Forum OSKKO - wątek

TEMAT: Nauczyciel bez kwalifikacji
strony: [ 1 ]
Aroniowa25-08-2022 18:56:42   [#01]

Bardzo proszę o podpowiedź, czy jest jakiś sposób/podstawa prawna w takiej sytuacji:

Wieloletni nauczyciel wychowania fizycznego rozpoczął studia podyplomowe z edb (jest już po I semestrze). Od września chciałabym mu zlecić nauczanie edb. Niestety nie otrzymałam zgody KO. Dodam, że jest to szkoła niepubliczna.

Z góry dziękuję i pozdrawiam

Jacek25-08-2022 19:36:45   [#02]

no a jak zgoda KO skoro nie ma kwalifikacji?

najpierw poszukiwanie nauczyciela opisane zapewnie na stronie KO, a potem pismo o zgodę na zatrudnienie osoby, która nie posiada kwalifikacji do danych zajęć.

wemes25-08-2022 19:55:12   [#03]

Zgoda Kuratora :) - nadaje uprawnienia do nauczania i już taki KTOŚ jest specjalistą :) Uczy dzieci przez rok, dwa - później zgody nie ma i już nie jest specjalistą.  :)

rzewa25-08-2022 20:21:18   [#04]

a na jakiej podstawie wystąpiłeś o te zgodę?

ewa25-08-2022 20:28:16   [#05]

#03

bo to zgoda warunkowa (zgoda KO) - najczęściej na rok szkolny, moim zdaniem, nie należy tego traktować jak uznania, że jest taki KTOŚ specjalistą bezterminowym :-)

 


post został zmieniony: 25-08-2022 20:28:53
rzewa25-08-2022 20:47:13   [#06]

hm... tu chodzi o to, że szkoła niepubliczna nie może powoływać się w przypadku występowania o zgodę na zatrudnienie na art 10 ust 9 KN, gdyż ten przepis nie dotyczy n-li tych szkół

natomiast może występować o taką zgodę na zatrudnienie osoby do nauczania na podstawie art 15 u.P.o.

Aroniowa26-08-2022 08:27:07   [#07]

Oczywiście było tak jak napisał Jacek:

najpierw poszukiwanie nauczyciela opisane zapewnie na stronie KO, a potem pismo o zgodę na zatrudnienie osoby, która nie posiada kwalifikacji do danych zajęć.

Prosiłam o zgodę na warunkowe zatrudnienie na jeden rok szkolny nauczyciela, który jest w trakcie zdobywania kwalifikacji (zrobił jeden z trzech semestrów),a mam tylko 2 godziny lekcyjne edb. Niestety jako niepubliczna nie mogłam o to wystąpić, ale może znacie jakiś przepis, żeby to obejść. Mam teraz duży kłopot.

rzewa26-08-2022 09:03:50   [#08]

trzeba wystąpić w oparciu o art 15 u.P.o. jak pisałam wyżej

Aroniowa26-08-2022 09:21:51   [#09]

Rzewo,

ale w art. 15 znajduję tylko możliwości dla szkoły publicznej, a ja jestem niepubliczna :(

bosia26-08-2022 11:41:02   [#10]

w niepublicznej

art. 15 ust. 2 w związku z art. 14 ust. 3 pkt 6

Bona Fide26-08-2022 12:52:19   [#11]

Taki nauczyciel zatrudniony na podst. art. 15 ust. 2 P.O. może dostać wynagrodzenie nie wyższe niż 184 % kwoty bazowej, określanej dla nauczycieli corocznie w ustawie budżetowej, czyli na chwilę obecną max dla niego to 6 509,552 zł brutto na pełny etat?

Upewniam się:-)

rzewa26-08-2022 13:13:48   [#12]

tak, ale to dotyczy tyko szkoły publicznej

bosia26-08-2022 13:24:33   [#13]

Organy prowadzące szkoły mogą upoważniać dyrektorów szkół, w indywidualnych przypadkach, do przyznawania wynagrodzenia w wyższej wysokości. (art. 15 ust. 3 p.o.)

Aroniowa26-08-2022 14:13:52   [#14]

Rzewo,

bardzo dziękuję. Rzeczywiście teraz ma to sens!!!

 

Bona Fide29-08-2022 10:03:24   [#15]

Drążę dalej:-)

Czy osoba niebędąca nauczycielem, zatrudniony na podst. art. 15 ust. 2 P.O. może mieć wynagrodzenie wypłacone np. w dniu wypłaty wynagrodzeń administracji i obsługi? Chyba nawet powinna?

