Forum OSKKO - wątek

TEMAT: Ocenienie ucznia na zindywidualizowanej ścieżce edukacyjnej
strony: [ 1 ]
ktosik12-12-2022 12:43:16   [#01]

Nauczyciel prowadzi zajęcia – zindywidualizowana ścieżka edukacyjna – realizację wpisuje do osobnego dziennika elektronicznego (tzw. dziennik zajęć innych) w tym dzienniku wpisuje też obecności ucznia.

Czy również w tym dzienniku należy wpisywać oceny??

Czy w dzienniku głównym z przedmiotu z którego realizowana jest ścieżka?

rzewa12-12-2022 17:09:29   [#02]

uczeń jest oceniany przez n-la prowadzącego przedmiot w tym oddziale i oceny powinny być w dzienniku klasowym

ZŚK służy wyrównaniu szans w opanowaniu podstawy programowej a nie realizacji tejże

Ala13-12-2022 08:24:39   [#03]

nie zgadzam się 

jeśli uczeń odbywa lekcje z danego przedmiotu w ramach ZŚK to ocenia go nauczyciel prowadzący te zajęcia

a oceny wpisuje w dzienniku klasowym 

na jakiej podstawie nauczyciel, który nie uczy danego ucznia miałby go oceniać?

 


post został zmieniony: 13-12-2022 08:26:47
dariuszn713-12-2022 08:33:09   [#04]

Nie wiem jak u Was, ale w naszej szkole uczeń zajęcia ZŚK ma z nauczycielem prowadzącym zajęcia w oddziale (nie jestem pewien czy tak musi być). Na ZŚK ma np 2 godziny matematyki indywidualnie a 2 z klasą itd. więc oceny wpisuje ten nauczyciel.

 

Ala13-12-2022 08:56:17   [#05]

a u mnie jest inaczej, co nie jest regułą

niektóre ścieżki prowadzą inni nauczyciele niż ci oddziałowi

Anna Gaik16-12-2022 12:10:27   [#06]

U mnie w szkole jeśli inny nauczyciel prowadzi ZŚK to wpisuje oceny w swój dziennik dla ZŚK a przed klasyfikacją przesyła je nauczycielowi uczącemu w klasie - ten w dzienniku elektronicznym robi osobną tabelkę z ocenami z ZŚK i bierze je pod uwagę w wystawieniu oceny na koniec półrocza czy roku bo uczeń może być oceniany zarówno na ZŚK jak i będąc na lekcji z klasą.  Nauczyciele uczący danego ucznia czy w klasie czy na ZŚK współpracują w tej kwestii ze sobą.

ktosik16-12-2022 14:25:06   [#07]

Dziękuję za odpowiedzi. Czy macie Państwo zapis w statucie szkoły regulujący wystawianie oceny śródrocznej i rocznej w wyżej wymienionym wypadku?

Iwona Domżalska27-12-2022 23:49:00   [#08]

witam

Rodzic przedłożył opinię, a w niej zaleca się objęcie ucznia zindywidualizowaną ścieżką kształcenia. czy organ prowadzący może odmówić uruchomienia tych zajęć? pozostałe zalecenia czyli zajęcia wyrównawcze są realizowane w grupie już istniejącej.

 

Masza28-12-2022 09:44:57   [#09]

Rodzic przedkłada opinię, dyrektor wnioskuje do OP o godziny. Ja zawsze proszę o maksymalną liczbę godzin. OP daje tyle, ile chce/uważa/może. Mnie nigdy nie odmówiono tych zajęć, ale zdarzało się, że „ucinano” liczbę godzin. ZŚK to forma pomocy pp, nie jest to w ramach kształcenia specjalnego.

AnJa28-12-2022 11:35:10   [#10]

Co to znaczy- maksymalna liczba godzin w przypadku ściezki?

