Forum OSKKO - wątek

TEMAT: dodatek za prace w trudnych warunkach
strony: [ 1 ]
BeataGie10-11-2022 08:57:43   [#01]

Pomóżcie proszę, potrzebuję odpowiedzi popartych konsultacją prawną - rozbieżności z opinią ZZ.

1. Co do zasady wiem, że nauczycielowi prowadzącemu rewalidację przysługuje dodatek 15%, a jak to jest z zajęciami indywidualnymi, które realizowane są z uczniem z orzeczeniem? Też się należy dodatek?

2. Jakie przysługuje wynagrodzenie za dzień opieki nad dzieckiem i urlop okolicznościowy. Uśredniony (np.3,6) czy za wszystkie godziny  w planie (również indywidualne)?

3. Nauczyciel na wycieczce - czy należy się wypłata za planowane godziny indywidualne w tym dniu czy tylko za planowane z klasą?

joljol10-11-2022 09:40:44   [#02]

1. piszesz chyba o zaj. rew-wych? to należy się

zajęcia rewalidacyjne dla dziecka z orzeczeniem - nie należy się

BeataGie10-11-2022 10:16:16   [#03]

joljol nie. Uczeń ma orzeczenie do kształcenia specjalnego - asperger. Otrzymał też orzeczenie o potrzebie IN. Chodzi mi o godziny NI - czy należy wypłacić ze zwyżką?

Ala10-11-2022 16:59:08   [#04]

to powinno być w regulaminie OP

u mnie np. jest 15% dodatku za NI z uczniem posiadającym orzeczenie o kształceniu specjalnym

rzewa10-11-2022 17:16:37   [#05]

1. co do zasady dodatek za warunki pracy należy się n-lowi mającemu NI z dzieckiem mającym orzeczenie do kształcenia specjalnego - §8 pkt 8 rozporządzenia MENiS z dnia 31 stycznia 2005 r. w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy (Dz. U. z 2014 r. poz. 416 i 922, z 2015 r. poz. 868, z 2016 r. poz. 1029, z 2017 r. poz. 630, z 2018 r. poz. 638, z 2019 r. poz. 249, 1587 i 2441, z 2020 r. poz. 1491, z 2021 r. poz. 787 oraz z 2022 r. poz. 1057 i 1798)

oznacza to, że uczeń musi mieć zarówno orzeczenie do kształcenia specjalnego jak i orzeczenie o NI

natomiast n-lowi szkoły ogólnodostępnej za prowadzenie zajęć rewalidacyjnych nie przysługuje dodatek za warunki pracy

2. za dzień opieki nad dzieckiem przysługuje wynagrodzenie jak za urlop wypoczynkowy (czyli łącznie z tzw. średnią feryjną)

3. n-lowi na wycieczce należy się takie samo wynagrodzenie jak by tego dnia pracował -> on po prostu w inny sposób realizuje swoje planowe zadania z tego dnia

regulamin OP może przewidywać, że w takim wypadku przysługuje n-lowi wyższe wynagrodzenie i określać zasady jego obliczania, ale nie musi

UWAGA!
Nie jesteś zalogowany!
Zanim napiszesz odpowiedź w tym wątku, zaloguj się!
Dopiero wtedy będziesz mógł/mogła wysłać wprowadzony komentarz na forum.
Jeśli nie masz jeszcze założonego konta na forum, załóż je.
Logowanie i/lub zakładanie konta.

strony: [ 1 ]