Forum OSKKO - wątek

TEMAT: dokształcanie nauczycieli
strony: [ 1 ]
AleJ19-12-2022 13:04:02   [#01]

Dzień dobry

Czy w szkole powinien być regulamin dokształcania nauczycieli? Czy nie ma obowiązku go tworzenia tylko w pismach powoływać się na Zarządzenie?

 

joljol19-12-2022 13:45:08   [#02]

to kompetencja op

katarzs28-12-2022 08:57:23   [#03]

Rada pedagogiczna uchwala na początku roku szk. Organizację doskonalenia zawodowego nauczycieli.

AnJa28-12-2022 11:32:11   [#04]

Na jakiej podstawie prawnej?

izael28-12-2022 17:06:26   [#05]

UPO Art. 70. 1. Do kompetencji stanowiących rady pedagogicznej należy:

 

4) ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli szkoły lub placówki;
Skimir28-12-2022 18:21:17   [#06]

Od dłuższego czasu się zastanawiam jak finalnie ta kompetencja ustalenia organizacji doskonalenia zawodowego ma wyglądać.

To OPek ustala zasady wydatkowania pieniędzy na doskonalenie zawodowe. Zakładam, że ta organizacja to ma polegać na wybraniu potrzeb doskonalenia zawodowego Rady Pedagogicznej jak również poszczególnych jej członków?

AnJa28-12-2022 20:31:22   [#07]

Dzięki. Zapomniałem o tym. Z przyczyn, o których Skimir wyżej - sensu to nie ma. Bo kasa nieznana od stycznia a i tematyka doskonalenia często przez OP "uprzecietniona". 

Więc może nawet to chwalebne, że z pamięci wyparłem?:-)

Przy okazji - co właściwie RP uchwała? Tzn. jak się taka organizacje rozumie w praktyce?

tusia129-12-2022 08:38:29   [#08]
KN Art.  70a.  [Środki na doskonalenie zawodowe nauczycieli]

 

1. W budżetach organów prowadzących szkoły wyodrębnia się środki na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli, z uwzględnieniem szkoleń branżowych - w wysokości 0,8% planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli ...
zatem na podstawie planów można tę kwotę wyliczyć.

 

AnJa29-12-2022 10:13:25   [#09]

Projekt budżetu ujawniany jest zazwyczaj w październiku, a i tak nieodgadnione sa meandry myślenia Skarbnika wywołane jesienną chandrą.

Poza tym- 0,8 ma być w budżecie o.p. - nie planie finansowym konkretnej jednostki. 

Same wnioski dyrektor składa do końca października.

Ale to w zasadzie pikuś - ta kasa. Istotniejsze jest to, co to jest ta organizacja:-)

Skimir29-12-2022 21:58:32   [#10]

Skoro już należy się wykazać skłonieniem RP do korzystania z kompetencji stanowiących a z pewnością stanowić o pieniądzach nie może to ja sobie jakiś czas temu tak to wykoncypowałem, że RP podejmuje uchwałę określającą jakie kierunki/tematy szkoleń mają się odbyć w najbliższym roku szkolnym dla całej RP, jakie dla części RP (np. nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej), jakie studia podyplomowe (o ile takie będą) nauczyciele podejmą we własnym zakresie (lub będą kontynuować wcześniej zaczęte), w jakich kursach/warsztatach będą brać udział indywidualnie.

Jakaś to tam organizacja jest.


post został zmieniony: 29-12-2022 21:59:36
AnJa29-12-2022 23:31:54   [#11]

I to ma sens.

Tyle, że w akcie niższego rzędu niż ustawa- ale jednak pókę wyżej niż uchwała RP jest takie cuś:
"§ 6. Organ prowadzący, w porozumieniu z dyrektorami szkół, ustala corocznie:
1) maksymalną kwotę dofinansowania opłat pobieranych przez podmioty, o których mowa w art. 70a ust. 3a pkt 1 i 2 ustawy;
2) formy i specjalności kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane."

Ala30-12-2022 09:46:39   [#12]

No i po to, żeby OP mógł ustalić w porozumieniu z dyrektorami szkół 

2) formy i specjalności kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane.

dyrektorzy składają wnioski do OP do końca października

trudno tu coś powiedzieć o porozumieniu bo wniosek to tylko wniosek a OP zrobi to, co będzie chciał

AnJa30-12-2022 12:24:11   [#13]

Chyba, ze organ koncyliacyjny i na porozumienie nastawiony.

Bo, podobnież, są takie.

Bo, ze są niekoncyliacyjne i nastawione na porozumienie, choćby za cenę odwołania dyrektora- to wiem.

A w takich przypadkach to dyrektorzy nastawieni koncyliacyjnie i na porozumienie nastawieni.

Bo wszak dyrektorem się bywa, a nauczycielem jest - ale...

UWAGA!
Nie jesteś zalogowany!
Zanim napiszesz odpowiedź w tym wątku, zaloguj się!
Dopiero wtedy będziesz mógł/mogła wysłać wprowadzony komentarz na forum.
Jeśli nie masz jeszcze założonego konta na forum, załóż je.
Logowanie i/lub zakładanie konta.

strony: [ 1 ]