Forum OSKKO - wątek

TEMAT: Ocenienie ucznia na zindywidualizowanej ścieżce edukacyjnej
strony: [ 1 ]
ktosik12-12-2022 12:43:16   [#01]

Nauczyciel prowadzi zajęcia – zindywidualizowana ścieżka edukacyjna – realizację wpisuje do osobnego dziennika elektronicznego (tzw. dziennik zajęć innych) w tym dzienniku wpisuje też obecności ucznia.

Czy również w tym dzienniku należy wpisywać oceny??

Czy w dzienniku głównym z przedmiotu z którego realizowana jest ścieżka?

rzewa12-12-2022 17:09:29   [#02]

uczeń jest oceniany przez n-la prowadzącego przedmiot w tym oddziale i oceny powinny być w dzienniku klasowym

ZŚK służy wyrównaniu szans w opanowaniu podstawy programowej a nie realizacji tejże

Ala13-12-2022 08:24:39   [#03]

nie zgadzam się 

jeśli uczeń odbywa lekcje z danego przedmiotu w ramach ZŚK to ocenia go nauczyciel prowadzący te zajęcia

a oceny wpisuje w dzienniku klasowym 

na jakiej podstawie nauczyciel, który nie uczy danego ucznia miałby go oceniać?

 


post został zmieniony: 13-12-2022 08:26:47
dariuszn713-12-2022 08:33:09   [#04]

Nie wiem jak u Was, ale w naszej szkole uczeń zajęcia ZŚK ma z nauczycielem prowadzącym zajęcia w oddziale (nie jestem pewien czy tak musi być). Na ZŚK ma np 2 godziny matematyki indywidualnie a 2 z klasą itd. więc oceny wpisuje ten nauczyciel.

 

Ala13-12-2022 08:56:17   [#05]

a u mnie jest inaczej, co nie jest regułą

niektóre ścieżki prowadzą inni nauczyciele niż ci oddziałowi

Anna Gaik16-12-2022 12:10:27   [#06]

U mnie w szkole jeśli inny nauczyciel prowadzi ZŚK to wpisuje oceny w swój dziennik dla ZŚK a przed klasyfikacją przesyła je nauczycielowi uczącemu w klasie - ten w dzienniku elektronicznym robi osobną tabelkę z ocenami z ZŚK i bierze je pod uwagę w wystawieniu oceny na koniec półrocza czy roku bo uczeń może być oceniany zarówno na ZŚK jak i będąc na lekcji z klasą.  Nauczyciele uczący danego ucznia czy w klasie czy na ZŚK współpracują w tej kwestii ze sobą.

ktosik16-12-2022 14:25:06   [#07]

Dziękuję za odpowiedzi. Czy macie Państwo zapis w statucie szkoły regulujący wystawianie oceny śródrocznej i rocznej w wyżej wymienionym wypadku?

Iwona Domżalska27-12-2022 23:49:00   [#08]

witam

Rodzic przedłożył opinię, a w niej zaleca się objęcie ucznia zindywidualizowaną ścieżką kształcenia. czy organ prowadzący może odmówić uruchomienia tych zajęć? pozostałe zalecenia czyli zajęcia wyrównawcze są realizowane w grupie już istniejącej.

 

Masza28-12-2022 09:44:57   [#09]

Rodzic przedkłada opinię, dyrektor wnioskuje do OP o godziny. Ja zawsze proszę o maksymalną liczbę godzin. OP daje tyle, ile chce/uważa/może. Mnie nigdy nie odmówiono tych zajęć, ale zdarzało się, że „ucinano” liczbę godzin. ZŚK to forma pomocy pp, nie jest to w ramach kształcenia specjalnego.

AnJa28-12-2022 11:35:10   [#10]

Co to znaczy- maksymalna liczba godzin w przypadku ściezki?

