Forum OSKKO - wątek

TEMAT: mentor
strony: [ 1 ]
bb1713-09-2022 11:40:38   [#01]

czy nauczyciel, który był do tej pory kontraktowym, a od września 2022 stał się początkującym też ma przydzielonego mentora?

czy tylko nowo zatrudnieni nauczyciele mają przydzielonego mentora?

Roman Langhammer13-09-2022 11:48:24   [#02]

Nauczyciel kontraktowy dalej jest nauczycielem kontraktowym - nie stał się początkującym. Jedynie do wynagrodzenia jest traktowany jako początkujący. Natomiast on może (na określonych zasadach) rozpocząć staż na stopień nauczyciela mianowanego i w takim przypadku ma przydzielonego opiekuna stażu.

gimnazjum13-09-2022 14:27:34   [#03]

mamy taki przypadek: na-l kontraktowy w maju2022 zakończył staż na mianowanego, ale nie złożył sprawozdania i nie nie zakończył postepowania awansowego- co z nim( bo do celów płacowych wiadomo początkujący) a co z awansem, mentorem itd

drugi przypadek na-l mianowany w maju2022 zakończył staż na dyplomowanego, ale nie złożył sprawozdania i nie nie zakończył postepowania awansowego- i co z jego awansem?

rzewa13-09-2022 16:03:59   [#04]

ten kontraktowy normalnie, na starych zasadach składa wniosek o postępowanie egzaminacyjne - art 10 ust 1 ZKN

ten mianowany wchodzi w nowy awans -> czyli stara się o ocenę pracy i jeśli otrzyma bardzo dobrą, to może składać wniosek o postępowanie kwalifikacyjne do KO

Macia13-09-2022 20:05:36   [#05]

Na jaki okres przydzielić mentora dla nauczyciela początkującego który nie ma stopnia awansu kontraktowego

1) jest zatrudniony na zastępstwo do 26 grudnia 2022

2) ma 4 lata stażu pedagogicznego ( od 1 listopada 2021 w mojej placówce)

rzewa13-09-2022 22:08:26   [#06]

1. do końca umowy o pracę n-la początkującego

2. to ostatni rok pracy n-la w charakterze początkującego, bo mu możesz zaliczyć 3 lata -> gdyby pracował do końca maja, to mógłby jeszcze w tym roku starać się o stopień mianowanego

Macia22-09-2022 10:13:42   [#07]

czy nauczyciel, który jest opiekunem stażu dla nauczyciela X może też być mentorem dla nauczyciela Y?

czy w tej sytuacji będzie miał prawo do 2 dodatków?

AnJa22-09-2022 12:21:52   [#08]

Może. Zalezy od zapisów w regulaminie OP.

an22-09-2022 17:38:49   [#09]

Nauczyciel początkujący zatrudniony od 1 października. Na jaki okres  umowa? Może być na rok - czy musi być na dwa lata? Rozumiem, że przydzielamy mu mentora?

rzewa30-09-2022 13:33:17   [#10]

musi być na 2 lata, jeśli to wolne stanowisko pracy

tak, należy przydzielić mentora

koala02-12-2022 11:04:30   [#11]

Nauczyciel bez kwalifikacji pedagogicznych pracuje drugi rok. W grudniu kwalifikacje uzyska. Czy realizuje przygotowanie do zawodu nauczyciela od dnia zatrudnienia czy od grudnia, jak uzyska kwalifikacje pedagogiczne?

rzewa02-12-2022 19:15:18   [#12]

realizuje przygotowanie do zawodu nauczyciela od dnia zatrudnienia w szkole i od tego dnia powinien mieć mentora

ewa02-12-2022 21:57:02   [#13]

może się czepiam ale uważam, że od grudnia

KN
art. 9a ust. 2.
Nauczyciel nieposiadający stopnia awansu zawodowego, zwany dalej „nauczycielem początkującym”, zatrudniony w wymiarze co najmniej 1/2 obowiązkowego wymiaru zajęć zgodnie z wymaganymi kwalifikacjami odbywa przygotowanie do zawodu nauczyciela w wymiarze, o którym mowa w art. 9ca ust. 1, 2 albo 4.

art. 9ca ust. 8
Do okresów, o których mowa w ust. 1, 2, 4, 6 i 7, wlicza się okresy zatrudnienia w szkole w wymiarze co najmniej 1/2 obowiązkowego wymiaru zajęć zgodnie z wymaganymi kwalifikacjami.

n-l początkujący wg. mnie, nie zawsze realizuje przygotowanie, bo wymagane kwalifikacje n-la, to kierunkowe i pedagogiczne

dlatego nie do końca widzę analogię z wcześniej obowiązującym art. 10 ust. 3 KN (tam był staż i postępowanie awansowe na kontraktowego), tu ciut inaczej jak dla mnie ;-)

 


post został zmieniony: 02-12-2022 21:57:59
rzewa02-12-2022 23:04:04   [#14]

ale art 10 KN zawiera ust 10 w brzmieniu: Do nauczycieli zatrudnionych na podstawie ust. 9 nie stosuje się przepisów rozdziału 3a. Dla celów płacowych nauczyciele ci są traktowani jak nauczyciele początkujący.

i jest tu mowa wyłącznie o n-lu zatrudnionym na podstawie art 10 ust 9 -> n-l zatrudniony na podstawie art 10 ust 3 podlega pod rozdział 3a

 

ewa03-12-2022 00:17:51   [#15]

czyli pp, to niekoniecznie podlega pod kwalifikacje n-la, ważne są tylko kierunkowe tak?

tu się różnimy rzewo, w określeniu co to są kwalifikacje n-la ;-)

aleee ...

