Forum OSKKO - wątek

TEMAT: Nauczyciel bez kwalifikacji
strony: [ 1 ]
Aroniowa25-08-2022 18:56:42   [#01]

Bardzo proszę o podpowiedź, czy jest jakiś sposób/podstawa prawna w takiej sytuacji:

Wieloletni nauczyciel wychowania fizycznego rozpoczął studia podyplomowe z edb (jest już po I semestrze). Od września chciałabym mu zlecić nauczanie edb. Niestety nie otrzymałam zgody KO. Dodam, że jest to szkoła niepubliczna.

Z góry dziękuję i pozdrawiam

Jacek25-08-2022 19:36:45   [#02]

no a jak zgoda KO skoro nie ma kwalifikacji?

najpierw poszukiwanie nauczyciela opisane zapewnie na stronie KO, a potem pismo o zgodę na zatrudnienie osoby, która nie posiada kwalifikacji do danych zajęć.

wemes25-08-2022 19:55:12   [#03]

Zgoda Kuratora :) - nadaje uprawnienia do nauczania i już taki KTOŚ jest specjalistą :) Uczy dzieci przez rok, dwa - później zgody nie ma i już nie jest specjalistą.  :)

rzewa25-08-2022 20:21:18   [#04]

a na jakiej podstawie wystąpiłeś o te zgodę?

ewa25-08-2022 20:28:16   [#05]

#03

bo to zgoda warunkowa (zgoda KO) - najczęściej na rok szkolny, moim zdaniem, nie należy tego traktować jak uznania, że jest taki KTOŚ specjalistą bezterminowym :-)

 


post został zmieniony: 25-08-2022 20:28:53
rzewa25-08-2022 20:47:13   [#06]

hm... tu chodzi o to, że szkoła niepubliczna nie może powoływać się w przypadku występowania o zgodę na zatrudnienie na art 10 ust 9 KN, gdyż ten przepis nie dotyczy n-li tych szkół

natomiast może występować o taką zgodę na zatrudnienie osoby do nauczania na podstawie art 15 u.P.o.

Aroniowa26-08-2022 08:27:07   [#07]

Oczywiście było tak jak napisał Jacek:

najpierw poszukiwanie nauczyciela opisane zapewnie na stronie KO, a potem pismo o zgodę na zatrudnienie osoby, która nie posiada kwalifikacji do danych zajęć.

Prosiłam o zgodę na warunkowe zatrudnienie na jeden rok szkolny nauczyciela, który jest w trakcie zdobywania kwalifikacji (zrobił jeden z trzech semestrów),a mam tylko 2 godziny lekcyjne edb. Niestety jako niepubliczna nie mogłam o to wystąpić, ale może znacie jakiś przepis, żeby to obejść. Mam teraz duży kłopot.

rzewa26-08-2022 09:03:50   [#08]

trzeba wystąpić w oparciu o art 15 u.P.o. jak pisałam wyżej

Aroniowa26-08-2022 09:21:51   [#09]

Rzewo,

ale w art. 15 znajduję tylko możliwości dla szkoły publicznej, a ja jestem niepubliczna :(

bosia26-08-2022 11:41:02   [#10]

w niepublicznej

art. 15 ust. 2 w związku z art. 14 ust. 3 pkt 6

Bona Fide26-08-2022 12:52:19   [#11]

Taki nauczyciel zatrudniony na podst. art. 15 ust. 2 P.O. może dostać wynagrodzenie nie wyższe niż 184 % kwoty bazowej, określanej dla nauczycieli corocznie w ustawie budżetowej, czyli na chwilę obecną max dla niego to 6 509,552 zł brutto na pełny etat?

Upewniam się:-)

rzewa26-08-2022 13:13:48   [#12]

tak, ale to dotyczy tyko szkoły publicznej

bosia26-08-2022 13:24:33   [#13]

Organy prowadzące szkoły mogą upoważniać dyrektorów szkół, w indywidualnych przypadkach, do przyznawania wynagrodzenia w wyższej wysokości. (art. 15 ust. 3 p.o.)

