Forum OSKKO - wątek

TEMAT: Wracamy z oprotestowaniem Lex Cz. 2.0
strony: [ 1 ]
Marek Pleśniar20-10-2022 22:32:46   [#01]

Nowe przepisy są prostsze, ale bez zmian wprowadzają 2 propozycje:

1. procedura powierzenia stanowiska dyrektora szkoły - w sytuacji     powierzania stanowiska dyrektora szkoły lub placówki na okres krótszy niż 5 lat szkolnych oraz   odwoływania nauczyciela ze stanowiska kierowniczego w czasie roku szkolnego bez wypowiedzenia

- ustawa wprowadzi konieczność uzyskania pozytywnej opinii KO

2. Wraca pomysł kontrolowania zajęć dodatkowych prowadzonych przez organizacje społeczne - podobnie jak w poprzedniej, zawetowanej ustawie, dyrektor szkoły będzie musiał uzyskać pozytywną opinię kuratora oświaty na zajęcia, które przeprowadzą przedstawiciele organizacji społecznych.

Dodatkowo przed rozpoczęciem zajęć trzeba będzie przedstawić rodzicom ucznia lub pełnoletniemu uczniowi pełną informację o celach i treściach programu zajęć, pozytywną opinię organu sprawującego nadzór pedagogiczny oraz pozytywne opinie rady szkoły lub placówki i rady rodziców, a na wniosek rodzica lub pełnoletniego ucznia – również materiały wykorzystywane do realizacji programu zajęć. Taka procedura wpłynie na zwiększenie świadomości uczniów i rodziców o treściach zawartych w zaproponowanych programach. Jak podkreślają autorzy projektu, "rodzic powinien mieć prawo do decydowania o udziale dziecka w zajęciach, jak również zasięgnięcia informacji, np. o posiadanym przez osoby prowadzące zajęcia doświadczeniu zawodowym, kompetencjach i umiejętnościach, w zakresie objętym zajęciami".
 
3. Po dniu 30 września zmiany w arkuszu organizacji nie były opiniowane przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny, . Po zmianach kuratorium zyska taką możliwość.

Jutro mam okazję powiedzieć o tym od nas w Polsat news o 10:00

oczywiście piszemy opinię do MEIN i parlamentu


post został zmieniony: 20-10-2022 22:33:08
Marcin21-10-2022 09:30:07   [#02]

Powiedział swego czasu nasz minister:"wcześniej czy później, ta ustawa i tak wejdzie w życie".  Himalaje kabotynizmu, żeby w czasach kiedy tak zły klimat panuje w środowisku oświatowym próbować ponownie forsować taki gniot.

Leszek21-10-2022 11:52:07   [#03]

w końcowej części uzasadnienia:

 

Konsultacje

W stosunku do projektu nie przeprowadzono konsultacji. Jednakże zaproponowane zmiany dotyczące wzmocnienia roli kuratora oświaty w podejmowaniu na poziomie lokalnym, decyzji w kwestiach dotyczących funkcjonowania jednostek systemu oświaty były ujęte w uchwalonej przez Sejm RP w dniu 13 stycznia 2022 r. ustawie o zmianie ustawy – Prawo oświatowe oraz nie niektórych innych ustaw, która była procedowana w trybie przewidzianym przepisami prawa, z zachowaniem wszystkich wymogów, w tym dotyczących konsultacji publicznych.

 

pozdrawiam

AnJa21-10-2022 12:32:12   [#04]

Dobry czy zły klimat nie ma znaczenia - bo znaczenia nie ma środowisko.

A to, że trwa akurat takie cuś, co sie protestem bodajże nazywa wg ZNP - to nawet lepiej- bo tym dobitniej pokazuje znaczenie środowiska.

Ustawa sama jest gniotem tylko w takim znaczniu, że przygniecie jeszcze bardziej dyrektorów i organy samorządu- a gnieceniu tychże kazdy lud, w tym i nauczycielski, jeśli nawet nie przyklaśnie ochoczo, to będzie co najwyżej z życzliwą obojętnością obserwował.

Marcin21-10-2022 13:54:10   [#05]

Takie postawy jak opisałeś ("to będzie co najwyżej z życzliwą obojętnością obserwował.") należy piętnować... Ile jeszcze potrzeba, żeby to rzeczone {środowisko} pękło? Ten pseudo protest, dopóki nie zmieni się w protest realny, jest w mojej opinii tylko okazją do szydzenia z nas przez obóz władzy, na suto zakrapianych imprezach w poszczególnych ministerstwach...Oczyma duszy mojej to widzę...

