Forum OSKKO - wątek

TEMAT: kwalifikacje
strony: [ 1 ]
Lulka24-08-2022 15:24:18   [#01]

Czy osoba po licencjacie  Kierunek: Pedagogika Małego Dziecka z Wychowaniem Przedszkolnym  ma kwalifikacje do pracy w przedszkolu publicznym. Studia magisterskie ukończyła - Kierunek: Pedagogika Specjalizacja: Opiekuńczo-Wychowawcza. Jeśli z licencjatu ma kwalifikacje to w tabeli płac liczona jest jako magister czy licencjat?

joljol24-08-2022 16:01:16   [#02]

musisz stwierdzić co to za twór - tylko suplement

rzewa24-08-2022 22:48:34   [#03]

ma kwalifikacje

poziom wykształcenia do wynagrodzenia: mgr

Lulka25-08-2022 01:37:15   [#04]

Piękne dzięki. Takiego potwierdzenia oczekiwałam. Rzewa jesteś wielka

aga19626-08-2022 08:33:18   [#05]

Nauczyciel:

studia magisterskie Iberystyka; studia podyplomowe kwalifikacyjne:przygotowanie pedagogiczne; studia podyplomowe kwalifikacyjne: Pedagogika specjalna w zakresie edukacji i rehabilitacji osób z niepełnosprawnością intelektualną (Oligofrenopedagogika) oraz zaburzeniami ze spektrum autyzmu; studia podyplomowe kwalifikacyjne: Edukacja Przedszkolna i wczesnoszkolna z elementami wczesnego wspomagania rozwoju;studia podyplomowe: logopedia

Czy może być zatrudniony w przedszkolu na stanowisku pedagoga specjalnego?

z góry dziękuję za pomoc

rzewa26-08-2022 09:08:16   [#06]

tak; do 31.08.2026 r.

Noel26-08-2022 09:39:55   [#07]
nauczyciel:
magister:
kierunek: pedagogika, specjalizacja: nauczanie początkowe
podyplomowe: Pomoc psychologiczna i Doradztwo Psychospołeczne
kurs kwalifikacyjny: Oligofrenopedagogika
Czy ma kwalifikacje na stanowisko pedagoga specjalnego do 31 sierpnia 2026 i po tym okresie?
tarek26-08-2022 10:56:40   [#08]

To dołączę pytanie.

Licencjat: kierunek pedagogika, w zakresie pedagogiki opiekuńczej.

Magister uzp.: kierunek pedagogika, w zakresie resocjalizacji i profilaktyki osób niedostosowanych społecznie.

Czy ma kwalifikacje wymagane od pedagoga specjalnego?


post został zmieniony: 26-08-2022 10:57:31
bosia26-08-2022 11:22:52   [#09]

#07 tak na podstawie § 19a pkt 3, jeśli mgr jest po ukończeniu jednolitych magisterskich lub po ukończeniu I i II stopnia na pedagogice

sprawdź przygotowanie pedagogiczne, choć to nauczanie początkowe sugeruje, że ma

rzewa26-08-2022 13:19:13   [#10]

#08: moim zdaniem ma, o ile ma przygotowanie pedagogiczne

Noel26-08-2022 13:40:17   [#11]

Dziękuję :)

Bona Fide31-08-2022 08:41:36   [#12]

Czy nauczyciel religii (ksiądz po teologii) może mieć godziny na świetlicy?

Ala31-08-2022 08:53:36   [#13]

może

Roman Langhammer14-09-2022 13:22:53   [#14]

Czy w przedszkolu w charakterze nauczyciela wspomagającego może być zatrudniony nauczyciel po studiach magisterskich z pedagogiki socjalno-opiekuńczo-wychowawczej i kursie kwalifikacyjnym z socjoterapii? 

Grupa dzieci z orzeczeniami mieszana - aby sprostać wszystkim orzeczeniom, nauczyciel musiałby mieć większość kierunków pedagogiki specjalnej.

Zasadnicze pytanie - czy socjoterapia wchodzi w zakres pedagogiki specjalnej?

Pytanie wazne, bo brak chętnych do pracy...:-(


post został zmieniony: 14-09-2022 13:36:00
Leszek21-09-2022 17:26:51   [#15]

pojęcie „pedagogiki specjalnej” wg MEiN

Pojęcie pedagogiki specjalnej należy łączyć z następującymi kierunkami studiów/specjalizacjami:

•Rewalidacja (niegdysiejsza nazwa „pedagogiki specjalnej”);
•Resocjalizacja;
•Surdopedagogika;
•Tyflopedagogika;
•Oligofrenopedagogika;
•Edukacja i terapia osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu;
•Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną;
Pedagogika resocjalizacyjna;
•Pedagogika zdolnych i uzdolnionych;
•Logopedia tylko jeśli są to studia pięcioletnie, dające tytuł magistra pedagogiki specjalnej ze specjalnością logopedia;
Pedagogika korekcyjna.
pozdrawiam
Natalia3922-09-2022 07:57:09   [#16]