Skimir28-12-2022 11:42:02   [#11]

Jeśli już została wydana opinia o potrzebie realizacji ZŚK to OPek powinien dać kasę na realizację takich zajęć. Nie mniej jednak opinia PPP wydawana jest na wniosek, który zawiera opis funkcjonowania dziecka, opinie nauczycieli itp. - więc niejako szkoła inicjuje procedurę wydania opinii o konieczności realizacji ZŚK. Jeśli więc dochodzi do sytuacji gdy szkoła wskazywała na konieczność objęcia ZŚK a później OP nie chce dać kasy to oboje muszą ustalić jakiś złoty środek bo wygląda to dziwnie...

W kwestii oceniania ucznia na ZŚK. Uważam, że uczeń objęty ZŚK z określonych zajęć, realizuje je właśnie na zajęciach ZŚK i jest oceniany przez nauczyciela, który prowadzi te zajęcia. Nauczyciel prowadzący zajęcia z oddziałem nie ocenia tego ucznia. Łączenie np. matematyki z klasą oraz matematyki indywidualnie stoi w sprzeczności z zapisem rozporządzenia:

§ 12. 1. Zindywidualizowana ścieżka realizacji obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego oraz zindywidualizowana ścieżka kształcenia, zwane dalej „zindywidualizowaną ścieżką”, są organizowane dla uczniów, którzy mogą uczęszczać doprzedszkola lub szkoły, ale ze względu na trudności w funkcjonowaniu wynikające w szczególności ze stanu zdrowia nie mogą realizować wszystkich zajęć wychowania przedszkolnego lub zajęć edukacyjnych wspólnie z oddziałem przedszkolnym lub szkolnym i wymagają dostosowania organizacji i procesu nauczania do ich specjalnych potrzeb edukacyjnych.

Idąc za tym - uczniowi organizuje się np. matematykę indywidualnie bo nie może realizować matematyki wspólnie z oddziałem.

Zajęcia w ramach ZŚK powinny być realizowane zamiast zajęć z oddziałem. Jeśli byłyby realizowane dodatkowo to uczeń chyba by "zwariował" w szkole, będąc na wszystkich lekcjach według planu oddziału (ramówka) plus na zajęciach przydzielonych w ramach ZŚK.

W praktyce, realizujemy to w ten sposób:

Uczeń w opinii ma zalecenia aby realizować np. matematykę, j. polski, j. angielski, chemię w formie zajęć indywidualnych. W związku z tym, podczas gdy jego oddział ma te zajęcia, jemu organizujemy zajęcia indywidualne przydzielone nauczycielom tak aby to wszystko spiąć w planie (nie jest to łatwe ale...). Czasem udaje się przydzielić zajęcia indywidualne nauczycielowi, który prowadzi te zajęcia w oddziale, czasem nie.

Masza28-12-2022 11:57:22   [#12]

do [#10]

Jeśli w opinii jest napisane, że ZŚK ma dotyczyć np. j. polskiego i matematyki, wtedy zliczam te godziny zgodnie z ramowym planem (np. 5+4) i występuję do OP o 9 godzin. W mojej szkole byli uczniowie, którzy w ramach ścieżki realizowali wszystkie godziny danego przedmiotu i to było z korzyścią dla nich. W kolejnym roku nie zawsze była kontynuacja ścieżki, bo rodzic nie starał się o opinię.

AnJa28-12-2022 12:49:51   [#13]

Argument zdroworozsadkowy Skimira i opis praktycznego zastosowania takiego rozwiązania Maszy mnie przekonują.

Ale i tak będziemy dawać np. matematyka: 2 godziny z klasą +2 godziny indywidualnie.

Zwłaszcza, ze w opiniach czesto jest zapis: czesci zajęć.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skimir28-12-2022 18:38:03   [#14]

#Masza, uważam, że nie ma powodu aby trzymać się 1:1 przy przydzielaniu godzin zajęć w ramach ZŚK. Forma indywidualna rządzi się swoimi prawami. Można dać mniej - np. zamiast 5 godzin j. polskiego, dać 3.

