Forum OSKKO - wątek

TEMAT: ZFŚS
strony: [ 1 ]
matpio09-11-2022 14:52:02   [#01]

Proszę o pomoc, jak mam zareagować.

Nauczycielka emerytka złożyła wniosek o pomoc finansową. We wniosku przedstawiła średnią emeryturę z 3 ostatnich miesięcy, nie podała dochodu męża.

Na reakcję telefoniczną ze strony szkoły w celu uzupełnienia wniosku, odpowiedziała iż prowadzi z mężem oddzielne gospodarstwo domowe.

Z moich informacji jest mi wiadomo, że dochód męża jest wysoki i mieszkają razem.

dawdaw09-11-2022 16:42:34   [#02]

a może tam jest magiczne słowo "oświadczenie"... ;-)

DYREK12-11-2022 12:59:04   [#03]

powołując się na zapisy ustawy o zfśs należy pisemnie poprosić  o złożenie stosownego oświadczenia

w naszym regulaminie jest zapis, że brak oświadczenia skutkuje przyznaniem ulgowego świadczenia z "najbogatszej grupy" czyli najniższego

____________________

Art. 8. ustawy o zfśs

1. Przyznawanie ulgowych usług i świadczeń oraz wysokość dopłat z Funduszu uzależnia się od sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej osoby uprawnionej do korzystania z Funduszu.

1a. Udostępnienie pracodawcy danych osobowych osoby uprawnionej do korzystania z Funduszu, w celu przyznania ulgowej usługi i świadczenia oraz dopłaty z Funduszu i ustalenia ich wysokości, następuje w formie oświadczenia. Pracodawca może żądać udokumentowania danych osobowych w zakresie niezbędnym do ich potwierdzenia. Potwierdzenie może odbywać się w szczególności na podstawie oświadczeń i zaświadczeń o sytuacji życiowej (w tym zdrowotnej), rodzinnej i materialnej osoby uprawnionej do korzystania z Funduszu.

ewa12-11-2022 13:57:37   [#04]

biorąc pod uwagę zapis art. 8 ust. 1a ustawy o ZFŚS, który powołuje Dyrek - #03, nie ryzykowałabym zapisu w zakładowym regulaminie o "najniższym świadczeniu", bo faktycznie nie miałabym dowodu - oświadczenia.
Dałabym raczej w regulaminie zapis informujący, że; brak spełnienia wymogu ustawowego - oświadczenia (Zał.) - skutkuje brakiem przyznania świadczenia, o które ubiega się wnioskujący.

To, moim zdaniem zapis bezpieczniejszy dla pracodawcy :-) 

 

szymel/wzór oświadczenia też umieściłabym w regulaminie jako Załącznik, by nie było nieporozumień jaka ma być treść oświadczenia ;-)

 


post został zmieniony: 12-11-2022 14:01:43
KaPi15-11-2022 09:07:54   [#05]

czy nauczyciel zatrudniony w listopadzie może starać się o świadczenie z ZFŚS?

 

halinah15-11-2022 09:49:32   [#06]

Tak. Jest pracownikiem - może więc korzystać ze środków funduszu.

KaPi15-11-2022 09:54:03   [#07]

halianh - a może na szybko pp, bo już zaczynają się fochy...

DYREK15-11-2022 10:53:01   [#08]

wynika to z art.2 Kodeksu pracy i art.2 ustawy o zfśs

jest pracownikiem szkoły i od momentu podpisania umowy o pracę (zawarcia stosunku pracy) ma prawo do korzystania z zfśs

KaPi15-11-2022 11:13:19   [#09]

dziękuję :)

 

UWAGA!
Nie jesteś zalogowany!
Zanim napiszesz odpowiedź w tym wątku, zaloguj się!
Dopiero wtedy będziesz mógł/mogła wysłać wprowadzony komentarz na forum.
Jeśli nie masz jeszcze założonego konta na forum, załóż je.
Logowanie i/lub zakładanie konta.

strony: [ 1 ]