Forum OSKKO - wątek

TEMAT: urlop a rozwiązanie umowy o pracę
strony: [ 1 ]
muza11-04-2023 10:28:27   [#01]

Nauczyciel po udpz otrzymał urlop uzupełniający do dnia 20 maja (6 tygodni za poprzedni rok). Jednocześnie złożył wniosek o rozwiązanie umowy z dniem 1 czerwca w związku z zamiarem przejścia na świadczenie kompensacyjne. Dyrektor rozwiązał umowę z porozumieniem stron z dniem 1 czerwca. Czy nauczycielowi przysługuje urlop za aktualny rok? W jakim wymiarze?

rzewa11-04-2023 10:55:56   [#02]

tak,

1. w jednostce feryjnej: 8 tygodni (art 64 ust 5 zdanie drugie, bo w roku szk. n-l przepracował 10 m-cy - niepełny czerwiec należy zaokrąglić do pełnego m-ca w górę) ale nie mniej jak 4 tygodnie (jeśli zastosować się do wyroku SN z 2006 roku, czyli w proporcji do 6 m-cy roku kalendarzowego)

2. w jednostce nieferyjnej: 18 dni roboczych (1/2 urlopu rocznego)

muza14-04-2023 12:01:10   [#03]

Dziękuję, ale jeszcze chcę się upewnić.
Czyli przyznaję 4 tygodnie urlopu za rok 2023, ale wykorzysta 11 dni, więc za pozostałe otrzymuje ekwiwalent. Dobrze myślę?

 

rzewa14-04-2023 14:09:16   [#04]

nie może wykorzystać w naturze tych 11 dni (od zakończenia urlopu uzupełniającego do zakończenia pracy upływa 12 dni), bo w jednostce feryjnej nie można udzielić urlopu bieżącego w innym terminie niż ferie szkolne

czyli w dniu rozwiązania stosunku pracy należy wypłacić pełny przysługujący ekwiwalent

muza26-04-2023 08:53:44   [#05]

Dziękuję.

malmar1518-01-2024 10:03:55   [#06]

psycholog (podstawowe miejsce pracy poradnia) zatrudnienie od 1 września 2023 w wymiarze 8,5/22 w szkole (dodatkowa praca)

26 stycznia planuje przejść na emeryturę (z poradni)

w szkole złożyła podanie o rozwiązanie stosunku pracy za porozumieniem stron

jednak ze względu na brak psychologów od 1 lutego ponownie podejmie pracę w szkole

jak wyliczyć jej ekwiwalent za urlop do 26 stycznia (ferie mamy dopiero w lutym)

rzewa18-01-2024 11:35:09   [#07]

Nie płacić ekwiwalentu -> wyrażenie zgody na rozwiązanie stosunku pracy za porozumieniem stron uwarunkować tym, że urlop wypoczynkowy otrzyma w pełnej wysokości w naturze

a najlepiej by ona, zwracając się o wyrażenie zgody na rozwiązanie w tym terminie poprosiła o udzielenie jej urlopu w naturze

malmar1518-01-2024 12:38:05   [#08]

rzewo, ale jak w naturze?

mimo, że rozwiązuję stosunek pracy?

a co wpisać w świadectwie pracy?

rzewa18-01-2024 14:33:21   [#09]

jak będzie zatrudniona ponownie od 1.02 na czas nieokreślony to wykorzysta pełny urlop w ferie i wakacje czyli w naturze

wpisujesz, że nie wykorzystała urlopu lub, że wykorzystała w wymiarze 0

malmar1518-01-2024 21:10:12   [#10]

dziękuję Ewo :)

UWAGA!
Nie jesteś zalogowany!
Zanim napiszesz odpowiedź w tym wątku, zaloguj się!
Dopiero wtedy będziesz mógł/mogła wysłać wprowadzony komentarz na forum.
Jeśli nie masz jeszcze założonego konta na forum, załóż je.
Logowanie i/lub zakładanie konta.

strony: [ 1 ]