Forum OSKKO - wątek

TEMAT: wzory arkuszy ocen 2022/2023
strony: [ 1 ]
KasiaZS520-10-2022 11:47:15   [#01]

Czy w roku szkolnym 2022/2023 poniższe zapisy są poprawne? (zaczerpnęłam z tutejszego wpisu z czerwca)

SZKOŁA PODSTAWOWA

 - obecna klasa IV i V powinna mieć arkusz ocen wg wzoru MEN-I/36/1 z dołożonym od klasy IV arkuszem ocen wg wzoru MEN-I/33/1 albo wg wzoru MEN-I/45/1 z dołożonym od klasy IV arkuszem ocen wg wzoru MEN-I/44/1

- obecna klasa VI powinna mieć arkusz ocen wg wzoru MEN-I/37a/2 lub MEN-I/37b/2 oraz dołożony do nich od klasy IV arkusz ocen wg wzoru MEN-I/33/1 lub MEN-I/44/1

- obecna klasa VII i VIII powinna mieć arkusz ocen wg wzoru MEN-I/37a/2 lub MEN-I/37b/2 oraz dołożony od klasy IV arkusz ocen wg wzoru MEN-I/36/1 lub MEN-I/45/1

wzory MEN-I/37a/2 i MEN-I/37b/2, o jakich mowa w p. 3 i 4, to wzory z rozporządzenia MEN z dnia 28 maja 2010 r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 893, z 2015 r. poz. 23 oraz z 2016 r. poz. 787)

wzory MEN-I/37a/2 i MEN-I/37b/2, o jakich mowa w p. 2, to wzory z rozporządzenia MEN z dnia 18 stycznia 2017 r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych (Dz. U. poz. 170, 794 i 1083)

wzory MEN-I/36/1 i MEN-I/45/1 to wzory z rozporządzenia MEN z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych (Dz. U. poz. 939 i 2011)

wzory MEN-I/33/1, MEN-I/44/1 to wzory z rozporządzenia MEN z dnia 27 sierpnia 2019 r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków (Dz. U. poz. 1700 i 1780 oraz z 2021 r. poz. 1203)

LICEUM i TECHNIKUM

poproszę o podpowiedzi dla klas pierwszych po szkole podstawowej drukowanych komputerowo

 

Dziękuję

Maro7719-03-2023 15:29:36   [#02]

Arkusz ocen są wypełniane elektroniczne

Pytanie 1: czy na ostatniej stronie arkusza należy wpisywać praktyczną naukę zawodu realizowaną przez ucznia branżowej szkoły pierwszego stopnia u pracodawcy?

Pytanie 2: Jeżeli nauczyciel u jednego z uczniów technikum nie wpisał oceny z praktyki to czy  można to poprawić? (np. dopisując ręcznie???)

Z góry dziękuję.

rzewa20-03-2023 15:56:02   [#03]

1. tak

2. należy poprawić -> ponownie wydrukować arkusz/arkusze wypełnione poprawnie, a te błędne zutylizować

Maro7721-03-2023 19:43:19   [#04]

Dziękuję za odpowiedź.

Rzewo a może jesteś mi w stanie podpowiedzieć ile godzin zajęć praktycznych należy wpisać do arkusza.

W technikum sprawa jest jasna - praktyka zawodowa 140 godz.,  a w branżowej ....

Ps. nie pytam o dobowy wymiar godzin.

rzewa21-03-2023 20:26:18   [#05]

tyle ile trwały te zajęcia ale nie więcej jak 12 godz tygodniowo

Maro7715-05-2023 19:59:59   [#06]

Czy w arkuszu ocen powinna być informacja, że uczeń technikum (4 lata po GIMN) przystąpił do egzaminu zawodowego (nie zdał go)?

