Forum OSKKO - wątek

TEMAT: Odbieranie dziecka z przedszkola przez rodzeństwo
strony: [ 1 ]
Adaa22-02-2023 13:32:14   [#01]

Temat stale powraca w mojej szkole.
Przepisy nie sa dość jednoznaczne. Chodzi o sytuacje gdy 10 latek ma odbierać brata z przedszkola ( brat skończył 7 lat).
Pozwalacie na odbiór, oczywiście po złozeniu odpowiednich oswiadczeń przez rodziców.
Będę wdzięczna za podpowiedź.

joljol22-02-2023 13:51:33   [#02]

tak, to decyzja rodziców

ustawa o ruchu drogowym dopuszcza opiekę 10-latka na młodszym uczestnikiem 

Art.  43.  [Opieka nad dzieckiem korzystającym z drogi]
1. 
Dziecko w wieku do 7 lat może korzystać z drogi tylko pod opieką osoby, która osiągnęła wiek co najmniej 10 lat. Nie dotyczy to strefy zamieszkania.

post został zmieniony: 22-02-2023 13:55:06
Adaa22-02-2023 14:01:17   [#03]

dzięki joljol

Czy macie taki zapis w Statucie? Na dzien dzisiejszy nasz zapis upoważnia do odbioru z przedszkola tylko osoby pełnoletnie. Zastanawiam sie, czy moge zgodzic się na w/w  wariant odbioru dziecka, przed tym zanim zmienie zapisy statutu szkoły.

Adaa22-02-2023 14:23:04   [#04]

No ok, teraz tak myslę

Ustawo o ruchu drogowym mówi kto po tej drodze moze sie poruszać, ale to nie jest równoznaczne z odbiorem dziecka z przedszkola.
Teoretycznie odbiór to inna sprawa niż poruszanie sie po drodze. Czyli upowaznienie do odbioru jest bez sensu w tym przypadku. Jedynie zgoda rodziców na samodzielny powrót dziecka ze szkoły/przedszkola.

Tak na marginesie - samodzielny powrót dziecka z przedszkola brzmi trochę dziwnie.


post został zmieniony: 22-02-2023 14:28:52
joljol23-02-2023 08:57:51   [#05]

Adaa

nie nam decydować o tym, komu powierzają rodzice swoje dzieci

jeżeli decydują, że dziecko będzie wracało do domu pod opieka innego dziecka (powyżej 10 lat) to piszą stosowne upoważnienie i mamy się do tego stosować:)

statut jest podrzędny w stosunku do ustawy

slos23-02-2023 11:55:11   [#06]

Tak a'propos: W Polsce nie ma przepisów prawnych, które wprost określają, od kiedy dziecko może samo wychodzić na miasto. Jednak istnieją zapisy regulujące dopuszczenie osób małoletnich do poruszania się po drodze, a także nakładające na opiekunów prawnych obowiązek zapewnienia im bezpieczeństwa. Stąd też zapis w statucie może być, a Ustawa o Ruchu drogowym dotyczy sprawy tylko częściowo. Art. 106 Kodeksu wykroczeń wskazuje, że kto, mając obowiązek opieki lub nadzoru nad małoletnim do lat 7 albo nad inną osobą niezdolną rozpoznać lub obronić się przed niebezpieczeństwem, dopuszcza do jej przebywania w okolicznościach niebezpiecznych dla zdrowia człowieka, podlega karze grzywny albo karze nagany. Pełną odpowiedzialność ponosi osoba pełnoletnia.

aza23-02-2023 14:47:21   [#07]

Temat ten poruszałam w webinarze o BHP, który prowadzilam z Izaellą.

Konsultowałam to z prawnikiem - wyraził podobną opinię, p prawną, którą przytoczył słoś.

 

Z naszej prezentacji:

Zgodnie z prawem oświatowym - art. 102 ust. 1 pkt 6 - przedszkole ma obowiązek ustalenia w swoim statucie szczegółowych zasad przyprowadzania i obierania z przedszkola przez rodziców lub upoważnioną osobę zapewniającą dziecku pełne bezpieczeństwo.