Aroniowa26-08-2022 14:13:52   [#14]

Rzewo,

bardzo dziękuję. Rzeczywiście teraz ma to sens!!!

 

Bona Fide29-08-2022 10:03:24   [#15]

Drążę dalej:-)

Czy osoba niebędąca nauczycielem, zatrudniony na podst. art. 15 ust. 2 P.O. może mieć wynagrodzenie wypłacone np. w dniu wypłaty wynagrodzeń administracji i obsługi? Chyba nawet powinna?

Podlega ona kodeksowi pracy (oprócz wymiaru), więc wynagrodzenie (z uwzględnieniem art. 15 ust. 3 P.O.) i urlop też z k.p. - łatwiej ją ująć i rozliczać płace w programie Place V, jako pracownika administracji.

 


post został zmieniony: 29-08-2022 10:07:18
rzewa29-08-2022 22:59:49   [#16]

no i tak powinna być rozliczana -> to ze wszystkim pracownik zatrudniony na podstawie k.p.

bialy196701-09-2022 13:32:10   [#17]

Chyba czegoś nie rozumiem: art 15 dotyczy osoby nie będącej nauczycielem. I wtedy pytamy kuratora. Natomiast tutaj jest mowa o wieloletnim nauczycielu, który uzupełnia kwalifikacje. I my go nie zatrudniamy, bo on już pracuje. W takim razie to dyrektor uznaje (bądź nie) jego kwalifikacje i nie pyta kuratora. W warmińsko - mazurskim k.o. przed wakacjami na jednej z narad wręcz zastrzegano, żeby nie występować o zgodę na pracę nauczycieli już zatrudnionych. Czy może się mylę?

KK7401-09-2022 13:36:34   [#18]

Na stronie kuratorium musi być karta załatwiania takich spraw, jest tam krok po kroku napisane co musi być zrobione:

 

1. złożenie wniosku na wzorze KO

2. załączenie dowodów, ze starało się o zatrudnienie specjalisty i tu: zaświadczenie odpowiedniego urzędu pracy, ze nikt nie szuka tam pracy na takim stanowisku, wydruk ze strony KO, ze dodało się ofertę poszukiwania takiego nauczyciela i inne dowody na to, ze się szukało (jakie tego nie precyzują)

3. dodać zaświadczenie z uczelni, że nauczyciel podjął kroki w celu zdobycia kwalifikacji

4. oświadczenie dyrektora, że do danego dnia nie wpłynęła oferta nauczyciela szukającego pracy na tym stanowisku

5. dokumenty potwierdzające kwalifikacje nauczyciela, w tym przygotowanie pedagogiczne

 

Składa się wniosek z załącznikami do delegatury KO

KK7401-09-2022 13:37:34   [#19]

[#] co KO to inna decyzja, u nas nawet dla już zatrudnionego należy się starać o zgodę

rzewa01-09-2022 14:32:18   [#20]

do #17 -> w poście #01 chodzi o szkołę niepubliczną, a ta w razie przydzielenia zajęć n-lowi bez wymaganych kwalifikacji ryzykuje likwidacją -> ko może złożyć wniosek o organu rejestrującego o wykreślenie tej szkoły z rejestru w razie nieusunięcia tego naruszenia, bo ono b. poważne jest

natomiast w szkole publicznej przydzielenie n-lowi zajęć, do których nie ma on kwalifikacji może skutkować, w razie kontroli, zobowiązaniem dyrektora przez nadzór do wygaszenia stosunku pracy tego n-la (nawet jeśli dotyczy to tylko 1 godziny), chyba że dyrektor natychmiast tę godzinę przydzieli innemu n-lowi, który ma kwalifikacje

oczywiście jest to także uchybienie z gatunku tych, których nieusunięcie grozi dyrektorowi odwołaniem ze stanowiska