Skimir28-12-2022 11:42:02   [#11]

Jeśli już została wydana opinia o potrzebie realizacji ZŚK to OPek powinien dać kasę na realizację takich zajęć. Nie mniej jednak opinia PPP wydawana jest na wniosek, który zawiera opis funkcjonowania dziecka, opinie nauczycieli itp. - więc niejako szkoła inicjuje procedurę wydania opinii o konieczności realizacji ZŚK. Jeśli więc dochodzi do sytuacji gdy szkoła wskazywała na konieczność objęcia ZŚK a później OP nie chce dać kasy to oboje muszą ustalić jakiś złoty środek bo wygląda to dziwnie...

W kwestii oceniania ucznia na ZŚK. Uważam, że uczeń objęty ZŚK z określonych zajęć, realizuje je właśnie na zajęciach ZŚK i jest oceniany przez nauczyciela, który prowadzi te zajęcia. Nauczyciel prowadzący zajęcia z oddziałem nie ocenia tego ucznia. Łączenie np. matematyki z klasą oraz matematyki indywidualnie stoi w sprzeczności z zapisem rozporządzenia:

§ 12. 1. Zindywidualizowana ścieżka realizacji obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego oraz zindywidualizowana ścieżka kształcenia, zwane dalej „zindywidualizowaną ścieżką”, są organizowane dla uczniów, którzy mogą uczęszczać doprzedszkola lub szkoły, ale ze względu na trudności w funkcjonowaniu wynikające w szczególności ze stanu zdrowia nie mogą realizować wszystkich zajęć wychowania przedszkolnego lub zajęć edukacyjnych wspólnie z oddziałem przedszkolnym lub szkolnym i wymagają dostosowania organizacji i procesu nauczania do ich specjalnych potrzeb edukacyjnych.

Idąc za tym - uczniowi organizuje się np. matematykę indywidualnie bo nie może realizować matematyki wspólnie z oddziałem.

Zajęcia w ramach ZŚK powinny być realizowane zamiast zajęć z oddziałem. Jeśli byłyby realizowane dodatkowo to uczeń chyba by "zwariował" w szkole, będąc na wszystkich lekcjach według planu oddziału (ramówka) plus na zajęciach przydzielonych w ramach ZŚK.

W praktyce, realizujemy to w ten sposób:

Uczeń w opinii ma zalecenia aby realizować np. matematykę, j. polski, j. angielski, chemię w formie zajęć indywidualnych. W związku z tym, podczas gdy jego oddział ma te zajęcia, jemu organizujemy zajęcia indywidualne przydzielone nauczycielom tak aby to wszystko spiąć w planie (nie jest to łatwe ale...). Czasem udaje się przydzielić zajęcia indywidualne nauczycielowi, który prowadzi te zajęcia w oddziale, czasem nie.

Masza28-12-2022 11:57:22   [#12]

do [#10]

Jeśli w opinii jest napisane, że ZŚK ma dotyczyć np. j. polskiego i matematyki, wtedy zliczam te godziny zgodnie z ramowym planem (np. 5+4) i występuję do OP o 9 godzin. W mojej szkole byli uczniowie, którzy w ramach ścieżki realizowali wszystkie godziny danego przedmiotu i to było z korzyścią dla nich. W kolejnym roku nie zawsze była kontynuacja ścieżki, bo rodzic nie starał się o opinię.

AnJa28-12-2022 12:49:51   [#13]

Argument zdroworozsadkowy Skimira i opis praktycznego zastosowania takiego rozwiązania Maszy mnie przekonują.

Ale i tak będziemy dawać np. matematyka: 2 godziny z klasą +2 godziny indywidualnie.

Zwłaszcza, ze w opiniach czesto jest zapis: czesci zajęć.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skimir28-12-2022 18:38:03   [#14]

#Masza, uważam, że nie ma powodu aby trzymać się 1:1 przy przydzielaniu godzin zajęć w ramach ZŚK. Forma indywidualna rządzi się swoimi prawami. Można dać mniej - np. zamiast 5 godzin j. polskiego, dać 3.

