Forum OSKKO - wątek

TEMAT: WWR kwalifikacje członków zespołu
strony: [ 1 ]
Promieniczka18-05-2022 07:58:18   [#01]

Dzień dobry, bardzo proszę o wsparcie :)

W przedszkolnym punkcie realizowane jest WWR. Jesteśmy po kontroli z kuratorium w zakresie realizacji zajęć w ramach Wczesnego Wspomagania Rozwoju. W zaleceniach wykazano realizację zajęć przez osoby, które mają studia w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju. A dokładniej Pani wizytator wskazała tu niespełnianie przez członków zespołu wprost podpunktu 1 - 1) ukończyła jednolite studia magisterskie na kierunku psychologia, studia wyższe na kierunku pedagogika lub pedagogika specjalna, w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, oraz posiada przygotowanie pedagogiczne lub Dziennik Ustaw – 8 – Poz. 1575. 

W skład zespołu wchodzą: logopeda, psycholog z przygotowaniem pedagogicznym, pedagog specjalny, oligofrenopedagog, nauczyciel wychowania przedszkolnego. Zdaniem przedstawiciela KO żadna z tych osób nie spełnia wymagań kwalifikacyjnych ponieważ nie posiada potwierdzenia ukończenia studiów z zakresu wczesnego wspomagania rozwoju. Czy rzeczywiście zapis w rozporządzeniu dotyczący kwalifikacji należy interpretować tak, że każdy z członków zespołu musi ukończyć studia podyplomowe na  kierunku "Wczesne wspomaganie..."?

Wymagane kwalifikacje osób prowadzących zajęcia - rozporządzenie:
https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20170001575/O/D20171575.pdf (strona 7 pkt. 3),

cytuję:

4. Kwalifikacje do prowadzenia zajęć wczesnego wspomagania rozwoju dziecka posiada osoba, która:
1) ukończyła jednolite studia magisterskie na kierunku psychologia, studia wyższe na kierunku pedagogika lub pedagogika specjalna, w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, oraz posiada przygotowanie pedagogiczne lub Dziennik Ustaw – 8 – Poz. 1575
2) ukończyła studia wyższe w zakresie fizjoterapii, rehabilitacji ruchowej lub terapii pedagogicznej oraz posiada przygotowanie pedagogiczne, lub
3) ukończyła jednolite studia magisterskie na kierunku psychologia, studia wyższe na kierunku pedagogika lub pedagogika specjalna, a ponadto ukończyła studia podyplomowe w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, terapii pedagogicznej, terapii rodzin lub innego rodzaju terapii właściwej dla pobudzania psychoruchowego i społecznego rozwoju dziecka oraz posiada przygotowanie pedagogiczne, lub
4) ma kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela logopedy określone w § 20.

Dziękuję za wszelkie uwagi i wskazówki co z tym fantem zrobić. WWR jest tym naszym dzieciakom bardzo potrzebne...

rzewa18-05-2022 08:05:39   [#02]

ani psycholog ani logopeda nie musi mieć nic więcej niż przygotowanie pedagogiczne

pedagog specjalny i oligofrenopedagog powinien mieć wskazanie, że chodzi o wwr lub odpowiednie studia podyplomowe

tak samo n-l wychowania przedszkolnego

joljol18-05-2022 08:08:44   [#03]

W skład zespołu wchodzą:

logopeda, - ma kwalifikacje bez wwr

psycholog z przygotowaniem pedagogicznym, - musi mieć wwr

pedagog specjalny - musi mieć wwr, chyba, że to terapeuta zajęciowy, fizjoterapeuta, , rehabilitant

oligofrenopedagog - musi mieć wwr

nauczyciel wychowania przedszkolnego - jest członkiem zespołu, ale nie jako specjalista, nie musi mieć wwr

rzewa18-05-2022 15:43:15   [#04]

moim zdaniem psycholog nie musi mieć wwr

joljol18-05-2022 18:14:28   [#05]

wg mnie, czytając rozporządzenie że psycholog powinien mieć

nasze ko (lubelskie) też tak podchodzi do tego

UWAGA!
Nie jesteś zalogowany!
Zanim napiszesz odpowiedź w tym wątku, zaloguj się!
Dopiero wtedy będziesz mógł/mogła wysłać wprowadzony komentarz na forum.
Jeśli nie masz jeszcze założonego konta na forum, załóż je.
Logowanie i/lub zakładanie konta.

strony: [ 1 ]