Podlega ona kodeksowi pracy (oprócz wymiaru), więc wynagrodzenie (z uwzględnieniem art. 15 ust. 3 P.O.) i urlop też z k.p. - łatwiej ją ująć i rozliczać płace w programie Place V, jako pracownika administracji.

 


post został zmieniony: 29-08-2022 10:07:18
rzewa29-08-2022 22:59:49   [#16]

no i tak powinna być rozliczana -> to ze wszystkim pracownik zatrudniony na podstawie k.p.

bialy196701-09-2022 13:32:10   [#17]

Chyba czegoś nie rozumiem: art 15 dotyczy osoby nie będącej nauczycielem. I wtedy pytamy kuratora. Natomiast tutaj jest mowa o wieloletnim nauczycielu, który uzupełnia kwalifikacje. I my go nie zatrudniamy, bo on już pracuje. W takim razie to dyrektor uznaje (bądź nie) jego kwalifikacje i nie pyta kuratora. W warmińsko - mazurskim k.o. przed wakacjami na jednej z narad wręcz zastrzegano, żeby nie występować o zgodę na pracę nauczycieli już zatrudnionych. Czy może się mylę?

KK7401-09-2022 13:36:34   [#18]

Na stronie kuratorium musi być karta załatwiania takich spraw, jest tam krok po kroku napisane co musi być zrobione:

 

1. złożenie wniosku na wzorze KO

2. załączenie dowodów, ze starało się o zatrudnienie specjalisty i tu: zaświadczenie odpowiedniego urzędu pracy, ze nikt nie szuka tam pracy na takim stanowisku, wydruk ze strony KO, ze dodało się ofertę poszukiwania takiego nauczyciela i inne dowody na to, ze się szukało (jakie tego nie precyzują)

3. dodać zaświadczenie z uczelni, że nauczyciel podjął kroki w celu zdobycia kwalifikacji

4. oświadczenie dyrektora, że do danego dnia nie wpłynęła oferta nauczyciela szukającego pracy na tym stanowisku

5. dokumenty potwierdzające kwalifikacje nauczyciela, w tym przygotowanie pedagogiczne

 

Składa się wniosek z załącznikami do delegatury KO

KK7401-09-2022 13:37:34   [#19]

[#] co KO to inna decyzja, u nas nawet dla już zatrudnionego należy się starać o zgodę

rzewa01-09-2022 14:32:18   [#20]

do #17 -> w poście #01 chodzi o szkołę niepubliczną, a ta w razie przydzielenia zajęć n-lowi bez wymaganych kwalifikacji ryzykuje likwidacją -> ko może złożyć wniosek o organu rejestrującego o wykreślenie tej szkoły z rejestru w razie nieusunięcia tego naruszenia, bo ono b. poważne jest

natomiast w szkole publicznej przydzielenie n-lowi zajęć, do których nie ma on kwalifikacji może skutkować, w razie kontroli, zobowiązaniem dyrektora przez nadzór do wygaszenia stosunku pracy tego n-la (nawet jeśli dotyczy to tylko 1 godziny), chyba że dyrektor natychmiast tę godzinę przydzieli innemu n-lowi, który ma kwalifikacje

oczywiście jest to także uchybienie z gatunku tych, których nieusunięcie grozi dyrektorowi odwołaniem ze stanowiska

Kajko02-09-2022 09:40:25   [#21]

A czy osoba zatrudniona na podst. art. 15 ust. 2 P.O ( 18/18) może mieć nadgodziny ?

rzewa02-09-2022 11:19:10   [#22]

w szkole samorządowej - może, tak samo jak każdy inny n-l (art 35 KN stosuje się na mocy art 15 ust 3 u.P.o., gdyż zalicza się on do "zasad dotyczących tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć edukacyjnych nauczycieli")

w innej może pracować tyle godzin na ile się zgodzi ale nie więcej niż 40 godz/tydz

UWAGA!
Nie jesteś zalogowany!
Zanim napiszesz odpowiedź w tym wątku, zaloguj się!
Dopiero wtedy będziesz mógł/mogła wysłać wprowadzony komentarz na forum.
Jeśli nie masz jeszcze założonego konta na forum, załóż je.
Logowanie i/lub zakładanie konta.

strony: [ 1 ]