Forum OSKKO - wątek

TEMAT: Urlop dla poratowania zdrowia
strony: [ 1 ][ 2 ]
zosiaz113-01-2023 08:26:55   [#01]

Czy nauczyciel może podjąć jakakolwiek pracę podczas urlopu zdrowotnego? Czy przepisy się zmieniły w ostatnim czasie w tym zakresie?

joljol13-01-2023 08:29:44   [#02]

nie, nie może - żadnej działalności zarobkowej

rzewa13-01-2023 11:51:19   [#03]

ale może pisać książkę, którą wyda po zakończeniu urlopu

może tez się szkolić ile chce

AnJa13-01-2023 13:42:50   [#04]

Albo i szkoliić- byle bez kasy.

Albo kopać stawy - j.w.

zosiaz114-01-2023 17:36:07   [#05]

czy musi mieć zatrudnienia w wymiarze całego etatu, kiedy przechodzi na udpz?

 

Ala14-01-2023 17:59:07   [#06]

tak

zosiaz115-01-2023 18:35:42   [#07]

A czy może mieć etat łączony z godzin nauczycielka w LO i psychologa w przedszkolu?

AnJa16-01-2023 12:41:28   [#08]

Jesli to zespół to pewnie tak- ale nie pamietam, czy takie zespoły mogą istnieć.

zosiaz116-01-2023 22:36:01   [#09]

Nie to dwie odrębne placowki…w dwóch miastach, ale samorządowe….

rzewa17-01-2023 09:06:39   [#10]

to nie

musi mieć pełny etat u jednego pracodawcy, bo ten urlopu udziela

może mieć uzupełnianie w innej szkole, ale wtedy stosunek pracy ma tylko w jednej szkole i jest to pełny etat

zosiaz117-01-2023 23:18:00   [#11]

Rzewo, bardzo, bardzo Dziękuję! 

margo1318-01-2023 07:09:00   [#12]

Jeżeli nauczyciel w roku szkolnym 2022/23 ma pełny etat i idzie na urlop zdrowotny od 31 sierpnia 2022 (bo ma cały etat) a w roku szkolnym 2023/24 będzie miał 16/18 to od września 2023 będzie miał wypłacany urlop z tego etatu czy z całego etatu?

joljol18-01-2023 07:14:52   [#13]

z 16/18

Skutki obniżenia wymiaru zatrudnienia po udzieleniu urlopu dla poratowania zdrowia - Dziennik Warto Wiedzieć (wartowiedziec.pl) 

margo1318-01-2023 12:44:54   [#14]

Dziękuję.

 

mariz19-01-2023 08:40:08   [#15]

jeśli nauczyciel idzie na roczny udpz w marcu 2023 roku , to czy w trakcie urlopu w kwietniu, przy tworzeniu arkusza na rok szkolny 2023/24 można ograniczyć wymiar zatrudnienia z art 22 KN? Czy przez cały okres urlopu musi mieć pełny etat?

izael19-01-2023 13:05:16   [#16]

przeczytaj artykuł z #18:)

Ala19-01-2023 16:43:53   [#17]

artykuł jest w #13

:)

rzewa20-01-2023 08:11:59   [#18]

hm... ja uważam, że nie można zastosować art 22 ust 2 KN do n-la mającego udzielony udpz, natomiast jeśli n-l zgodził się na ograniczenie (a n-l z postu #12 taką zgodę najpewniej wyraził), to można mu udzielić udpz tylko na 31.08 (gdyby złożył orzeczenie o udpz od np. 20.08, to można tego urlopu udzielić mu tylko do 31.08)

natomiast jeśli n-l przebywa już na udpz i okazuje się, że trzeba by było ograniczyć mu etat, to należy tego n-la zwolnić z art 20 KN, albo ten n-l zrezygnuje z urlopu po 31.08 przynosząc od lekarza stosowne zaświadczenie

co do wyroku sądu - trudno by był on inny skoro już do ograniczenia doszło, to n-lowi należy wypłacić proporcjonalne wynagrodzenie -> sąd nie rozważał tego czy można takie ograniczenie zastosować, tylko to jakie wynagrodzenie w takiej sytuacji przysługuje, czyli... innymi słowy to taki "salomonowy wyrok"

cynamonowa21-02-2023 11:18:41   [#19]

Od września spadnie liczba godzin z powodu zmniejszającej się liczby klas. Nauczyciel mówi o UDPZ od marca lub kwietnia. Wiem już teraz, że od września nie będzie miał pełnego etatu. Czy jeśli o urlop wystąpi teraz, czy mam obowiązek udzielić go na rok tj. do marca 2024 ? W jakiej sytuacji mogę udzielić urlop do sierpnia 2023 ?