 


post został zmieniony: 15-05-2023 20:00:10
AliMir26-05-2023 13:00:36   [#07]

Czy w roku szkolnym 2022/2023 poniższe zapisy są poprawne? (zaczerpnęłam z tutejszego wpisu z czerwca)

SZKOŁA PODSTAWOWA

 - obecna klasa IV i V powinna mieć arkusz ocen wg wzoru MEN-I/36/1 z dołożonym od klasy IV arkuszem ocen wg wzoru MEN-I/33/1 albo wg wzoru MEN-I/45/1 z dołożonym od klasy IV arkuszem ocen wg wzoru MEN-I/44/1

- obecna klasa VI powinna mieć arkusz ocen wg wzoru MEN-I/37a/2 lub MEN-I/37b/2 oraz dołożony do nich od klasy IV arkusz ocen wg wzoru MEN-I/33/1 lub MEN-I/44/1

- obecna klasa VII i VIII powinna mieć arkusz ocen wg wzoru MEN-I/37a/2 lub MEN-I/37b/2 oraz dołożony od klasy IV arkusz ocen wg wzoru MEN-I/36/1 lub MEN-I/45/1

wzory MEN-I/37a/2 i MEN-I/37b/2, o jakich mowa w p. 3 i 4, to wzory z rozporządzenia MEN z dnia 28 maja 2010 r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 893, z 2015 r. poz. 23 oraz z 2016 r. poz. 787)

wzory MEN-I/37a/2 i MEN-I/37b/2, o jakich mowa w p. 2, to wzory z rozporządzenia MEN z dnia 18 stycznia 2017 r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych (Dz. U. poz. 170, 794 i 1083)

wzory MEN-I/36/1 i MEN-I/45/1 to wzory z rozporządzenia MEN z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych (Dz. U. poz. 939 i 2011)

wzory MEN-I/33/1, MEN-I/44/1 to wzory z rozporządzenia MEN z dnia 27 sierpnia 2019 r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków (Dz. U. poz. 1700 i 1780 oraz z 2021 r. poz. 1203)

LICEUM i TECHNIKUM

poproszę o podpowiedzi dla klas pierwszych po szkole podstawowej drukowanych komputerowo

 

Klasa VII to chyba MEN-I/33/1 lub MEN-I/44/?

AliMir26-05-2023 13:22:36   [#08]

MEN I/45/1 elektroniczne ma w roku szkolnym 2022/2023 klasa V obecna i VIII.

rzewa26-05-2023 18:55:54   [#09]

Rok szkolny 2022/2023

1. obecna klasa I, II, III i IV powinna mieć założone arkusze ocen wg wzoru MEN-I/33/1 lub MEN-I/44/1

2. obecna klasa V i VI powinna mieć arkusz ocen wg wzoru MEN-I/36/1 z dołożonym od klasy IV arkuszem ocen wg wzoru MEN-I/33/1 albo wg wzoru MEN-I/45/1 z dołożonym od klasy IV arkuszem ocen wg wzoru MEN-I/44/1

3. obecna klasa VII powinna mieć arkusz ocen wg wzoru MEN-I/37a/2 lub MEN-I/37b/2 oraz dołożony do nich od klasy IV arkusz ocen wg wzoru MEN-I/33/1 lub MEN-I/44/1

4. obecna klasa VIII powinna mieć arkusz ocen wg wzoru MEN-I/37a/2 lub MEN-I/37b/2 oraz dołożony od klasy IV arkusz ocen wg wzoru MEN-I/36/1 lub MEN-I/45/1

wzory MEN-I/37a/2 i MEN-I/37b/2, o jakich mowa w p. 4, to wzory z rozporządzenia MEN z dnia 28 maja 2010 r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 893, z 2015 r. poz. 23 oraz z 2016 r. poz. 787)

wzory MEN-I/37a/2 i MEN-I/37b/2, o jakich mowa w p. 3, to wzory z rozporządzenia MEN z dnia 18 stycznia 2017 r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych (Dz. U. poz. 170, 794 i 1083)

wzory MEN-I/36/1 i MEN-I/45/1 to wzory z rozporządzenia MEN z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych (Dz. U. poz. 939 i 2011)

wzory MEN-I/33/1, MEN-I/44/1 to wzory z rozporządzenia MEN z dnia 27 sierpnia 2019 r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków (Dz. U. poz. 1700 i 1780, z 2021 r. poz. 1203 oraz z 2022 r. poz. 2049)

Arkusze dla LO, technikum, BSI i SSII są w rozporządzeniu, które podlinkowałam

AliMir29-05-2023 08:26:19   [#10]

Nie rozumiem punktu 2.

