Forum OSKKO - wątek

TEMAT: Publikowanie list przyjętych do szkoły w internecie
strony: [ 1 ]
katarzs04-08-2022 10:01:52   [#01]

Gdzie można znaleźć zapis, że w czasie ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty listy przyjętych do szkoły w wyniku rekrutacji mogą być opublikowane na stronie internetowej?

dawdaw04-08-2022 10:23:22   [#02]

Tak było do poprzedniego roku szkolnego. Aktualnie, tak jak wcześniej, listy osób zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych, a później także osób przyjętych i nieprzyjętych podaje się do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie w widocznym miejscu w siedzibie szkoły. 

https://prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=akt&qplikid=5300

katarzs04-08-2022 10:49:54   [#03]

Właśnie mam wątpliwość, bo w/w rozporządzenie mówi:

§ 11b. 1. W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty, o których mowa w art. 158 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe, wyniki postępowania rekrutacyjnego w formie list kandydatów, o których mowa w art. 158 ust. 1 i 3 tej ustawy, podaje się do publicznej wiadomości także na stronach internetowych tych jednostek.

Z kolei obowiązujące Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 26 stycznia 2022 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 zawiera zapis:

Na podstawie art. 30b ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082) zarządza się, co następuje:

  • § 1. 1. Do dnia 31 sierpnia 2022 r. ogranicza się w całości lub w części funkcjonowanie publicznych i niepublicznych jednostek systemu oświaty, w których odpowiednio wszystkie lub poszczególne zajęcia zostały zawieszone na podstawie przepisów wydanych na podstawie odpowiednio art. 95a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2021 r. poz. 1915), w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 września 2017 r., art. 32 ust. 11 oraz art. 47 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.
dawdaw04-08-2022 10:53:28   [#04]

Rozumiem, ale póki co nic nigdzie nie jest zawieszone :-)

katarzs04-08-2022 11:04:43   [#05]

Skomplikowane.

Ale w/w rozporządzenie ma też zapis:

§ 11baa.

6. W postępowaniu rekrutacyjnym i uzupełniającym na rok szkolny 2021/2022 wyniki postępowania rekrutacyjnego w formie list kandydatów, o których mowa w art. 158 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe, podaje się do publicznej wiadomości także na stronach internetowych tych jednostek.

Analogicznego zapisu dotyczącego postępowania rekrutacyjnego i uzupełniającego na rok szkolny 2022/2023 nie ma, więc to jest chyba to czego szukam.

UWAGA!
Nie jesteś zalogowany!
Zanim napiszesz odpowiedź w tym wątku, zaloguj się!
Dopiero wtedy będziesz mógł/mogła wysłać wprowadzony komentarz na forum.
Jeśli nie masz jeszcze założonego konta na forum, załóż je.
Logowanie i/lub zakładanie konta.

strony: [ 1 ]