#AnJa, myślę, że taki zapis w opinii jest naciągany w kontekście zacytowanego powyżej zapisu z rozporządzenia no ale różne twory widziałem. Warto sięgnąć pamięcią czasów kiedy ZŚK były wpisane do przepisów. Wcześniej była możliwość organizacji NI. Bardzo wcześniej - jak uczeń miał NI to siedział w domu bo do szkoły chodzić nie mógł i nauczyciele jeździli do niego. Później (czyli trochę mniej wcześniej :-)) pojawiły się jakieś łączenia w szkole - uczeń niby miał to NI ale chodzi do szkoły, w której realizował większość zajęć indywidualnie ale na niektóre chodził z klasą. Te niektóre brały się z tego, że dyrek wolał przydzielić więcej na matmę i polski niż konstruować jakieś karkołomne praktyki z lekcją techniki raz na trzy tygodnie po 15 minut. Na inne lekcje uczeń chodził bo miał akurat okienko pomiędzy NI a lekcjami z oddziałem. Ogólnie to było różnie, czasem dziwnie.

Więc uporządkowano. Jak jest NI to z tego powodu, że uczeń nie może przychodzić do szkoły z przyczyn zdrowotnych. Wszystkie zajęcia realizuje w formie NI. Jak uczeń jednak może chodzić do szkoły ale nie może realizować np. matematyki z oddziałem to można mu "zaaplikować" ZŚK i tą matematykę prowadzić indywidualnie. Sensu łączenia zajęć indywidualnie i z oddziałem nie widzę bo jak już ma być indywidualnie to warto stosować inne tempo pracy, może inną kolejność zdobywania umiejętności. Połączenie w ramach jednych zajęć powoduje, że ZŚK przybiera formę czegoś na kształt indywidualnych zajęć wyrównawczych... może to i dobre by było ale wtedy uczeń na wszystkie zajęcia chodzi z oddziałem a z niektórych ma dodatkowe indywidualnie.

A to, że tak jest jak piszesz - 2 godziny indywidualnie i 2 z klasą... Cóż, życie :-) Jeśli przydzielimy w proporcjach ramówka/ZŚK: matematyka 4/2; polski 5/3 i będziemy realizować ZŚK wyjmując ucznia z matematyki i polskiego z oddziałem to nam uwolni się 4 godziny. Co zrobić z uczniem? Okienka nie da rady, do domu przecież na 45 minut nie wyślemy, ze świetlicą też różnie... więc może już niech chodzi na te pozostałe 2 godziny na matmę ze swoim oddziałem... zawsze coś tam może posłucha, jakieś zadanie zrobi...

 


post został zmieniony: 28-12-2022 18:42:26
rzewa29-12-2022 01:24:29   [#15]

Hm... moim zdaniem uczeń na ZŚK nie może mieć indywidualnie więcej godzin niż uczeń na NI -> jeśli w ramach NI, liczby godzin z rozporządzenia o NI, można zrealizować CAŁĄ podstawę programową (tak twierdzi minister), to uczeń na ZŚK powinien mieć mniej godzin, gdyż w ramach ZŚK nie realizuje przecież całej podstawy programowej a jedynie wybrane zajęcia

izael30-12-2022 18:13:33   [#16]

Rzewo, to Twoje zdanie:)

przepisu na to nie ma:)

rzewa30-12-2022 18:19:10   [#17]

a czy ja mówię, że jest?

i podkreśliłam, że to moje zdanie...

Jot16-01-2024 11:00:02   [#18]

Jak w dzienniku V dokumentować ścieżkę? Musi być oddzielny dziennik zajęć innych, czy może być w dzienniku głównym i ten uczeń odznaczony, jako ZŚK?


post został zmieniony: 16-01-2024 11:00:25
ktosik17-01-2024 07:17:24   [#19]

Musi być oddzielny dziennik

Skimir17-01-2024 09:59:51   [#20]

Dziennik V umożliwia wybranie dla ucznia ZŚK z określonych przedmiotów, jednocześnie można zaznaczyć, że przedmiot z którego ma ZŚK jest realizowany również z całą klasą.

Uczniowi, który ma ZŚK ustala się tygodniowy rozkład zajęć ZŚK oraz przypisuje nauczycieli, którzy wpisują odrębne tematy i frekwencję. Ogólnie to działa jak "dziennik w dzienniku" więc nie widzę potrzeby tworzenia dodatkowego dziennika zajęć innych.