#AnJa, myślę, że taki zapis w opinii jest naciągany w kontekście zacytowanego powyżej zapisu z rozporządzenia no ale różne twory widziałem. Warto sięgnąć pamięcią czasów kiedy ZŚK były wpisane do przepisów. Wcześniej była możliwość organizacji NI. Bardzo wcześniej - jak uczeń miał NI to siedział w domu bo do szkoły chodzić nie mógł i nauczyciele jeździli do niego. Później (czyli trochę mniej wcześniej :-)) pojawiły się jakieś łączenia w szkole - uczeń niby miał to NI ale chodzi do szkoły, w której realizował większość zajęć indywidualnie ale na niektóre chodził z klasą. Te niektóre brały się z tego, że dyrek wolał przydzielić więcej na matmę i polski niż konstruować jakieś karkołomne praktyki z lekcją techniki raz na trzy tygodnie po 15 minut. Na inne lekcje uczeń chodził bo miał akurat okienko pomiędzy NI a lekcjami z oddziałem. Ogólnie to było różnie, czasem dziwnie.

Więc uporządkowano. Jak jest NI to z tego powodu, że uczeń nie może przychodzić do szkoły z przyczyn zdrowotnych. Wszystkie zajęcia realizuje w formie NI. Jak uczeń jednak może chodzić do szkoły ale nie może realizować np. matematyki z oddziałem to można mu "zaaplikować" ZŚK i tą matematykę prowadzić indywidualnie. Sensu łączenia zajęć indywidualnie i z oddziałem nie widzę bo jak już ma być indywidualnie to warto stosować inne tempo pracy, może inną kolejność zdobywania umiejętności. Połączenie w ramach jednych zajęć powoduje, że ZŚK przybiera formę czegoś na kształt indywidualnych zajęć wyrównawczych... może to i dobre by było ale wtedy uczeń na wszystkie zajęcia chodzi z oddziałem a z niektórych ma dodatkowe indywidualnie.

A to, że tak jest jak piszesz - 2 godziny indywidualnie i 2 z klasą... Cóż, życie :-) Jeśli przydzielimy w proporcjach ramówka/ZŚK: matematyka 4/2; polski 5/3 i będziemy realizować ZŚK wyjmując ucznia z matematyki i polskiego z oddziałem to nam uwolni się 4 godziny. Co zrobić z uczniem? Okienka nie da rady, do domu przecież na 45 minut nie wyślemy, ze świetlicą też różnie... więc może już niech chodzi na te pozostałe 2 godziny na matmę ze swoim oddziałem... zawsze coś tam może posłucha, jakieś zadanie zrobi...

 


post został zmieniony: 28-12-2022 18:42:26
rzewa29-12-2022 01:24:29   [#15]

Hm... moim zdaniem uczeń na ZŚK nie może mieć indywidualnie więcej godzin niż uczeń na NI -> jeśli w ramach NI, liczby godzin z rozporządzenia o NI, można zrealizować CAŁĄ podstawę programową (tak twierdzi minister), to uczeń na ZŚK powinien mieć mniej godzin, gdyż w ramach ZŚK nie realizuje przecież całej podstawy programowej a jedynie wybrane zajęcia

izael30-12-2022 18:13:33   [#16]

Rzewo, to Twoje zdanie:)

przepisu na to nie ma:)

rzewa30-12-2022 18:19:10   [#17]

a czy ja mówię, że jest?

i podkreśliłam, że to moje zdanie...

UWAGA!
Nie jesteś zalogowany!
Zanim napiszesz odpowiedź w tym wątku, zaloguj się!
Dopiero wtedy będziesz mógł/mogła wysłać wprowadzony komentarz na forum.
Jeśli nie masz jeszcze założonego konta na forum, załóż je.
Logowanie i/lub zakładanie konta.

strony: [ 1 ]