AnJa22-10-2022 16:31:25   [#06]

Nie sądzę by e jakichkolwiek ministerstwach odbywały się jakiekolwiek imprezy. Gdyby się jednak odbywały nie szydzono by tam z nauczycieli - bo i po co tracić imprezę na takie cuś? 

Protestu realnego nie będzie. Do tego trzeba mieć albo jaja albo nóż na gardle. W kwestii jaj w sfeminizowanym zawodzie nie wypowiadam się a przy ok. 4 tys. netto miesięcznie noża też nie ma.

Marek Pleśniar23-10-2022 01:37:01   [#07]

https://www.youtube.com/watch?v=HoIEARYY57Y

 

Marcin24-10-2022 08:43:43   [#08]

AnJa , znam wiele kobiet które mają większe jaja niż niejeden facet...Twoja dygresja o tym zakrawa na mizoginię. Co do 4k netto w obecnych czasach kiedy stolarz, hydraulik czy elektryk zarabiają po 5/6k na rękę (nie mówię tu o szefach firm) to jednak, chyba jakiś może nie nóż a nożyk na gardle jest...

AnJa24-10-2022 13:06:59   [#09]

Stwirdzenie, ze zawód sfeminizowany to mizoginia? Bo zaznaczyłem, że nie wypowiadam sie w kwestii posiadania, rozumianych tutaj przecież nie rodzajowo, jaj. 

Co do wymienionych przez Ciebie zawodów z dochodami powyżej 4 k.- pewnie mam kłopot ze wzrokiem i pecha w kontaktach zawodowych, ale szczególnej feminizacji tychże zawodów nie zauważyłem. Ba- nawet żadnej (ale to akurat kwestia losowa, bo wiem, że są)

To w kwestii wekslowania tematu - bo nie o płeć chodzi, a o mozliwość zorganizowania realnego nacisku skutkującego osiagnęciem jakiegokolwiek rezultatu.

Ja tego nie widzę nijak. I tylko o tym pisałem.

Wracając zaś do pierwszego zdania- i do wekslowania- fakt, też znam takie kobiety. Coś z tego dla meritum wynika?
 

Marcin26-10-2022 09:23:01   [#10]

Wynika z tego tyle, że do realnego protestu trzeba namawiać, wspierać a nie pisać o tym, że kobiety nie mają jaj czyli nie mają odwagi, siły, nie są zdeterminowane itd. kolejny raz piszesz o tym, że hydraulik, elektryk itd to zawody męskie czyli w Twoim mniemaniu lepiej płatne... Co ma płeć do wysokości wynagrodzenia? Czy zawód nauczyciela ma być słabo opłacany tylko dlatego że jest sfeminizowany? A gdyby tak 85% wszystkich pedagogów w Polsce stanowili mężczyźni to czy wtedy było by zasadne walczyć o więcej niż 4 tyś na miesiąc? 

Chyba że źle interpretuję Twoje wypowiedzi...

AnJa26-10-2022 09:41:40   [#11]

Źle.

Marek Pleśniar26-10-2022 10:27:39   [#12]

https://www.youtube.com/watch?v=f6Xgp2ZkuiY

 

camelot28-10-2022 08:52:58   [#13]

Może włożę kij w mrowisko ale na podstawie obserwacji i własnych długoletnich doświadczeń w prawie oświatowym powinien być zapis, że dyrektor placówki oświatowej może pełnić tę funkcję nie dłużej niż dwie 5-cioletnie kadencje. Podobnie jak prezydent Polski.

Marcin28-10-2022 08:57:10   [#14]

Zgadzam się z tym w całej rozciągłości....

Marek Pleśniar28-10-2022 10:11:29   [#15]

na podstawie mojej znajomości dyrektorów - byłoby to w licznych przypadkach ogromną stratą (stratą wychowawcy kolejnych pokoleń nauczycieli np)

AnJa28-10-2022 16:18:37   [#16]

Zgadzam się ze zwolennikami rotacji - dobry dyrektor dawałby szansę nowej szkole, odejście kiepskiego pozwoliłoby na oddech tej obecnej. A nowej -kto wie, może ta nowa byłaby właśnie szansa na dyrektora kiepskiego tylko w swoim bagienku? Bo może on nie jest wcale kiepski a tylko oczadzialy smrodkiem dworu.

Adaa28-10-2022 19:58:26   [#17]

"Protestu realnego nie będzie. Do tego trzeba mieć albo jaja albo nóż na gardle."

Realny protest jest mozliwy gdy istnieją silne związki zawodowe. 

