Forum OSKKO - wątek

TEMAT: kwalifikacje do logopedii
strony: [ 1 ]
miriamm919-07-2022 10:55:59   [#01]

Witam serdecznie, zapytanie dotyczy pani mgr filologii polskiej w specjalności nauczycielskiej i logopedycznej - czy ma ona kwalifikacje do bycia logopedą w szkole podstawowej? Pozdrawiam, z góry dziękuję

joljol19-07-2022 15:30:20   [#02]

tak

logopedię robi się na filologii polskiej

miriamm924-07-2022 21:16:16   [#03]

dziękuję, choć nie o to pytałam.

Pani uzyskała licencjat z filologii polskiej.

Następnie ukończyła dwuletnie magisterskie studia z filologii polskiej i otrzymała tytuł magistra filologii polskiej. Te dwuletnie w specjalności logopedycznej. Brak suplementu do dyplomu. Czy ma ona kwalifikacje stanowiska logopedy?  

 

joljol25-07-2022 09:00:54   [#04]

czyli jest to mgr (studia II stopnia) filologii polskiej specjalność logopedyczna?

jeżeli tak - ma kwalifikacje do pracy jako logopeda

Kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela-logopedy w przedszkolach posiada osoba, która ukończyła  (§ 20 rozporządzenia z 1 sierpnia 2017 r.):

  1. studia wyższe w zakresie logopedii,(uzyskała mgr - specjalność logopedyczna) na poziomie wymaganym do zajmowania stanowiska nauczyciela w danym typie szkoły lub placówki, oraz posiada przygotowanie pedagogiczne (rozumiem, że filologię ma nauczycielską) lub
  2. studia wyższe, na poziomie wymaganym do zajmowania stanowiska nauczyciela w danym typie szkoły lub placówki, i studia pierwszego stopnia lub studia podyplomowe, w zakresie logopedii, oraz posiada przygotowanie pedagogiczne.
miriamm906-08-2022 14:03:04   [#05]

dziękuję, tak jak wyżej

tusia120-08-2022 08:12:09   [#06]

Nauczzyciel jest mgr j. angielskiego, ma ukończone studia podyplomowe w zakresie pedagogiki korekcyjno - kompensacyjnej i logopedii, czy może być logopedą w szkole podstawowej?

rzewa20-08-2022 20:59:38   [#07]

może

tusia120-08-2022 22:00:13   [#08]

Dziękuję.

aga19624-01-2023 08:40:29   [#09]

Witam serdecznie,

zapytanie dotyczy kwalifikacji logopedy w przedszkolu:

1. mgr iberystyki

2. studia podyplomowe kwalifikacyjne: Pedagogika specjalna w zakresie edukacji i rehabilitacji osób z niepełnosprawnością intelektualną (oligofrenopedagogika) oraz z zaburzeniami ze spektrum autyzmu

3. studia podyplomowe kwalifikacyjne: Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna z elementami wczesnego wspomagania rozwoju

4. studia podyplomowe: Przygotowanie pedagogiczne(150 godz. praktyk ped.)

5. studia podyplomowe: logopedia (UW) - 4 semestralne

Czy ma kwalifikacje?

 

joljol24-01-2023 09:25:04   [#10]
aga19624-01-2023 08:40:29   [#09]

Witam serdecznie,

zapytanie dotyczy kwalifikacji logopedy w przedszkolu:

1. mgr iberystyki

2. studia podyplomowe kwalifikacyjne: Pedagogika specjalna w zakresie edukacji i rehabilitacji osób z niepełnosprawnością intelektualną (oligofrenopedagogika) oraz z zaburzeniami ze spektrum autyzmu

3. studia podyplomowe kwalifikacyjne: Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna z elementami wczesnego wspomagania rozwoju

4. studia podyplomowe: Przygotowanie pedagogiczne(150 godz. praktyk ped.)

5. studia podyplomowe: logopedia (UW) - 4 semestralne

Czy ma kwalifikacje?

 

5. studia podyplomowe: logopedia (UW) - 4 semestralne - tu ma

aga19624-01-2023 09:47:31   [#11]

Mam wątpliwość czy może pracować jako logopeda w przedszkolu

Czy dobrze interpretuję?

1) kwalifikacje do logopedii - studia podyplomowe: logopedia (UW) - 4 semestralne

2) kwalifikacje do przedszkola - studia podyplomowe kwalifikacyjne: Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna z elementami wczesnego wspomagania rozwoju + studia podyplomowe: Przygotowanie pedagogiczne(150 godz. praktyk ped.)

rzewa24-01-2023 10:08:13   [#12]

ma kwalifikacje do bycia n-lem logopedą w przedszkolu, bo ma kwalifikacje do przedszkola i studia podyplomowe z logopedii

§ 20. Kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela logopedy w przedszkolach, szkołach i placówkach, o których mowa w § 3, § 4 i § 15-17, posiada osoba, która ukończyła:
1) studia w zakresie logopedii, na poziomie wymaganym do zajmowania stanowiska nauczyciela w danym typie szkoły lub placówki, oraz posiada przygotowanie pedagogiczne lub
2) studia, na poziomie wymaganym do zajmowania stanowiska nauczyciela w danym typie szkoły lub placówki [to mgr iberystyki i podyplomówka z edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej], i studia pierwszego stopnia lub studia podyplomowe, w zakresie logopedii [to studia podyplomowe: logopedia(UW) - 4 semestralne], oraz posiada przygotowanie pedagogiczne [to studia podyplomowe Przygotowanie pedagogiczne].

gdyby miała studia mgr lub lic z logopedii i przygotowanie pedagogiczne (bez tej podyplomówki z edukacji przedszkolnej) też mogła by być logopedą w przedszkolu

aga19624-01-2023 10:29:48   [#13]

Bardzo dziękuję

UWAGA!
Nie jesteś zalogowany!
Zanim napiszesz odpowiedź w tym wątku, zaloguj się!
Dopiero wtedy będziesz mógł/mogła wysłać wprowadzony komentarz na forum.
Jeśli nie masz jeszcze założonego konta na forum, załóż je.
Logowanie i/lub zakładanie konta.

strony: [ 1 ]