Do # 15 to ja już chyba nie do końca ogarniam ;)

Licencjat resocjalizacja i profilaktyka społeczna

Magisterka pedagogika opiekuńcza z terapią pedagogiczną 

i podyplomowe 3 semestry z przygotowania pedagogicznego

Według MeiN może być to pedagog specjalny?

muza02-10-2022 14:01:24   [#17]

Uprawnienia trenerskie do piłki nożnej to pewnie za mało, by uznać kwalifikacje do wychowania fizycznego?

bosia02-10-2022 15:46:29   [#18]

za mało

 

Jot04-01-2023 10:14:39   [#19]

Czy do dyplomów ukończenia studiów podyplomowych wydawany jest suplement? Jeśli tak, to od kiedy?

joljol04-01-2023 10:19:37   [#20]

nie ma

Jot04-01-2023 11:32:09   [#21]

Dzięki. Czy uczelnia ma obowiązek odpowiedzieć  na piśmie jakie kwalifikacje posiada absolwent po studiach podyplomowych ukończonych kilka lat temu? Gdzie może pracować?


post został zmieniony: 04-01-2023 11:32:41
joljol04-01-2023 14:07:55   [#22]

Powinna wydać zaświadczenie

Jot04-01-2023 16:11:18   [#23]

Dzięki 

BeataGie31-01-2023 08:42:26   [#24]

Nauczycielka po edukacji wczesnoszkolnej, studia podyplomowe z oligo. Czy może być nauczycielem współorganizującym dziecko ze spektrum w klasie drugiej?

Ala31-01-2023 08:53:00   [#25]

tak

Jot31-01-2023 11:31:07   [#26]

nauczycielka po pięcioletnich studiach pedagogika opiekuńczo- wychowawcza, studiach podyplomowych z nauczania początkowego, studiach podyplomowych oligofrenopedagogika. Może być na czas nieokreślony pedagogiem specjalnym, czy tylko do 2026 roku?

joljol31-01-2023 11:55:33   [#27]

wg mnie bezterminowo

  • jednolite studia magisterskie lub studia pierwszego i drugiego stopnia w zakresie pedagogiki oraz posiada przygotowanie pedagogiczne, a ponadto ukończyła kurs kwalifikacyjny w zakresie pedagogiki specjalnej albo studia podyplomowe w zakresie pedagogiki specjalnej lub edukacji włączającej.
katarzs01-02-2023 14:38:07   [#28]

Czy mgr historii ma kwalifikacje do nauczania edukacji regionalnej?

 

AnJa01-02-2023 17:11:19   [#29]

Wprost to chyba nikt nie ma. A pokrętnie to zależy od programu tego przedmiotu a ten zależy wyłącznie od jego autora.

Ed31-05-2023 19:58:41   [#30]

Czy osoba, która jest po licencjacie z j.angielskiego, posiada tytuł mgr + przygotowanie pedagogiczne posiada kwalifikacje do nauki j.angielskiego w technikum ?

rzewa01-06-2023 06:21:54   [#31]

ma, o ile:

1. rozpoczął te studia licencjackie przed 21.02.2012 - §29 ust 2 okt 1 rozp. o kwalifikacjach lub

2. w dniu 1.09.2017 był n-lem języka angielskiego zatrudnionym w technikum przez mianowanie - §27 rozp. o kwalifikacjach

Ed02-06-2023 20:47:46   [#32]

OK, dziękuję rzewo !

Ania Sz26-06-2023 14:26:36   [#33]

Nauczyciel (mgr filologii angielskiej) uczy angielskiego od 2003, umowa na podstawie mianowania. W tym roku kończy licencjat z filologii germańskiej. Czy może uczyć niemieckiego w liceum? I wówczas zgoda KO i stawka licencjat z pp?

rzewa26-06-2023 15:31:53   [#34]

będzie miała kwalifikacje jeśli zda któryś z poniższych egzaminów:

1. Großes Deutsches Sprachdiplom (GDS), Goethe-Institut,
2. Kleines Deutsches Sprachdiplom (KDS), Goethe-Institut,
3. Goethe-Zertifikat C2 - Zentrale Oberstufenprüfung (ZOP), Goethe-Institut,
4. Goethe-Zertifikat C2: Großes Deutsches Sprachdiplom (GDS), Goethe-Institut,
5. ÖSD Zertifikat C2, Österreich Institut,
6. The European Language Certificates (telc GmbH) - telc Deutsch C2;

lub zrobi mgr z filologii germańskiej

teraz ma kwalifikacje do nauczania j. niemieckiego w szkole podstawowej (i przedszkolu)

w LO może uczyć niemieckiego jedynie za zgodą KO w ramach osobnej umowy jako:

1. n-l bez kwalifikacji - art 10 ust 9 KN ze stawką n-la początkującego z najwyższej grupy (mgr z pp) lub

2. osoba nie będącą n-lem - art 15 u.P.o. ze stawką nie wyższą niż dyplomowany z najwyższej grupy (mgr z pp)