Marcin21-02-2023 11:21:44   [#20]

Udzielasz na tyle na ile ma wypisane od lekarza. Nie ma tu pola manewru

cynamonowa21-02-2023 11:35:04   [#21]

Rozumiem, że jeśli w kwietniu 2023  okaże się, że mam dla niego tylko 10/18....to tak mu przydzielam godziny po powrocie do pracy od  marca  na 2023/2024 ? A tym samym do końca kwietnia wysyłam ograniczenie ? 

Marcin21-02-2023 11:41:05   [#22]

UDPZ nie ma nic wspólnego z organizacją pracy szkoły w konkretnym roku. Oczywiście wiemy jak jest ale generalnie tego urlopu udziela się dla "ratowania zdrowia", które to zdrowie nie patrzy na konkretne problemy z np. zmniejszeniem liczby oddziałów w szkole.

cynamonowa21-02-2023 11:42:39   [#23]

Niby tak....ale gdy obie sytuacje się zbiegną ze sobą, to chcę z tego jakoś zgodnie z prawem wyjść :) 

Marcin21-02-2023 12:00:45   [#24]

Warunek zatrudnienia w pełnym wymiarze zajęć musi być spełniony na dzień rozpoczęcia korzystania z urlopu dla poratowania zdrowia.  Ograniczenie zatrudnienia (godzin) w czasie urlopu zdrowotnego nie powoduje jego przerwania, a jedynie zmniejszenie wynagrodzenia.

rzewa22-02-2023 11:33:06   [#25]

Nie zgadzam się - jeśli przy tworzeniu arkusza okaże się, że nie ma pełnego wymiaru godzin dla n-la będącego na udpz, to należy wobec tego n-la zastosować art 20 KN

Jeśli n-l jest na udpz, to nie ma możliwości zastosowania wobec niego art 22 ust 2 KN, bo nie jest on czynnie pracującym n-lem, a po powrocie z udpz ma on prawo do otrzymania dokładnie takiego samego wymiaru czasu pracy jak ten z jakiego na udpz poszedł

ponadto, jeśli nie mam dla n-la będącego na udpz pełnego wymiaru, to oznacza to, że udpz nie będzie spełniał swego celu tzn. szkoła będzie płaciła n-lowi, którego przecież nie potrzebuje

Marcin22-02-2023 11:41:09   [#26]

Ten nauczyciel che iść na urlop w marcu, czyli wtedy, kiedy jeszcze nie do końca tworzy się arkusz na kolejny rok szkolny. Zwraca się z wnioskiem o skierowanie na badania, dostaje od lekarza orzeczenie a dyrektor ma je wypełnić. Chyba, że się chce odwoływać od opinii lekarza...Art. 22 ust 2 KN - Rzewo gdzie tam zapis o "czynnie pracującym"... będąc na UDPZ stosunek pracy jest niezmienny.

rzewa22-02-2023 11:44:14   [#27]

no właśnie - stosunek pracy na udpz jest niezmienny, czyli...

dyrektor udziela udpz na okres np. od 1.04.23 do 31.03.24, ale... jak arkusz organizacyjny zostanie zatwierdzony bez pełnego wymiaru dla tego n-la, to dyrektor wysyła mu wypowiedzenie stosunku pracy na podstawie art 20 KN

tyle

izael22-02-2023 11:46:59   [#28]

Zrobiłabym dokładnie tak, jak rzewa pisze.

Gdyby nauczyciel nie zgadzał się z ta decyzją, to sama podpowiedziałbym mu jak napisać pozew:)

Marcin22-02-2023 12:31:44   [#29]

Ależ ja się też z tym zgadzam, myślałem, że podważacie zasadność udzielenia urlopu...

matyldaa22-02-2023 19:11:18   [#30]

Jak skutecznie doręczyć wypowiedzenie (brak godzin) ewentualnie ograniczenie  etatu nauczycielowi na udpz? 