Prosze o odpowiedź czy MEN I/45/1 ma tylko klasa V i VIII?

AliMir29-05-2023 11:34:19   [#11]

Czy tylko klasa VIII ma I/45/1?

rzewa29-05-2023 12:25:43   [#12]

tak wzory o tym numerze dotyczą tylko klas V i VIII (w obu przypadkach ten arkusz powinien być dołożony w klasie VI), bo te wzory są z rozporządzenia MEN z dnia 26.04.2018 (Dz. U. poz. 989 i 2011), a

obecnie obowiązuje rozp. MEN z 2019 r. (Dz. U. 1700 z późn. zm.) -> w tym rozp. wzór MEN-I/45/1 to arkusz ocen dla "uczniów szkoły polskiej realizującej program nauczania uwzględniający ramy programowe kształcenia uzupełniającego dla szkół polskich w zakresie szkoły podstawowej"

zgodnie z art 4 pkt 29d u.P.o. szkoła polska jest to szkoła "przy przedstawicielstwie dyplomatycznym, urzędzie konsularnym lub przedstawicielstwie wojskowym Rzeczypospolitej Polskiej, która umożliwia uczniom uczęszczającym do szkół funkcjonujących w systemach oświaty innych państw uzupełnianie wykształcenia w zakresie szkoły podstawowej i liceum ogólnokształcącego, zgodnie z ramami programowymi kształcenia uzupełniającego i planami nauczania dla szkół polskich"

rzewa29-05-2023 19:28:52   [#13]

Autopoprawka do poprzedniego postu: - pierwszy akapit dotyczy TYLKO klasy VIII

natomiast w klasach V i VI powinno być tak jak w p. 2 postu #09, czyli obecna klasa V i VI powinna mieć arkusz ocen wg wzoru MEN-I/36/1 z dołożonym od klasy IV arkuszem ocen wg wzoru MEN-I/33/1 albo wg wzoru MEN-I/45/1 z dołożonym od klasy IV arkuszem ocen wg wzoru MEN-I/44/1

oznacza to, że jeśli arkusze są w formie elektronicznej to w klasie V i VI będą najpierw założone na wzorze MEN-I/45/1 (tym z rozp. z 2018 r.), a potem pd klasy IV powinny być dołożone arkusze wg wzoru MEN-I/44/1 (ten z rozp. z 2019 r.)

margo1308-06-2023 11:42:08   [#14]

W roku szkolnym 2022/23.

Czyli klasy 1-7 arkusz nr MEN-I/44/1, a klasa 8 MEN-I/45/1 z rozporządzenia MEN z dnia 26.04.2018 (Dz. U. poz. 989 i 2011). Czy dobrze rozumiem?


post został zmieniony: 08-06-2023 11:42:36
rzewa08-06-2023 16:53:53   [#15]

tak

ale dotyczy tylko tych uczniów, którzy w czasie tych 8 lat nie zmieniali szkoły lub doszli do tego oddziału w klasach II-IV

jeśli doszli w klasie V, VI lub VII to mają arkusz MEN-I/44/1 z obecnego rozp.


post został zmieniony: 08-06-2023 16:57:33
gregorz12-06-2023 09:06:36   [#16]

Uczniowie mają założone arkusze wg wzoru MEN-I/45/1. 

Czy drukujemy  jeszcze raz pierwszą stroną arkusza ocen MEN-I/44/, przepisujemy datę kiedy był przyjęty do klasy pierwszej i zaczynany od nowa numerować? 

Z GÓRY DZIĘKUJĘ ZA ODPOWIEDŹ. 

PiotrekM12-06-2023 09:42:08   [#17]

Czy wzór arkusza wypełnianego komputerowo dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, uczęszczających do szkoły podstawowej kl- 1-3 to MEN-I/46/1?, a wzór świadectwa to MEN-I/6/1?