 

Przepis co prawda nic nie mówi o osobie pełnoletniej, niemniej  regulacja Statutu musi być zgodna z przepisami powszechnymi.

 

 Zgodnie z art. 148 § 1 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego nie może być ustanowiona opiekunem (prawnym) osoba, która nie ma pełnej zdolności do czynności prawnych albo została pozbawiona praw publicznych.

 

Pełna zdolność do czynności prawnych, zgodnie z art. 11 kodeksu cywilnego przysługuje osobie pełnoletniej, więc takiej która skończyła 18 rok życia (art. 10 KRiO).

aza23-02-2023 14:48:56   [#08]

Co prawda zgodnie z art. 92 ustawy Kodeks rodzinny i opiekuńczy dziecko aż do pełnoletności pozostaje pod władzą rodzicielską, która przysługuje obojgu rodzicom. To rodzic zatem decyduje  komu ewentualnie powierzyć możliwość odbierania dziecka z przedszkola -

 

ale -

 

Problem tylko w tym, że nawet podpisanie przez rodzica (rodziców) oświadczenia, że na własną odpowiedzialność decydują się  aby dziecko było odbierane przez osobę niepełnoletnią może nie uwolnić placówki od ewentualnej odpowiedzialności. Nie ma bowiem w tym przedmiocie żadnych podstaw prawnych.

 

aza23-02-2023 14:49:25   [#09]

Ostateczną decyzję o wydaniu dziecka podejmuje dyrektor placówki, który ma obowiązek zapewnienia bezpieczeństwa dzieciom również w chwili odbioru z przedszkola.

  To do dyrektora placówki należy ocena, czy osoba, której zostanie wydane dziecko, zapewni mu bezpieczny powrót do domu.

aza23-02-2023 14:52:36   [#10]

Osoba niepełnoletnia czyli taka, która nie ukończyła 18 roku życia i nie posiada pełni praw ze względu na wiek. Osoba niepełnoletnia, która za zgodą sądu zawrze związek małżeński (kobieta powyżej 16 roku życia) przestaje być małoletnia.

art. 43 ust. 1 Ustawy Prawo o Ruchu Drogowym z dnia 20 czerwca 1997 roku Dziecko w wieku do 7 lat może korzystać z drogi tylko pod opieką osoby, która osiągnęła wiek co najmniej 10 lat. Nie dotyczy to strefy zamieszkania. Przepis w/w nie dotyczą drogi przeznaczonej wyłącznie dla pieszych.

art. 89 z dnia 20 maja 1971 r.Kodeks wykroczeń Kto, mając obowiązek opieki lub nadzoru nad małoletnim do lat 7, dopuszcza do przebywania małoletniego na drodze publicznej lub na torach pojazdu szynowego, podlega karze grzywny albo karze nagany.

art. 106 z dnia 20 maja 1971 r.Kodeks wykroczeń • . Kto, mając obowiązek opieki lub nadzoru nad małoletnim do lat 7 albo nad inną osobą niezdolną rozpoznać lub obronić się przed niebezpieczeństwem, dopuszcza do jej przebywania w okolicznościach niebezpiecznych dla zdrowia człowieka, podlega karze grzywny albo karze nagany.

art. 82 z dnia 20 maja 1971 r.Kodeks wykroczeń Kto zostawia małoletniego do lat 7 w okolicznościach umożliwiających mu wzniecenie pożaru,podlega karze grzywnyalbo karze nagany.