Kajko02-09-2022 09:40:25   [#21]

A czy osoba zatrudniona na podst. art. 15 ust. 2 P.O ( 18/18) może mieć nadgodziny ?

rzewa02-09-2022 11:19:10   [#22]

w szkole samorządowej - może, tak samo jak każdy inny n-l (art 35 KN stosuje się na mocy art 15 ust 3 u.P.o., gdyż zalicza się on do "zasad dotyczących tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć edukacyjnych nauczycieli")

w innej może pracować tyle godzin na ile się zgodzi ale nie więcej niż 40 godz/tydz

krywio19-02-2023 14:22:47   [#23]

Czy mogę tak postąpić?

Uczeń klasy pierwszej w szkole publicznej otrzymał orzeczenie w którym w zaleceniach wpisano przydział nauczyciela wspomagającego.

Mam nauczycielkę, która uczy języka angielskiego-ma ukończone studia licencjackie, ma również przydzieloną świetlicę i jest w trakcie studiów podyplomowych oligofrenopedagogiki.

Sytuacja jest pilna i zamiast świetlicy, chcę ją przesunąć na nauczyciela wspomagającego. Dziecko wymaga pomocy i wsparcia. 

Wiem, że muszę mieć zgodę kuratorium i spełnić określone warunki (ogłoszenie na stronie kuratorium, urzędu pracy..),

Czy dopóki nie spełnię te kryteria i otrzymam zgodę kuratorium mogę nauczycielkę skierować na doraźne zastępstwa do tego dziecka?

Ogłoszenie na stronie kuratorium musi być ok. 15 dni, do tego urząd pracy... .

Nauczycielka miała kontakt z dzieckiem już od września, uczeń jest w pierwszej klasie, mają dobre relacje... . Nie widzę sensu zatrudnienia innej osoby, tym bardziej, że nauczycielka w czerwcu kończy studia podyplomowe z oligofrenopedagogiki. 

Chciałabym aby dziecko dostało pilnie kogoś do pomocy, czekanie przez kolejne 15 dni na zgody nie ma sensu. Tu liczy się dobro dziecka.

 

 


post został zmieniony: 19-02-2023 14:23:03
Marcin20-02-2023 09:08:24   [#24]

Orzeczenie z "zaleceniem" to znaczy że można zatrudnić wspomagającego ale nie trzeba... Tak? Bo jeśli to Asperger lub niedostosowanie społeczne to nauczyciela się zatrudnia ale...jeśli to np. zagrożenie niedostosowaniem społecznym to jeszcze zgoda OP musi być. Na zastępstwa doraźne bym nie wysyłał, chyba że masz już zrobiony aneks z wakatem zatwierdzony przez OP

KaPi24-04-2023 19:38:39   [#25]

znaleźliśmy psychologa (alleluja) od marca

pani ma magistra psychologii, nie ma przygotowania pedagogicznego, nie ma stopnia awansu, napisała zobowiazanie do uzupełnienia pp, psychologów ze świecą szukać, chcemy ją zatrzymać

czy to wystarczy, aby ją zatrudnić z art. 10, ust. 3 KN?

czy musimy pisać o zgodę KO?

izael24-04-2023 21:59:30   [#26]

wystarczy:)

i nie trzeba pisać o zgodę do KO

KaPi24-04-2023 22:06:38   [#27]

ufff 

bo dzisiaj po rozmowie z panią z KO zgłupiałam...

UWAGA!
Nie jesteś zalogowany!
Zanim napiszesz odpowiedź w tym wątku, zaloguj się!
Dopiero wtedy będziesz mógł/mogła wysłać wprowadzony komentarz na forum.
Jeśli nie masz jeszcze założonego konta na forum, załóż je.
Logowanie i/lub zakładanie konta.

strony: [ 1 ]