Forum OSKKO - wątek

TEMAT: Orzeczenie a opinia PPP dla tego samego ucznia
strony: [ 1 ]
JustynaM23-11-2022 13:34:27   [#01]

Cześć Wszystkim, 

Uczeń ma orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego ze względu na  ZA = dwie godziny rewalidacji. Rodzic chciałby jeszcze ZŚK z matematyki. Poradnia twierdzi, że uczniowi z orzeczeniem nie wystawi już opinii. Spotkaliście się z czymś takim? Poradnia zaproponowała rodzicowi, żeby rewalidator uczył matematyki, co w przypadku szkoły ponadpodstawowej się nie uda, choć rozumiem, że młodszym dzieciom rewalidator pomaga jak może...

Nie znam żadnej podstawy prawnej, która mogłaby to regulować. A jak pragmatyka? Na razie mam tylko rozżalonego rodzica, ale pewnie pójdzie to dalej. 

 

Roman Langhammer23-11-2022 14:12:52   [#02]

A może na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego zajęcia indywidualne lub w grupie do 5-osób z matematyki? W tym temacie kompetencje ma zespół i być może widzi taką potrzebę?

mika23-11-2022 14:19:25   [#03]

No właśnie może można wpisać w IPET.

iw23-11-2022 18:23:46   [#04]

Kształcenie specjalne wyklucza zindywidualizowaną ścieżkę.

Ala23-11-2022 21:11:55   [#05]

ale nie wyklucza zajęć prowadzonych indywidualnie lub w zespołach do 5 uczniów

należy to zapisać w IPET

Roman Langhammer24-11-2022 04:22:59   [#06]

Dokładnie tak.

Moltena24-11-2022 10:50:06   [#07]

W orzeczeniu może być umieszczony zapis o np. dużych trudnościach w opanowaniu treści dydaktycznych w warunkach klasowo - lekcyjnych i zalecenie do realizacji niektórych zajęć z wiodących przedmiotów w grupie do 5 osób lub indywidualnie.

 

JustynaM24-11-2022 12:54:21   [#08]

Bardzo Wam dziękuję za odpowiedzi. Na który przepis powołuje się @iw ? tak jak wspomniałam, nie mogę niczego takiego znaleźć... Wpisanie w IPET to - oczywiście  - sprawa dość prosta, choć zależna od treści orzeczenia, ale mój OP nie przewiduje dodatkowych godzin, jeśli uczeń ma już 2 godziny na rewalidację. A u Was jak to wygląda? 

katarzs24-11-2022 14:47:57   [#09]

Mamy przypadki tzw. "wyłączenia", czyli realizacji niektórych przedmiotów indywidualnie na terenie szkoły (niekoniecznie równolegle z lekcjami tego przedmiotu realizowanymi przez klasę). Jeśli rodzic o to wnioskuje, OP nie może odmówić.

Ala24-11-2022 16:36:49   [#10]

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach

§ 12 ust. 10. Zindywidualizowanej ścieżki nie organizuje się dla:

1) uczniów objętych kształceniem specjalnym zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 127 ust. 19 pkt 2 ustawy;

2) uczniów objętych indywidualnym obowiązkowym rocznym przygotowaniem przedszkolnym albo indywidualnym nauczaniem zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 127 ust. 20 ustawy.

 

ale dla uczniów posuadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego mamy:

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym

§ 6. 1. Indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny, o którym mowa w art. 127 ust. 3 ustawy, zwany dalej „programem”, określa:

8) w zależności od indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia wskazanych w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego lub wynikających z wielospecjalistycznych ocen, o których mowa w ust. 4 lub 9 – wybrane zajęcia wychowania przedszkolnego lub zajęcia edukacyjne, które są realizowane indywidualnie z uczniem lub w grupie liczącej do 5 uczniów.

UWAGA!
Nie jesteś zalogowany!
Zanim napiszesz odpowiedź w tym wątku, zaloguj się!
Dopiero wtedy będziesz mógł/mogła wysłać wprowadzony komentarz na forum.
Jeśli nie masz jeszcze założonego konta na forum, załóż je.
Logowanie i/lub zakładanie konta.

strony: [ 1 ]