art. 15 Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r.Kodeks cywilny OGRANICZONA ZDOLNOŚĆ DO CZYNNOŚCI PRAWNYCH mają ją małoletni, którzy ukończyli lat 13 a nie ukończyli lat 18 oraz osoby częściowo ubezwłasnowolnione. Nieletni może wówczas bez zgody przedstawiciela ustawowego: • zawierać umowy w drobnych bieżących sprawach życia codziennego, • rozporządzać przedmiotami majątkowymi, • rozporządzać swoim zarobkiem

art. 12 Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r.Kodeks cywilny • BRAK ZDOLNOŚCI DO CZYNNOŚCI PRAWNYCH nie mają zdolności do czynności prawnych osoby, które nie ukończyły lat13 oraz osoby ubezwłasnowolnione całkowicie. Nieletni może bez zgody przedstawiciela ustawowego dokonywać drobnych czynności życia codziennego : • dysponować swoim kieszonkowym, • dokonywać zakupu biletów dokina, • robić drobne zakupy żywnościowe • dysponować przedmiotami osobistymi o niewielkiej wartości.


post został zmieniony: 23-02-2023 14:54:07
Leszek23-02-2023 15:08:57   [#11]

czy nie chcecie w zapisach statutowych ubezwłasnowolnić rodziców?

pozdrawiam

Adaa23-02-2023 15:24:50   [#12]

Mozna zgłupieć.

Jednak ... przedszkole zapewnia opieke do godziny 17, czyli jest to czas gdy rodzice lub inna osoba pełnoletnia juz w zasadzie moge odebrac dziecko z przedszkola. Naciskanie by 10 letni brat odbierał przedszkolaka jest trochę nieodpowiedzialne. 
Nie chcę ubezwłasnowolnić rodziców, ale wiem, że dzieci będą musiały dwukrotnie przekroczyc ruchliwa jezdnię bez sygnalizacji świetlnej. 

aza23-02-2023 16:04:27   [#13]

Leszku - nie chcemy.

Ale też nie chcemy odpowiadać za nieszczęście, które się może przytrafić. Najbardziej odpowiedzialny 10latek nie obroni malucha np. przed biegającym psem.

Musimy uświadomić czasem rodzicom, że 10 czy 12 latek to jeszcze dziecko.

Roman Langhammer24-02-2023 04:56:26   [#14]

"Musimy uświadomić czasem rodzicom, że 10 czy 12 latek to jeszcze dziecko."

Uświadomienie, uświadomieniem. Ale... Jeśli rodzic chce i na piśmie stwierdza, że taka a taka osoba może odbierać dziecko, to uważam, że ma takie prawo. Jeśli przedszkole nie będzie tego respektowało, to można je pozwać za bezprawne pozbawienie wolności. :P

A tak na serio, to jeśli dyrektor ma wątpliwości czy rodzic dobrze robi upoważniając 10-latka, to zawsze może się w tej sprawie zwrócić o pomoc do Sądu Rodzinnego, z argumentem, że rodzic nie dba o swoje młodsze dziecko, bo powierza je w opiekę 10-latkowi. 

Myślę, że nie my jesteśmy od rozstrzygania tego w jaki sposób opiekę sprawuje rodzic - możemy się zgadzać lub nie, ale póki co przedszkole nie ma prawa decydować za rodzica w tej kwestii.

Macia24-02-2023 08:46:35   [#15]

My mamy w statucie że odbierają pełnoletni ale jest też zapis "W wyjątkowych sytuacjach dopuszcza się możliwość odbioru dziecka przez niepełnoletnie rodzeństwo, które ukończyło lat 13, na podstawie upoważnienia podpisanego przez rodziców"

noe1924-02-2023 11:22:59   [#16]

Zgodzę się w pełni z Romanem. 

Nadopiekuńczość szkoły mnie powala (aczkolwiek wiem skąd się bierze). Ta sama dyskusji o dzieciach ze świetlicy, gdzie szkoła każe odbierać przez rodziców, a gdy takie samo dziecko kończy swoje lekcje to może iść do domu samo.

 

UWAGA!
Nie jesteś zalogowany!
Zanim napiszesz odpowiedź w tym wątku, zaloguj się!
Dopiero wtedy będziesz mógł/mogła wysłać wprowadzony komentarz na forum.
Jeśli nie masz jeszcze założonego konta na forum, załóż je.
Logowanie i/lub zakładanie konta.

strony: [ 1 ]