Forum OSKKO - wątek

TEMAT: należy się ekwiwalent czy nie?
strony: [ 1 ]
wojciechm26-10-2022 11:30:45   [#01]

Nasza emerytka (odeszła na emeryturę 31 sierpnia 2021), przyszła w tym roku do nas uczyć na zastępstwo i zawarliśmy z nią umowę od 07 września 2022 do 31.10.2022). Czy i za ile dni wypłacić jej ekwiwalent za niewykorzystany urlop?

joljol26-10-2022 12:47:49   [#02]

dwa miesiące, 6 dni

wojciechm26-10-2022 13:38:21   [#03]

a z czego to wychodzi?

rzewa26-10-2022 18:59:45   [#04]

powinna otrzymać ekwiwalent min za 1 tydzień i 6 dni -> 13 dni

oczywiście jeśli to jednostka feryjna

wojciechm26-10-2022 19:04:00   [#05]

feryjna i właśnie 13 dni i mi wyszło

Macia27-10-2022 09:01:43   [#06]

a jak to liczyłeś wojciechm

Marcin27-10-2022 09:12:24   [#07]

11 dni - za tyle powinna dostać ekwiwalent

rzewa27-10-2022 09:23:00   [#08]

pomyliłam się powinno być 1 tydzień i 5 dni czyli ekwiwalent za 12 dni

joljol27-10-2022 12:29:34   [#09]

ja się odniosłam do nieferyjnej:)

jurkoz28-10-2022 10:08:40   [#10]

A co sądzicie o tym zapisie KN?

 

Art. 65. Nauczyciel zatrudniony w szkole, w której w organizacji pracy przewidziano ferie szkolne, uzyskuje prawo do pierwszego urlopu w ostatnim dniu poprzedzającym ferie szkolne, a prawo do drugiego i dalszych urlopów - w każdym następnym roku kalendarzowym.

jurkoz02-11-2022 13:15:30   [#11]

... podnoszę

Marcin03-11-2022 11:09:18   [#12]

A co tu "sądzić". Jaki masz dylemat?

jurkoz04-11-2022 12:23:50   [#13]

Dylemat :) polega na tym: jeśli nauczyciel (jak wynika w przytoczonego z KN przepisu) nabywa prawo do pierwszego urlopu w ostatnim dniu poprzedzającym ferie szkolne, czyli nie ma prawa do urlopu w październiku, to czy nabył prawo do ekwiwalentu za urlop?

 

Marcin04-11-2022 13:00:13   [#14]

Jakoś nie mogę zrozumieć gdzie leży problem. Możesz dokładnie opisać konkretną sytuację?

Macia07-11-2022 10:15:34   [#15]

myślę, że chodzi o n-la który był zatrudniony np. do 31 października. Wówczas ekwiwalent jest jakby sprawą odrębną i powinien mieć wypłacony proporcjonalnie  

rzewa07-11-2022 14:34:52   [#16]

wszystko zależy od tego jak od kiedy pracował -> jeśli od 1.09 lub później to tak

ale jeśli został zatrudniony wcześniej to nie, gdyż wykorzystał urlop w czasie wakacji -> art 65 KN dotyczy n-li zatrudnionych na czas nieokreślony pracujących w danej szkole dłużej niż rok szkolny

w przypadku n-li pracujących krócej o urlopie mówi wszystko art 64 ust 5 KN

Mirosław Doring29-11-2022 14:13:24   [#17]

Podpinam się pod wątek: 

W dniu 14 listopada 2022r. w naszej placówce - Publicznej Szkole Podstawowej został zatrudniony nauczyciel kontraktowy (pracuje na pełnym etacie w innej placówce) na umowę zastępstwo za nieobecnego pracownika w wymiarze 7/18. Umowa kończy się 30 listopada 2022r. Zatem okres zatrudnienia wynosi 16 dni. Czy temu Panu przysługuje urlop wypoczynkowy - a w związku z brakiem możliwości wykorzystania urlopu - musimy wypłacić mu ekwiwalent za 6 dni urlopu? To jest jego pierwsze zatrudnienie w tej Publicznej Szkole Podstawowej.

