Forum OSKKO - wątek

TEMAT: Dzieci z Ukrainy
strony: [ 1 ]
matyldaa17-11-2022 16:26:54   [#01]

Czy dzieci po skończeniu ukraińskiej odpowiednio drugiej i trzeciej klasy można u nas przyjąć do jednej (trzeciej) klasy? Dzieci nie znają języka polskiego. Podpowiedzcie, proszę, co mówią aktualne przepisy?

matyldaa18-11-2022 10:39:30   [#02]

Na gov.pl znalazłam informację: "Ponadto rodzice dziecka mogą zwrócić się do dyrektora o przyjęcie do niższej klasy niż wynika to z sumy ukończonych lat nauki szkolnej, np. ze względu na wiek dziecka".

Czy nieznajomość języka może być takim powodem (w opisanym przypadku dzieci są z rocznika 2012 i 2013)? 

KaPi18-11-2022 10:43:09   [#03]

my tak przyjmowaliśmy - na wniosek rodzica

dawdaw18-11-2022 16:44:05   [#04]

Dokładnie tak, jak KaPi ;-)

Skimir20-11-2022 10:22:57   [#05]

Co w przypadku uczniów wędrujących?

Przypadek 1.

Uczeń z UA był zapisany do klasy 2 w polskiej szkole od kwietnia do maja - nie otrzymał świadectwa bo nie chodził do końca roku. Wrócił na Ukrainę.

Teraz wraca do Polski.

Czy musimy go zapisać do klasy 2 bo jej w Polsce nie ukończył a był już w SIO. Czy możemy zastosować przepis przyjmowania obcokrajowców tak jakby go tutaj nigdy nie było?

 

Przypadek 2.

Uczeń z UA ukończył w Polsce klasę 2 - wiadomo w jakim trybie - został zapisany, jakoś świadectwo trzeba było wydać, jednak efekt edukacyjny bliski zeru. Rodzice z nim wracają na Ukrainę. Teraz są znów w Polsce.

Czy musimy go zapisać do klasy trzeciej czy rodzic może nie pokazać świadectwa z naszej klasy 2 i ponownie go zapiszemy do 2?

rzewa21-11-2022 10:37:03   [#06]

w obu przypadkach może być ponownie zapisany do klasy 2

danek22-11-2022 13:22:25   [#07]

Mamy problem z j. Polskim dla dzieci w klasie 8 z Ukrainy. Zajęcie dodatkowe pokrywają się z planem lekcji np kosztem j. polskiego z klasą. Mama jednej z uczennic napisała maila do dyrektora. Na librusie poproszono o wersję papierową pisma. Oczywiście nie złożyła pisma. Czekamy, ale co dalej. 

dawdaw22-11-2022 17:37:44   [#08]

KO potwierdziło, że dodatkowe zajęcia języka polskiego dla dzieci z Ukrainy są dla nich obowiązkowe tak więc ich organizacja nie może powodować tego, że zabieramy je z innych zajęć obowiązkowych. My zabieramy np. kosztem religii, etyki, wdż -> z których dzieci są wypisane na wniosek rodzica lub z wychowania fizycznego, bo np. uczeń ma zwolnienie z określonych ćwiczeń, które są wykonywane zawsze w tym samym dniu :-)

Roman Langhammer22-11-2022 18:48:40   [#09]

Danek, ale mail na dzienniku jest tak samo "wiążący" jak "kartka papieru". Trochę tego nie rozumiem.

Skimir22-11-2022 22:31:53   [#10]

KO potwierdziło, to może też KO wskaże co grozi uczniowi za odpuszczenie sobie 6-ciu dodatkowych godzin w tygodniu języka…

Roman Langhammer23-11-2022 04:35:34   [#11]

Ja bym napisał inaczej. Obowiązkowe to jest ich zorganizowanie przez dyrektora - i na pewno nie kosztem "zwykłych lekcji", tzn. obowiązkowych. Natomiast czy uczeń będzie na te zajęcia przychodził czy nie, to już sprawa ucznia i jego opiekuna. Może chodzić na 1 godzinę, może na 6, albo w ogóle - za brak obecności deportacja nie grozi.

matyldaa25-11-2022 23:42:48   [#12]

Dzieci ukraińskie przyjęte do klasy 3 i 4. Dzieci uczą się  j. angielskiego i dodatkowo j. niemieckiego. Czy dobrze rozumiem, że nie można tych dzieci zwolnić z tego drugiego języka?