Przykład USA:
"Pracownicy sektora edukacyjnego zrzeszają się w dwóch związkach zawodowych: w Narodowym Stowarzyszeniu Edukacyjnym (National Education Association, NEA) i w Amerykańskiej Federacji Nauczycieli (American Federation of Teachers, AFT).
Samo NEA ma prawie 3 mln członków i roczny budżet w wysokości niemal 400 mln dol.
Zatrudnia ok. 900 osób, z czego połowa zarabia ponad 75 tys. dol. rocznie. Stanowi organizację tak wielką, że w pojedynkę jest w stanie forsować popierane przez siebie rozwiązania. Nie należy nawet do największej związkowej centrali AFL-CIO. Zrzeszona tam za to jest AFT, która liczy 900 tys. członków, a jej budżet wynosi 200 mln dol. rocznie. Obydwa związki w ciągu ostatnich 20 lat przeznaczyły na finansowanie kampanii wyborczych ponad 60 mln dol., z czego 90% trafiło do kieszeni kandydatów demokratycznych."

Co prawda maja u siebie dwa kontrowersyjne twory: tenure (gwarancja dozywotniego zatrudnienia) i lemon dance ( w związku z tenure, dyrektorzy wymieniaja się złymi nauczycielami - cytrynami, w nadziei, że trafi im sie lepszy).


AnJa29-10-2022 20:39:22   [#18]

W USA zz mają wynikającą z tradycji pozycję, w Europie nigdy takiej nie miały.

Ale wiara, ze zawodowi zwiazkowcy w wieku matuzalemowym zorganizują skuteczny realny protest bardzo mnie buduje- e względu na solidarność wiekową.


Leszek19-11-2022 15:33:07   [#19]

Komisja Nauki, Edukacji i Sportu Senatu wnosi o odrzucenie ustawy Lex Czarnek 02

https://www.senat.gov.pl/prace/proces-legislacyjny-w-senacie/ustawy-uchwalone-przez-sejm/ustawy-uchwalone-przez-sejm/ustawa,1431.html

 

pozdrawiam

Marek Pleśniar06-12-2022 00:03:10   [#20]

https://www.oskko.edu.pl/stanowisko-ustawa-prawo-oswiatowe-2022/

5 grudnia 2022 r. OSKKO złożyło na ręce Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej wniosek o oddalenie skierowanego do podpisu Prezydenta  projektu Ustawy o zmianie ustawy – Prawo oświatowe oraz niektórych innych ustaw - jako szkodliwego, niechcianego przez rodziców i nauczycieli, napisanego bez rzetelnej konsultacji ze społeczeństwem.

Marek Pleśniar06-12-2022 00:16:13   [#21]

przypominamy, że to nie pierwszy rok...

https://wyborcza.pl/7,75398,27654790,dyrektorzy-przeciwko-lex-czarnek-oskko-bez-przepisow-prawnych.html

Marek Pleśniar15-12-2022 12:23:16   [#22]

https://serwisy.gazetaprawna.pl/edukacja/artykuly/8610933,duda-lex-czarnek-2-0-weto.html

no i dobrze

ewa15-12-2022 15:52:01   [#23]

ufff :-)

AnJa16-12-2022 14:40:26   [#24]

No to w meczu Czarnek- edukacja domowa jest 0:2:-)

W zamierzchłej przeszłości funkcjonowało takie powiedzenie na szczytach władzy: "Kto nie z Mieciem - tego zmieciem". (podpowiedz dla młoszych: Miecio to Mieczysłąw Moczar)

Choć bardzie pasuje trawestacja bardzie znanego i publicznie wypowidzianego: "Kto podniesie rękę na edukację domową, niech wie, iż ręka ta będzie mu odcięta"

Ciekawe, kto skutecznie podpowiedział PMCz, by połączyć wzmocnienie roli kuratora i wyautowanie NGOS ze szkoły z zamachem na biznesową stronę edukacji domowej?

Marek Pleśniar16-12-2022 15:04:42   [#25]

Nie wspominając o tym, że Prawi też miewają NGO
ale - jednak wiele wskazuje na to, że uzasadnienie prezydenta jest prawdziwsze niż się myśli

AnJa16-12-2022 22:56:27   [#26]

Zwłaszcza, że tez miewają. I to sporo. I po zmianie opcji mogłyby zostać wyautowane.

Uzasadnienie Prezydenta jest do bólu prawdziwe: a dajta mnie swięty spokój.

Gdyby tak Pierwsza Dama była prawniczką...


post został zmieniony: 16-12-2022 22:56:53

UWAGA!
Nie jesteś zalogowany!
Zanim napiszesz odpowiedź w tym wątku, zaloguj się!
Dopiero wtedy będziesz mógł/mogła wysłać wprowadzony komentarz na forum.
Jeśli nie masz jeszcze założonego konta na forum, załóż je.
Logowanie i/lub zakładanie konta.

strony: [ 1 ]