Doska13-06-2023 17:17:37   [#18]

Czy I klasa szkoły podstawowej nie powinna mieć arkusza MEiN I/44/1? 

rzewa13-06-2023 20:13:36   [#19]

#16: TAK

#17: 2xTAK

#18: obecnie obowiązujący wzór arkusza dla ucznia szkoły podstawowej to MEN-I/33/1 (wypełniany ręcznie) i MEN-I/44/1 (wypełniany komputerowo) - wzór ten obowiązuje od 5.09.2019 wobec czego dotyczy uczniów obecnej klasy I, II, III i IV, a także powinien zostać dołożony w klasie IV obecnym klasom V-VII -> wszystko w poście #09

178814-06-2023 12:27:59   [#20]

Dzień dobry, czy ktoś już rozgryzł, co nowe rozporządzenie w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków podpisane 9.06.2023 przez Ministra Edukacji i Nauki (https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12371670/katalog/12967252#12967252) zmienia w poście 09? 


post został zmieniony: 14-06-2023 12:29:59
Roman Langhammer16-06-2023 09:07:29   [#21]
§ 75. 1. Świadectwa szkolne promocyjne szkoły podstawowej i szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy mogą być wydawane na blankietach i drukach wyprodukowanych na podstawie przepisów dotychczasowych i według wzorów określonych w przepisach dotychczasowych, do czasu wyczerpania zapasów tych blankietów i druków.
 
§ 76. Świadectwa ukończenia szkoły i duplikaty tych świadectw mogą być wydawane, do dnia 12 lipca 2024 r., na blankietach i drukach wyprodukowanych na podstawie przepisów dotychczasowych i według wzorów określonych w przepisach dotychczasowych, z tym że blankiety i druki tych świadectw i duplikatów nie muszą spełniać wymagań odnośnie do minimalnych zabezpieczeń określonych w ustawie z dnia 22 listopada 2018 r. o dokumentach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1006).
.
Rozumiem, że w tym roku szkolnym w SP nie trzeba się przejmować i można drukować na poprzednich wzorach?

post został zmieniony: 16-06-2023 09:07:37
laostic16-06-2023 10:34:02   [#22]

Ale gilosz jest in blanco. To my (czy program do świadectw) wybieramy numer. Więc nie wiem, czy to ma zastosowanie.

Roman Langhammer16-06-2023 10:56:51   [#23]

No tak, ale według nowych wzorów na świadectwie ukończenia szkoły, w tym podstawowej, na dole pierwszej strony jest numer świadectwa (XXXX YYYY   AA000000), więc gilosze są numerowane fabrycznie. A teraz takich giloszy nie ma.

Roman Langhammer17-06-2023 07:09:48   [#24]

I wszystko jasne:

https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/nowe-rozporzadzenie-w-sprawie-swiadectw-dyplomow-panstwowych-i-innych-drukow2

Ed21-06-2023 12:47:08   [#25]

Czy uczniowie klas pierwszych technikum powinni w roku szk. 22/23 mieć założone druki arkusza ocen wg wzoru MEN-I/50/2, czy MEiN-I/50/2  ?

OJ21-06-2023 13:30:10   [#26]

wg. mnie MEiN-I/50/2

w e-dzienniku firmy znanej nie ma jeszcze dostępnych "nowych"

 


post został zmieniony: 21-06-2023 13:30:25
Ed21-06-2023 19:51:04   [#27]

No właśnie. Stąd też mój dylemat :)

izael22-06-2023 09:42:50   [#28]

nowe, bo  w § 72 rozp. wymieniono, gdzie można stosować dotychczasowe przepisy

rzewa22-06-2023 13:05:20   [#29]

:-)


post został zmieniony: 22-06-2023 13:10:29

UWAGA!
Nie jesteś zalogowany!
Zanim napiszesz odpowiedź w tym wątku, zaloguj się!
Dopiero wtedy będziesz mógł/mogła wysłać wprowadzony komentarz na forum.
Jeśli nie masz jeszcze założonego konta na forum, załóż je.
Logowanie i/lub zakładanie konta.

strony: [ 1 ]