KaPi26-11-2022 14:11:55   [#13]

nie można, jeżeli oba są obowiązkowe - nawet, jeżeli niemiecki jest dodtakowy, to też jest obowiązkowy

kaef01-12-2022 09:17:42   [#14]

Poratuje ktoś podstawą prawną mówiącą o tym, że dziecko nie może uczęszczać do polskiej szkoły stacjonarnie i jednocześnie do ukraińskiej na odległość.

kaef01-12-2022 09:56:55   [#15]

Oczywiście jeżeli istnieje, bo pamiętam, że gdzieś tu kiedyś była dyskusja na ten temat, ale nie mogę jej znaleźć.

rzewa01-12-2022 15:11:00   [#16]

taka pp nie istnieje -> może takie dziecko być tych w dwóch szkołach jednocześnie

matyldaa01-12-2022 15:34:36   [#17]

Dzieci z Białorusi będą zapisane do szkoły. Czy można je dołączyć na dodatkowy język polski do grupy uczniów z Ukrainy?

Zak01-12-2022 16:51:29   [#18]

[#16]

Rozporządzenie w sprawie organizacji kształcenia, wychowania i opieki dzieci i młodzieży będących obywatelami Ukrainy

§ 15. Dzieci i uczniowie będący obywatelami Ukrainy, o których mowa w § 1, którzy pobierają naukę w przedszkolu lub szkole funkcjonujących w ukraińskim systemie oświaty z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, nie podlegają obowiązkowemu rocznemu przygotowaniu przedszkolnemu, obowiązkowi szkolnemu albo obowiązkowi nauki, o których mowa w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe. Rodzic lub osoba sprawująca opiekę nad dzieckiem lub uczniem składa do gminy właściwej ze względu na miejsce pobytu dziecka lub ucznia oświadczenie o kontynuacji przez dziecko lub ucznia kształcenia w ukraińskim systemie oświaty.

Czy dobrze rozumiem: skoro nie podlega to nie może być uczniem w polskiej szkole - szkoła niesłusznie dostaje na takiego ucznia subwencję.

Roman Langhammer01-12-2022 17:15:33   [#19]

Nikt Cię nie musi informować, że dziecko uczy się też zdalnie. Jeśli nie złoży takiego oświadczenia to podlega obowiązkowi. A więc legalnie może się uczyć i zdalnie i w polskiej szkole.

To jest rozwiązanie dla tych, którzy nie chcą chodzić do polskiej szkoły.

izael01-12-2022 17:54:48   [#20]

matyldaa, jeśli to jest 6 godziną języka polskiego na podstawie specustawy i rozporzadzenia do niej, to na te zajęcia mogą uczęszczać tylko uczniowie ukraińscy i ci, których ustawa wymienia

na pewno nie uczniowie z Białorusi

jeśli masz na podstawie tzw. starego rozporządzenia, nie mniej niż 2 godziny języka polskiego, to na te mogą:)

Zak01-12-2022 18:39:07   [#21]

Mam ucznia z Ukrainy. Matka powiedziała, że uczy się też zdalnie w systemie ukraińskim. Czy mogę żądać od niej pisemnego oświadczenia o tym, że uczy się zdalnie lub nie uczy?


post został zmieniony: 01-12-2022 18:39:37
KaPi01-12-2022 18:57:30   [#22]

tylko w jakim celu?

 jeżeli chce uczyć się w polskiej szkole... ma takie prawo...

Zak01-12-2022 19:45:00   [#23]

Sęk w tym, że nie uczy się... Śpi na lekcjach zmęczony zdalnymi, nic nie robi poza pilnym przepisywaniem z tablicy. Chce być w szkole ale nie uczyć się (klasa 8) :(

kaef02-12-2022 08:54:11   [#24]

#16

Zapis, który zacytowałeś, informuje jedynie o tym, że jak masz informację, że dziecko uczy się w Ukrainie, to nie musisz go przyjmować. Ale co zrobisz, tak jak w Twoim przypadku, jeżeli dziecko zostało przyjęte, a o tym fakcie dowiesz się potem? Na jakiej podstawie wykreślisz ucznia z listy?