Jot17-01-2024 18:21:15   [#21]

Tak zrobiliśmy, jak pisze Skimir, ale miałam wątpliwości, czy jest ok, skoro to forma PPP, do której dziennik być powinien oddzielny zgodnie z rozporządzeniem...hmm...pierwszy raz mamy ścieżkę tak się złożyło...

Skimir17-01-2024 20:43:35   [#22]

Ja też mam wątpliwości ale skoro dziennik V umożliwia wyodrębnienie tematów lekcji, ocen, tygodniowego rozkładu zajęć oraz frekwencji to w zasadzie wyczerpuje konieczność dokumentowania ZŚK.

Wiem, rozporządzenie mówi, źe do zajęć prowadzi się dziennik zawierający... (tu lista rzeczy). Nie mniej jednak rozporządzenie trochę jest archaiczne i nie uwzględnia możliwości współczesnej techniki. Patrz wymóg list uczestników, adresów itp.. Kto dziś wpisuje to odrębnie do dzienników zajęć innych w np. V - to się „zaciąga” z dziennika podstawowego, a ten „zaciąga” dane z księgi uczniów. (no chyba, że ktoś jeszcze prowadzi główny dziennik elektronicznie a inne „w papierze”.

Masza31-01-2024 11:10:01   [#23]

Może trochę obok tematu przewodniego, ale…

W klasie jest uczeń z orzeczeniem, który wybrane przedmioty realizuje indywidualnie (lub w grupie do 5 osób). W tej samej klasie inny uczeń dostarczył ostatnio opinię pp w sprawie zindywidualizowanej ścieżki kształcenia. Czy jest możliwość, aby dołączyć go do ucznia nr 1, mimo że podstawa prawna obu typów zajęć jest inna? Ze względów kadrowych nie jestem w stanie zorganizować dla ucznia nr 2 nauczycieli, którzy mogliby realizować z nim ZŚK równolegle z zajęciami dla ucznia nr 1.  Wiem, że ZŚK to tylko pomoc pp, nie kształcenie specjalne, jednak chciałabym zapewnić temu uczniowi możliwość pracy indywidualnej, bo ma duże problemy.

joljol31-01-2024 11:35:37   [#24]

wg mnie, czytając rozporządzenie - nie

Zindywidualizowana ścieżka obejmuje wszystkie zajęcia edukacyjne, które są realizowane:

  • wspólnie z oddziałem szkolnym
  • indywidualnie z uczniem.

 

Uczeń objęty zindywidualizowaną ścieżką realizuje w danej szkole programy nauczania, z dostosowaniem metod i form ich realizacji do jego indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych, w szczególności potrzeb wynikających ze stanu zdrowia.

Masza31-01-2024 11:48:38   [#25]

joljol, dziękuję, też tak myślałam. Niestety, inna podstawa prawna.

 

Ala08-02-2024 19:21:36   [#26]

też uważam, że nie można połączyć

a przy okazji, zajęcia zśk oraz indywidualne z IPETu nie muszą się odbywać równolegle, ani równolegle z klasą, do której uczniowie są przypisani, chociaż tak byłoby najlepiej dla uczniów

jednak możliwości organizacyjne są jakie są, czasami jeden nauczyciel musi obskoczyć wszystko

jeśli nie odbywają się równolegle to trzeba uczniom zapewnić w tym czasie opiekę, albo oni przychodzą do szkoły później lub wychodzą wcześniej a w innym dniu zostają dłużej, mają po prostu inny plan lekcji


post został zmieniony: 08-02-2024 19:22:16

UWAGA!
Nie jesteś zalogowany!
Zanim napiszesz odpowiedź w tym wątku, zaloguj się!
Dopiero wtedy będziesz mógł/mogła wysłać wprowadzony komentarz na forum.
Jeśli nie masz jeszcze założonego konta na forum, załóż je.
Logowanie i/lub zakładanie konta.

strony: [ 1 ]