masz rację :-)))

doczytałam art. 2 pkt 2  ustawy z 4 listopada 2022 o zmianie UPO, co prawda jest jeszcze w trakcie procedowania ale wskazuje, już jednoznacznie, że masz rację :-)

2)     w art. 9a ust. 2 otrzymuje brzmienie:
2. Nauczyciel nieposiadający stopnia awansu zawodowego, zwany dalej „nauczycielem początkującym”, zatrudniony w wymiarze co najmniej 1/2 obowiązkowego wymiaru zajęć zgodnie z wymaganymi kwalifikacjami oraz nauczyciel zatrudniony w wymiarze co najmniej 1/2 obowiązkowego wymiaru zajęć na podstawie art. 10 ust. 3, odbywają przygotowanie do zawodu nauczyciela w wymiarze, o którym mowa w art. 9ca ust. 1, 2 albo 4.”;

 


post został zmieniony: 03-12-2022 10:39:34
rzewa03-12-2022 14:57:10   [#16]

pisałam i mówiłam to już nieraz... - KN kwalifikacje pedagogiczne traktuje po macoszemu, gorzej jak kwalifikacje kierunkowe... chociaż na logikę powinno być odwrotnie...

ale kto powiedział, że to musi być logiczne ;-)

agamali06-12-2022 21:57:06   [#17]

A co z nauczycielem początkującym, który pracuje u mnie od 2 listopada na 0,5 etatu i jeszcze pracuje w innej szkole od 1 września  na 0,6 etatu. i tam robi przygotowanie do zawodu. Teraz pytanie, bo są różne interpretacje... Czy musi w mojej szkole też robić przygotowanie do zawodu i czy mam mu dac mentora? Czy jeśli robi w tamtej, to w mojej może nie robić? czy musi mi dać jakieś oświadczenie, że tam robi....?

 

 

rzewa07-12-2022 14:40:33   [#18]

musi u Ciebie także robić przygotowanie i musisz dać mu mentora

agamali07-12-2022 20:09:52   [#19]

Jaki to ma sens, dwa razy będzie się stresował, dwie oceny pracy?

 

agamali07-12-2022 20:10:42   [#20]

czy jest jakaś podstawa prawna do tego, że musi w dwóch szkołach robić przygotowanie do zawodu?

rzewa08-12-2022 12:17:15   [#21]

jest

tzn. brak jest pp, że nie musi, a KN dotyczy każdego nauczyciela i w jej świetle każde zatrudnienie rozpatruje się niezależnie, chyba że jest w KN zapis, który nakazuje postąpić inaczej

w przypadku sytuacji z postu #17 brak jest takiego zapisu

a kto powiedział, że prawo musi mieć sens? i jaka szkoda będzie z dwóch ocen pracy?

A o mianowanie nie musi się ubiegać podwójnie - może wybrać tę ocenę/szkołą/OP, którą będzie uważał za lepszą

tarek08-12-2022 14:55:54   [#22]

Dostałem taką pisemną odpowiedź z MEiN (oczywiście to tylko opinia):

"Odnosząc się do kwestii odbywania przygotowania do zawodu nauczyciela przez nauczyciela zatrudnionego w dwóch szkołach w wymiarze wyższym niż ½ obowiązkowego wymiaru zajęć zgodnie z wymaganymi kwalifikacjami, uprzejmie wyjaśniamy, że w opinii Ministerstwa nauczyciel taki może odbywać przygotowanie do zawodu nauczyciela w wybranej przez siebie szkole."


post został zmieniony: 08-12-2022 14:57:25
rzewa08-12-2022 21:20:10   [#23]

brak jest pp do tego

może to niedoróbka ustawodawcy, ale nie nam ją korygować

agamali08-12-2022 22:21:26   [#24]

Ja dzisiaj zapytałam w KO i uzyskałam odpowiedź, że jeżeli nauczyciel robi przygotowanie do zawodu w innej szkole to u mnie nie robi. I tego się trzymam, mam to w emailu :-) Bo jaki to miałoby sens, jakby tam skończył przygotowanie do zawodu dwa miesiące wcześniej a u mnie miałby robić po raz dugi.....

izael09-12-2022 19:49:20   [#25]

hmmm

ale mail, nawet z najwspanialszego KO na świecie, nie stanowi prawa:)

i skłaniam się jednak ku temu, co rzewa napisała

choć prawo jest nielogiczne, dziurawe i momentami bezsensowne

 

 

AnJa09-12-2022 19:59:56   [#26]

Jest też z MEIN: to sie nazywa wykładnia autentyczna bodajże. Choć w tytule może mieć "opinia".

Przy takiej opinii a braku innych podwójne płaenie mentorom podlega pod dyscyplinę finansów.

W kwestii opinii MEiN: niedawno pewien OP wygrał proces, w którym głownym argumentem była opinia z MEiN  przesłana mailem.

WSA uznał, że MEiN rozumie, co napisał.

 

matyldaa27-12-2022 10:25:03   [#27]

Od stycznia zatrudniam nauczyciela początkującego w zastępstwie nieobecnego nauczyciela, nie dłużej niż do 30 czerwca. Na jaki czas powołuję mentora? Może być sytuacja, że zastępowany nauczyciel wróci 1 kwietnia, ale może nie wrócić już do pracy. 

ewa27-12-2022 16:28:28   [#28]

tak sobie myślę, że może doprecyzuj w umowie  - ... w zastępstwie za n-la XY nie dłużej niż do 30 czerwca.

dla mentora podobnie

 

UWAGA!
Nie jesteś zalogowany!
Zanim napiszesz odpowiedź w tym wątku, zaloguj się!
Dopiero wtedy będziesz mógł/mogła wysłać wprowadzony komentarz na forum.
Jeśli nie masz jeszcze założonego konta na forum, załóż je.
Logowanie i/lub zakładanie konta.

strony: [ 1 ]