#Rzewo - pomoże Pani?

rzewa29-11-2022 14:47:31   [#18]

tak, należy się -> art 64 ust 5 KN

Mirosław Doring29-11-2022 15:21:42   [#19]

ok, przesyłaliśmy to samo pytanie do Radcy Prawnego, który stwierdził co innego, Poniżej odpowiedz radcy

Nauczyciel niestety nie nabędzie prawa do ekwiwalentu za urlop, zakładając że PSP  jest placówkę feryjną.

Ekwiwalent za urlop należy się w takim przypadku w momencie ostatniego dnia poprzedzającego ferie szkolne. Skoro nauczyciel nie dotrwał w pracy do tego dnia to odpowiednio nie nabywa prawa do urlopu a tym samym do ekwiwalentu za niewykorzystany urlop.

Nauczyciel zatrudniony w placówce feryjnej jest uprawniony do urlopu wypoczynkowego w wymiarze ferii szkolnych (zimowych i letnich). Nauczyciel nabywa prawo do pierwszego urlopu nabywa w ostatnim dniu poprzedzającym ferie, a do drugiego i kolejnych - w każdym następnym roku kalendarzowym. To zasady z art. 64 ust. 1 i art. 65 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2021.1762.ze zm.), dalej ustawy KN. Obowiązują one niezależnie od wymiaru czasu pracy nauczyciela.

Zdaniem Państwowej Inspekcji Pracy, problematyka urlopów wypoczynkowych nauczycieli zatrudnionych w placówkach feryjnych została wyczerpująco uregulowana w ustawie KN. Dlatego też nie stosuje się wobec nich przepisów Kodeksu pracy (por. www.pip.gov.pl, zakładka porady prawne). Nie dotyczy to innych regulacji kodeksowych.

Przedstawione zasady obowiązują bez względu na podstawę zatrudnienia nauczycieli (umowa o pracę na czas określony, nieokreślony lub mianowanie). Decydującym czynnikiem jest tu bowiem feryjny charakter placówki, z którą łączy ich stosunek pracy. I ta przesłanka decyduje o stosowaniu art. 65  KN.

rzewa29-11-2022 15:46:35   [#20]

ale ww. radca pominął całkowicie przepis jaki ja wskazałam -> i dlatego wyszło mu to co wyszło... :-(

Mirosław Doring30-11-2022 15:42:17   [#21]

Po spotkaniu dzisiaj z Radcą - Pani dalej upiera się przy niewypłacaniu ekwiwalentu z powodu art 65 Karty Nauczyciela. Czy w tym artykule 65 chodzi o pierwszą pracę w danej szkole czy pierwszą pracę w życiu/karierze zawodowej jako nauczyciel. Jak Państwo sądzicie? W pytaniach i odpowiedziach ze strony wolters'a w każdym takim przypadku odpowiadają, żeby taki ekwiwalent wypłacić. 

rzewa30-11-2022 19:00:00   [#22]

art 65 KN dotyczy n-la zatrudnionego w roku szkolnym przez 10 m-cy -> tak wynika z łącznego czytania art 64 ust 5 i art 65 KN

BogdanK02-12-2022 10:11:08   [#23]

Swoją drogą interesująca opinia. Jeśli zatrudnił się 15.09 i będzie pracował do 15.06, czyli prawie rok to zdaniem tego, pożal się Boże, prawnika urlop się nie należy.  Sąd Pracy padłby ze śmiechu na rozprawie :)

Mirosław Doring02-12-2022 10:53:14   [#24]

Ale by zaliczył ferie zimowe wiec według tego przepisu z art 65 to miałby prawo do urlopu. 

rzewa02-12-2022 19:08:47   [#25]

ale wg tego prawnika gdyby pracował od 1.09 do 31.01 następnego roku, czyli 5 m-cy, to też nie miałby prawa do urlopu, gdyby ferie wypadały w drugiej połowie lutego, ale miałby to prawo gdyby ferie wypadły w styczniu ;-)

Bona Fide24-02-2023 09:06:33   [#26]

Nauczyciel nieobecny w pracy od 01-09-2021 do 28-02-2023 (zwolnienia, zasiłek rehabilitacyjny i w konsekwencji rozwiązanie umowy).

Czy ekwiwalent należy wypłacić za okresy:

1. od 01-09-2021 do 31-08-2021 - 56 dni,

2. od 01-09-2022 do 31-08-2022 - 56 dni,

3. od 01-09-2022 do 28-02-2023 - 34 dni?

