Forum OSKKO - wątek

TEMAT: kwalifikacje do prowadzenia nauki jazdy
strony: [ 1 ]
wojciechm18-05-2022 13:28:46   [#01]

Nauczyciel dyplomowany, mgr inż. technika rolno-spożywcza, podyplomowe z informatyki, podyplomowe z podstaw przedsiębiorczości, podyplomowe - maszyny i urządzenia górnicze i wiertnicze, zbliżenie kwalifikacji do nauczania przedmiotów mechanicznych (dokonane w odpowiednim czasu i obowiązujące), uprawnienia instruktora nauki jazdy w zakresie kategorii A, B, C, C+E. Od 10 lat uczy przepisów ruchu drogowego w klasach mechanik  i technik pojazdów samochodowych) oraz prowadzi naukę jazdy (godziny ma przydzielone w arkuszu). Do tej pory było dobrze, w tym roku KO twierdzi, że nie ma kwalifikacji do bycia nauczycielem tych przedmiotów i powinienem go zatrudnić z Kodeksu Pracy a nie z KN i nie jako nauczyciela. Rozporządzenie w sprawie kwalifikacji się nie zmieniło, więc...... pomocy. Jakich argumentów użyć wobec wizytatora??? Może ktoś z Was już to przerabiał? Może jakiś wyrok w podobnej sprawie ktoś ma?

AnJa18-05-2022 13:46:55   [#02]

O ile mi wiadomo opinie w sprawie kwalifikacji (jak sie domyślam- na potrzeby arkusza) wydaje kurator - nie wizytator. 

wojciechm18-05-2022 13:48:30   [#03]

AnJa - zgoda, ale wizytator dyrektorowi delegatury pismo przygotowuje do podpisu....

AnJa18-05-2022 14:48:24   [#04]

Przygotowując pismo poddaje jego treść pogłębionej refleksji pt.: czy aby ja na pewno mam rację i wiem, co piszę?

W rozmowie z dyrkiem aż tak bardzo refleksyjny nie jest:-)

wojciechm18-05-2022 22:12:26   [#05]

No właśnie. Bo rok, dwa, trzy wstecz było dobrze a teraz już nie jest, a rozporządzenie w sprawie kwalifikacji prze ten czas się nie zmieniło 

bosia20-05-2022 23:11:28   [#06]

Kwalifikacje osób prowadzących zajęcia z uczniami w szkole przygotowujące do uzyskania prawa jazdy 

Zgodnie z art. 26 ust. ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1212 ze zm.) zajęcia podczas szkolenia mogą prowadzić:

1. zajęcia teoretyczne:

  • instruktor odpowiednio do posiadanych uprawień
  • nauczyciel lub osoba niebędąca nauczycielem zatrudniona na podstawie art. 15 ust. 6 ustawy – Prawo oświatowe, posiadający uprawnienia instruktora 
  • wykładowca (art. 26 ust. 6 u.k.p.)

2. zajęcia praktyczne:

  • instruktor odpowiednio do posiadanych uprawnień
  • nauczyciel lub osoba niebędąca nauczycielem zatrudniona na podstawie art. 15 ust. 6 ustawy – Prawo oświatowe, posiadający uprawnienia instruktora 

3. zajęcia z zakresu pierwszej pomocy:

  • osoba wskazana w art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz.U. z 2020 r. poz. 882), czyli: 

-      lekarz systemu

-      pielęgniarka systemu

-      ratownik medyczny

bosia20-05-2022 23:15:11   [#07]

w przypadku pozostałych przedmiotów - z rozporządzenia w sprawie kwalifikacji 

warto pamiętać o tych dwóch §

§ 27. Nauczyciele zatrudnieni w dniu wejścia w życie rozporządzenia (czyli przed 1.09.2017r.) na podstawie mianowania, którzy spełniali wymagania kwalifikacyjne na podstawie dotychczasowych przepisów, zachowują nabyte kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela. 

§ 28. Nauczyciele zatrudnieni w dniu wejścia w życie rozporządzenia, którym na podstawie dotychczasowych przepisów uznano ukończony kierunek (specjalność) studiów za zbliżony do nauczanego przedmiotu lub rodzaju prowadzonych zajęć, zachowują nabyte kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w danym typie szkoły lub rodzaju placówki.


post został zmieniony: 20-05-2022 23:16:21
wojciechm23-05-2022 06:31:37   [#08]

Dziękuję bosia - tez się dogrzebałem do ustawy o kierujących

UWAGA!
Nie jesteś zalogowany!
Zanim napiszesz odpowiedź w tym wątku, zaloguj się!
Dopiero wtedy będziesz mógł/mogła wysłać wprowadzony komentarz na forum.
Jeśli nie masz jeszcze założonego konta na forum, załóż je.
Logowanie i/lub zakładanie konta.

strony: [ 1 ]