Ala22-02-2023 21:37:13   [#31]

można wysłać pocztą za potwierdzeniem odbioru

tylko trzeba to zrobić z wyprzedzeniem, żeby był czas na dwukrotne awizo i ewentualny odbiór do 31 maja

KPA:

W przypadku niepodjęcia pisma w terminie siedmiu dni pozostawia się powtórne awizo, w którym informuje się o możliwości odbioru przesyłki w czasie nie dłuższym niż 14 dni od momentu pierwszego zawiadomienia. Doręczenie uważa się za dokonane z upływem ostatniego dnia 14-dniowego okresu


post został zmieniony: 22-02-2023 21:40:59
ewa23-02-2023 15:27:55   [#32]

Alu, teraz obowiązuje jeszcze ustawa z 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 – Dz. U. z 2023 r. poz. 201 -  art. 98 ust. 1


Nieodebranych pism podlegających doręczeniu za potwierdzeniem odbioru przez operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe, których termin odbioru określony w zawiadomieniu o pozostawieniu pisma wraz z informacją o możliwości jego odbioru przypadał w okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, nie można uznać za doręczone w czasie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii oraz przed upływem 14 dni od dnia zniesienia tych stanów.

 


post został zmieniony: 23-02-2023 15:28:22
Ala23-02-2023 19:13:38   [#33]

o! zapomniałam, że to jeszcze działa


post został zmieniony: 23-02-2023 19:14:05
mariz27-02-2023 13:16:58   [#34]

Marcin Twój post # 29 pozostaje w sprzeczności z postem # 24.

czyli - reasumując -

1) jeśli nauczyciel przyniesie wniosek o UDPZ na początku marca, kiedy nie ma zatwierdzonego arkusza na rok 2023/24 , to udzielam mu urlopu zgodnie z orzeczeniem lekarskim, mimo, że już wtedy wiem, że nie będzie dla niego pełnego etatu od września 2023?

2) w trakcie trwania urlopu nie mogę ograniczyć wymiaru zatrudnienia z art. 22 ust.2 KN i zmniejszyć wynagrodzenia, mogę jedynie rozwiązać z nim  stosunek pracy z art. 20 KN?

 

 

rzewa27-02-2023 14:12:47   [#35]

2 x tak

matyldaa27-02-2023 15:28:41   [#36]

Rzewa, jeśli n-l jest na udpz, to nie ma możliwości zastosowania wobec niego art 22 ust 2 KN, bo nie jest on czynnie pracującym n-lem, a po powrocie z udpz ma on prawo do otrzymania dokładnie takiego samego wymiaru czasu pracy jak ten z jakiego na udpz poszedł.

Jeśli nauczycielowi udzieliłam udpr od 29.08.2022 r. do 28.08.23 r.  a dziś planując rok 23/24 wiem, że od 1.09.23 r.  nie będzie dla niego godzin, to mogę jedynie rozwiązać z nim  stosunek pracy z art. 20 KN (a nie mogę ograniczyć godzin)? Problem jest ze skutecznym dostarczeniem pisma, o ile dobrze rozumiem #32.

Marcin28-02-2023 11:33:08   [#37]

#34 nie widzę sprzeczności.

mariz28-02-2023 13:00:05   [#38]

Marcin z zapisu "Warunek zatrudnienia w pełnym wymiarze zajęć musi być spełniony na dzień rozpoczęcia korzystania z urlopu dla poratowania zdrowia.  Ograniczenie zatrudnienia (godzin) w czasie urlopu zdrowotnego nie powoduje jego przerwania, a jedynie zmniejszenie wynagrodzenia." zrozumiałam, że można nauczycielowi dać ograniczenie wymiaru zatrudnienia na nowy rok szkolny w czasie jego przebywania na UDPZ i proporcjonalnie zmniejszyć wynagrodzenie - a nie można.

Matylda na nowy rok szkolny , gdy nauczyciel zakończy już UDPZ możesz ograniczyć wymiar zatrudnienia. W trakcie UDPZ nie można , można tylko zwolnić z art 20 KN.


post został zmieniony: 28-02-2023 13:04:42
Jagaz28-02-2023 19:34:08   [#39]

Nauczyciel nie może podjąć pracy zarobkowej podczas urlopu zdrowotnego.

