Forum OSKKO - wątek

TEMAT: Stypendium szkolne za osiągnięcia sportowe
strony: [ 1 ]
Jacek01-02-2023 19:15:13   [#01]

Taka kwestia…

„Art.  90g.  UoSO [Stypendium za wyniki lub osiągnięcia sportowe]

1. Szkoła może udzielać stypendium za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe.

2. Stypendium za wyniki w nauce może być przyznane uczniowi, który uzyskał wysoką średnią ocen oraz co najmniej dobrą ocenę zachowania w okresie (semestrze) poprzedzającym okres (semestr), w którym przyznaje się to stypendium, a stypendium za osiągnięcia sportowe może być przyznane uczniowi, który uzyskał wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym na szczeblu co najmniej międzyszkolnym oraz co najmniej dobrą ocenę zachowania w okresie (semestrze) poprzedzającym okres (semestr), w którym przyznaje się to stypendium."

co wg Was oznacza sformułowanie w UoSO „wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym na szczeblu co najmniej międzyszkolnym” ?

przykładowo:

  1. uczeń uzyskał 1, 2 lub 3 miejsce w zawodach rangi powiatowej w ramach zawodów pod auspicjami Szkolnego Związku Sportowego – czy to jest wysokie miejsce zgodnie z UoSO;
  2. uczeń uzyskał np. I miejsce w Ogólnopolskim Turnieju w Taekwondo. Nie były to zawody w ramach Szkolnego Związku Sportowego, które opierają się na rywalizacji międzyszkolnej, ale w ramach działalności danego związku sportowego, która co do zasady nie jest rywalizacją międzyszkolną, bo uczeń reprezentuje dany klub sportowy, a nie szkołę.

Jak definiujecie stwierdzenie w ustawie na podstawie powyższych przykładów, że uczeń uzyskał wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym na szczeblu co najmniej międzyszkolnym ?

Dostaje stypendium ten z pkt 1 i 2, czy tylko ten z pkt 1?


post został zmieniony: 01-02-2023 19:56:09
izael01-02-2023 20:49:37   [#02]

z pkt 1 i 2

:)

Jacek01-02-2023 21:18:40   [#03]

Izo, a na postawie, której wykładni prawa tak uważasz:

językowej, systemowej, historycznej, porównawczej, celowościowej czy... logicznej

:-)

izael02-02-2023 08:07:45   [#04]

a w dziup?

:)

1,2 i 3 miejsce to miejsca wysokie

"w zawodach rangi powiatowej", a także w "Ogólnopolskim Turnieju w Taekwondo..." wyczerpuje realizację zapisu we współzawodnictwie sportowym na szczeblu co najmniej międzyszkolnym

 


post został zmieniony: 02-02-2023 08:08:37
AnJa02-02-2023 09:51:26   [#05]

Chyba, że to zawody w niektorych odmianach karate, gdzie wysokie 2 miejsce jest jednocześnie ostatnim.

A pamiętam i takie otwarte wojewódzkie zawody zapaśnicze, w którym miejsce pierwsze było ostatnim.

Biorąc powyższe po uwagę, uważam za zasadne pytanie zadane w pierwszy zdaniu poprzedniego postu:-)

Oczywiste jest bowiem, ze wysokie miejsce to miejsce uznane za wysokie przez stypendiodawcę, a zawody międzyszkolne, to zawody organizowane przez dowolny, legalnie działający podmiot (czyli posiadający pieczątkę albo uważający, że moze ją posiadać), w których uczestniczą (lub mieli uczestniczyc, ale z nieznanych- lub znanych- przyczyn nie uczestniczą uczniowie min.2 szkół, przy czym łączna liczba uczestników jest równa lub większa niż 2 (chyba, ze jest mniejsza, ale mogła być większa)


post został zmieniony: 02-02-2023 09:53:09

UWAGA!
Nie jesteś zalogowany!
Zanim napiszesz odpowiedź w tym wątku, zaloguj się!
Dopiero wtedy będziesz mógł/mogła wysłać wprowadzony komentarz na forum.
Jeśli nie masz jeszcze założonego konta na forum, załóż je.
Logowanie i/lub zakładanie konta.

strony: [ 1 ]