Wydaje mi się, że przedawnia się dopiero po 3 latach, więc chyba wypłacić za wszystkie okresy, ale nie mam pewności.


post został zmieniony: 24-02-2023 09:13:13
halinah24-02-2023 09:53:32   [#27]
Art.  65. KN:

Nauczyciel zatrudniony w szkole, w której w organizacji pracy przewidziano ferie szkolne, uzyskuje prawo do pierwszego urlopu w ostatnim dniu poprzedzającym ferie szkolne, a prawo do drugiego i dalszych urlopów - w każdym następnym roku kalendarzowym.

Czyli:

1.09.21-31.12.21 - urlop wykorzystany

1.01.21-31.12.21 - 56 dni

1.01.22-31.12.22 - 56 dni

1.01.23-28.02.23 - 11 dni

Bona Fide24-02-2023 10:26:08   [#28]

Ooo ... przegapiłam ten rok kalendarzowy.

Dziękuję bardzo:-)

halinah24-02-2023 10:26:25   [#29]

Poprawka:

"Czyli:

1.09.21-31.12.21 - urlop wykorzystany

1.01.22-31.12.22 - 56 dni

1.01.23-28.02.23 - 11 dni"

- rozpędziłam się z rokiem 2021 :)

rzewa24-02-2023 10:45:54   [#30]

uważam, że za rok 2023 należy się ekwiwalent za 8 tygodni -> zgodnie z art 65 KN ale...

z uwagi na, kontrowersyjny wyrok SN z 2006 r., rozumiem dyrektorów, którzy w tym wypadku uważają, że należy udzielać urlopu proporcjonalnego -> należy w takim wypadku zastosować proporcjonalność analogiczną do tej wskazanej w KN w przypadku n-la jednostki feryjnej zatrudnionego na okres krótszy niż rok szkolny (a nie proporcjonalność wpisana w k.p. na co zresztą wskazuje również treść art 64 ust 5a KN), gdyż w przeciwnym wypadku będziemy mieli nierówne traktowanie pracowników bez pp i to traktujące gorzej pracownika zatrudnionego dłużej

wobec tego n-lowi należy się ekwiwalent za: 8 tygodni (za 2022r) oraz 4 tygodnie i 6 dni (za 2023 r.)

Bona Fide24-02-2023 11:15:41   [#31]

Jeszcze dopytam.

Urlop wykorzystany za 1.09.21-31.12.21 to urlop w czerwcu, lipcu i sierpniu 2021 (poprzedzający tę absencję, licząc rokiem kalendarzowym)?

Dlaczego raz liczony od roku szkolnego (1.09.21-31.12.21 - urlop wykorzystany), a raz od roku kalendarzowego (1.01.22-31.12.22)?


post został zmieniony: 24-02-2023 11:27:20
halinah24-02-2023 12:37:52   [#32]

To od września, to nie rok szkolny, tylko początek nieobecności nauczyciela. W 2021 roku (od stycznia do grudnia) urlop został wykorzystany.

 

 


post został zmieniony: 24-02-2023 12:39:03
rzewa24-02-2023 15:07:17   [#33]

Bona Fide: n-l został zatrudniony 1.09 któregoś tam roku (przed wieloma laty) wówczas nie miał w tym roku prawa do urlopu -> nabył je dopiero przed feriami zimowymi w następnym roku

wobec tego teraz, odchodząc w trakcie roku, ma prawo do proporcjonalności w stosunku do roku szkolnego a nie kalendarzowego -> podobnie jak n-l pracujący tylko np. 6 m-cy

n-li trzeba traktować tak samo, zatem jeśli odchodzą w tym samym czasie 2 n-le: jeden zatrudniony 1.09 ubiegłego roku kalendarzowego, a drugi przed laty, to dlaczego ten pierwszy ma mieć prawo do dłuższego urlopu niż ten drugi?

jeśli by ci n-le odchodzili 31.08 mieli by dokładnie prawo do takiego samego urlopu

UWAGA!
Nie jesteś zalogowany!
Zanim napiszesz odpowiedź w tym wątku, zaloguj się!
Dopiero wtedy będziesz mógł/mogła wysłać wprowadzony komentarz na forum.
Jeśli nie masz jeszcze założonego konta na forum, załóż je.
Logowanie i/lub zakładanie konta.

strony: [ 1 ]