Jak zatem należy należy traktować pracę nauczyciela na rzecz samorządu. Radny nie pobiera wynagrodzenia, a rekompensatą za obecność na sesjach i pracę w komisjach jest dieta, która nie jest wynagrodzeniem za pracę, gdyż radny pełni funkcję społecznie, a fakt wykonywania mandatu nie skutkuje ani nawiązaniem stosunku pracy, ani umowy cywilnoprawnej.

Czy z tego jednoznacznie wynika, że nauczyciel pełniący funkcję radnego, może skorzystać z UDPZ nie rezygnując z funkcji w Radzie Miasta?

Czy dobrze myślę ;)

Marcin01-03-2023 08:50:40   [#40]

#38 w takim razie poproszę o pp powyższego stwierdzenia: "zrozumiałam, że można nauczycielowi dać ograniczenie wymiaru zatrudnienia na nowy rok szkolny w czasie jego przebywania na UDPZ i proporcjonalnie zmniejszyć wynagrodzenie - a nie można".

Czy jeśli nauczyciel jest już na UDPZ i np. na mocy zgodnej woli stron zgadza się na modyfikację, czy to w zakresie stanowiska czy wymiaru zatrudnienia to jest to nieuprawnione...?

AnJa01-03-2023 23:03:08   [#41]

A czy na mocy zgodnej woli obu stron można zawrzeć z nauczycielem mianowanym umowę na czas określony, choć są warunki do zatrudnienia w wymiarze pełnego etatu na czas nieokreślony?

Moim zdaniem tak- ale jakoś nie jest to powszechne zdanie:-) 

Marcin02-03-2023 09:09:37   [#42]

AnJa pytanie zasadne ale nijak nie odpowiada na moje...

noe1902-03-2023 10:07:39   [#43]

#AnJa - można, ale dyrektor bierze na barki wszystkie zagrożenia z tego wynikające. Jest stroną dominującą, w układzie pracodawca-pracownik

AnJa02-03-2023 10:33:41   [#44]

Moim zdaniem odpowiada. Prawo pracy powstało, by chronić stronę słabszą (pracownika) przed silniejszą (pracodawcą).

I ono wskazuje sytuacje, gdzie mozna zastosować zgodną wolę obu stron- co nazywa się porozumieniem stron.

W innych - nie. Albowiem w sytuacji słabszy-silniejszy jest wcale prawdopodobne, ze na słabszym zgodną wolę silniejszy łatwo moze wymusić. Zeby więc słabszego uchronić nie dopuszcza się korzystania przez niego z wolnej woli.

Choćby to było w jego interesie.

Marcin02-03-2023 10:39:49   [#45]

Tak czy siak, nie jest to podstawa prawna...

AnJa02-03-2023 11:02:48   [#46]

No- nie ma podstawy prawnej do takich aktów woli.

Marcin02-03-2023 12:19:28   [#47]

Reasumując: nauczycielowi przebywający na UDPZ, można za porozumieniem stron dać ograniczenie wymiaru zatrudnienia na nowy rok szkolny i proporcjonalnie zmniejszyć wynagrodzenie na podstawie Art. 22 ust 2 KN?

izael02-03-2023 19:35:30   [#48]

nie na podstawie porozumienia stron, tylko za zgodą nauczyciela - co w skutkach oznacza to samo

Marcin, czytam różne opinie i wychodzi mi na to, że TAK

rzewa04-03-2023 07:55:23   [#49]

Ale dyrektor powinien mieć świadomość, że ryzykuje - co najmniej sprawą przed sądem o wynagrodzenie

a sprawa taka, jak każda inna przed sądem, może być zarówno wygrana jak i przegrana

malmar1523-11-2023 00:07:27   [#50]

nauczyciel dyplomowany (feryjny) w roku szkolnym uzupełnia etat w innej szkole i w związku z tym ma podwyższone pensum 26/18 (do 31.08.2024)

od 1 stycznia 2024 zamierza iść na roczny urlop dla poratowania zdrowia (potem oczywiście urlop wypoczynkowy uzupełniający).

W roku 2024/2025 w szkole będzie dla niego etat łączony 20/20 (nie musi uzupełniać).

Jakie działania należy podjąć w stosunku do niego przy tworzeniu arkusza?

 

 

strony: [ 1 ][ 2 ]