Ania Sz26-06-2023 16:37:45   [#35]

Dziękuję Rzewo, mam ostatnie pytanie: od czego zależy wybór tej osobnej umowy?

rzewa26-06-2023 21:19:24   [#36]

od tego o jaką zgodę (na jakiej pp) będzie wnioskował dyrektor do kuratora oświaty -> jeśli dyrektor będzie wnioskował o zgodę na podstawie u.P.o. powinien skupić się w uzasadnieniu na przygotowaniu kierunkowym kandydata, lekceważąc jego przygotowanie pedagogiczne (albo nawet o nim zapominając)

natomiast to z jakim wnioskiem wystąpi dyrektor zależy od tego co zostanie ustalone pomiędzy dyrektorem a kandydatem do zatrudnienia

Ania Sz26-06-2023 22:49:02   [#37]

Bardzo dziękuję :) Tak naprawdę, jeśli wystąpi o zgodę na podstawie u.P.o. to jest to korzystniejsze dla nauczyciela pod względem finansowym - zasadnicza jego wówczas nie może być większa niż 4.550, natomiast jeśli wystąpi na podstawie art. 10 ust. 9 to nauczyciel by miał 3.690 zł.

rzewa27-06-2023 07:32:42   [#38]

niekoniecznie... bo jedno to zatrudnienie z KN a drugie nie...

wszystko zależy od wymiaru -> im więcej godzin niemieckiego tym korzystniejsza KN

no i jeśli godzin angielskiego będzie cały etat wtedy zatrudnienie na podstawie u.P.o. nie wchodzi w grę

Roman Langhammer30-06-2023 10:58:48   [#39]

Czy Waszym zdaniem nauczyciel z poniższym wykształceniem może być n-le wspomagającym w klasie integracyjnej (różne niepełnosprawności - lekka intelektualna, afazja, 2x spektrum autyzmu, w tym ZA):

Pedagogika resocjalizacyjna z elementami profilaktyki, licencjat
Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza, magister
Psychologia dziecka. Profilaktyka trudności wychowawczych, podyplomowe

rzewa30-06-2023 15:00:26   [#40]

moim zdaniem nie, gdyż żaden z uczniów nie ma orzeczenia z powodu niedostosowania lub zagrożenia niedostosowaniem

n-l współorganizujący powinien być po pedagogice specjalnej z co najmniej jednego zakresu właściwego dla występujących niepełnosprawności

Roman Langhammer02-07-2023 08:39:12   [#41]

Ok. Też tak mi się wydawało. Na logię tak by to wyglądało. Dzięki.

joljol03-07-2023 12:34:36   [#42]

nauczyciele współorganizujący kształcenie integracyjne powinni posiadać kwalifikacje z zakresu pedagogiki specjalnej. 

Zatem, zgodnie z  § 7 ust. 1-3, nauczyciel współorganizujący kształcenie integracyjne, mając kwalifikacje
z zakresu pedagogiki specjalnej, posiada kwalifikacje do zajmowania ww. stanowiska, bez konieczności uzupełnienia wykształcenia w zakresie odpowiednim do niepełnosprawności uczniów.

rzewa03-07-2023 13:53:30   [#43]

§ 7 ust. 1-3 czego?

sądzę, że chodzi o rozporządzenie MEN z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym (Dz. U. z 2020 r. poz. 1309)

nie jest to rozp. ustalające kwalifikacje n-li - zgodnie z rozp. kwalifikacyjnym n-l powinien legitymować się przygotowaniem odpowiednim do realizowanych zadań a te wynikają wprost z rodzaju niepełnosprawności uczniów

ale także wspominany w #42 zapis odnosi kwalifikacje n-la do niepełnosprawności uczniów, gdyż brzmi:

§ 7. ust. 1. W przedszkolach ogólnodostępnych z oddziałami integracyjnymi, przedszkolach integracyjnych, szkołach ogólnodostępnych z oddziałami integracyjnymi i szkołach integracyjnych zatrudnia się dodatkowo nauczycieli posiadających kwalifikacje z zakresu pedagogiki specjalnej w celu współorganizowania kształcenia integracyjnego, z uwzględnieniem realizacji zaleceń zawartych w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego.

taki n-l nie musi legitymować się przygotowaniem do pracy z każdym uczniem z orzeczeniem - wystarczy, gdy ma on przygotowanie do co najmniej jednej niepełnosprawności z tych jakie występują wśród uczniów w oddziale integracyjnym

ale w poście #39 napisano, że żaden z uczniów nie ma orzeczenia z uwagi na niedostosowanie lub zagrożenie niedostosowaniem


post został zmieniony: 03-07-2023 13:57:06

UWAGA!
Nie jesteś zalogowany!
Zanim napiszesz odpowiedź w tym wątku, zaloguj się!
Dopiero wtedy będziesz mógł/mogła wysłać wprowadzony komentarz na forum.
Jeśli nie masz jeszcze założonego konta na forum, załóż je.
Logowanie i/lub zakładanie konta.

strony: [ 1 ]