a PIP Warszawa, że jak najbardziej okresy wypowiedzeń umów o pracę nauczycieli stosujemy kodeksowe na podstawie art. 91 c KN.

rzewa10-05-2023 13:47:35   [#15]

Robcio, wyjaśniłam to w poście #02

Ed27-05-2023 13:46:02   [#16]

Podepnę się pod ten wątek z takim oto problemem ... Istnieje realne ryzyko, że we wrześniu liczba uczniów uczęszczających na religię w całej szkole spadnie do 4 osób. W tej sytuacji w arkuszu org. nie zaplanowano dalszego zatrudnienia nauczyciela – katechety. Mam w związku z tym 4 pytania:

1)      Jaka powinna być podstawa prawna rozwiązania umowy z tym nauczycielem ?

2)      Co w sytuacji, gdy po rekrutacji w lipcu i sierpniu liczba uczniów deklarujących udział w religii przekroczy 7 osób (możliwe, że ostateczna liczba osób wyklaruje się dopiero w pierwszych tygodnia września) – należy na nowo zatrudnić tego nauczyciela ?

3)      Czy decyzje dotyczące ruchu kadrowego należy w tej sytuacji konsultować z kurią - mam czekać na cofnięcie misji ?

4)      Czy nauczycielowi należy wypłacić odprawę ?

rzewa27-05-2023 14:01:30   [#17]

rozumiem, że chodzi o n-la pełnozatrudnionego, wtedy:

1. art 20 KN i najlepiej by n-l złożył wniosek o stan nieczynny

2. jeśli będzie wniosek o stan nieczynny, to dyrektor przenosi n-la w ten stan i jeśli pojawią się godziny, to odwołuje ze stanu nieczynnego; jeśli godzin będzie mniej niż etat, wtedy n-la zatrudni się w niepełnym wymiarze do końca stanu nieczynnego a potem znowu nadal w niepełnym wymiarze

3. należy zawiadomić kurię o zwolnieniu n-la i powodach tego zwolnienia

4. jeśli złoży wniosek o stan nieczynny, to odprawy nie otrzymuje


post został zmieniony: 27-05-2023 14:02:01
Ed27-05-2023 15:02:54   [#18]

nie dopowiedziałem - chodzi o nauczyciela niepełnozatrudnionego (wymiar zatrudnienia: 2/18)

rzewa27-05-2023 15:34:39   [#19]

w takim razie zwolnienie z art 27 ust 1 KN, bez odprawy i z powiadomieniem kurii

z powodu braku godzin

o ile n-l jest broniony przez zz-ty, to jest obowiązkowa konsultacja z tymi zz-tami -> czyli najlepiej by było to porozumienie stron, bo ciężko będzie z tym zdążyć przed 1.06, a w przypadku n-la zwalnianego z art 27KN nie można zastosować skrócenia okresu wypowiedzenia, czyli ostatnim dniem, w którym wypowiedzenie można skutecznie wręczyć jest 31.05

BeataGie28-05-2024 22:01:51   [#20]

To jeszcze proszę o pomoc z ustaleniem dat: nauczycielka przebywa na urlopie zdrowotnym do 31.08.2024r. Otrzymała pismo o zmianie warunków zatrudnienia - nie zgadza sie. Dyrektor wręcza pismo o rozwiązaniu umowy z art.20 KN z dniem 31.08.2024. Nauczyciel pisze wniosek o przeniesienie w stan nieczynny od 01.09. Rozwiązanie umowy z dniem 28.02.2025r.

rzewa29-05-2024 02:29:40   [#21]

ok, o ile pismo o rozwiązaniu umowy z art 20 KN n-l otrzyma/ł w maju br

Robcio29-05-2024 18:04:23   [#22]

Jeżeli umowa zostanie rozwiązana z przyczyn nie dot. pracownika w związku z "brakiem godzin"-odprawa się należy na podstawie ustawy o szczególnych zasadach rozwiązywania  stosunku pracy z przyczyn nied. pracownika itd.-chyba paragraf 8

Wydaje mi się że jest tam zapis, że stosuje się tę ustawę w zależności od tego ilu jest zatr. pracowników ale tego dokładnie już nie pamiętam.

rzewa30-05-2024 16:18:41   [#23]

nie

KN wyklucza stosowanie tej ustawy w sytuacjach innych niż opisane w KN -> czyli odprawa się należy, jeśli tak przewiduje KN, a jeśli KN nie przewiduje odprawy, to ta się nie należy

Robcio31-05-2024 12:39:03   [#24]

Gdzie jest to wykluczenie w karcie bo ja nie widzę?????

Nic nie wyklucza. Mam pisemna odpowiedz z kilku oddziałów PIP i wyroki sądów

rzewa31-05-2024 14:36:49   [#25]

poprzez przywołanie tej ustawy w art 20 ust 2 KN -> tylko w tym przypadku należy te przepisy stosować, zatem w innych sytuacjach one się nie stosują

Robcio31-05-2024 14:48:26   [#26]

Stosuje się ustawę o szczególnych zasadach rozwiazywania itd.

izael31-05-2024 15:03:03   [#27]

z rzewą się zgadzam, a decyzja ostateczna to odpowiedzialność każdego dyrektora:)

 

UWAGA!
Nie jesteś zalogowany!
Zanim napiszesz odpowiedź w tym wątku, zaloguj się!
Dopiero wtedy będziesz mógł/mogła wysłać wprowadzony komentarz na forum.
Jeśli nie masz jeszcze założonego konta na forum, załóż je.
Logowanie i/lub zakładanie konta.

strony: [ 1 ]