Forum OSKKO - wątek

TEMAT: Wydłużenie etapu edukacyjnego
strony: [ 1 ]
Nomi15-11-2022 14:36:07   [#01]

Proszę o radę 

Czy można drugi raz wydłużyć etap edukacyjny uczniowi z niepełnosprawnością intelektualna w stopniu umiarkowanym, który realizuje drugi rok klasę ósmą, gdyż już  został wydłużony w maju 2021r. lub pozostawić go nadal w kl 8 ,( skoro o ukończeniu ucznia z niepełnosprawnością intelektualną umiarkowaną postanawia Rada Pedagogiczna) wtedy nie ukończy szkoły podst w czerwcu 2023r. z uwagi na wiek 15 lat oraz niedojrzałość emocjonalną do podjęcia nauki w szkole ponadpodstawowej- przysposabiającej do pracy, w której u nas uczą się uczniowie w przedziale wiekowym 19-24 lata i sam uczeń i jego rodzice wolą aby jeszcze rok pozostał w szkole podstawowej? 

Z góry dziękuję za wszystkie sugestie. 

GAŁKA15-11-2022 17:39:41   [#02]

sądziłam, że przy współczesnej edukacji włączającej, zatrudnianiu n-la wspierającego, opracowaniu IPET-u dla ucznia z indywidualnym programem edukacyjnym, realizacji odrębnej podstawy programowej oraz innego ramowego planu nauczania NIE JEST MOŻLIWE by taki uczeń pozostawał w tej samej klasie…

 

u mnie, w zeszłym roku szkolnym, ukończyła szkołę uczennica z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i to bez żadnego problemu, przy czym miała część zajęć z klasą a część z n-lem wspierającym …

rzewa17-11-2022 09:15:59   [#03]

Rozporządzenie MEN z dnia 3 kwietnia 2019 r. w sprawie ramowych planów nauczania dla publicznych szkół (Dz. U. poz. 639, z 2020 r. poz. 1008, z 2021 r. poz. 1534 oraz z 2022 r. poz. 658)

§ 5. ust. 1. Dla uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność oraz uczniów szkół w zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich można przedłużyć okres nauki:
1) w szkole podstawowej:
a) o jeden rok - na I etapie edukacyjnym,
b) o dwa lata - na II etapie edukacyjnym;
2) w szkole ponadpodstawowej o jeden rok.

natomiast niepromowanie jest zupełnie czym innym i może do niego dojść więcej niż 3 razy w trakcie nauki w szkole i to zupełnie niezależnie od ew. wydłużenia etapu

DorotaN17-11-2022 13:51:30   [#04]

Czyli można przedłużyć . Można też postanowić o nieukończeniu szkoły.

Nic dziwnego, że rodzice są tym zainteresowani. Dla osób  tą niepełnosprawnością intelektualną lub znaczną nie ma wielu propozycji po zakończeniu szkoły przysposabiającej do pracy ( WTZ, ŚdS,.. mają ograniczona liczbę miejsc, nie zawsze dojazd jest w miarę dobry), póki uczeń jest w systemie szkolnym, póty ma szansę się rozwijać..., rodzice wiedzą, że ich dziecko ma opiekę i wsparcie. AS później...?

Nomi22-11-2022 12:29:35   [#05]

Serdecznie dziękuję za pomoc w podjęciu decyzji co do możliwości wydłużenia etapu edukacyjnego. 

UWAGA!
Nie jesteś zalogowany!
Zanim napiszesz odpowiedź w tym wątku, zaloguj się!
Dopiero wtedy będziesz mógł/mogła wysłać wprowadzony komentarz na forum.
Jeśli nie masz jeszcze założonego konta na forum, załóż je.
Logowanie i/lub zakładanie konta.

strony: [ 1 ]