Forum OSKKO - wątek

TEMAT: poradnie niepubliczne
strony: [ 1 ]
bik15-11-2022 17:01:23   [#01]

Czy poradnia niepubliczna może wydawać orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego ? Proszę Was o informacje jako bardziej doświadczonych w tym zakresie.

AnJa15-11-2022 17:05:55   [#02]

Nie. O ile pamiętam żadnych orzeczeń nie może wydawać.

bik15-11-2022 17:10:46   [#03]

a gdy ma skład orzekający? , czy jest podstawa prawna?

joljol15-11-2022 17:52:16   [#04]

§ 2. Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:

1) ustawie - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe;
2) orzeczeniach - należy przez to rozumieć orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, orzeczenia o potrzebie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego, orzeczenia o potrzebie indywidualnego nauczania lub orzeczenia o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych;
3) opinii - należy przez to rozumieć opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka;
4) ośrodkach - należy przez to rozumieć ośrodki, o których mowa w art. 2 pkt 7 ustawy;
5) placówkach - należy przez to rozumieć placówki zapewniające opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania, o których mowa w art. 2 pkt 8 ustawy;
6) poradniach - należy przez to rozumieć publiczne poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym publiczne poradnie specjalistyczne;
7) zespołach - należy przez to rozumieć zespoły orzekające działające w poradniach;
8) przedszkolu - należy przez to rozumieć przedszkole, inną formę wychowania przedszkolnego lub oddział przedszkolny w szkole podstawowej;
9) dyrektorze - należy przez to rozumieć dyrektora przedszkola, szkoły, ośrodka lub placówki, a w przypadku innej formy wychowania przedszkolnego prowadzonej przez osobę prawną niebędącą jednostką samorządu terytorialnego lub osobę fizyczną - osobę kierującą inną formą wychowania przedszkolnego.
tomaszek15-11-2022 18:48:49   [#05]

W ustawie Prawo oświatowe jest wyraźnie napisane, że orzeczenia wydają tylko publiczne poradnie, a niepubliczne mogą opinie w sprawie dostosowań. To jest art. 127 ust. 10 i 11.

UWAGA!
Nie jesteś zalogowany!
Zanim napiszesz odpowiedź w tym wątku, zaloguj się!
Dopiero wtedy będziesz mógł/mogła wysłać wprowadzony komentarz na forum.
Jeśli nie masz jeszcze założonego konta na forum, załóż je.
Logowanie i/lub zakładanie konta.

strony: [ 1 ]