post został zmieniony: 02-12-2022 08:55:07
rzewa02-12-2022 10:02:34   [#25]

przyjąć zawsze musisz, jeśli masz miejsce

ten zapis mówi tylko o tym, że takiego dziecka nie musisz ścigać o realizację obowiązku szkolnego - nic więcej

kaef02-12-2022 10:11:21   [#26]

Dlaczego muszę, jeżeli nie ma obowiązku szkolnego? Do przedszkola dyrektor nie musi przyjmować 3-,4-,5-latka.

rzewa02-12-2022 19:05:58   [#27]

musi, jeśli dysponuje miejscem a przedszkole jest publiczne

Keri17-01-2023 12:49:32   [#28]

Dzień dobry, 9 stycznia tego roku przyjąłem do klasy 8 uczennicę ukraińską, a 12.01 miałem konferencję klasyfikacyjną. Jeszcze dopowiem, że klasę 7 ukończyła w naszej szkole i na wniosek opiekuna została wykreślona z listy uczniów, powód wyjazd z Polski.  A teraz w styczniu wróciła po półrocznej przerwie i na nowo ją przyjąłem. Czy w związku z tym ta uczennica musi zdawać egzaminy klasyfikacyjne, żeby zaliczyć I półrocze?

izael17-01-2023 12:53:21   [#29]

egzaminy klasyfikacyjne organizuje się pod koniec roku szkolnego, więc nic nie musisz

trzeba zadbać tylko o to, by nauczyciele pamiętali o wyrównaniu różnic programowych

:)

dariuszn701-09-2023 11:56:04   [#30]

W roku szkolnym przedłużono 6 godzin polskiego dla dzieci z Ukrainy. Mam pytanie czy muszę organizować ten polski dla ucznia który jest u nas już ponad półtorej roku. 

KaPi01-09-2023 14:54:18   [#31]

tak

Dan6718-11-2023 07:09:13   [#32]

Bardzo proszę o radę

Do kl. I szkoły podstawowej w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym ma przyjść dziecko z Ukrainy /niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym i autyzm/nie mówi. Co w tym wypadku z dodatkowymi godzinami języka polskiego? 6? 2? czy tylko uwzględnienie podstawy programowej dla umiarkowanych?

rzewa18-11-2023 08:53:45   [#33]

tylko uwzględnienie podstawy programowej dla umiarkowanych

Dan6718-11-2023 11:24:31   [#34]

Dziękuję Rzewa

Dan6723-11-2023 14:00:03   [#35]
Do kl. I szkoły podstawowej w SOSW przyszło dziecko z Ukrainy /niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym i autyzm, nie mówi/.  OP otrzymał środki z Funduszu Pomocy na wsparcie uczniów z Ukrainy. Czy można w ramach tych środków zakupić:
1. monitor ekranowy  - dotykowy do sali,
2. komunikator dla dziecka
3. opłacić zatrudnienie pomocy n-la /dziecko wymaga osobistego nadzoru/
4. zakupić pomoce logopedyczne
5 zakupić do klasy komputer z odpowiednimi programami
rzewa24-11-2023 00:21:10   [#36]

5 x tak

KaPi14-12-2023 17:34:52   [#37]

kwestia egzaminu ósmoklasisty z Ukrainy - otrzymalismy wiadomośc, że wracają na Ukrainę, skreślamy z listy i listy zdających egzamin no i pytanie: jaki wpisać powód?

opcje są takie:

- przeniesienie do innej szkoły

- zdający nie ukończył szkoły

są jeszcze dwie, ale odpadają od razu

ktoś miał taką sytuację?

Skimir14-12-2023 21:23:24   [#38]

Nie pamiętam, czy SIOEO wymaga podawania powodu. Wydaje mi się, że po prostu usuwałem ucznia z listy zdających.

Natomiast jeśli jest wymagany powód to z tych dwóch wybrałbym przeniesienie do innej szkoły bo raczej nie da się w grudniu nie ukończyć szkoły.

KaPi14-12-2023 21:31:49   [#39]

no właśnie wymaga, rubryka z gwiazdką i też obstawiałabym zmianę...

UWAGA!
Nie jesteś zalogowany!
Zanim napiszesz odpowiedź w tym wątku, zaloguj się!
Dopiero wtedy będziesz mógł/mogła wysłać wprowadzony komentarz na forum.
Jeśli nie masz jeszcze założonego konta na forum, załóż je.
Logowanie i/lub zakładanie konta.

strony: [ 1 ]