Forum OSKKO - wątek

TEMAT: Kwalifikacje nauczyciela współorganizującego
strony: [ 1 ]
Skimir09-05-2022 13:50:39   [#01]

Dzień dobry

Może ktoś mógłby pomóc...

Szukam dokumentu (kiedyś widziałem i czytałem) gdzie MEiN interpretuje kwalifikacje nauczyciela współorganizującego kształcenie.

MEiN w tym piśmie wskazał, że posiadanie kwalifikacji z zakresu pedagogiki specjalnej jest wystarczającym warunkiem spełnienia wymogów rozporządzenia. Nie ma znaczenie specjalizacja.

 

joljol09-05-2022 14:24:22   [#02]

tak jest w rozporządzeniu

szczegółowe kwalifikacje potrzebne są do rewalidacji

Skimir09-05-2022 14:28:25   [#03]

To wiem :-)

Jednak potrzebuję pismo sygnowane przez MEiN bo ktoś inny ma inną wersję...

Moltena09-05-2022 14:34:43   [#04]

Czy nauczyciel posiadający świadectwo ukończenia studiów podyplomowych IV- semestralne w zakresie Logopedii może być nauczycielem współorganizującym kształcenie.

Czy logopedia wchodzi w skład pedagogiki specjalnej? w szczegółowym opisie przedmiotów na świadectwie oprócz związanych z logopedią są diagnoza i terapia osób z zaburzeniami słuchu, tyflopedagogika itd. 

 

 

joljol09-05-2022 15:02:51   [#05]

nie, nie może

ma być pedagogika specjalna

Malmar6409-05-2022 18:29:03   [#06]

Ja mam podobne pytanie : czy nauczyciel , który skończył trzy semstralne studia podyplomowe : pedagogika specjalna z zakresu profilaktyki i resocjalizacji ma kwalifikacje do bycia nauczycielem współorganizujacym kształcenie? 

joljol09-05-2022 19:14:03   [#07]

 

Zgodnie z  § 2 ust. 1 ww. rozporządzenia z dnia 9 sierpnia 2017 r. kształcenie, wychowanie i opiekę dla uczniów niepełnosprawnych organizuje się w przedszkolach, szkołach i  ośrodkach wymienionych odpowiednio w ust. 1 pkt 1-9.

Na podstawie § 7 ust. 1-3 ww. rozporządzenia w przedszkolach, innych formach wychowania przedszkolnego i szkołach ogólnodostępnych, w których kształceniem specjalnym są objęci uczniowie posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na autyzm, w tym zespół Aspergera, lub niepełnosprawności sprzężone, zatrudnia się dodatkowo nauczycieli współorganizujących kształcenie integracyjne posiadających kwalifikacje z zakresu pedagogiki specjalnej w celu współorganizowania kształcenia uczniów niepełnosprawnych. Zadania tych nauczycieli zostały określone w § 7 ust. 7 ww. rozporządzenia.

Zgodnie ww. przepisami prawa nauczyciele współorganizujący kształcenie integracyjne powinni posiadać kwalifikacje z zakresu pedagogiki specjalnej. 

Zatem, zgodnie z  § 7 ust. 1-3, nauczyciel współorganizujący kształcenie integracyjne, mając kwalifikacje
z zakresu pedagogiki specjalnej, posiada kwalifikacje do zajmowania ww. stanowiska, bez konieczności uzupełnienia wykształcenia w zakresie odpowiednim do niepełnosprawności uczniów.

ale co kryje się pod pojęciem pedagogika specjalna z zakresu profilaktyki i resocjalizacji tego nie wiem, bardziej skłaniam się do resocjalizacji niż do specjalnej (ale to moje wewnętrzne ja tak mi mówi)

noe1910-05-2022 07:56:00   [#08]

ale przecież to proste :)

z zakresu pedagogiki specjalnej:

Pedagogika specjalna – dział pedagogiki, którego podstawowym obiektem zainteresowania jest człowiek wymagający wsparcia i pomocy w przekraczaniu różnorakich trudności, utrudniających mu rozwój i funkcjonowanie społeczne[1]. Zajmuje się osobami w każdym wieku, starając się odpowiadać na ich szczególne potrzeby: rozwojowe w wieku niemowlęcym, edukacyjne i wychowawcze w wieku przedszkolnym, szkolnym oraz dorastania, a także socjalizacyjne i zawodowe w wieku dojrzałym.

