Forum OSKKO - wątek

TEMAT: czas pracy nauczyciela na rencie
strony: [ 1 ]
DorotaN13-01-2023 07:05:32   [#01]

Dzień dobry, nauczyciel zgodnie. KP ma skrócony czas pracy o 1 godzinę dziennie, może pracować 7 godzin , między 6.00 a 22.00. Bo jego czas pracy to 35 godzin (nie 40). Czy dobrze myślę? Bo nauczyciel domaga się skrócenia pracy z pensum 18!

rzewa13-01-2023 07:33:08   [#02]

a z jakiego powodu to skrócenie czasu pracy?

joljol13-01-2023 08:29:04   [#03]

może ma orzeczenie?

DorotaN13-01-2023 10:37:51   [#04]

ma orzeczenie- II stopnia niepełnosprawność

ewa13-01-2023 11:09:45   [#05]

KN - art. 42a ust. 1a

Nauczycielowi niepełnosprawnemu zaliczonemu do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności, dla którego maksymalny tygodniowy wymiar czasu pracy jest ustalany zgodnie z art.15 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, obniża się tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć proporcjonalnie do obniżenia maksymalnego tygodniowego wymiaru czasu pracy, z zaokrągleniem do pełnych godzin w ten sposób, że czas zajęć do pół godziny pomija się, a powyżej pół godziny liczy się za pełną godzinę.

DorotaN13-01-2023 12:11:55   [#06]

Czy to znaczy, że załóżmy 40 godzin pracy- 18 przy tablicy, to 35 godzin pracy (zniżka) - 15,75=16 przy tablicy?

rzewa13-01-2023 13:15:12   [#07]

tak, 16 godzin w tygodniu przy tablicy przy pensum 18 = etat

dariuszn713-01-2023 14:21:49   [#08]

[#05] od którego roku to obowiązuje?

AnJa13-01-2023 15:43:38   [#09]

wg vulcana od września 2018, lex udaje, ze nie wie o co chodzi i podaję tylko 1996 jako dodanie 42a

rzewa13-01-2023 18:40:34   [#10]

bo art 42a został dodany do KN w 1996 r., ale ust 1a w nim nie było

ust 1a art 42a został dodany do KN 1.09.2018 r.

wcześniej obniżka z art 42a była opcjonalna  -> tak jak jest w ust. 1 -> OP może określić przypadki, kiedy się n-lowi obniża obowiązkowy wymiar godzin, natomiast obniżenie o jakim mowa w art 42a ust 1a jest obligatoryjne

UWAGA!
Nie jesteś zalogowany!
Zanim napiszesz odpowiedź w tym wątku, zaloguj się!
Dopiero wtedy będziesz mógł/mogła wysłać wprowadzony komentarz na forum.
Jeśli nie masz jeszcze założonego konta na forum, załóż je.
Logowanie i/lub zakładanie konta.

strony: [ 1 ]