Podstawowym zadaniem pedagogiki specjalnej jest stworzenie podstaw teoretycznych i metodycznych dla procesów rewalidacji (czyli usprawniania, kompensacji i korektury pedagogicznej w procesie dydaktyczno-wychowawczym) oraz resocjalizacji. Oprócz osób niepełnosprawnych pedagogika specjalna zajmuje się też ludźmi wybitnie zdolnymi.

Główne działy pedagogiki specjalnej to[2]:

za Dykcik W., Pedagogika specjalna. Poznań 2001, s. 24.

a to jest specjalista w swojej dziedzinie


post został zmieniony: 10-05-2022 07:56:51
Bona Fide12-05-2022 14:45:34   [#09]

Dyrektor chciał zatrudnić nauczyciela współorganizującego do dziecka z zespołem Aspergera, który posiada:

1) licencjat w zakresie pedagogiki socjalnej i resocjalizacyjnej,

2) magisterskie (2 letnie) na kierunku pedagogika,

3) kurs kwalifikacyjny -  z zakresu oligofrenopedagogiki  dla nauczycieli i wychowawców placówek dla dzieci upośledzonych umysłowo - dający kwalifikacje do pracy z dziećmi i młodzieżą niepełnosprawną umysłowo,

4) kurs kwalifikacyjny z zakresu terapii pedagogicznej,

5) studnia podyplomowe w zakresie pedagogiki specjalnej.

 

KO orzekło brak kwalifikacji do pracy z dzieckiem z autyzmem oraz brak przygotowania pedagogicznego

 

 

joljol12-05-2022 14:57:25   [#10]

wg mnie na współorganizującego się nadaje

nie ma uprawnień do rewalidacji z ZA

Roman Langhammer12-05-2022 17:26:59   [#11]

Oczywiście, że może być współorganizującym. Ja bym się w tym przypadku kopał z KO.

Skimir12-05-2022 19:47:20   [#12]

KO orzekło w jakim trybie? Kontroli czy opinii w sprawie arkusz organizacyjnego?

Jak kontroli, to powinni podać przepis prawa, który takie zatrudnienie narusza. W przypadku opinii - ta nie jest wiążąca. Tak czy siak z podobnego powodu szukam interpretacji MEiN.

rzewa12-05-2022 21:09:28   [#13]

ba... zgodnie z istniejącymi przepisami prawa ten n-l ma kwalifikacje także do prowadzenia zajęć rewalidacyjnych dla dziecka z autyzmem w tym ZA

AnJa13-05-2022 09:27:41   [#14]

Jeśli gdzieś w papierach nie zapisano, że ma kwalifikacje pedagogiczne to z tego zestawienia nie wynika, że je ma.

Roman Langhammer13-05-2022 10:55:21   [#15]

W naszych dywagacjach zakładamy, że ma pp. ;) Raczej skupiliśmy się na tym czy może być współorganizującym. :)

noe1913-05-2022 11:38:56   [#16]

"AnJa nie idź tą drogą" ;)

miałem dyskusje z wizytatorem, który podważył mi kwalifikacje nauczyciela po oligo do bycia współorganizującym kształcenie, bo nigdzie nie miał było zapisane, że ma kwalifikacje z zakresu pedagogiki specjalnej

AnJa13-05-2022 12:24:07   [#17]

Chyba się zatrudnię w k.o.

noe1913-05-2022 13:01:57   [#18]

u mnie w delegaturze wakaty, ostatni zatrudniony wizytator wytrzymał 3 miesiące

AnJa13-05-2022 17:36:19   [#19]

Jestem uodporniony na pracę. I umiem budować relacje oparte na wartościach.

pelargonia16-05-2022 15:41:54   [#20]

#18 Chyba pracujemy na terenie tej samej delegatury :)

margo1331-05-2022 10:55:00   [#21]

czy nauczyciel na kierunku Pedagogika w specjalności psychopedagogika opiekuńczo-terapeutyczna (licencjat) oraz pedagogika w zakresie Diagnoza i terapia pedagogiczna  (mgr) może być nauczycielem wspomagającym.

joljol31-05-2022 12:00:28   [#22]

wg mnie, nie

AnJa31-05-2022 12:22:40   [#23]

Wg mnie też nie. Choć kompetencje być może wyższe o podyplomówki z oligo.

UWAGA!
Nie jesteś zalogowany!
Zanim napiszesz odpowiedź w tym wątku, zaloguj się!
Dopiero wtedy będziesz mógł/mogła wysłać wprowadzony komentarz na forum.
Jeśli nie masz jeszcze założonego konta na forum, załóż je.
Logowanie i/lub zakładanie konta.

strony: [ 1 ]